Obsah

 

Týden od 21. – 26. června 2020 – odpočinkový

Milé děti, nezapomeňte! V neděli je Den otců.

Dokončování úkolů a procvičování učiva

ČJ

 • učebnice str. 123/11 - přepiš
  PS s. 42
 • učebnice str. 124/15 - přepiš,
 • PS s. 43
 • bílý sešit „Párové souhlásky“ str. 13

Čítanka PS4 str. 14, 15 – správné telefonování

M

 • PS - dokončování
 • Počítáme zpaměti 4 – sl. 37 – 40
 • Počítáme zpaměti 2 - sl.  101…..

PRV

 • Opakování - PS str. 68

 

 

Týden od 15. – 19. června 2020

ČJ

 • učebnice str. 119/12 – písemně, cv. 13 – 15 ústně, 16 – diktát
  PS s. 39
 • učebnice str. 120 - ústně, 121 – ústně – pozvánka na oslavu
  PS s. 40/1 – pouze doplnit chybějící znaménka, nepřepisovat
 • učebnice str. 122 – ústně,
  PS s. 41
 • bílý sešit „Párové souhlásky“ str. 12
 • číst knihu

Čítanka PS4 str.11/16, str.13/2

M

 • PS str. 61 - 63  (co žák zvládne a čemu porozumí)
 • Počítáme zpaměti 4 – sl. 33 - 36
 • Počítáme zpaměti 2 - sl.  97 - 100

PRV

 • Cestování, výlety, moje prázdniny - PS str. 66, 67
 • Vycházka do přírody.

 

 

 

Týden od 8. – 12. června 2020

ČJ

 • učebnice str. 114 – ústně, 115/4, 5 – obě cvičení napsat
 • učebnice str. 115/6 - ústně,
  PS s. 36/1-3
 • učebnice str. 116 + 117 – předložky (procvičení) - ústně,
  PS s. 37/4
 • učebnice s.118 – vše pouze ústně
  PS s. 38
 • bílý sešit „Párové souhlásky“ str. 11
 • číst knihu
 • zůstává Zážitkový deník a Čtenářský deník

Čítanka PS4 str.7/4

M

 • PS str. 57 – 60  (co žák zvládne a čemu porozumí)
 • Počítáme zpaměti 4 – sl. 29 - 32
 • Počítáme zpaměti 2 - sl.  93 - 96

PRV

 • Léto v lese a u vody, chování v přírodě -PS str. 65
 • Dokončování úkolu „Louka“
 • Vycházka do přírody.

 

 

Týden od 1. – 5. června 2020

Milí žáčci, k Vašemu svátku Vám přeji stálý úsměv na tváři, upřímnou radost ze své práce, pravé kamarády a spokojené rodiče.

       k  MDD !

 

Dokončování úkolů a procvičování učiva.

ČJ

 • učebnice str. 113 – přepis básně
  PS 35
 • bílý sešit „Párové souhlásky“ str. 10
 • číst knihu
 • zůstává Zážitkový deník a Čtenářský deník

M

 • PS str. 55, 56 (co žák zvládne a čemu porozumí)
 • Procvičování násobení a dělení zpaměti
 • Počítáme zpaměti 2 - sl.  89 - 92

PRV

 • Léto -PS str. 64/2
 • Ofotit graf vzniklý z měření teploty a poslat e-mailem
 • Dokončování úkolu „Louka“ – mám zatím pouze 10 „živočichů“
 • Vycházka do přírody.

 

Týden od 25. do 29. května 2020

ČJ

 • učebnice str. 110/podstatná jména – názvy osob, zvířat, věcí – možno si zahrát hru (místo jméno, město, zvíře věc – zaměnit na osoba, zvíře, věc), +cv.8 ústně, cv.9/písemně
  PS 33/4, 5 – hra, 6
 • učebnice str. 111/10 – nepiš do učebnice, cv.11 – 13 - ústně,
  PS s. 34/7
 • učebnice str. 112/vzkaz a vyprávění –ústně,
  PS s. 34/8 – do řádek vedle slova „slovesa“ píší žáci, co by dané osoby, zvířata, věci mohli dělat nebo co by se s nimi mohlo dít
  PS s. 35/9 SMS – stručná zpráva (viz. str. v učebnici 58)
 • bílý sešit „Párové souhlásky“ str. 8 – 9
 • diktát, dva přepisy
 • číst knihu
 • zůstává Zážitkový deník a Čtenářský deník

Čítanka PS4 str.4/7,8, str. 5/9

M

 • PS str. 52 - 54 (co žák zvládne a čemu porozumí)
 • násobky 10 
 • Počítáme zpaměti 4 – sl. 25 - 28
 • Počítáme zpaměti 2 - sl.  85 - 88

PRV

 • Léto -PS str. 63 + str. 64/1
 • Pokračování v měření venkovní teploty - graf
 • Dokončování úkolu „Louka“
 • Vycházka do přírody.

