Obsah

Český jazyk

Plán učiva na období 22.6. - 26. 6. 2020

 

Ahoj holky a kluci,

je tady poslední týden školního roku. Budeme opakovat, v pondělí odevzdáme učebnice, v úterý pojedeme na výlet, v pátek se sejdeme všichni na závěrečném potkání. 😊

Na videokonferencích se uvidíme v pondělí 22.6. a ve středu 24.6. vždy od 10:00 do 11:20 hodin.

Pokračujte v psaní vlastního deníku. (Jednou bude mít historickou hodnotu.) Každý den 5 vět – co děláš, jíš, jak je venku, na co myslíš.

Možnost individuálního procvičování na: https://www.gramar.in/cs/#5

                                                                        https://www.umimecesky.cz/

 

Zájmena

Shoda podmětu s přísudkem

Koncovky podstatných jmen

Sloh

Čtení s porozuměním

 

PONDĚLÍ 22.6.

PS - Pravopisné pětiminutovky:

- str. 39

Kontrolu najdete na straně 65.

Sloh – „Co je to štěstí?“ -  připravte si písemně  na středu 24.6., budeme si to číst na online potkání

 

ÚTERÝ 23.6.

Školní výlet

 

STŘEDA 24.6.

Hravá čítanka:

- str. 122 – 123 – přečtěte si báseň

- str. 124/ 1, 5

- str. 125/ 10

Kdo už víte tajenku na straně 126, řeknete ji ve středu na videokonferenci.

 

ČTVRTEK 25.6.

PS - Slohová výchova:

- str. 39 – 40

 

PÁTEK 26.6.

PS – Pravopisné pětiminutovky:

- str. 56 – 3. sloupeček

Kontrolu najdete na straně 68.

PS - Procvičujeme shodu přísudku s podmětem:

- str. 32/1 a),b),c)

Správné řešení najdete na straně  8. Cvičení si zkontrolujte, nenechávejte v sešitech chyby.:)

 

Krásné dny 😊 Marci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plán učiva na období 15.6. - 19. 6. 2020

Ahoj holky a kluci,

máme tady další týden, ve kterém budeme opakovat. Na portálu Fred už nenajdete žádný test ani úkol na WhatsApp už nebudete posílat. 😊

Na videokonferencích se uvidíme v pondělí 15.6. a ve středu 17.6. vždy od 10:00 do 11:20 hodin.

Pokračujte v psaní vlastního deníku. (Jednou bude mít historickou hodnotu.) Každý den 5 vět – co děláš, jíš, jak je venku, na co myslíš.

Možnost individuálního procvičování na: https://www.gramar.in/cs/#5

                                                                        https://www.umimecesky.cz/

 

Zájmena

Shoda podmětu s přísudkem

Koncovky podstatných jmen

Sloh

Čtení s porozuměním

 

PONDĚLÍ 15.6.

Hravá čítanka:

- str. 117 – přečti si báseň

- str. 117/1, 2, 3, 4

- str. 118/5, 6, 7

- str. 119/9, 10

 

ÚTERÝ 16.6.

Slohová výchova:

- str. 37/1 a),b),c),d),e)

- cvičení 1/b) budete číst ve středu 17.6. na videokonferenci

 

STŘEDA 17.6.

PS – Pravopisné pětiminutovky:

- str. 55 – 1. a 2. sloupeček – vzpomeňte si na pomůcku MĚ – Vaška (2 písmena = 2 slabiky), MNĚ – Vaškovi (3 písmena = 3 slabiky)

- str. 56 – 1. a 2. sloupeček – pouze ve 4. PÁDĚ se píše krátké i , jinak všude dlouhé í

Kontrolu najdete na straně 68

 

ČTVRTEK 18.6.

PS – Pravopisné pětiminutovky:

- str. 38 - celá

Kontrolu najdete na straně 65.

 

PÁTEK 19.6.

PS - Procvičujeme shodu přísudku s podmětem:

- str. 31/1 a),b),c)

Správné řešení najdete na straně 7 a 8. Cvičení si zkontrolujte, nenechávejte v sešitech chyby.:)

 

Krásné dny 😊 Marci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán učiva na období 8.6. - 12. 6. 2020

Ahoj děvčata a chlapci,

další týden je tady. Do konce školního roku zbývají tři týdny a malý kousek. 😊

Naposledy budou nyní testy na portálu Fred – z českého jazyka, matematiky a dodatečně z přírodovědy. Vypracovat je můžete od 8.6. do 14.6.2020.

Rovněž úkol na WhatsApp bude poslední. Pojďte se chopit výzvy a pošlete ho všichni a testy také. 😊

Na videokonferencích se uvidíme v pondělí 8.6. a ve středu 10.6. vždy od 10:00 do 11:20 hodin.

Pokračujte v psaní vlastního deníku. (Jednou bude mít historickou hodnotu.) Každý den 5 vět – co děláš, jíš, jak je venku, na co myslíš.

Možnost individuálního procvičování na: https://www.gramar.in/cs/#5

                                                                        https://www.umimecesky.cz/

 

Zájmena a jejich druhy

Sloh – přísloví, popis osoby

Čtení s porozuměním

 

PONDĚLÍ 8.6.

