Obsah

                                             Ahoj děvčata a chlapci.

                  Posílám Vám přehled učiva na týden od 22.6. do 26.6. 2020 

 

Nové učivo : Vlastivěda 4 , Učebnice pro 4. ročník základních škol , str.39

                      Jagellonci na českém trůně

                     Člověk a jeho svět, Obrazy ze starších českých dějin,str. 43 – 44


 

Zapamatujte si.    Kdo byl prvním českým panovníkem z rodu Jagellonců?

                                Jaké bylo období jeho vlády?

                                Které stavební památky z této doby se zachovaly?

                                Co se stalo po smrti uherského krále Matyáše? Kde potom král

                                Vladislav většinou pobýval?

                                Kterými opatřeními zvyšovali páni své bohatství? K čemu tyto

                                změny později vedly?

 

         Kdo si chce procvičit učivo hravou formou, rozklikni

          http://www.rysava.websnadno.cz/2rocnik---odkazy.html

                            Luštěnky – vlastivěda

 

                                            YOU TUBE :

 

                      Dějiny udatného českého národa -díl 47,48

                   Jagellonci 7:10

                  021 Od Přemyslovců k Jagelloncům 18:50

 

 

                                   / něco pro odpočinek :-) /

Záhady Toma Wizarda: Krumlovský les a hostina kanibalů ...

Záhady Toma Wizarda: Havlíčkobrodská smrt — iVysílání — Česká ...

Záhady Toma Wizarda: Živí mrtvíMouřence — iVysílání — Česká ...

Záhady Toma Wizarda: Ďábel z Tyrolského domu — iVysílání ...

Záhady Toma Wizarda: Černá mohyla — iVysílání — Česká televize

 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

                                             Ahoj děvčata a chlapci.

                  Posílám Vám přehled učiva na týden od 15.6. do 19.6. 2020 

 

 

  Nové učivo : Vlastivěda 4 , Učebnice pro 4. ročník základních škol , str.38

                         Husitský král Jiří z Poděbrad

                         Člověk a jeho svět, Obrazy ze starších českých dějin,str.40 – 42


Zapamatujte si. 1. Proč začal spravovat České království Jiří z Poděbrad?

                              2. Proč byl zvolen králem a jak vládl našim zemím?

                              3. Kdo se proti němu spolčil s uherským králem Matyášem?

                              4. Jak se zachoval Jiří z Poděbrad, když české vojsko Matyáše 

                                   zajalo? Jak se mu Matyáš odvděčil?

                              5. Co pokládal král Jiří z Poděbrad pro zemi za nejdůležitější? Kam

                                   poslal své posly? Co měli vyjednat a jak uspěli?

                              6. Koho zvolil český sněm králem po smrti Jiřího z Poděbrad?

 

                Kdo si chce procvičit učivo hravou formou, rozklikni

              http://www.rysava.websnadno.cz/2rocnik---odkazy.html

                                    Luštěnky – vlastivěda

 

   YOU TUBE :     Jiří z Poděbrad 44:42

                           Ginevra - Jiřík z Poděbrad 4:06

                           Mírové poselství Jiříka z Poděbrad 14:50

 

  Archiv — iVysílání — Česká televize

/ něco pro odpočinek :-) /

 Záhady Toma Wizarda: Tajemství brněnských zvonů — iVysílání ..

 Záhady Toma Wizarda: Vražda posledního Přemyslovce — iVysílání ...

 Záhady Toma Wizarda: Černá mohyla — iVysílání

 Záhady Toma Wizarda: Záhada trojího pohřbu aneb Annenruhe ...

 Záhady Toma Wizarda: Lesní války aneb Pytlácký verbuňk ...

 

 

                                             Ahoj děvčata a chlapci.

                   Posílám Vám přehled učiva na týden od 8.6. do 12.6. 2020 

                       Vlastivěda 4 , Učebnice pro 4. ročník základních škol

                    otevřete na str. 34. Přečtěte si do strany 36. - Husitské války.


   Učivo z minulých týdnů si zopakujete a doplníte o letopočty, které v učebnici

   Člověk a jeho svět nejsou.

