Obsah

       

 

 

 

 

 

 

                                     Ahoj děvčata a chlapci. :-)

       Posílám Vám přehled učiva na týden od 22.6. do 26.6.

 

  Pondělí:1.Sloh na „videokonferenci“- Napiš odpověď na otázku

                             /odpovědi si přečteme ve středu /

 

                       otázka : Co je vlastně štěstí?

                          ( napiš minimálně 9 vět )  

 

                  2.. Vezmi si Hravou čítanku, vyber a přečti si jeden článek,

                                                  / odpověz na otázky /

 

   Úterý: Výlet

 


   Středa:   1. videokonference

                   2. Vezmi si Hravou čítanku, vyber a přečti si jeden článek,

                                             / odpověz na otázky /


  Čtvrtek:   1. Pracovní list 1. / dostanete v úterý /

  


   Pátek:    1. videokonference

                      2. Pracovní list 2. / dostanete v úterý /
 

 

 

                               Ahoj děvčata a chlapci. :-)

       Posílám Vám přehled učiva na týden od 15.6. do 19.6.

 

 Pondělí:1.Sloh na „videokonferenci“- Napiš odpovědi na otázky /odpovědi

                                                         si přečteme ve středu /

      A. Jsi více Čech, nebo Evropan. Podle čeho usuzuješ?

      B. Na co můžeš být hrdý/á ve své vlasti?

      C. Co bys o své zemi řekl/a přátelům z ciziny.

      D. Ve které zemi Evropy bys chtěl/a žít a proč?

                       / minimálně 16 vět /

 

               2.. Vezmi si Hravou čítanku, vyber a přečti si jeden článek,

                                            / odpověz na otázky /

 

 Úterý:

 

     Google - ŠkolákovČeskýjazyk 4. třída

                   Podstatná jména rodu mužského


 Životnost a neživotnost podstatných jmen rodu mužského

 Kartičky - určování vzoru

 Životnost a neživotnost

 Vzory mužského rodu


 Středa:    1. videokonference

 

                      2.. Vezmi si Hravou čítanku, vyber a přečti si jeden článek,

                                             / odpověz na otázky /


 Čtvrtek:    ŠkolákovČeský jazyk 4. třída

                      Podstatná jména rodu mužského

  Hmyzí cvičiště

  Vzory mužského rodu

  Známkované diktáty

  Pravopisný trenažér


   Pátek:    1.videokonference

                     2. ŠkolákovČeský jazyk 4. třída

  Koncovky podstatných jmen

  Pravopisný trenažér


 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Ahoj děvčata a chlapci. :-)

       Posílám Vám přehled učiva na týden od 8.6. do 12.6.

 

 

Pondělí :1. Sloh /úkol na „videokonferenci“ dne 10.6. / – Limerik je říkanka

 o pěti verších, která netouží čtenáře dojmout ani poučit, nýbrž pobavit, či

  dokonce rozesmát.

 

          Ukázka: Jeden starý člověk v Brestu

                      nosil světlemodrou vestu.

                      Když se ptali: „Padne ti?“,

                      řekl: „Jako praseti!“

                      ten starý nelida v Brestu.

                                        / Lear Edward-Kniha třesků a plesků /

 

                           a/  Byl jeden dědeček z Dublinu,

                           a/   a ten měl u nosu bublinu.

                           b/   Radoval se jako kluk,

                           b/  že má doma bublifuk,

                           aten starý dětina z Dublinu.

                                       / Jiří Žáček – 99 dědečků a 1 babička /

 

Na začátku každého řádku je naznačena rýmová struktura. To znamená, že

rýmy a  mají na konci slova stejný zvuk např. Pes,les,ves, a rýmy b mají

na konci také stejný zvuk, ale zároveň jiný než rýmy a, například hůl, stůl.

 

 

          Zkus vymyslet limerik / nebo krátkou básničku / :-)

 

                a ………………………………

                a ……………………………..

                b ……………………………..

                b ……………………………..

                a ……………………………..