 

 

 

Týden od 18. do 22. května 2020

ČJ

 • str. 106/14 – opis, str.107/žlutý obdélník – ZAPAMATOVAT (vytvořit si plakát se slovy – velkými tiskacími písmeny a pověsit někam, kde bude žákovi stále „na očích“)
  PS 30/7,8
 • učebnice str. 107/15-17
  PS s. 31/9-11
 • učebnice str. 108/čtení + úkoly ústně, 109/4-7 (písemně jen cv. 6)
  PS s. 32/1-3
 • bílý sešit „Párové souhlásky“ str. 6 – 7
 • diktát, dva přepisy
 • číst knihu
 • zůstává Zážitkový deník a Čtenářský deník

Čítanka PS4 s.2/2, s.3/3-6 (není třeba Čítanka)

M

 • PS s. 48 - 51 (co žák zvládne a čemu porozumí)
 • násobky 10 
 • Počítáme zpaměti 4 – sl. 21 - 24
 • Počítáme zpaměti 2 - sl.  81 - 84 

PRV

 • Sledování venkovní teploty ráno a odpoledne (stále ve stejný čas) a zápis do grafu (viz. e-mail)
 • Vycházka do jarní přírody.

 

Týden od 11. do 15. května 2020

ČJ

Dokončování úkolů a procvičování učiva

 • bílý sešit „Párové souhlásky“ str. 4 – 5
 • diktát, dva přepisy
 • číst knihu
 • zůstává Zážitkový deník a Čtenářský deník

M

Dokončování úkolů a procvičování učiva

 • PS s. 47 (co žák zvládne a čemu porozumí)
 • Procvičování násobilky 0 - 9
 • Počítáme zpaměti 2 - sl.  77 - 80 

PRV

 • Prolistovat si PS, zopakovat učivo, hlavně určování času – hodiny (čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá)

 

Týden od 4. do 8. května 2020

Sledovali jste oslavy 75. výročí osvobození? Zapište do zážitkového deníku.
Nezapomeňte na svátek maminek (druhá neděle v květnu).

ČJ

 • opakování - učebnice str. 102/1  – porozumění textu, 102/2 – slova podřazená (jakýkoli hmyz – možno použít encyklopedii), 102/3 – slovo nadřazené (luční květiny), souřadné – vše, co kvete na louce, 102/4 – slova s "ou" (x používají),
  103/5 – připomenout dětem, co je odstavec, slovesa (je, poletují, unese, váží se, zaletí)
  PS s. 28/1,2 – (jarní louka), cv.3
 • učebnice str. 102/6, 7, 8, 9 – přepsat do sešitu
 • učebnice str. 104 párové souhlásky – vysvětlení + 105/11, 12
  PS s. 29/4,5
 • modrý sešit „Tvrdé a měkké slabiky …“ str. 32
 • bílý sešit „Párové souhlásky“ str. 1 – 3
 • diktát, dva přepisy
 • číst knihu
 • zůstává Zážitkový deník a Čtenářský deník

Psaní – PS4 s.30, u cv. 7 – Gorila se v Kongu
                                            těší na hlas gongu.
                                            Když se v Kongu ozve gong,
                                            Chodí s tygrem na ping-pong.

M

 • PS s. 44 - 46 (co žák zvládne a čemu porozumí) –násobení 9 
 • Počítáme zpaměti 4 – sl. 19 - 20
 • Počítáme zpaměti 2 - sl.  73 - 76 
 • Měření úseček, jednotky délky – m (metr), dm (decimetr), cm (centimetr),
                                                       mm (milimetr) - viz e-mail

PRV

 • Lidské tělo - PS s. 62 – Nemoc, úraz (dětské nemoci, nachlazení, chřipka, angína, úraz, odřenina, zlomenina, vymknutí kloubu, popálenina, přilba, chrániče, zmínit i současný stav – koronavirus)
 • Osvobození Dobřan

 

Týden od 27. dubna – 1. května 2020

Tento týden posilujte svaly na břiše. Vzpomenete si na některé cviky?