    Nové učivo : Vlastivěda 4 , Učebnice pro 4. ročník základních škol , str.38

                           Krátká vláda Albrechta Habsburského a Ladislava Pohrobka


 

            Kdo si chce procvičit učivo hravou formou, rozklikni

         http://www.rysava.websnadno.cz/2rocnik---odkazy.html

                                   Luštěnky – vlastivěda

 

                                             na You Tube

           Království dvojího lidu, Ladislav Pohrobek a Jagellovci 3:05

           KRÁLOVSTVÍ DVOJÍHO LIDU1:04

          Habsburkové (1/7) - Zrod dynastie 26:00


                             Archiv — iVysílání — Česká televize


    Od krále Holce po Jagellonce — iVysílání — Česká televize 19:27

       

                                        / něco pro odpočinek :-) /

 Záhady Toma Wizarda: Smrt krále Ladislava Pohrobka — iVysílání … 12:55

 Záhady Toma Wizarda: Šaman z Písečného vrchu — iVysílání ...

 Záhady Toma Wizarda: Tajemství Růže nebes — iVysílání — Česká ...

 Záhady Toma Wizarda: Válka rodičů — iVysílání — Česká televize

 Záhady Toma Wizarda: Bojovnice z doby kamenné — iVysílání ...

 

 

 

                                             Ahoj děvčata a chlapci.

                  Posílám Vám přehled učiva na týden od 1.6. do 5.6. 2020 

                                učebnice - Člověk a jeho svět

 

      prosím, přečtěte si str. 37- 39 Bitva u Domažlic, Bitva u Lipan

                                        str. 40        Země bez krále

 

Zapamatujte si:Co bylo příčinou toho, že husité vítězili nad mnohem silnějším

                              a lépe vyzbrojeným nepřítelem?

                              Popište průběh bitvy u Domažlic.

                             Jaké neblahé důsledky mělo období husitských válek?

                             Která bitva ukončila boje husitů v Čechách?

 

                   Kdo si chce procvičit učivo hravou formou, rozklikne

                http://www.rysava.websnadno.cz/2rocnik---odkazy.html

                                        Luštěnky – vlastivěda

 

                                 na You Tube.

 

                          Dějiny udatného českého národa -díl 45,46

           Proti všem | celý film | Česká filmová klasika

                       / od 1:04:00 je zde ztvárněna bitva u Tábora a 

                         od 1:31:00 je velice poutavě ztvárněna bitva na Vítkově /

 

                        JAN ŽIŽKA (CZ) animovaný film

                        Bitva u Lipan 1434 animovaný film

                        Ktož sú boží boží bojovníci - Ktož jsú boží bojovníci…Bojová hymna husitů má 

                               uhrančivý rytmus. Není tak docela jednotvárný. Skládá se ze série silnějších a slabších

                              úderů. Zarputilý zpěv tisícihlavého davu, temné dunění bubnů. Husitů se zmocňovalo

                               posvátné odhodlání bojovat na smrt za svou pravdu, a nepřátele s křížem na pláštích

                              jímala z toho všeho hrůza.   Viz .Klára Stejskalová -Kdož jsú boží ….

 

                                 Archiv ČT /Google /– Záhady Toma Wizarda :

                                                     / něco pro odpočinek :-) /

                     Záhady Toma Wizarda : Záhada kozlí lebky aneb Kozí vojna

                     Záhada Toma Wizarda :Záhadný trojhrob

                     Záhada Toma Wizarda:Studánka pro námořníky

                     Záhada Toma Wizarda:Křivoklátský Dyma


 

   

 

 

 

 

 

 

                                          Ahoj děvčata a chlapci.

           Posílám Vám přehled učiva na týden od 25.5. do 29.5. 2020 

                              učebnice - Člověk a jeho svět

 

   prosím, přečtěte si str. 34- 3Husitské války – kdo byli Husité

                                     str. 36  Bitva u Sudoměře , Křižácké výpravy do Čech

 

 Zapamatujte si: Jak reagovali lidé v Čechách na upálení mistra Jana Husa?

                                Co bylo symbolem husitů?

                                Co znamená přijímaní pod obojí?

                                Jaké zbraně husité používali?

                                Čím se chránili proti útokům jezdců na koních?

                                Co víte o husitském městě Táboře?

                                Kdo byl vojevůdcem husitů?

 

 

 

            Kdo si chce procvičit učivo hravou formou, rozklikni

         http://www.rysava.websnadno.cz/2rocnik---odkazy.html

                                 Luštěnky – vlastivěda

 

                            na You Tube.

                  Dějiny udatného českého národa -díl 44

          Jan Žižka | celý film | Česká filmová klasika / od 1:23:10 je velice

                               poutavě ztvárněna bitva u Sudoměře /


 


                        Archiv ČT /Google /– Záhady Toma Wizarda :

                        Záhady Toma Wizarda : Hořící kámen

                        Záhada Toma Wizarda : Kam zmizel Josef Kalasánský

                       Záhada Toma Wizarda: První grafiťák aneb podivná šifra z Wizardova   

                      deníku


 


 

 

 

 

 

 

                                                Ahoj děvčata a chlapci.