PS - Slohová výchova:

- str. 32/ 1, 2, 3, 4 – pokračujte na straně 33

- str. 33/ 5

- str. 34/ 6, 7 – přečtěte si a zamyslete se

Na WhatsApp, na společnou skupinu napište přísloví, které je pro vás nyní aktuální. 😊

 

ÚTERÝ 9.6.

Hravá čítanka:

- přečtěte si strany 110 - 111

- str. 111/ 1, 2, 3

- test na portálu FRED

 

STŘEDA 10.6.

PS – 2. díl, velký:

Pracujte s tabulkou přehledu druhů zájmen, kterou jste si udělali minulý týden.

- str. 34/ 1, 2

- str. 35/ 1, 2, 1

- str. 36/ 1, 1, 2

Kontrolu cvičení najdete na straně 8.

 

ČTVRTEK 11.6.

PS – Slohová výchova:

- str. 35/ 1, 2, 3, 4, 5

- str. 36/ 7

- str. 36/ 9 – připravte si písemně toto cvičení na pondělní on-line potkání (15.6.), budete ho každý číst (kamarád/ka nemusí být jmenován/a)

 

 

PÁTEK 12.6.

Hravá čítanka:

- str. 112 – 116 – přečtěte si článek a vypracujte úkoly

- str. 115/ 1

- str. 116/ 2, 1, 2, 3

 

Krásné dny 😊 Marci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plán učiva na období 1.6. - 5. 6. 2020

Ahoj holky a kluci,

s novým týdnem připlul nový elán 😊 a nové učivo. Dopřejte si také procházku, zacvičte si nebo třeba někomu přichystejte překvapení😊.

Opět tento týden pošlete jeden úkol na WhatsApp (pouze mně) – z přírodovědy.

Na portálu Fred bude test z přírodovědy.

Na videokonferencích se uvidíme v pondělí 1.6. a ve středu 3.6. vždy od 10:00 do 11:20 hodin.

Pokračujte v psaní vlastního deníku. Každý den 5 vět – co děláš, jíš, jak je venku, na co myslíš.

Možnost individuálního procvičování na: https://www.gramar.in/cs/#5

                                                                        https://www.umimecesky.cz/

 

Zájmena a jejich druhy

Sloh – vypravování, sci-fi příběh

Čtení s porozuměním

Bajka

 

PONDĚLÍ 1.6.

Hravá čítanka

- str. 103 – přečtěte si bajku nahlas a dopřejte si změnu hlasu u přímé řeči 😊

- str. 104/ 2, 3

😊 Přeji vám krásný sváteční DEN DĚTÍ ! 😊

 

ÚTERÝ 2.6.

PS – Slohová výchova

- str. 29 – 31 -nedokončený příběh, vypracujte všechny úkoly s velkou dávkou vaší fantazie 😊

 

STŘEDA 3.6.

* procvičování - vyhledej zájmena

http://www.ucirna.cz/cestina/zajmena_obecne_informace.php

* procvičování - druhy zájmen (přehled)

http://www.ucirna.cz/cestina/zajmena_druhy.php

- podívejte se na odkazy, najdete tam přehled druhů zájmen (i kratičká cvičení)

- udělejte si přehlednou tabulku druhů zájmen (opište z odkazu), nejlépe na čtvrtku, a ke každému druhu si všechna zájmena vypište

- tabulku s druhy zájmen budete potřebovat následující dny, týdny ke cvičením v pracovním sešitě českého jazyka

 

ČTVRTEK 4.6.

- rozklikněte odkazy a zkuste určit zájmena podle druhu, pomůže vám tabulka, kterou jste si včera vytvořili (není to test 😊)

* procvičování - druhy zájmen

http://skolicka6.sweb.cz/ZAJMENA/ZAJMENA5.htm

* procvičování - druhy zájmen

http://www.superskolak.cz/cesky-jazyk/druhy-zajmen-procvicovani/

PS – 2. díl, velký

- str. 33/ 1, 2, 3, 4 (použijte tabulku druhů zájmen)

- str. 34/ 1, 2 – pouze doplňujte (pracujte s přehledem druhů zájmen)

Kontrolu najdete na straně 7 a 8.

 

PÁTEK 5.6.

Hravá čítanka

- str. 105 – 109 – článek si přečtěte a udělejte cvičení 1 a 2 (cvičení 3 je dobrovolné)

 

Krásné dny 😊 Marci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plán učiva na období 25.5. - 29. 5. 2020

Ahoj holky a kluci,

máme tady nový týden. Už jich máme před sebou jen 5. Napněte ještě na chvíli síly, bystřete mysl, to už dáme. Tři řádné týdny „do pouti“ 😊 a pak lehké opakování a sdílení. Děkuji Vám za skvělou spolupráci minulý týden. Moc ráda jsem Vás všechny viděla 😊.

V tomto týdnu zašlete čtenářský deník (do 29.5.) – na WhatsApp pouze mně a jeden úkol budete posílat na WhatsApp – skupinu (ze Slohové výchovy).