ČJ

 • učebnice str. 98, 99/vlastní jména – opakování + obecná jména - nové učivo (s malým písmenem) = podatatná jména
 • učebnice str. 99/8 – přepsat do sešitu
   PS s. 25/4-6
 • učebnice str. 100/10-12
  PS s. 26/7-9
 • učebnice str. 101/13, 14, + diktát
  PS s. 27/10, 11 + sebehodnocení
 • číst knihu
 • zůstává Zážitkový deník a Čtenářský deník

Psaní – viz příloha e-mailu.

M

 • PS s. 40 - 43 (co žák zvládne a čemu porozumí)
 • Násobky 9 – naučit (0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90)
 • Počítáme zpaměti 4 – sl. 17 - 18
 • Počítáme zpaměti 2 - sl. 69 - 72 

PRV

 • Lidské tělo - PS s. 60 - 61 – umět pojmenovat části lidského těla a obličeje, vyjmenovat pět smyslů, správná péče o zuby, zdravá strava, dětský chrup – pojmenování zubů.

 

Týden od 20. – 24. dubna 2020

Pokud máte doma vhodné místo, zkuste si zacvičit kotouly.

ČJ

 • dokončování nedodělaných úkolů
 • PS s. 24/1-3 opakování
 • učebnice str. 96-97 – opakování: slovesa, spojky, antonyma (opačný význam), synonyma (stejný význam)
 • číst knihu, přepis 5 vět
 • zůstává Zážitkový deník a Čtenářský deník

PS k Čítance s písankou 3 – str. 32

M

 • dokončování nedodělaných úkolů
 • PS s. 38 (vynechat cv. 1),
 • PS s. 39
 • Násobky 0 – 8 - procvičovat
 • Počítáme zpaměti 4 – vypiš si příklady, ve kterých jsi chyboval/a
 • Počítáme zpaměti 2 – vypiš si příklady, ve kterých jsi chyboval/a 

PRV

 • Jaro PS s. 58, 59 – Domácí ptáci, opakování Jaro

 

Týden od 13. – 17. dubna 2020

Trénink rychlého běhu z nízkého startu. (Pokud budete na procházce.)

ČJ

 • učebnice str. 94/15 – zopakování psaní adresy, pravidel psaní dopisu (pohlednice)
 • učebnice str. 94/16 – souvětí možno přepsat do sešitu jako přepis
   PS s. 22/6,7
 • učebnice str. 95/17
  PS s. 22/8
 • učebnice str. 95/18, 19
  PS s. 23/ 9, 10
 • učebnice str. 95 – diktát
  PS s.23/11
 • číst knihu
 • zůstává Zážitkový deník a Čtenářský deník

PS k Čítance s písankou 3 – str. 31

M

 • PS s. 34 - 37 (co žák zvládne a čemu porozumí) – nové pojmy obvod a obsah (viz. příloha e-mailu s řešením stránek v M)
 • Násobky 0 – 8 - procvičovat
 • Počítáme zpaměti 4 – sl. 13 - 16
 • Počítáme zpaměti 2 - sl. 65 - 68 

PRV

 • Jaro PS s. 56 - 57 – Hospodářská zvířata, znát pojmenování mláďat, samic a samců

 

 

Týden od 6. - 8. dubna 2020

Trénujeme hod do dálky (čímkoli, např. velikonočním vajíčkem)

ČJ

 • dokončovat již zadané úkoly
 • procvičovat a opakovat abecedu, slovní druhy – pouze vyjmenovat (poznávat slovesa, spojky, podstatná jména, předložky), měkké a tvrdé souhlásky,
 • číst knihu
 • zůstává Zážitkový deník a Čtenářský deník

PS k Čítance s písankou 3 – str. 30

M

 • Počítáme zpaměti 4 – sl. 9 - 12
 • Počítáme zpaměti 2 - sl. 61 - 64 
 • Opakovat si násobky 6, 7, 8

PRV

 • Velikonoce
 • Jarní vycházka - pozorování projevů jara. Kdo uslyší první kukačku?