                   Posílám Vám přehled učiva na týden od 18.5. do 22.5. 2020 

                                      učebnice - Člověk a jeho svět

 

               prosím, přečtěte si str. 32- 33  Jan Hus a jeho doba

 

                  Zapamatujte si: Jak se žilo lidem za vlády Václava IV.?

                                               Jaká byla tehdejší církev, jak žili někteří kněží?

                                               Kdo byl mistr Jan Hus?

                                               K čemu vyzýval ve svých kázáních?

                                               Kde chtěl Hus obhájit své učení?

                                              Jaké bylo rozhodnutí církevního sněmu?

 

 

                       Kdo si chce procvičit učivo hravou formou, rozklikni

                   http://www.rysava.websnadno.cz/2rocnik---odkazy.html

                                            Luštěnky – vlastivěda

 

 

             Zajímavé dokumenty k tématu - ČT edu — Česká televize

 

                               Život a myšlenky Jana Husa

                               Jan Hus a odpustky

                               Klatba nad Janem Husem

                               Jan Hus: Důvody pro cestu na koncil do Kostnice

                              Věznění Jana Husa v Kostnici

                              Poslední chvíle Jana Husa před popravou a jeho odkaz

                                                  (vše trvá jen pár minut )

 

                               na You Tube.

                    Dějiny udatného českého národa  , díly 42 až 43


 

JAN HUS -Krátký animovaný film k 600. výročí upálení Jana Husa Vypráví: Ivan Trojan

Tajemství Krakovce: Uzavřená kaple a nově objevené hradisko 10:10

Hrad Krakovec 3:23 / na tomto hradě pobýval Jan Hus před cestou do Kostnice /

Kozí hrádek 2:31 / i zde pobýval Jan Hus /

 

                                                            ČT archiv

                            Záhady Toma Wizarda:  Historie brýlí

                            Záhada Toma Wizarda:  Posvátné plátno z Broumova

                            Záhada Toma Wizarda:  Muž z rotundy

 

 

                                              Ahoj chlapci a děvčata ,

  v týdnu od 11.5. do 15.5. si vyplňte pracovní sešit k učebnici SPOLEČNOST

                                            str. 35  až 41.

 

      Odpovědi najdete v učebnici SPOLEČNOST na str. 69 až 79.

 

    Pondělí : str. 69, 70 - učebnice Společnost. Přečti si a vyplň pracovní sešit.

                                Bude vám to trvat maximálně 20 minut každý den.

 

    Úterý : str. 71, 72 - učebnice Společnost. Přečti si a vyplň pracovní sešit.

 

   Středa: str. 73, 74 - učebnice Společnost. Přečti si a vyplň pracovní sešit.

 

   Čtvrtek: str. 75, 76 - učebnice Společnost. Přečti si a vyplň pracovní sešit.

 

   Pátek: str. 77,78,79 - učebnice Společnost. Přečti si a vyplň pracovní sešit.

 

 

                 Kdo si chce procvičit učivo hravou formou, rozklikne

                http://www.rysava.websnadno.cz/2rocnik---odkazy.html

                                       Luštěnky - vlastivěda

 

                                        Archiv ČT /Google /

                                     Záhady Toma Wizarda:

  Tajemství důlní značky, Záhada dračí skříně, Zazděná místnost aneb Hnědá paní z

  Humprechtu, Tajná královna Karolina ,

 

 

                                     Ahoj děvčata a chlapci.

      Posílám Vám přehled učiva na týden od 4.5. do 7.5. 2020 

                    učebnice - Člověk a jeho svět

 

          prosím, přečtěte si str. 28 - 31   Život ve středověku

 

    Zapamatujte si: Jaké byly středověké vesnice?

                                  Jak žili poddaní, jaké měli povinnosti?

                                  Jak vypadala středověká města? Kdo byli jejich obyvatelé?

                                  Jak se rozdělila šlechta?

                                  Jaký byl rozdíl mezi pánem a zemanem?

