Obsah

 

Český jazyk

Výuku českého jazyka si můžeme zpestřit interaktivními cvičeními, která jsou součástí Slabikáře. Na níže uvedeném odkazu je možné se zaregistrovat jako Student

http://ucebnice.online/

 

Jednotlivá naučená písmenka lze zábavně procvičit na webu:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida

Čtení a psaní lze procvičit na webech:

http://www.rysava.websnadno.cz/

Vřele doporučuji weby:

https://www.vcelka.cz/app/ 

https://www.gramar.in/cs/

 

Období 22. - 26. 6. 2020

Téma: Opakování a procvičování učiva, Psací písmena F, Y, G, g

 

pondělí 22. 6.

Slabikář str. 100, 101 - čtení příběhu Písničková

Písanka 4 str. 12 - nácvik psaní písmena F. Písmenko kopíruje písmenko psací T, přidáme pouze ,,fousek".

 

úterý 23. 6.

Opakování učiva s třídní učitelkou - Pracovní sešit str. 58.

Samostatná práce - Slabikář str. 103 - čtení příběhu V divadle

Písanka 4 str. 13

 

středa 24. 6.

Opakování učiva s třídní učitelkou - Pracovní sešit str. 59.

Samostatná práce - Slabikář str. 106 - čtení příběhu Červená karkulka

Písanka 4 str. 14 - nácvik psaní písmena Y, viz video v odkazu.

Písmeno Y

 

čtvrtek 25. 6.

Slabikář str. 105

Písanka 4 str. 15 - nácvik psaní písmena g, viz, vido v odkazu.

písmeno g

 

pátek 26. 6.

Slabikář str. 109

Pracovní sešit str. 64

Písanka 4 str. 16 - nácvik psaní písmena G, viz. video v odkazu.

Písmeno G

_____________________________________________________________________________

Období 15. - 19. 6. 2020

Témata: Opakování a procvičování učiva, Opakování a procvičování naučených psacích písmen a písmena D, f

 

pondělí 15. 6.

Slabikář str. 96 - čtení příběhu Návštěva + vyluštit křížovku

Písanka 4 str. 2

Diktát - napsat psace (do bílého sešitu)

Katko, nekřič!

Pavle, kde je tvůj míč?

Rosťo, piš pomalu!

 

úterý 16. 6.

Procvičování učiva s třídní učitelkou - hry se slovy a s větami, Slabikář str. 96 - sloupečky, str. 97 - čtení příběhu Jak by bylo smutno.

Samostatná práce - Slabikář str. 97 - křížovka

Písanka 4  str. 3

 

středa 17. 6.

Procvičování učiva s třídní učitelkou - hry se slovy a s větami, Pracovní sešit str. 56.

Písanka 4 str. 5

Diktát - napsat psace (do bílého sešitu).

Venku je teplé počasí.

Chlapci si hrají na zahradě.

Babička Marie zalévá květiny.

 

čtvrtek 18. 6.

Slabikář str. 98 - čtení příběhu Žáby ve škole + křížovka Co můžeme vidět u vody

Písanka 4 str. 7 nácvik psaní písmena D - viz. video v odkazu.

Písmeno D

 

pátek 19. 6.

Slabikář str. 99

Písanka 4 str. 11 - nácvik psaní písmena f - viz. video v odkazu.

Písmeno f

_____________________________________________________________________________

Období 8. - 12. 6. 2020

Témata: Slabiky bě, pě, vě, Opakování a procvičování naučených psacích písmen a písmena K, E

 

pondělí 8. 6.

Pracovní sešit str. 52 - počítání příkladů, str. 53 celá.

Písanka 3 str. 37

 

úterý 9. 6.

Procvičování učiva s třídní učitelkou - procvičování tvarů písmen, hry se slovy. Seznámení se se slabikami bě, pě, vě - Slabikář str. 92 - čtení slov u obrázků a ve sloupečcích, str. 93 - čtení slov ve sloupečcích.

