Obsah

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

 

Ahoj děvčata a kluci, poslední úkoly, týden 22. – 26. 6. 

 • 61/5 tvořte věty podle vzoru Tom has got a dog. Tom has not got a cat.

 • 62/2 o každé příšerce utvořte 5 vět (It is …..barva. It is ….big, small, fat, slim. It has gotčásti těla.)

Enjoy summer holiday. It´s your holiday! ☺

Děkuji vám všem, děvčata a kluci, kteří jste v tomto podivném pololetí poctivě pracovali, a také děkuji vašim rodičům za jejich trpělivost, čas a nestandardní výukové nasazení. Přeji vám prázdniny plné skvělých zážitků a vašim rodičům zaslouženou krásnou dovolenou. Těším se na setkání v lepších časech. ☺

- - - - - - - - - - - - - - - -

Ahoj děvčata a kluci, v týdnu 15. – 19. 6. 

 • nacvičte otázku a krátké odpovědi 61/6, budete potřebovat na on line hádankovou hru

Have you got…? Yes, I have./No, I have not.

Has he/she got …? Yes, he/she has. No, he/she has not. 

 • do slovníku si opište slovíčka 63/4 a natrénujte je 

 • opakovaně si přečtěte a přeložte 62/1

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ahoj děvčata a kluci, v týdnu 8. – 12. 6. 

 • prohlédněte si a zapamatujte gramatiku 59/4, toto cviční využijte pro tvoření vět podle obrázků 59/3

 • opište do slovníku slovíčka 61/7 a učte se je a trénujte je ve cvičeních 60/1,2,3 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ahoj děvčata a kluci, v týdnu 1. – 5. 6. 

řešení zadaného úkolu

Name:

Jane

Margit

From:

X

Denmark

Age:

X

11

Figure:

tall, slim

short, very slim

Hair:

straight, black

short, blond

Eyes:

brown

blue

Brothers…

a brother Mike

2 sisters

 

 • opište do slovníku slovíčka 59/5 a učte se je (budeme trénovat i na on line výuce)

 • čtěte a překládejte 58/1, 2

 • zájemci si mohou přečíst komiks str. 56 - 57

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ahoj děvčata a kluci, v týdnu 25. – 29. 5. 

 •  opakovaně si přečtěte a přeložte texty 55/3

 • do sešitu si opište „dotazníky“ 55/4 a podle cvičení 55/3 do nich doplňte informace (pozor – nenechte se nachytat, některé informace v textu nejsou), příště zveřejním řešení. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ahoj děvčata a kluci, v týdnu 18. – 22. 5. 

 • do slovníku opište a následně se naučte výběr těchto slovíček 55/5 (a lot of, best, only, classmate, very, pretty, I think, all), ostatní slovíčka využijte jen k překladu 54/1

54/2 informace ze cvičení dejte do jednoduchých vět, nejprve z vás bude na chvíli George a Jan (My name is…, I am…, I have got), pak mluvte o těchto klucích (His name is…, He is…, He has got…)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Ahoj děvčata a kluci, v týdnu 11. – 15. 5. 

 • do slovníku opište a následně se naučte slovíčka 53/7 (1. a 2. sloupec)

 • 52/2 opakujte sloveso have got/has got, haven´t got/hasn´t got

 • 52/3 opakovaně čtěte a překládejte, chcete-li, namalujte někoho z Fredovy rodiny

--------------------------------

Ahoj děvčata a kluci, v týdnu 4. – 7. 5. 

 • trénujeme I have got…/I have not got … 51/5   

 • říkejte věty o tom, co máte nebo nemáte (velký dům, nový obývák, hnědého psa, červenou tašku, černé kudrnaté vlasy, modré oči…..),          u jednotného čísla použijte neurčitý člen a/an, který nesmí být u množného čísla 51/7

 • 50/4 opakovaně čtěte a překládejte

-----------------------------

Ahoj děvčata a kluci, v týdnu 27. 4. – 30. 4.

 •  si nejprve zkontrolujte řešení hádanek: 1. F 2. T 3. T 4. F 5. F 6. T 7. T 8.    F 9. T 10. T
 •  do slovníku si opište slovíčka 51/8 a postupně se je učte, trénovat můžete i ve cvičeních 50/1,2
 •  50/3 tvořte ústně co nejvíce výrazů a ty si pak překládejte do češtiny (vždy k sobě patří to, co je v jedné řádce. PŘ: big light blue eyes, small dark brown eyes…..
 •  pokud budu mít možnost se s vámi setkat on line, budeme tohle také trénovat.                                                                                                                     

-------------------------------

Ahoj děvčata a kluci, v týdnu 20. 4. – 24. 4. 