 

                 Kdo si chce procvičit učivo hravou formou, rozklikne

           http://www.rysava.websnadno.cz/2rocnik---odkazy.html

                                      Luštěnky - vlastivěda

 

                               Zajímavé dokumenty k tématu – You Tube

                       Tajemství středověku 1. Vesnice 20:15

                       Tajemství středověku 2. Města 24:18

                       Tajemství středověku 3. Víra v království Českém 18:45

                       Tábor Středověk – řemesla 2:56

                       Evropa ve středověku 1 Rytíři a turnaje 52:16

                      Jak se staví středověk 26:13

                      Štíty království českého (01/10) - Jak rostly hrady 26:02


                              Archiv ČT /Google /

                         Záhady Toma Wizarda:

               Krysí stoka aneb Tajná chodba na Špilberku 13 minut

               Zazděný poklad na Lukově 13 min.

               Ztracená bitva aneb Lucká válka

               Dobrodružství v krajině zapomnění

 


 


 

 


 

                   Ahoj děvčata a chlapci.

      Posílám Vám přehled učiva na týden od 27. - 30. 4. 2020 

      Vlastivěda 4 , Učebnice pro 4. ročník základních škol

      prosím, přečtěte si str. 28 / Václav IV. a Zikmund Lucemburský /

 

      Zapamatujte si: Jméno, kým byl , něco zajímavého z jeho života

 

                Nové učivo: Václav IV. a Zikmund Lucemburský

 

 

 

             Zajímavé "dokumenty" :-) k tématu.

             Dějiny udatného českého národa: díl 40 a 41


 

          Archiv ČT /Google /

    Záhady Toma Wizarda: Václav IV. a lazebníci

               Kdo chtěl zabít Karla IV.?

               Řád templářů

               Kutná Hora

               Lásenická tvrz

                 Pražský groš


 

  

 

 

 

 

 

 

    Ahoj děvčata a chlapci.

    Posílám Vám přehled učiva na týden od 20. - 24. 4. 2020 

   Vlastivěda 4 , Učebnice pro 4. ročník základních škol

   prosím, přečtěte si str. 26 až 27  / Rozkvět země za vlády Karla IV. /

   Člověk a jeho svět – str. 25 až 27.

 

  Zapamatujte si: Jméno, kým byl , něco zajímavého z jeho života

 

                               Nové učivo: Karel IV.

 

 

                   Zajímavé dokumenty k tématu.

                   www.ct.edu                                                           délka pořadu

           1. Vesnice ve středověku: Hospodářské obydlí         1:02

           2. Okolnosti narození Karla IV.                                       1:24

           3. Situace v Čechách po návratu Karla IV.                   5:18

          4. Karel IV. a obchodní stezky                                         6:19

          5. Karel IV., vinice a víno                                                   8:10

          6. Zbroj středověkého rytíře                                            2:20

          7. Proces stavby Karlova mostu                                     8:20

          8. Založení Karlovy univerzity                                         8:42

          9. Hrad Kašperk                                                                  4:54

       10. Hrad Křivoklát                                                                 4:01

       11. Hrad Kost                                                                         3:45

       12. Hrad Kokořín                                                                   3:56

       13. Hrad Trosky                                                                     3:12

       14. Hrad Pernštejn                                                                5:56

       15. Svatováclavská koruna                                                 2:51

       16. Smrt a pohřeb císaře a krále Karla IV.                       7:59


 

          A další zajímavé příběhy / pro radost :-) /

         Archiv ČT /Google /– Záhady Toma Wizarda :

Zlatokopové u nás aneb výprava do hlubin Zlatých Hor                                                Ztracení mrtví                                                                                                                   Pěnězokazci z Koněprus                                                                                                      Žebrácká záhada                                                                                                                        Záhada poslů severu                                                                                                           Koruna krále Vratislava aneb 200. pátrání


 


 

 


 


 


 


 


 

 


 

  


 

   Ahoj děvčata a chlapci.

   Posílám Vám přehled učiva na týden od 14. - 17. 42020

 

    Vlastivěda 4 , Učebnice pro 4. ročník základních škol

    prosím, přečtěte si str. 25 až 26 /zbytek kapitoly Karel IV. /

    Člověk a jeho svět - str. 23 a 24

 

     Zapamatujte si: Jméno, kým byl , něco zajímavého z jeho života

 

       Nové učivo:  Jan Lucemburský

                              Eliška Přemyslovna

                              Karel IV.

 

   Zajímavé dokumenty /  animované filmy :-) / k tématu na You Tube.