Samostatná práce - Slabikář str. 92 - čtení příběhu Bělásek.

Písanka 3 str. 38 - nácvik psaní písmena K, viz. video v odkazu.

Písmeno K

 

středa 10. 6.

Procvičování učiva s třídní učitelkou - procvičování tvarů písmen, hry se slovy. Pracovní sešit str. 55.

Písanka 3 str. 39 - nácvik psaní písmena E, viz. video v odkazu.

Písmeno E

 

čtvrtek 11. 6.

Diktát - napsat psace do bílého sešitu:

Na obloze svítí slunce.

Kočka Míca leží pod stromem.

Pes Ben spí ve své boudě.

Slabikář str. 93 - čtení příběhů Na zahradě, Čím se kdo chlubí?

 

pátek 12. 6.

Slabikář str. 94 - čtení příběhu Pěnkava

Písanka 3 str. 40

_____________________________________________________________________________

Období 1. - 5. 6. 2020

Témata: Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny, Opakování a procvičování naučených psacích písmen 

Týdenní výzva ke Dni dětí

 

pondělí 1. 6.

Moji milí prvňáčci,

dnes, 1. června, je váš velký den. Tak, jako jste s maminkou oslavili Den matek, tak dnes slavíte Den dětí. Pojďme pro dnešek odložit učebnice a sešity a zabavme hlavičky hravější formou. Vybrala jsem vám videa, poslech pohádek a několik her, kde můžete procvičit písmenka, paměť a pozornost. Poproste rodiče, ať vám pomohou videa a hry spustit. Den dětí slaví i vaši kamarádi, můžete procvičit psaní a některému kamarádovi věnovat milý vzkaz či dopis. Nezapomeňte udělat radost i sobě. Dopřejte si výborný oběd, zajděte si na zmrzku a spojte ji s procházkou v přírodě. Přeji vám krásné zážitky, užijte si svůj den naplno. 

Všechny vás srdečně zdravím.

Vaše paní učitelka Míša.

 

Máte-li chuť, prožijte školní den s Machem a Šebestovou.

https://decko.ceskatelevize.cz/mach-a-sebestova-k-tabuli

 

Tančíte rádi? Pokud ano, pojďte se rozhýbat s Honzou Onderem a postavami školáků Macha a Šebestové.

https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=1035233#T

 

Znáte Michala z Kouzelné školky? Zopakujte si s ním Písmenka.

https://decko.ceskatelevize.cz/abecede-s-michalem

 

Zahrajte si na tajné pozorovatele afrických zvířátek a zopakujte si písmenka ve hře Písmenkové safari.

https://decko.ceskatelevize.cz/africka-abeceda

 

Zůstaňme chvilku u zvířátek. Zahrajte si pexeso Dr. Žaka

https://decko.ceskatelevize.cz/dr-zako

 

Pro milovníky pohádek:

Posloucháte rádi pohádky? Král Jiří vám rád nějaké přečte.

https://decko.ceskatelevize.cz/pohadky-krale-jiriho

 

Máte-li v oblibě příběhy s čerty, pak si poslechněte Babiččino čtení.

https://decko.ceskatelevize.cz/babiccino-cteni

 

Nyní zbystřete zrak a sluch. Pomozte starému králi rozluštit několik těžkých hádanek ve hře Pohádkové ÁbécéDéčko.

https://decko.ceskatelevize.cz/hry

 

úterý 2. 6.

Procvičování učiva s třídní učitelkou - Slabikář str. 88, 89 - slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny. Prosím, aby si žáci na videokonferenci připravili jednu měkkou pomůcku na mačkání (houbičku na nádobí, pěnový míček,...) a jednu tvrdou pomůcku na vyťukávání (tužku, pastelku,...).

Napište krátké povídání (3 - 4 věty) o tom, jak jste prožili Den dětí. Text můžete doplnit obrázkem či fotografií. Prosím rodiče, aby mi jej vyfotili a poslali na mail do konce týdne.