 • si nejprve zkontrolujte řešení hádanek: 1. a lego set, a ball, 2. a bike, 3. a ball, a computer, 4. a soft toy (a teddy bear), a lego set (a plane), 5. a car, 6. a soft toy (a teddy bear), 7. a ball

 • 46/1 vazba there is (pro jednu věc) / there are (pro dvě a více věcí) – všímejte si těchto výrazů ve větách a rozhodněte, zda jsou podle obrázku 46/1 PRAVDA / TRUE nebo LEŽ / FALSE, řešení si napište do sešitu a za týden si budete moci zkontrolovat

1. There is a car in the wardrobe.

2. There are two trains in the cupboard.

3. There is a tennis rocket on the floor.

4. There is a blue bag on the bed.

5. There are four books on the table.

6. There is a plane on the chair.

7. There is a book in the cupboard.

8. There is a playstation on the wardrobe.

9. There are three balls under the bed.

10.There is a car under the chair.

* opakujte si MY, YOUR, HIS, HER, OUR, THEIR s hračkami, školními věcmi, rodinou, místnostmi (moje auto, tvoje maminka, jeho vrtulník, její aktovka, náš tatínek, jejich obývák atd).

--------------------------------

Ahoj děvčata a kluci, v týdnu 14. 4. – 17. 4. 

 •  budeme stále procvičovat předložky v učebnici str. 44 – 45

 • naučte se otázku “ Kde je….?“ WHERE IS THE…? A odpověď IT´S …….viz 45/4

 • tvořte záporné věty cv. 45/2 a k nim hned zopakujte větu z minulého týdne VZOR: (obr. vlevo nahoře) The soft toy is not on the cupboard, it´s in the cupboard.

 • napište do sešitu alespoň 4 taková souvětí

 • nakonec pár hádanek ke cv. 45/2 (některé hádanky mají více řešení – najdete všechna? Řešení si napište do sešitu. 1. It´s under the chair. 2. It´s next to the bed. 3. It´s on the table. 4. It´s in the cupboard. 5. It´s on the chair. 6. It´s next to the table. 7. It´s on the bed.                                     Řešení hádanek zveřejním v příštím zadání úkolů.

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ahoj děvčata a kluci,v týdnu 6. – 8. 4. se zaměřte na:

 • opakujte slovíčka 43/7
 • opište do slovníku slovíčka 45/5 a naučte se je, cvičte hlavně předložky in, on, under, next to – vezměte si krabici- BOX – položte např. tužku NA krabici a řekněte ON
 • tužku DO krabice a řekněte IN
 • tužku POD krabici a řekněte UNDER /andr/
 • tužku VEDLE krabice a řekněte NEXT TO /nextu/
 • tohle trénujte s různými věcmi opakovaně; až získáte jistotu, říkejte si celé věty: The pencil is on the box. The pencil is in the box.The pencil is under the box. The pencil is next to the box.
 • opakovaně si čtěte a překládejte věty 44/1, nezapomeňte na věty v modrých rámečkách – ty jsou nejdůležitější
 • utvořte co nejvíce vět 45/2 podle vzoru: The computer is on the table.       3 věty napište do sešitu

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Ahoj děvčata a kluci, v týdnu 30. 3. – 3. 4. se zaměřte na:

 • opakujte slovíčka 43/7 a tvořte slovní spojení s barvami př: a red car, a yellow car… a s čísly př: ten cars                                             (nezapomeňte – více než dva – přidáváme –s) 
 • opakujte si říkanku THE TRAIN

Coffee coffee

milk and sugar, milk and sugar

strawberries and cream, strawberries and cream

chocolate cake and chocolate biscuits, chocolate cake and chocolate biscuits,

fish and chips, fish and chips,  fish and chips

soup  S-O-U-P !

- - - - - - - - - - - - - - - -

Ahoj děvčata a kluci, v týdnu 23. – 27. 3 se zaměřte na:

1. další procvičování přídavných jmen                                                                       - utvořte co nejvíce otázek a krátkých odpovědí typu:                                             Is Tom fat? Yes, he is. No, he is not.                                                                        Is Clara slim? Yes, she is. No, she is not.

- 6 otázek (3 s klukem a 3 s dívkou) napište do sešitu a vedle otázky napište obě možnosti krátkých odpovědí.

2. nová slovíčka                                                                                                              - 43/7 opište do slovníčku anglicky a česky, s výslovností pomohou rodiče nebo Google, slovíčka opakovaně procvičujte a trénujte.

3. 42/1, naučte se otázku a odpověď:                                                                    What is your favourite toy? My favourite toy  is a…./an aeroplane.  Opakovaně si čtěte říkanku 43/5, dobrovolně se ji můžete naučit zpaměti.

4. Stále pro ty, kdo neumí dokonale, zůstávají čísla do 100 a abeceda a hláskování.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ahoj děvčata a kluci, v týdnu 16. – 20. 3 se zaměřte na:

1. Abeceda- řada, hláskování svého jména a příjmení, hláskování slov.

2. Přídavná jména- old, young, new, tall, short, slim, fat, good, bad a tvořte věty typu:

Tom je mladý. On je mladý. Tom is young. He is young.                                         Clare není malá. Ona není malá. Clare is not short. She is not short.                Já jsem ..... . Já nejsem ..... . I am ..... . I am not ..... .                                            Jména najdete v učebnici.  

Do sešitu napište 20 různých vět tohoto typu.

3. Procvičujte čísla do 100 - i psaní slovem.