   Dějiny udatného českého národa  , díly 36 až 39


 

      Archiv ČT /Google /– Záhady Toma Wizarda :

     Po stopách Čertovy brázdy / vyprávěl jsem vám o obrazu svatého Prokopa, který

     občas otevírá oči a o pravěké dálnici /

     Otevírání pokladůprý se otevírají na Velký pátek

     Král Marobud - vyprávěl jsem vám o něm a o Starém Plzenci

     Drak z Hazmburku a Prokletí Půty Švihovského /dva zajímavé příběhy ze

     středověku /

     Tajemství kamenných řad,  Záhada kamenné mísy, Tajemství Obřího hradu, 

     Divoká hora ,

     Náušnice aneb Tajemní Moravané ( a pár záhad na konec )

 

 

   

   Vlastivěda

   učivo na 6.4. až 9.4. 2020

 

 Vlastivěda 4 , Učebnice pro 4. ročník základních škol – prosím, přečtěte si    str. 21 až 23

    Člověk a jeho svět - str. 19 až 22

 

    Zapamatujte si: Jméno, kým byl , něco zajímavého z jeho života

 

       Nové učivo: Přemysl Otakar I.

                            Václav I. + Anežka Česká

                            Přemysl Otakar II.

                            Václav II.

                            Václav III.

 

       Staré učivo : Kníže Bořivoj + Svatá Ludmila

                              Kníže Vratislav + Kněžna Drahomíra

                              Václav + Boleslav

                             Slavníkovci + biskup Vojtěch

      / Změna oproti textu v učebnici !! Není žádný důkaz, že Slavníkovci

         byli vyvražděni Přemyslovci. Mohli to udělat Vršovci i někdo jiný./

 

 

   Zajímavé dokumenty /  animované filmy :-) / k tématu na You Tube.

    Dějiny udatného českého národa  , díly 29 až 35


 

   Archiv ČT /Google /– Záhady Toma Wizarda : Chrám, který hledí k nebi

                                       / existují indicie, že zde jsou uloženy ostatky Anežky České /

                                       :Tajemství vodního kláštera

                                       : Vyvraždění Slavníkovců

                                       :Tajemství nejstaršího obydlí /Nálezy, zanechané v 

        Přezleticích jsou datované do období mezi lety 800 000 - 700 000 př. Kr. !!

                                          : Záhada dinosauří stopy

                                  : Tajemství klecanského hrobu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahoj chlapci a děvčata ,

 v týdnu od 30.3. do 3.4. vyplňte pracovní sešit k učebnici SPOLEČNOST str.33

 a 34.

 Odpovědi najdete v učebnici SPOLEČNOST na str. 66 až 68. Je to práce na 20 minut. :-)

 

 Kdo bude mít chuť, může se podívat na velice zajímavé pořady . Jsou moc   pěkné.

 

 

 Na Google napište : ČT archiv / Archiv — iVysílání — Česká televize - do „vyhledavače“ zadejte

 

  Národní klenoty: Velká Morava - Kolébka našich dějin 26 minut

 

  Záhady Toma Wizarda: Tajemství Libušina soudu 13 minut

 Záhady Toma Wizarda: Dívčí válka 13 minut

 Záhady Toma Wizarda: Tajemství bájného Šemíka a Horymíra ...

 Záhady Toma Wizarda: Nasavrky – po stopách Keltů

 Záhady Toma Wizarda: Metodějův hrob

 Záhady Toma Wizarda: Pátrání po Sámově Wogastisburgu ...

 Záhady Toma Wizarda: Zlatý poklad Keltů

 

   Prima týden

  Vladimír Škarda , tel.: 724 601 051

 

 

 

 

 

Ahoj Kluci a děvčata :-)

  na tento týden  / 23.- 27. 3. / jsem Vám připravil jen "poslech a koukání :-) " .

   Najděte si na  Google :

Toulky českou minulostí - iRadio - audioarchiv a živé vysílání ...

  FULLTEXTOVÉ HLEDÁNÍ -  a stačí napsat 35.  schůzka.. .- zobrazí se Vám

 

35. schůzka: Kníže Václav 

 /to rozklikni a poslouchej /  můžeš poslouchat i další díly - 36 , 37, 40/

75. schůzka : Anežka Česká - poslechni si, bude se ti to  hodit !!!

 

  Podívej se na další díly :

   Dějiny udatného českého národa  , díly 12 - 28. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlastivěda

 Přehled učiva na období  od 11. do 20. 3. 2020

 

  Učebnice str. 13 - 20

  Člověk a jeho svět str. 6 - 18 

  Zajímavé dokumenty /  animované filmy :-) / k tématu na You Tube.

  1. Dějiny udatného českého národa  , díly 1 až 11.

  2. Staré pověsti české , díly 1 - 18.

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------