Obsah

Úkoly do 26. 6. :

sčítání a odčítání do dvaceti

opakování

pracovní sešit Počítáme zpaměti - další 4 sloupečky

pracovní sešit - opakování  (možno vybírat, co chcete)

 

Úkoly do 19. 6. :

sčítání a odčítání do dvaceti

pracovní sešit Počítáme zpaměti - další 4 sloupečky

pracovní sešit - 55/ 8, 10

                            56/ 1, 2, 3, 4

                            57/ 9

                            58/ 1, 3

                            59/8, 9

Úkoly do 12. 6. :

sčítání a odčítání do dvceti

pracovní sešit Počítáme zpaměti  -  4 další sloupečky

pracovní sešit - 52/ 1, 2, 3, 4

                            53/ 6, 7, 10

                            54/ 1, 4, 5

 

Úkoly do 5. 6. :

sčítání a odčítání do dvaceti,

pracovní sešit Počítáme zpaměti - 5 dalších sloupečků

praacovní sešit - 49/6, 7, 8, 9

                               50/2, 3, 4, 5

                               51/10

Úkoly do 29. 5. :

sčítání a odčítání do dvaceni, orientace v čase

pracovní sešit Počítáme zpaměti - 5 dalšch sloupečků

pracovní sešit - 46/ 2, 3, 4, 5

                            47/6, 8 (malovat výsledky oranžovou a žlutou střídavě, vždy                                                   nejdřív celý řádek, vyjde slovo  LET)

                            48/1, 4

 

Úkoly do 22. 5. :

sčítání a odčítání do dvaceti, porovnávání, opravování chyb

pracovní sešit 43/6,7,8,9,11

                          44/ 1, 6

                          45/ 7, 8, 9, 10

 

 

Úkoly do 15. 5. :

sčítání a odčítání do dvaceti, opakování - mince, hodiny, součet 3 čísel

pracovní sešit 41/8,9

                           42/1, 2, 3, 5

 

Úkoly do 7. 5.:

číselná řada,  pořadí čísel, sčítání a odčítání do dvaceti

pracovní sešit 38/5

                          39/8, 11               

                          40/2, 3, 4

 

 

Úkoly do 30. 4. :

součet tří čísel, sčítání a odčítání do dvaceti

pracovní sešit 36/1, 3, 4, 5

                          37/7, 10

 

 

Úkoly do 24. 4. :

počítání s penězi,  počítat zpaměti do 20 (dávat  například otázky:" jak rozdělíš číslo 20 na dvě čísla, tři čísla?" apod.)  

pracovní sešit 34/1, 3 

                          35/6, 8, 9, 10

 

Úkoly do 17. 4. :

počítání s penězi, například vymyšlejte, jakými micemi zaplatit bonbony za  19,- Kč apod..

spojování tří čísel

procvičování hodin

pracovní sešit  31/6, 7 (u žlutých trojúhelníků odčítáme zdola)

                           32/2,3,4,6,7  (u spojování  3 čísel nechte děti, ať si vyzkouší svůj

                                                   systém, každému to může vyhovovat jinak)

                            33/10,11,12,13 (hodiny stačí říkat ústně)

 

 

Úkoly do 8. 4.:

procvičování a počítání s penězi  (na stůl můžete vyndat různě  mince od koruny  do desetikoruny, zkoušejte pak  s dětmi různě sčítat a odčítat, seřazovat,  vymýšlejte, jakými způsoby můžete vytvořit například 17,- Kč nebo počítat, kolik  máte nyní dvoukorun apod.)

pracovní sešit: 28/4, 29/6,8,9, 30/1,2,3

 

Úkoly do 3. 4.:

opakování sčítání a odčítání do 18

pracovní sešit  str. 26/2,3,4,5, str. 27/8,9, str. 29/1,2,3

                           

Úkoly do 27. 3.:

pracovní sešit do strany 25 (opět v případě nejasností cvičení vynechávejte, například "autobus" spíše procvičíme až společně)

procvičovat sčítání a odčítání do 17 zpaměti, ukazovat  si na číselné řadě, krokovat si

další možné procvičování: 

Na níže uvedeném odkazu si děti mohou online zdarma procvičit některá cvičení.

Potřebný kód naleznete v horní části každé strany pracovního sešitu Matematika.

https://www.skolasnadhledem.cz/

Matematické počítání lze procvičovat i zábavnou formou na níže uvedených  odkazech.

https://skolakov.eu/matematika-1-trida

http://rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html

Doporučuji níže uvedený odkaz. Jedná se o matematiku prof. Hejného.

https://www.matika.in/cs/?fbclid=IwAR2GQoloSvTKLPdzt3SEvqqwtljyTV_cqYQy8SKMP7mQTAfsYjCG2rTaT-A 

 

Úkoly do 20. 3. :

pracovní sešit  do strany 21 (v případě nějakých nejasností  cvičení vynechávejte!)