Obsah

 

 

 

                       Ahoj děvčata a kluci, poslední úkoly, týden 22. – 26. 6.

 • 69/5 opište do slovníku slovíčka a trénujte

 • 68/1 pročtěte si plán pikniku a ke každému heslu přiřaďte obrázek, každý obrázek popište v přítomném průběhovém čase (They are –ing.) a tvořte i záporné věty (They are not –ing.)

 • 69/4 přečtěte, přeložte a zkuste vytvořit jednoduchý recept na váš lahůdkový chlebíček

                       Enjoy summer holiday. It´s your holiday!

  Děkuji vám všem, děvčata a kluci, kteří jste v tomto podivném pololetí      poctivě pracovali, a také děkuji vašim rodičům za jejich trpělivost, čas a nestandardní výukové nasazení. Přeji vám prázdniny plné skvělých zážitků a vašim rodičům zaslouženou krásnou dovolenou. Těším se na setkání v lepších časech.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

         Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden od 15. do 19. 6. 

 • opište do slovníku slovíčka 67/4 a učte se je (výslovnost budeme také trénovat při on line výuce)

 • prohlédněte si cvičení 66/1 a zkuste zjistit, kdo a co umí velmi dobře

 • 66/2 říkejte, co umíte nebo neumíte (I can…, I can´t…)

 • 67/3 přečtěte, přeložte a uhádněte

 

   Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

           Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden od 8. do 12. 6. 

 • opište do slovníku slovíčka 59/5 a učte se je (výslovnost budeme také trénovat při on line výuce)

 • prohlédněte si cvičení 59/4 a zkuste přijít na kloub tvoření –ing tvarů sloves (třetí způsob tvoření –ing tvarů si připomeneme při on line výuce)

 • 58/1 čtěte a překládejte, věty jsou v přítomném průběhovém čase, který nám říká, že děj probíhá právě teď

 

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

                Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden od 1. do 5. 6. 

 • opište do slovníku slovíčka 57/5 a učte se je (výslovnost budeme trénovat při on line výuce)

 • 56/2 – tvořte věty podle vzor, zkoušejte i záporné věty: VZOR: Dentists don´t design new houses.

 • přečtěte a přeložte 57/3 a podle tohoto vzoru tvořte věty o lidech ze cvičení 57/4


 

 

 

 

 

 

 

     Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

            Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden od 25. do 29. 5. 

 • opakovaně si čtěte a přeložte rozhovor 55/3

 • opakujte si otázky a odpovědi na ně

       1. What´s your name? My name is…

       2. Where do you come from? Odkud pocházíš? I come from…

       3. Can you speak ….? Yes, I can./No, I can´t.

      * 55/4 mluvte o dětech podle zadaných informací

              His/Her name is…

              He/She comes from…

              He/She lives in…

              He/She speaks…


 

 

 

 

 

 

 

 

   Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

              Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden od 18. do 22. 5. 

 • přečtěte si a přeložte komiks 52 – 53, neznámá slova najdete na každé stránce dole

 • 55/5 opište si slovíčka do slovníku a učte se je

 • 54/1 z informací tvořte jednoduché věty dvojím způsobem a) jste tou osobou – My name…, I am…, I can..but I can´t.., My hobby is… b) mluvíte o té osobě – His/Her name…, He/She is…, He/She can..but he/she can´t.., His/Her hobby is…

 • 54/2 opakovaně čtěte a překládejte


 

 

    Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

            Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden od 11. do 15. 5. 

                        * zkontrolujte si své odpovědi

                1. Is Bill wearing striped pyjamas? No, he is not.

                2. Is Ann wearing a pink nightdress? No, she is not.

                3. Is Tina wearing polka – dot pyjamas? Yes, she is.

                4. Is George wearing spotted pyjamas? Yes, he is.

                5. Is Tim wearing striped pyjamas? Yes, he is.

                6. Is Lucy wearing a plain pink nightdress? Yes, she is.

                7. Is Bill wearing a striped nightdress? Yes, he is.

   * do slovníku opište slovíčka 51/6 a trénujte (zjednodušená výslovnost 

   neznámých slov v pořadí podle učebnice: …mauntins/…bíč/goglz/enorek

   /…tranks/sanglasis/…kep/glavz/wůli het/…bůts/fliprz/snókl/fránz/spejn)

                          * 50/1 opakovaně čtěte a překládejte


 

 

  Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

    Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden od 4. do 7. 5. 