Písanka 3 str. 33

 

středa 3. 6.

Procvičování učiva s třídní učitelkou - Slabikář str. 88, 89 - slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny. Prosím, aby si žáci na videokonferenci připravili jednu měkkou pomůcku na mačkání (houbičku na nádobí, pěnový míček,...) a jednu tvrdou pomůcku na vyťukávání (tužku, pastelku,...).

Písanka 3 str. 34

 

čtvrtek 4. 6.

Slabikář str. 90 - čtení dvojic vět, vysvětlete si významy červeně vyznačených slov.

Písanka 3 str. 35

 

pátek 5. 6.

Slabikář str. 91

Písanka 3 str. 36

_____________________________________________________________________________

Období 25. - 29. 5. 2020

Témata: Slabiky dě, tě, ně, Opakování a procvičování naučených psacích písmen 

Dobrovolný úkol pro rychlíky :)

Komiks - dokresli, doplň

 

pondělí 25. 5.

Pracovní sešit str. 48 - čtení příběhu Malý fotbalista

Písanka 3 str. 28

 

úterý 26. 5.

Procvičování učiva s třídní učitelkou - tvary písmen, hry se slovy. Pracovní sešit str. 50 - čtení slov ve sloupečcích, str. 51- příběh Náročný den kočky domácí.

Písanka 3 str. 29

 

středa 27. 5. 

Procvičování učiva s třídní učitelkou - tvary písmen, hry se slovy. Seznámení se se slabikami dě, tě, ně - Slabikář str. 86 - vyznačení slabik dě, tě, ně v básničce, čtení slov u obrázků, čtení slov ve sloupečcích. Na on-line hodinu si žáci připraví měkkou pomůcku (houbičku na nádobí, pěnový míček,....), se kterou si pomůžeme při vyslovování slabik. 

Slova ve sloupečcích si žáci samostatně rozdělí na slabiky.

Písanka 3 str. 30

 

čtvrtek 28. 5. 

Diktát - 3 věty (do bílého sešitu), možno využít nahrávky, viz. odkaz.

Diktát

Slabikář str. 86 - čtení příběhu V hřebčíně

Písanka 3 str. 31

 

pátek 29. 5.

Slabikář str. 87 - čtení příběhu V ovocném sadu, čtení a doplnění psace napsaných vět (nápověda v prvním cvičení), nakreslit chybějící obrázek.

Písanka 3 str. 32

_____________________________________________________________________________

Období 18. - 22. 5. 2020

Témata: Opakování a procvičování naučených písmen, Hlásky ď, ť, ň, Opakování a procvičování naučených psacích písmen a písmena b, B

Postupně si vypracujte písmenko G do Písmenkového portfolia.

Dobrovolné úkoly pro rychlíky :)

Zvířátka - doplň samohlásku

Poznej pohádku

 

pondělí 18. 5.

Slabikář str. 85 - čtení příběhu Výstava.

Písanka 3 str. 25 - nácvik psaní písmena b, viz. video v odkazu.

Písmeno b

Poslech příběhu Blouznící Gábina, viz. odkaz.

Blouznící Gábina

Zodpovězte si otázky:

Který předmět nahradil Gábině míč?

Která zvířata se v příběhu objevila?

 

úterý 19. 5. 

Procvičování učiva s třídní učitelkou - procvičování tvarů písmen, hry se slovy, Pracovní sešit str. 47.

Samostatné čtení - Slabikář str. 82 - čtení vět, otázka + odpověď.

Písanka 3 str. 26

 

středa 20. 5.

Procvičování učiva s třídní učitelkou - procvičování tvarů písmen, hry se slovy. Slabikář str. 84 - seznámení se s hláskami ď, ť, ň, u slov ve sloupečcích vyznačit slabiky.

Písanka 3 str. 27, nácvik psaní písmena B, viz. video v odkazu.