 

 

           2.. Vezmi si Hravou čítanku, vyber a přečti si jeden článek,

                                          / odpověz na otázky /

 

 Úterý:

Google - ŠkolákovČeský jazyk 4. třída

                        Podstatná jména rodu ženského

   Vzory ženského rodu

   Neposedné žabky

   Skloňování podstatných jmen podle vzoru žena

   Skloňování podstatných jmen podle vzoru růže


  Středa:    1. videokonference

                     2.. Vezmi si Hravou čítanku, vyber a přečti si jeden článek,

                                            / odpověz na otázky /


  Čtvrtek: Školákov Český jazyk 4. třída

                      Podstatná jména rodu ženského

  Skloňování podstatných jmen podle vzoru píseň

  Skloňování podstatných jmen podle vzoru kost

  Známkované diktáty


   Pátek:    1.videokonference

                     2. ŠkolákovČeský jazyk 4. třída

                   Podstatná jména rodu ženského

   Pravopisný trenažér

 

 

 

 

 

                                   Ahoj děvčata a chlapci. :-)

    Posílám Vám přehled učiva na týden od 1.6. do 5.6.

 

 

    Pondělí :  1. Sloh – jsi komentátor a budeš komentovat nějakou

                                      událost, úkol z "videokonference" na další

                                        videokonferenci  dne 3.6.

                

                2. Pracovní sešit - PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY

 Pokračuj. Procvičuj koncovky podstatných jmen str.31 – 51. Začni tam, kde jsi skončil a udělej

 dvě strany.

 

    Úterý:

   Google - ŠkolákovČeský jazyk 4. třída

 Stavba slova

 Pravopisný trenažér

 Rozlišování předpony a předložky ve slovech

 Policejní hlídka

 Práce na silnici

 Křížovky


   Středa -   videokonference

     1.. Vezmi si Hravou čítanku, vyber a přečti si jeden článek,

                                        / odpověz na otázky /


   Čtvrtek

  Školákov Český jazyk 4. třída

  Podstatná jména rodu středního

  Vzory středního rodu

  Narozeninové dárečky

  Skloňování podstatných jmen podle vzoru město

  Skloňování podstatných jmen podle vzoru moře

  Skloňování podstatných jmen podle vzoru kuře

  Skloňování podstatných jmen podle vzoru stavení

  Známkované diktáty

  Pravopisný trenažér


 

   Pátek - videokonference

               Vezmi si Hravou čítanku, vyber a přečti si jeden článek,

                                        / odpověz na otázky /


 

 

 

 

 

 

 

                                             Ahoj děvčata a chlapci. :-)

                    Posílám Vám přehled učiva na týden od 25.5. do 29.5.

            Tento týden budeme opět střídat pracovní sešit, učebnici a internet.


 

 

 

    Pondělí :  1.Sloh – Vyprávění – „ZÁHADY, TAJEMNÝ PŘÍBĚH“, úkol z 

                 videokonference na další videokonferenci  dne 27.5.

                 /vyprávěj z paměti tajuplný příběh na 3 - 4 minuty /

 

              2. Pracovní sešit - PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY

 Pokračuj.Procvičuj koncovky podstatných jmen str.31 – 51. Začni tam, kde jsi skončil a udělej 

 dvě strany.

 

 

    Úterý : 1. Google - Online procvičování - Škola s nadhledem

                                    1. st.

                                    Český jazyk

 

                                    Hledej podstatná jména

                                    Křížovka – antonyma

                                    Procvičování i, í, y, ý (tvrdé, měkké skupiny)

                                    Procvičuj rod podstatných jmen

                                    Slovesa – čas

 

               2. Vezmi si Hravou čítanku, vyber a přečti si jeden článek,

                                        / odpověz na otázky /

 

 

     Středa : 1 . videokonference

 

                  2. Napište si diktát- vyberte si nějaké cvičení z učebnice, pracovního sešitu

                        a poproste rodiče, ať vám ho nadiktují.