PČ, VV

Velikonoční výzdoba bytu, domu, … Pomoc s úklidem, vyrobení velikonoční výzdoby, malování vajíček (dle rodinných zvyklostí).

 

Týden od 30. března – 3. dubna 2020

Trénink přeskoku přes švihadlo.

ČJ

 • učebnice str. 90 – úkoly ústně, str. 91/4 – přepis básničky
 • učebnice str. 91/5 – vypsat mláďata (štěně, kotě, tele, jehně, ptáče, lišče),
  učebnice str. 91/6 – 5 vět napiš     
  PS s. 20/1, 2, 3
 • učebnice str. 92 – otázky (věty tázací) + souvětí (spojky) - nové učivo,    cv. 8, 9
 • učebnice str. 93 – úkoly 10 – 14 - ústně
  PS s. 21/ 4, 5
 • diktát na psaní vlastních jmen
 • číst knihu
 • zůstává Zážitkový deník a Čtenářský deník

PS k Čítance s písankou 3 – str. 29

M

 • PS s. 30 - 33 (co žák zvládne a čemu porozumí)
 • Násobky 8
 • Počítáme zpaměti 4 – sl. 5 - 8
 • Počítáme zpaměti 2 - sl. 57 - 60 

PRV

 • Jaro PS s. 55 – Ptáci na jaře + PS s.20 (připomenutí)
  Jarní vycházka - pozorování projevů jara - zpěv ptáků, pozorování ptáků – snaha o rozeznání, hledání v encyklopediích, na internetu - možno zapsat, nakreslit

PČ, VV

Vytváření úkolu na Dobřanské pohledy (dle mailových pokynů).

 

Horká linka školní psycholožky

(Sdělení ZŠ Dobřany)

Vážení rodiče,

uvědomujeme si, že domácí výuka nese mnohá úskalí, na která nikdo nebyl předem připraven. Mnohdy to bývá psychicky náročné nejen pro rodiče, ale i pro děti, které se musí adaptovat na jiný režim. V případě, že by někdo z rodičů potřeboval konzultovat postup při práci s dětmi či jiné obtíže související s touto náročnou situací, můžete se telefonicky kontaktovat se školní psycholožkou Dr. Andreou Štětkovou. Napište SMS na telefonní číslo 606 960 818 a zanechte krátký vzkaz. Paní psycholožka se s vámi spojí ihned, jak to bude možné. Domluví si s vámi čas telefonické konzultace, ve které si budete moci v klidu vše prokomunikovat.

 

Týden od 23. - 27. března 2020

Každý den si zacvičte naši „osmičku“.

ČJ

 • učebnice str. 88/9 – do sešitu, 10 – ústně, 11 – napiš a vyznač slabičnou a hláskovou stavbu slov
  PS s 18/6
 • učebnice str. 89/12 - ústně       
  PS s. 18/7
 • učebnice 89/13 - do sešitu, + červený a modrý úkol, diktát
  PS s.19/8, 9 + sebehodnocení
 • procvičovat abecedu např. hrou Jméno, město, zvíře, věc (dle dřívějšího zadání)
 • 2x za týden přepis 5 vět z knihy či časopisu do sešitu (vždy uvádět datum)
 • číst knihu
 • zůstává Zážitkový deník a Čtenářský deník

 

M

 • PS s. 26 - 29 (co žák zvládne a čemu porozumí)
 • Násobky 8
 • Rýsování – úsečka (ořezaná tužka, netlačit na tužku, nejprve narýsovat přímou čáru, poté vyznačení bodu na přímce – krátká kolmá čárka – krajní bod úsečky velkým tiskacím písmenem). Slovo úsečka je pro žáky nové.
 • Počítáme zpaměti 4 – sl. 1 - 4
 • Počítáme zpaměti 2 - sl. 53 - 56 - odčítání s přechodem desítky (možno použít i rozklad čísel .... 62 - 5 = 62 - 2 - 3 = 57)

 

PRV

 • Jaro PS s. 53, 54
  Jarní vycházka - pozorování projevů jara - jarní květiny, pupeny stromů, zpěv ptáků, ....  - možno zapsat, nakreslit

PČ, VV

Vytváření úkolu na Dobřanské pohledy (dle mailových pokynů).

 

Týden od 16. - 20. března 2020

Kromě nabízených internetových učebnic doporučuji stránky Školákov, kde si mohou žáci učivo procvičovat zábavnou formou.