Písmeno B

 

čtvrtek 21. 5.

Slabikář str. 85 - spojovačka, čtení slov ve sloupečcích, u slov vyznačit slabiky.

Diktát - 3 věty (do bílého sešitu), možno využít nahrávky, viz. odkaz.

Diktát

Písanka 3 str. 28

 

pátek 22. 5.

Slabikář str. 85 - čtení příběhu U babičky v Dubňanech

Pracovní list - shrnutí hlásek ď, ť, ň

Pracovní list - Mláďata

_____________________________________________________________________________

Období 11. - 15. 5. 2020

Témata: Opakování a procvičování naučených písmen, Písmenko G, Opakování a procvičování naučených psacích písmen a písmeno T

Postupně si vypracujte písmenko F do Písmenkového portfolia.

Minulý týden jste se naučili básničku. Příběhy ve Slabikáři byly věnovány maminkám, které v neděli 10. 5. slavily svátek Den matek. Zkuste teď vy sami mamince nějakou básničku vymyslet a napsat. Určitě bude mít velkou radost :). 

 

pondělí 11. 5. 

Přepis slov a vět psacím písmem (do bílého sešitu). Doporučuji vše nejprve napsat tiskace formou diktátu a poté přepsat.

maminka, srdce, láska, svátek

Mám rád(a) svoji maminku.

Je moc krásná, milá a laskavá.

Slabikář str. 79 - čtení příběhu U Fialů (pozor, příběh pokračuje pod obrázky fazolí).

 

úterý 12. 5.

Slabikář str. 80 (pokud nemáte zvířátko, nakreslete to, které byste si přáli nebo to, které jste dříve měli)

Písanka 3 str. 21 - nácvik psaní písmena T, viz video v odkazu.

Písmeno T

 

středa 13. 5.

Procvičování učiva s třídní učitelkou - procvičování tvarů písmen, Pracovní sešit str. 46.

Příběh Africká fialka si děti přečtou samostatně.

Písanka 3 str. 22

 

čtvrtek 14. 5.

Slabikář str. 81

Písanka 3 str. 23

 

pátek 15. 5.

Procvičování učiva s třídní učitelkou - procvičování tvarů písmen, seznámení se s písmenkem G. Slabikář str. 82 - básnička, obrázky, str. 83 - čtení slabik a slov ve sloupečcích.

Písanka 3 str. 24

_____________________________________________________________________________

Období 4. - 7. 5. 2020

Témata: Opakování a procvičování naučených písmen, Písmenko F, Opakování a procvičování naučených psacích písmen a písmena h, H

 

pondělí 4. 5.

Přepis slov a vět psacím písmem (do bílého sešitu). Doporučuji vše nejprve napsat tiskace formou diktátu a poté přepsat.

rak, pes, myš, krtek, páv

Zuzana má psa Reka.

Jan má malou myš.

Slabikář str. 76 - přečíst slova u obrázků, ve sloupečcích a Rýmy - šprýmy.

U slov ve sloupečcích rozdělit slova na slabiky (čarou, obloučkem), to samé u vět Rýmy - šprýmy - pouze u slov, která se rýmují. Tzn. vrká - hrká apod.

 

úterý 5. 5.

Procvičování učiva s třídní učitelkou - procvičování tiskacích a psacích písmen, skládání slov z písmen, procvičování slabikotvorného r, l - Pracovní sešit str. 44 - čtení slov v tabulce, vyhledávání slov v tabulce. Str. 45 - první cvičení - čtení vět a vybarvení slov v tabulce.

Samostatná práce - Pracovní sešit str. 44 - čtení vět a vybarvení slov v tabulce.

Písanka 3 str. 18 - nácvik psaní písmena h, viz. video v odkazu.

Písmeno h

 

středa 6. 5. 