 

 

 

    Čtvrtek : 1. Google - Online procvičování - Škola s nadhledem

                                       1. st.

                                       Český jazyk

 

                                      Spoj přídavná a podstatná jména

                                      Srovnej příslovce podle abecedy

                                      Tvary slovesa být

                                      Určuj pády podstatných jmen

                                      Určuj pády podstatných jmen

                                      Vyjmenovaná slova po M – 1

 

                      2. Vezmi si Hravou čítanku, vyber a přečti si jeden článek,

                                              / odpověz na otázky /

 

 

 

   Pátek :  1. videokonference

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                      Ahoj děvčata a chlapci. :-)

                Posílám Vám přehled učiva na týden od 18.5. do 22.5.

          Tento týden budeme opět střídat pracovní sešit, učebnici a internet.

 

     Pondělí

   1.Sloh- POPIŠ HRNEČEK , či SKLENIČKU / + oblíbený nápoj / - úkol z  

                                         videokonference.

  /čím je pro Tebe výjimečným, jak si ho získal, jak dlouho ho máš, jakou má barvu , tvar, .../

 2.  Pracovní sešit - PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY

Pokračuj. Procvičuj koncovky podstatných jmen str. 31 – 51. Začni tam, kde jsi skončil a udělej dvě strany.


 

    Úterý   1. Procvičuj na internetu.

     http://www.rysava.websnadno.cz/2rocnik---odkazy.html

                         Luštěnky – český jazyk

 

  Vzory podstatných jmen - rod mužský

                     2. Vezmi si Hravou čítanku, vyber a přečti si jeden článek,

                                        / odpověz na otázky /

 

    Středa

1. Napište si diktát - vyberte si nějaké cvičení z učebnice, pracovního sešitu a poproste

    rodiče, ať vám ho nadiktují.

2. Videokonference – připrav si sloh „HRNEČEK,SKLENIČKA“ + dočteme referáty Karel

    IV.

 

  Čtvrtek 1. Procvičuj na internetu.

 

    http://www.rysava.websnadno.cz/2rocnik---odkazy.html

                          Luštěnky – český jazyk

 

    Podstatná jména rodu mužského

 

    3. Urči rod, číslo, pád, vzor podst. Jmen

 

 

    Pátek 1.Procvičuj na internetu.

         http://www.rysava.websnadno.cz/2rocnik---odkazy.html

                                Luštěnky – český jazyk

 

         Znáš vzory podstatných jmen?

         Koncovky podstatných jmen

         Kvíz o podstatných jménech

 

                  2. Vezmi si Hravou čítanku a přečti si jeden článek,

                                           / odpověz na otázky /


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

                             Ahoj děvčata a chlapci. :-)

        Posílám Vám přehled učiva na týden od 11.5. do 15.5.

          Tento týden budeme střídat pracovní sešit a internet.

     Pondělí

    Sloh- v dějepisné části vlastivědy ses učil/a o řadě zajímavých osobností.

   1.Vyber si jednu z nich a napiš, proč Tě zaujala. Můžeš i jinou, kterou znáš.

    Vybral/a jsem si ………………, protože………………


   2.Vybrané historické postavě napiš dopis. Nezapomeň na :

   Úvodní část – oslovení a důvod, proč sis ji vybral/a

   Hlavní část – důvod, proč ji píšeš / např. žádost, prosba o pomoc, pochvala,.../

   Závěrečná část – rozloučení


     Úterý

     Pracovní sešit - PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY

 Pokračuj . Procvičuj koncovky podstatných jmen str. 31 – 51. Začni tam, kde jsi skončil

 a udělej dvě strany. Vezmi si Hravou čítanku a přečti si jeden článek,

 odpověz na otázky.

 

     Středa

 Napište si diktát - vyberte si nějaké cvičení z učebnice, pracovního sešitu a poproste

 rodiče, ať vám ho nadiktují .