Další velmi zajímavé stránky jsou: čeština in, matika in.

Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky (od 9.35 hodin - 2. ročník).

ČJ

 • učebnice str. 82/ 11 - ústně, 12 - ústně, diktát
  slova u žárovky napsat na papír, rozstříhat a rozdělit (dle slovních druhů, dle abecedy)
  - umět vyjmenovat slovní druhy a přiřadit k nim pořadové číslo
  PS s 14/6 + 15
 • učebnice str. 84 + 85 - citově zabarvená slova - ústně       
  PS s. 16
 • učebnice 86 - 87 - slovesa, s.87/8 - do sešitu
  PS s.17
 • 2x za týden přepis 5 vět z knihy či časopisu do sešitu (vždy uvádět datum)
 • číst knihu
 • zůstává Zážitkový deník a Čtenářský deník

 

M

 • PS s. 22 - 25 (co žák zvládne a čemu porozumí)
 • Počítáme zpaměti 3 - dokončit
 • Počítáme zpaměti 2 - sl. 49 - 52 - sčítání s přechodem desítky (možno použít i rozklad čísel .... 68 + 5 = 68 + 2 + 3 = 73)
 • začít trénovat násobky osmi

 

PRV

 • Jaro PS s. 51, 52
  Jarní vycházka - pozorování projevů jara - jarní květiny, pupeny stromů, zpěv ptáků, ....  - možno zapsat, nakreslit

 

Mimořádné opatření

Od středy 11. - 13. března 2020

 • naučit se vyjmenovat slovní druhy (pokud možno i s čísly určujícími pořadí)
 • Počítáme zpaměti 3 - sl. do č. 84 včetně
 • Počítáme zpaměti 2 - sl. do č. 48 včetně
 • denně alespoň chvilku číst

 

Týden od 9. - 13. března 2020

Přinést vypraný ručník, Zážitkový deník, Čtenářský deník.

  1. 2.

3.

4.

5.

 

 

PO

TV

-cvičení na žebřinách
-vybíjená

 

ČJ

Ranní kruh – vyprávění

Učeb. s.80 - Popis zvířat

M

PS2 s. 20

Počít. zp.3 sl.77

Počít. zp. sl.45

 

PRV

PS s.49/4,5

Jaro
PS s.50

 

ČJ

Čtenářská dílna

 

 

ÚT

ČJ

PS2 s.14/5

Učeb. s.81/7-10

Opis z tab.

M

PS2 s. 21

Počít. zp.3 sl.78

Počít. zp.2 sl.46

HV

tanec Kalamajka

píseň

ČJ

Čtenářská dílna

 

 

 

ST

Mimořádné opatření        

 

 

ČT

       

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 2. - 6. března 2020 - jarní prázdniny

Úkoly: - pozorování zvířat
            - Zážitkový deník - Blovice
            - číst --- Čtenářský deník
            - Počít. zp. 2 - sl. 41 - 44
            - Počít. zp. 3 - sl. 72 - 76
            - vyprat ručník

 

Týden od 24. - 28. února 2020

V pátek jedeme do Blovic. S sebou svačinu, pití, malé kapesné, igelitový sáček. Vše v batohu. Sraz v šatně. (Odjezd v 7.45 hodin, návrat do 12.00 hodin.)

  1. 2.

3.

4.

5.

 

 

PO

TV

-vytrv. běh
-vybíjená

 

ČJ

Ranní kruh – vyprávění

Učeb. s.76

PS2 s.11/8,9

M

PS2 s. 17

Počít. zp.3 sl.67

Počít. zp. sl.37

 

PRV

Test: Hodiny

Povolání

PS s.48

 

ČJ

Čtenářská dílna

 

 

ÚT

ČJ

PS2 s.11/10

Učeb. s.77

Opis z tab.

M

PS2 s. 18

Počít. zp.3 sl.68

Počít. zp.2 sl.38

HV

píseň

 

ČJ

Čtenářská dílna

 

 

 

ST

ČJ

PS2 s.12

Opakování

Diktát

  

M

PS2 s. 19

Počít.zp.3 sl.69

Počít. zp.2 sl.39

VV

Hasiči v akci

PRV

Opakování

PS s.49

ČJ

Čtenářská dílna

 

 

ČT

ČJ

Učeb. s.78, 79/2

M

PS2 s. 19

Počít.zp.3 sl.70

Počít. zp.2 sl.40

TV

-cvičení na hrazdě

-přihrávky

ČJ

Čtenářská dílna

 

 

 

EXKURZE DO OKRESNÍHO MUZEA V BLOVICÍCH

     

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 17. - 21. února 2020

Od pondělí - původní rozvrh.
Ve středu - zbytky (ústřižky) látek. Na PRV obrázky vlastních domácích mazlíčků (dle možností).