Procvičování učiva s třídní učitelkou - procvičování tiskacích a psacích písmen, skládání slov z písmen, seznámení se s písmenkem F. Slabikář str. 79 - čtení slabik v domečku, slov ve sloupečcích, str. 78 - společné čtení básničky, pojemnování obrázků v brýlích.

Samostatná práce - Slabikář str. 78 - vybarvení obrázků.

Písanka 3 str. 19

 

čtvrtek 7. 5. 

Slabikář str. 77, poslední cvičení vynechat.

Písanka 3 str. 20, nácvik psaní písmena H, viz video v odkazu.

Písmeno H

_____________________________________________________________________________

Období 27. - 30. 4. 2020

Témata: Opakování a procvičování naučených písmen, Opakování a procvičování naučených psacích písmen a písmeno C

 

pondělí 27. 4. 

Slabikář str. 73 - čtení slov v barevných sloupečcích a příběhu Naše chata, doplňovačka.

Písanka 3 str. 14, nácvik psaní písmen C, viz. video v odkazu.

Písmeno C

 

úterý 28. 4. 

Procvičování učiva s třídní učitelkou - procvičování tiskacích a psacích písmen, Pracovní sešit str. 42 - první a druhé cvičení. Příběh Buchty si žáci přečtou samostatně.

Písanka 3 str. 15

 

středa 29. 4. 

Procvičování učiva s třídní učitelkou - procvičování tiskacích a psacích písmen, Slabikář str. 75 - doplňovačka, str. 76 - třetí a páté cvičení.

Samostatná práce - Slabikář str. 74 - čtení příběhu Maminka + Jaká je tvoje maminka?

Písanka 3 str. 16

 

čtvrtek 30. 4. 

Diktát - 3 věty, možno využít nahrávky, viz. odkaz.

Diktát

Slabikář str. 75 - čtení básniček Růže, Srdíčko, Na zahradě. Žáci si jednu básničku vyberou a naučí se ji. 

Písanka 3 str. 17 - nácvik psaní písmena Z, viz odkaz. 

Písmeno Z

_____________________________________________________________________________

Období 20. - 24. 4. 2020

Témata: Opakování a procvičování naučených písmen, Písmenko Ch, Procvičování naučených psacích písmen a písmeno c

Postupně si vypracujte písmenko Ch do Písmenkového portfolia.

 

pondělí 20. 4. 

Slabikář str. 71

Písanka 3 str. 3

 

úterý 21. 4. 

Procvičování učiva s třídní učitelkou - procvičování tiskacích a psacích písmen, Slabikář str. 70 - první, druhé a třetí cvičení. Třetí cvičení si napíšeme tiskace, děti pak samostatně napíší slova psace.

Písanka 3 str. 5

 

středa 22. 4. 

Procvičování učiva s třídní učitelkou - procvičování tiskacích a psacích písmen, Pracovní sešit str. 40 - společně vypracujeme první, druhé a čtvrté cvičení. Příběh Brusle si děti doplní a přečtou samostatně.

Písanka 3 str. 7

 

čtvrtek 23. 4. 

Pracovní sešit str. 41

Písanka 3 str. 12 - nácvik psaní písmena c

 

pátek 24. 4. 

Diktát - 3 věty, možno využít nahrávky, viz. odkaz.

Diktát

Písmeno Ch - seznámení se s ním, viz. video v odkazu.

Písmeno Ch

Slabikář str. 73 - čtení slabik v domečku.

Slabikář str. 72 - básnička, obrázek, čtení slov, spojovačka.

Písanka 3 str. 13

_____________________________________________________________________________

Období 13. - 17. 4. 2020

Témata: Opakování a procvičování naučených písmen, Písmenko Ř, Procvičování naučených psacích písmen a písmena r, R

Postupně si vypracujte písmenko Ř do Písmenkového portfolia.

 

pondělí 13. 4. 

Velikonoční prázdniny

 

úterý 14. 4. 