 Vezmi si Hravou čítanku a přečti si jeden článek, odpověz na otázky.

 

    Čtvrtek - Procvičuj na internetu.


   http://www.rysava.websnadno.cz/2rocnik---odkazy.html

 

   Luštěnky – český jazyk

 

   Podstatná jména rodu ženského

 

  2. Urči rod, číslo, pád, vzor podst. jmen

  Vezmi si Hravou čítanku a přečti si jeden článek, odpověz na otázky.

 

    Pátek

     "Videokonference"  od 10 hodin

 

  Připrav si „Dopis zajímavé osobnosti“ - budeme je číst

  Připrav si referát /viz. níže, týden od 27.4. do 30.4. / - budeme je číst

  (4. Vypracujte referát - (svými slovy): Karel IV. / pomůže vám vlastivěda /)

 

            Pracuj maximálně 45 minut denně.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                             Ahoj děvčata a chlapci. :-)

          Posílám Vám přehled učiva na týden od 4.5. až 7.5.

         Tento týden budeme střídat pracovní sešit a internet.

        Pracovní sešit - PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY


   1. Pokračuj . Procvičuj koncovky podstatných jmen str. 31 – 51. Začni tam, kde jsi

      skončil a každý den udělej jednu stranu.


   2. Napište si diktát - vyberte si nějaké cvičení z učebnice, pracovního sešitu a

           poproste rodiče, ať vám ho nadiktují.

                             / pište každý týden /


   3.Prosím, pokračujte s deníkem.

   4. Procvičuj na internetu.


              http://www.rysava.websnadno.cz/2rocnik---odkazy.html

 

                          Luštěnky – český jazyk

 

                        pondělí

                 Vzory podstatných jmen - rod střední

 

                       úterý

                 Podstatná jména rodu středního

 

                      středa

                1. Urči rod, číslo, pád, vzor podst. Jmen

 

                     čtvrtek

                 Vzory podstatných jmen - rod ženský

 

                  Pracuj maximálně 45 minut denně.

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ahoj děvčata a chlapci. :-)

    Posílám Vám přehled učiva na týden od 27.4. až 30.4.

    Tento týden budeme střídat pracovní sešit a internet.

    Pracovní sešit - PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY


 

  1. Procvičuj koncovky podstatných jmen str. 31 – 51. Začni tam, kde jsi skončil 

     a  každý den udělej jednu stranu.


  2. Napište si diktát - vyberte si nějaké cvičení z učebnice, pracovního sešitu a

         poproste rodiče, ať vám ho nadiktují. / pište každý týden /


  3. Deník můžeme tento týden vynechat, ale nemusíte. Budu rád, když ho

      budete psát každý den.


  4. Vypracujte referát - (svými slovy): Karel IV. / pomůže vám vlastivěda /


  5. Čtení s porozuměním Naučné /Každý den si přečti jeden příběh  /

                  Gramar.in Úlohy z českého jazyka pro děti na základních ...

                     v pondělí : Brambory

                     úterý        : Národní park Šumava

                     středa      : Renesanční móda

                     čtvrtek     : Soudy

   


  Kdo mi chce zavolat, napsat email, sms, pozdravit mě :-) , zeptat se na něco,

  poradit se,... Volejte mi, pište na číslo 724 601 051,   

  e-mail na: vladskarda@seznam.cz

 

      Prima týden, Vladimír Škarda :-)


 


 


 

  Ahoj děvčata a chlapci. :-)

  Posílám Vám přehled učiva na týden od 20.4. do 24.4. 2020

  Tento týden můžete znovu odložit pracovní sešity a pracovat jen

  na internetu. Zabere  Vám to opět jen 20 až 40 min. denně. Kdo nebude vše zvládat

  za 45 minut, může udělat jen část z těchto cvičení. :-) 

   1: https://www.gramar.in/cs/  „Rozklikni“ 4 - ročník / cvičení   

       obsahují i správné  odpovědi /

 