 • opakujte sloveso TO BE v otázce 49/4

 • do slovníku opište slovíčka 49/6 a trénujte je, zde zjednodušená výslovnost v pořadí slov v učebnici /pydžamas, najtdres, plejn, strajpd, spotyd, polkadot, grejt, teribl, párty/

 • 48/1 + 49/3 tvořte otázky a krátké odpovědi

 • VZOR: Is Peggy/Lucy/Tina/Ann/Susie/Tom/George/Bill/Tim wearing….? Yes, she/he is./No, she/he is not.

 • krátké odpovědi na následující otázky ke cvičení 48/1 napište do sešitu, příště zveřejním řešení

      1. Is Bill wearing striped pyjamas?

      2. Is Ann wearing a pink nightdress?

      3. Is Tina wearing polka – dot pyjamas?

     4. Is George wearing spotted pyjamas?

     5. Is Tim wearing striped pyjamas?

     6. Is Lucy wearing a plain pink nightdress?

     7. Is Bill wearing a striped nightdress?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

   Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden od 27. 4. do 30. 4. 

 • zkontrolujte si ( X znamená, že tam a/an nesmí být, je to množné číslo)

X trousers

a pink blouse

a brown tie

X new shoes

X old shoes

X orange socks

a white hat

X black trousers

an orange T-shirt

X white trousers

a yellow shirt

a new skirt

a blue jacket

a red skirt

a black hat


 

 • 47/3 popište oblečení (barva a druh, nezapomeňte na a/an tam, kde musí být) u všech osob na obrázku) jeden popis napište do sešitu – např. Jane is wearing…….

 • popisujte ústně svoje oblečení I am wearing… a oblečení lidí kolem vás My mum is wearing… nebo to přímo mamince řekněte You are wearing…

 • čtěte a překládejte 47/5


 


 


 

 

   Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

    Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden od 20. 4. do 24. 4. 

 • opakovaně čtěte a překládejte do češtiny 46/1

neurčitý člen aan / bez členu - zopakujte si pravidla (patří k podstatnému jménu, znamená jeden nebo nějaký, záleží na výslovnosti následujícího slova - a před souhláskou, an před samohláskou, nesmí být před množným číslem)

POZORUJ:  jeans,  blue jeans,  old jeans,  socks,  shoes, trousers

POZOR: a dress (jedny šaty),  two dresses (dvoje šaty), a hat, a yellow hat,  an orange hat,  a blue skirt,  a red dress,  orange socks…….

 • zkuste si doplnit a – an (kde je to možné) a zapište celé výrazy do sešitu (PŘ. a yellow T-shirt), příště zveřejním řešení

   

  

 trousers

pink blouse

brown tie

new shoes

old shoes

orange socks

white hat

black trousers

orange T-shirt

white trousers

yellow shirt

new skirt

blue jacket

red skirt

black hat


 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

 Ahoj děvčata a kluci, máme před sebou týden od 14. 4. do 17. 4. 

 • Nejprve si zkontrolujte případně opravte doplněné cvičení

 Tom has lessons from nine to half past two on weekdays. He has afternoon    lessons on Tuesday and on Thursday. He goes swimming on Monday afternoon from half past three to five o´clock. On Wednesday afternoon he plays the violin. He sometimes goes to the (tady byla ta chyba v 1. vydání – místo THE tam je jen HE) cinema on Friday. At weekends he usually plays football or ice hockey or computer games (na pořadí her nezáleží) or reads a book. Sometimes he goes on a trip with his parents or visits his grandparents.