Procvičování učiva s třídní učitelkou - procvičování naučených tiskacích a psacích písmen formou diktátu, Pracovní sešit str. 39.

Kdo se nezúčastní videokonference, procvičí si a vypracuje zadané úkoly samostatně. 

Písanka 3 str. 1

 

středa 15. 4. 

Slabikář str. 67

Písanka 3 str. 2, nácvik psaní písmena r, viz. video v odkazu.

Písmeno r

 

čtvrtek 16. 4. 

Písmenko Ř - seznámení se s ním, viz video v odkazu.

Písmeno Ř

Slabikář str. 68 - čtení básničky, vybarvení obrázků začínající na písmeno Ř, pojmenování obrázků v brýlích, čtení slov a příběhu U řeky Ohře, otázka + odpověď.

Písanka 3 str. 4

 

pátek 17. 4. 

Slabikář str. 69 - čtení příběhu Táta vaří + vyluštit poslední cvičení

Diktát - 6 slov, možno využít nahrávku, viz. odkaz.

Diktát

Písanka 3 str. 6 - nácvik psaní písmena R, viz. video v odkazu.

Písmeno R

_____________________________________________________________________________

Období 6. - 10. 4. 2020

Téma: Opakování a procvičování naučených písmen 

 

pondělí 6. 4.

Slabikář str. 65 - čtení příběhů o žížale, Užovka, Žába

Písanka 2 str. 37

Písanka 2 str. 36 - dobrovolná, písmeno s jsme se učili psát

 

úterý 7. 4.

Slabikář str. 66 - čtení příběhu Začíná jaro, spojování slabik

Písanka 2 str. 38 - slova Míša a Šimon, zbylé řádky jsou dobrovolné, písmeno S jsme se učili psát

Písanka 2. str. 39

 

středa 8. 4. 

Slabikář str. 66 - čtení příběhu Jaké byly u nás Velikonoce, doplňovací cvičení včetně tajenky.

Diktát - 3 věty - možno využít nahrávku, viz. odkaz.

Diktát

 

čtvrtek 9. 4. a pátek 10. 4.

Velikonoční prázdniny

_____________________________________________________________________________

Období 30. 3. - 3. 4. 2020

Témata: Procvičování naučených písmen, Písmenko Ž, Procvičování naučených psacích písmen a písmena S, k

Postupně si vypracujte písmenko Ž do Písmenkového portfolia

 

pondělí 30. 3.

Slabikář str. 63 - čtení příběhu Kdo nám pomáhá? + příběh o kočce - doplnění slov do rýmů (tiskace) a dokreslit kočku.

Písanka 2 str. 32 - nácvik psaní písmena S, viz video v odkazu.

Písmeno S

 

úterý 31. 3. 

Pracovní sešit str. 35 - čtení příběhu Vašík a Káča + poslední cvičení - rýmy

Písanka 2 str. 33 - nácvik psaní písmena k - viz video v odkazu

Písmeno k

 

středa 1. 4. 

Pracovní sešit str. 36 - sloupečky

Poproste rodiče, aby vám několikrát přečetli příběh Kdo je kdo a kde je Katka? Děti doplní čísla pod obrázky.

Písanka 2 str. 34 


čtvrtek 2. 4. 

Písmenko Ž - seznámení se s ním, viz video v odkazu.

Písmeno Ž

Slabikář str. 64 - čtení básničky, vybarvení obrázku - slova začínající na písmeno ž, pojmenování obrázků v brýlích, čtení příběhu Ježek.

Diktát - naučená tiskací a psací písmenka, možno využít nahrávku, viz. odkaz.

Diktát

Písanka 2 str. 35

 

pátek 3. 4. 

Pracovní list (předán spolu se sešity minulý týden) 

Děti si pracovní list vloží do desek na čtecí karty.

_____________________________________________________________________________

Období 23. - 27. 3. 2020

Témata: Písmenka B, Č, Procvičování naučených psacích písmen a písmeno d

Postupně si vypracujte písmenka B a Č do Písmenkového portfolia.