     čtení s porozuměním – pověsti / Každý den si přečti jeden příběh  /

 

    v pondělí : Bruncvík

    úterý        : Mimina ve věži

    středa      : O Bradáčovi

    čtvrtek     : O Golemovi

    pátek       : O Hladové zdi

                                                       čti nahlas :-) 

                                                  Vyplň zadané úkoly

 

 

   Dále najdi tento odkaz. Tato „stránka“ je omezená, cvičení jsou omezená počtem

   odpovědí, je možné se ale zaregistrovat a získat více odpovědí. Udělejte denně tolik

   otázek, kolik vám systém umožní.

  

   2: Umíme česky - Online procvičování

      Češtiny 4. třída

    Psaní i/y , Vyjmenované slova :

            v  pondělí : po S ,

                úterý     : po V ,

               středa    : po Z     + vyjmenovaná slova mix, doplňovačka střední

    Psaní i/y , Psaní i/y v koncovkách,doplňovačka lehká :

               čtvrtek   : koncovky podstatných jmen:mužský rod

               pátek      : koncovky podstatných jmen: ženský rod


 


  3: I nadále si pište deník. Každý den si napište 5 vět o tom, co se u vás doma děje.  

  Jak trávíte čas, o čem přemýšlíte, jaké hry hrajete, co jíte, jaké je počasí a podobně.


 

 

       Ahoj děvčata a chlapci. .-)

       Posílám Vám přehled učiva na týden od 14.4. do 17.4. 2020

      Tento týden můžete znovu odložit pracovní sešity a pracovat jen na internetu.   Zabere Vám to opět jen 20 až 40 min. denně. Kdo nebude vše zvládat za 45 minut, může udělat jen část z těchto cvičení. :-)


 

  1 : https://www.gramar.in/cs/ Rozklikni“ 4 - ročník / cvičení   

      obsahují i správné  odpovědi /

 

     čtení s porozuměním – Ostatní / Každý den si přečti jeden příběh  /

                                                                     čti nahlas :-) 

               v úterý -  Dračí polévka

               středa -   Bertík a čmuchadlo

               čtvrtek -  Malý princ

               pátek -    Straka v říši Entropie

                                                               Vyplň zadané úkoly

 

 

   Dále najdi tento odkaz. Tato „stránka“ je omezená, cvičení jsou omezená počtem

   odpovědí, je možné se ale zaregistrovat a získat více odpovědí. Udělejte denně co

    "Vás systém pustí".

   2:   Umíme česky - Online procvičování

      češtiny       4. třída

  Psaní i/y , Měkké a tvrdé souhlásky - šedý rámeček s 0 –doplňovačka a střílečka

  Vyjmenované slova po B, L, M, P


 3: I nadále si pište deník. Každý den si napište 5 vět o tom, co se u vás doma děje.  

  Jak trávíte čas, o čem přemýšlíte, jaké hry hrajete, co jíte, jaké je počasí a podobně.

 

 

 

   

           Ahoj děvčata a chlapci. .-)

           Posílám Vám přehled učiva na týden od  6.4. do 9.4. 2020 

Tento týden můžete znovu odložit pracovní sešity a pracovat jen na internetu. Zabere Vám to opět jen 20 až 40 min. denně. Kdo nebude vše zvládat za 45 minut, může udělat jen část z těchto cvičení. :-)

 

  Na : https://www.gramar.in/cs/  „Rozklikni“ 4 - ročník / cvičení obsahují i správné  odpovědi /

     1: čtení s porozuměním – Poezie / Každý den si přečti jeden příběh, básničku  /

                                                                    čti nahlas :-)

              A: Na dlouhou trať

             B: Nehoda

             C: Semafor

                                              Kdo bude chtít, může si přečíst i další .