Do konce týdne umět násobky 7.

     

3.

4.

5.

 

 

PO

TV

-vytrv. běh
-soutěživé hry v družstvech
-přeskoky švih.

 

ČJ

Ranní kruh – vyprávění

Učeb. s.72+73/2,3

PS2 s.8/1-3

M

PS2 s. 13/5-7

Počít. zp.3 sl.61

Počít. zp. sl.30

 

PRV

Test Naše vlast

PS s.46

 

ČJ

Čítan. s.74-75

PS3 s.8, 9/2

 

 

ÚT

ČJ

PS2 s.9/4,5

Učeb. s.73/4,5

Přepis vět

M

PS2 s. 13/8
14/1-3

Počít. zp.3 sl.62

Počít. zp.2 sl.31

HV

píseň

 

ČJ

Čítan. s.76

PS3 s.10

 

 

 

ST

ČJ

Učeb. s.74/6,7

PS2 s.10/6

Tvrd. a měk. s.29

Diktát

  

M

PS2 s. 14/4, 15/5-7

Počít.zp.3 sl.63

Počít. zp.2 sl.32

VV

Masopustní postava -  návrh na mas. masku

PRV

Test - hodiny

Domácí mazlíčci

PS s.47

ČJ

Čtenářská dílna

 

 

ČT

ČJ

Učeb. s.74/8

PS2 s.10/7

Tvrd. a měk. s.30

Opis z tab.

M

PS2 s. 15/8-10, 16/1

Počít.zp.3 sl.64

Počít. zp.2 sl.33

TV

-vybíjená

-vytrval. běh

ČJ

PS3 s.27

Čítan. s.77

 

 

 

ČJ

Učeb. s.75/9

Tvrd. a měk. s. - s. 31/3-5

M

PS2 s. 16/2,3

Počít.zp.3 sl.65

Počít. zp.2 sl.34

Dokončení masky

ČJ

Čten. dílna

Představ. knih

Hodnocení týdne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden od 10.  - 14. února 2020

Od 25. 11. 2019 -  13. 2. 2020 platí "plavecký" rozvrh.

Do konce týdne umět násobky 6 a básničku Cestička k domovu.

     

3.

4.

5.

 

 

PO

ČJ

Ranní kruh – vyprávění

Učeb. s.70/7

PS2 s.6/7

 M

PS2 s. 9/7-9

Počít. zp.3 sl.58

Počít. zp. sl.27

PRV

Rodina členové nejbližší i širší rodin. přísl.

PS s.44

 

ČJ

Čítan. s.70-71

PS3 s.6

 

 

 

ÚT

ČJ

PS2 s.6/8

Učeb. s.71/8

Tvrd. a měk.s. s.28/1,2

M

PS2 s. 10/2,4
11/5

Počít. zp.3 sl.59

Počít. zp. sl.28

HV

píseň Moje teta Sylva

hra na Orffovy nás.

ČJ

Čítan. s.72-3

PS3 s.7/3-5

 

 

 

ST

ČJ

Učeb. s.71/9

PS2 s.7/9,10

Diktát

  

M

PS2 s. 11/6-9

Počít.zp.3 sl.60

Počít. zp.2 sl.29

VV

Tématická práce - plavání v Klatovech

PRV

Pomoc rodičům

PS s.45

ČJ

Čítan. s.73

PS3 s.26/1

 

 

ČT

ČJ/M

opis sloupečků - příklady se závorkou

PLAVÁNÍ

    -  "  -      -  "  -

Návrat k budově 2.st. ZŠ v cca 13.00 hod.

 

 

ČJ

Opis z tabule

PS2 s.7/11

Tvrd. a měk. s. - s. 28/3

M

PS2 s. 12/1-4

Počít.zp.3 sl.61

Počít. zp.2 sl.30

Sněhulák z modelíny

ČJ

PS3 s.8, 9/2

Čítan. s.74-5

Představ. knih

Hodnocení týdne