 

pondělí 23. 3.

Slabikář str. 60 celá, u posledního cvičení nakreslenou jarní květinu pojmenujeme.

Písanka 2 str. 28

 

úterý 24. 3. 

Pracovní sešit str. 33

Diktát - 5 slov, 2 věty (napsat do bílého sešitu) - možno využít nahrávku, viz. odkaz.

Diktát

 

středa 25. 3. 

Slabikář str. 61

Písanka 2 str. 29

 

čtrvtek 26. 3.

Pracovní sešit str. 34 

U slov ve sloupečcích vyznačit slabiky - u hlasitého slabikování doporučuji dělat naučené pohyby - tlesknutí (krátká slabika), protažení rukou (dlouhá slabika), zhoupnutí (slabiky au, ou).

Písanka str. 30

 

pátek 27. 3. 

Písmeno Č - seznámení se s ním, viz. video v odkazu.

Písmeno Č

Slabikář str. 62 - čtení básničky, obrázek - vybarvit slova zacínající na písmeno Č, pojmenování obrázků v brýlích, vyřešení otázek a odpovědí.

Písanka 2 str. 31 - nácvik psaní písmena d, viz. video v odkazu

Písmeno d

_____________________________________________________________________________

Období 11. - 20. 3. 2020

Témata: Písmenka H, B, Nácvik psaní psacích písmen - v, V, z

 

Postupně si vypracujte písmenka H a B do Písmenkového portfolia. Portfolio máme ve škole. Jednotlivá písmenka si zakládejte do jedné folie a společně je do portfolia vložíme ve škole. 

 

středa 11. 3.

Slabikář str. 54 - čtení příběhu + doplnit odpověď na otázku

Písanka 2 str. 21

Diktát - 5 slov a 1 věta (napsat do bílého sešitu)

 

čtvrtek 12. 3.

Pracovní sešit str. 27

Písanka 2 str. 22

Diktát - 5 slov a 1 věta (napsat do bílého sešitu)

 

pátek 13. 3.

Slabikář str. 56 - čtení příběhu U nás doma, spojovačka

Diktát - 5 slov a 1 věta (napsat do bílého sešitu)

 

pondělí 16. 3. 

Slabikář str. 57 celá 

U druhého cvičení budou děti psát psace pouze slova, u nichž jsme se učili psát všechna písmena, tzn. lev, sova, orel, jelen, slon. Zbylá slova napíšou tiskace.

Písanka 2 str. 23 - každé slovo stačí napsat pouze jednou

 

úterý 17. 3.

Písanka 2 str. 24 - nácvik psaní písmena V, viz video v odkazu.

Písmeno V

Pracovní sešit str. 28 - čtení slov ve sloupečcích a příběhu Soused Plavec. Doplňovací cvičení je dobrovolné.

Nápověda pro ty, kteří nebudou psát doplňovací cvičení: slovo, které je potřeba opsat z tajenky, je MACÍK. 

 

středa 18. 3. 

Písmeno B - seznámení se s ním, viz. video v odkazu.

Písmeno B - seznámení

Slabikář str. 58 - vybarvení obrázku - slova začínající na písmeno B, pojmenování obrázků v brýlích, čtení slov a příběhu + doplnění věty. Spojování slabik do slov (cvičení pod obrázkem) je dobrovolné. 

Písanka 2 str. 25 - každé slovo stačí napsat pouze jednou

Diktát - 5 slov a 1 věta (napsat do bílého sešitu)

 

čtvrtek 19. 3. 

Písanka 2 str. 26 - nácvik psaní písmena z, viz. video v odkazu.

Písmeno z

Pracovní sešit str. 32 

 

pátek 20. 3. 

Písanka 2 str. 27

Slabikář str. 59 - čtení - sloupečky, rozpočítadlo, spojovačka. Zbylá cvičení jsou dobrovolná.