              D: Ušaté torpédo

              E: Pirát a lékárník

                                           Vyplň zadané úkoly

 

  Můžete také zkusit napsat básničku. :-) . Téma libovolné a délka   také. :-)

                          / ve čtvrtek /

 

                  2: Udělej cvičení

                       pondělí:   urči mužský vzor

                       úterý :      urči ženský vzor

                       středa:    urči střední vzor

           

  3:I nadále si pište deník. Každý den si napište 5 vět o tom, co se u vás doma děje.  

  Jak trávíte čas, o čem přemýšlíte, jaké hry hrajete, co jíte, jaké je počasí a podobně.

 

      Prima týden, Vladimír Škarda :-) , tel.: 724 601 051

 

 

 

    Ahoj děvčata a chlapci. .-)

    Posílám Vám přehled učiva na týden od  30.3. do 3.4. 2020

 Tento týden můžete odložit pracovní sešity a pracovat jen na internetu. Zabere Vám to vše jen  20 až 40 min. denně. Kdo nebude vše zvládat za 45 minut, může udělat jen část z těchto cvičení. :-)

 

  Na : https://www.gramar.in/cs/  „Rozklikni“ 4 - ročník / cvičení obsahují i správné  odpovědi /

 

     1: čtení s porozuměním – Dobrodružné / Každý den si přečti jeden příběh. /

            čti nahlas :-)

 

           A: Ukradli Monu Lisu

           B: Noční můry nespí

           C: Strýček Ludvík v honduraských stepích

           D: Zpátky do Afriky

           E: Zá...a ….olamu

                          Vyplň zadané úkoly

 

     2: Udělej cvičení

 

            pondělí:  Malé nebo Velké

            úterý :     Seřaď slova od A do Ž 1

            středa:    Vyjmenovaná slova souhrn

            čtvrtek :  Doplň i, í, y, ý

            pátek:      Doplň pě, pje

 

 

  3: I nadále si pište deník. Každý den si napište 5 vět o tom, co se u vás doma děje.  

  Jak trávíte čas, o čem přemýšlíte, jaké hry hrajete, co jíte, jaké je počasí  a  podobně.

 

      Prima týden, Vladimír Škarda :-) , tel.: 724 601 051

 

 

 

 

 

  Ahoj děvčata a chlapci. .-)

    Posílám Vám přehled učiva na týden od 23. - 27. 3. 

   

   Pracovní sešit - PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 

   1.  Procvičovat vyjmenovaná slova str. 25, 26. 

   2.  Procvičovat koncovky podstatných jmen  str. 39 - 41.

 

  Napište si diktát .- vyberte si nějaké cvičení z učebnice, pracovního sešitu a

   poproste rodiče , ať vám něco nadiktují. / že jim moc děkuji :-) /

 

  Pište si deník .Každý den si napište  5 vět o tom , co se u vás doma děje.  

  Jak trávíte čas, o čem přemýšlíte, jaké hry hrajete, co jíte, jaké je počásí  a 

  podobně.

 

  Vypracujte  referát - (svými slovy): Svatý Václav ,  Anežka Česká / pomůže

   vám vlastivěda /

 

 

  

  Kdo mi  chce zavolat, napsat email, sms :  pozdravit mě :-) , zeptat se na něco,   poradit se ,...           Volejte mi dopoledne na číslo 724 601 051 , pište sms na

  toto samé číslo, e-mail na : vladskarda@seznam.cz

  Prima týden, Vladimír Škarda :-)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Český jazyk 

 Přehled učiva na období  od 11. do 20. 3. 2020

 

  Pracovní sešit - PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY 

  Procvičovat vyjmenovaná slova str. 17 až 24.  Každý den jednu stránku.

  Procvičovat koncovky podstatných jmen  str. 31 až 38 . Každý den jednu

  stránku.

 

  Pracovní sešit - VYJMENOVANÁ SLOVA OD B PO Z

  Každý den jednu stránku , vyplnit všechny zbývající listy.

  Klíč je na straně 46.

 

 Každý den si přečíst 10 stránek své "domácí  knihy"  - jednu  nahlas .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------