 • Cvičení si ještě nejméně dvakrát přečtěte a přeložte do češtiny

 • 46/2 opakujte si sloveso TO BE (I am, you are …)

 • Do slovníku opište slovíčka 47/6 „neuměle“ vám napíšu výslovnost v pořadí slovíček v učebnici /welkam, fešn, fešn šou,moudl, het, týšŕt, šŕt, swetr, swetšŕt, džíns, trauzŕz, soks, šůs, dres, blauz, skŕt, džakit, taj, wér,clouz) doporučuji si výslovnost najít na anglicko český online slovník – napíšete anglicky slovo, zadáte „přeložit“ u překladu kliknete na amplionek (i opakovaně), výslovnost trénujte

 

 

 Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

 Ahoj děvčata a kluci, v týdnu od 6. 4. do 9. 4. vás čeká dlouhé cvičení   z učebnice

 • str. 42-43, cv. 3 

 • nejprve si pozorně pročtěte rozvrh na str. 42

 • na konci cvičení na str. 43 jsou na „kartičkách“ slova k doplnění – také si je pročtěte

 • cvičení (pozor 2 řádky už na str. 42) opište do sešitu i s doplněnými slovy

 • příští zadání úkolů bude začínat doplněným cvičením pro vaši kontrolu

 (Pozor – v prvním vydání učebnice z roku 2007 (možná i v dalších vydáních, ale ty nemám   k dispozici) je ve cvičení jedna chyba – chybí jedno písmeno – najdete chybu? )

 • řešení hádanek z minulého týdne: 1. Maths, 2. Geography, 3. Music, 4. English/German/French language, 5. PE, 6. Art, 7. Craft

 • True X False: 1. F, 2. T, 3. T, 4. F, 5. T, 6. T, 7. F


 

 

  

 

 

 

 

 

 Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

 Ahoj děvčata a kluci, doufám, že hodiny už umíte skvěle, pokud ne, ještě    trénujte. V týdnu od 30. 3. do 3. 4. vás čeká hlavně opakování slovní zásoby – jídlo, ovoce, zelenina, slovesa a školní předměty. Některá slova si vyhláskujte.

 Uhádnete školní předmět? Napište do sešitu. Řešení najdete v příštím zadání úkolů.

 • 1. In………we count.

 • 2. In……..we work with maps.

 • 3. In……..we sing.

 • 4. In……..we learn new words.

 • 5. In……..we run and jump.

 • 6. In……..we draw pictures.

 • 7. In……..we make things.

 TRUE (pravda) X FALSE (lež) T nebo F napište do sešitu. Řešení zveřejním příště.

 1. Snakes can sing.

 2. Your Mum can speak Czech.

 3. You can write.

 4. Canaries can´t fly.

 5. Dogs can run fast.

 6. Your Dad can ride a bike.

 7. Cats can´t jump.


 


 


 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

Ahoj děvčata a kluci, v týdnu 23. – 27. 3 se zaměřte na:

 • stále opakujte hodiny (viz pokyny minulý týden)

 • opakujte abecedu – řadu, hláskujte své jméno a příjmení, hláskujte jakákoliv slova

 • při poslední společné hodině jsme zavedli nová slovíčka 43/6 – naučte se je i psát

 • čtěte a překládejte 42/1, 43/5

 • nacvičte otázky What do you do on…………?

 • When do you …….(+ výrazy ze cv 42/2 ale i jiné)? Zde k odpovědím potřebujete zopakovat předložky IN (roční období, měsíc, některé části dne),ON (dny), AT (čas) – přehled máte ve školní sešitě. 4 otázky What….. a 4 otázky When….. i s odpověďmi napište do sešitu.

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Anglický jazyk 

 Přehled učiva na období  od 16. do 20. 3. 2020

 

 Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová

 Milí žáci,

 V týdnu      16. – 20. 3 se zaměřte na:

 • Procvičování hodin: 5:00 It is five o´clock. 5:15 It is quarter past five. 5:30 It is half past five. 5:45 It is quarter to six. 5:05 … five past… 5:10 …ten past… 5:20 …twenty past… 5:25… twenty – five past… 5:35 …twenty – five to… 5:40 …twenty to… 5:50 …ten to… 5:55 …five to…

 • Opakování a procvičování slovní zásoby POČASÍ – do sešitu napište každý den tři věty o tom, jaké je či není počasí. Využijte co nejvíce výrazů

    --