Na Fredovi máte od pátku 22.5. dva testy – Čj a M. Oba, prosím, vypracujte do neděle 31.5.

Na videokonferenci se uvidíme v pondělí 25.5. a ve středu 27.5. vždy od 10 do 11:20 hodin.

Pokračujte v psaní vlastního deníku. Každý den 5 vět – co děláš, jíš, jak je venku, na co myslíš.

Možnost individuálního procvičování na: https://www.gramar.in/cs/#5

                                                                        https://www.umimecesky.cz/

 

Slovesa - opakování

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

Koncovky podstatných jmen

Sloh – popis předmětu, tvorba vlastního poetického útvaru

Čtení s porozuměním

 

PONDĚLÍ 25. 5.

PS - Slohová výchova

- str. 22/1, 2

- str. 23/3 – vyberte si pouze 1 obrázek a dopište věty podle zadání (ostatní obrázky jsou dobrovolné 😊)

- str. 23/4

- str. 24/5 – popis budete číst ve středu, prosím, pečlivě si ho připravte (ilustrace je dobrovolná)

 

 

ÚTERÝ 26. 5

Hravá čítanka

- str. 95 – 98 – společné čtení článku v pondělí

opakování:

* shoda přísudku s několikanásobným podmětem

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/prisudek_a_nekolikanasobny_podmet1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/prisudek_a_nekolikanasobny_podmet2.htm

 

 

STŘEDA 27.5.

PS – ČJ – 2. díl (velký)

- str. 29/1 – vyberte si pouze 1 obrázek, napište větu podle zadání

- str. 29/2, 3, 4

- str. 30/2, 3

- str. 31/2 – cvičení pokračuje na další straně

- str. 32a/4

- str. 32b/7

- str. 32b/8 – vyberte si 5 řádek a ty doplňte podle vzoru

(cvičení 29/1, 2 – 30/2, 3 – 32a/4 – společná práce ve středu)

Kontrolu všech cvičení najdete na straně 6 a 7. Nenechávejte v sešitě chyby.

 

ČTVRTEK 28. 5.

PS – Slohová výchova

- str. 27/1, 2

- str. 28/3, 4, 5 – vyberte si úkol 3 nebo 5, napište ho do mobilu a pošlete na WhatsApp !!! na SKUPINU

opakování:

* slovesný způsob - mluvnické kategorie u sloves

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob2.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob1.htm

 

 

PÁTEK 29.5.

Hravá čítanka

- str. 99 - 102

PS - Pravopisné pětiminutovky

- str. 30

Kontrolu najdete na straně 63. Opravte si chyby, pokud je tam máte. :)

 

Hezké dny :) Marci

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plán učiva na období 18.5. - 22. 5. 2020

Ahoj děvčata a chlapci,

máme tady další týden a s ním nové úkoly. Děkuji Vám všem, kteří svědomitě zasíláte vypracované úkoly. Blíží se termín odevzdání čtenářského deníku (29.5.). Nenechte si to na poslední chvíli a přečtěte si poznámky, které jste měli u poslední knihy, ať to máte v pořádku.

Vezměte tento týden do ruky malířské potřeby a tvořte na Dobřanské pohledy – LOUKA (ukrývá v sobě rostlinnou i živočišnou říši). O focení už jsme spolu hovořili.

Pokračujte v psaní vlastního deníku. Každý den 5 vět – co děláš, jíš, jak je venku, na co myslíš.

Videokonference budou v pondělí 18.5. a ve středu 20.5. od 10 do 11 hodin.

Test na portálu Fred bude z matematiky.

Možnost individuálního procvičování na: https://www.gramar.in/cs/#5

                                                                        https://www.umimecesky.cz/

 

Slovesa - opakování

Shoda podmětu s přísudkem, diktát

Koncovky přídavných jmen

Sloh – dialog na základě obrazového materiálu

Čtení s porozuměním

 

PONDĚLÍ 18. 5.

PS - Slohová výchova:

- str. 20, 21 – do bublinek pište pouze písmenka, která jsou na začátku textu (společná kontrola ve středu)

opakování:

* předložka s/se, z/ze

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_predlozka_s_z.htm

* předpona s- nebo z-

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_predpona_s_z.htm

 

ÚTERÝ 19. 5

Hravá čítanka:

- str. 88 – 91 – článek si NAHLAS :) přečtěte a udělejte všechna cvičení (kontrola cv. 1, 2, 3 ve středu)

 

STŘEDA 20.5.

PS – ČJ – 2. díl (velký):

- str. 26 – společná práce v pondělí

- str. 27/1, 2, 3

- str. 28/5, 6, 7

- str. 28/4 – požádejte rodiče, zda by vám nadiktovali diktát, pak si ho sami zkontrolujte a udělejte opravu (jak ji u diktátu děláme)

Kontrolu všech cvičení najdete na straně 6.

 

ČTVRTEK 21. 5.

Hravá čítanka:

- str. 92 – 94 – přečtěte si článek a vypracujte všechna cvičení (cvičení 1 uděláme společně ve středu)

opakování:

* předpony ob-, v-, napíšeme je nebo ě

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_dopln_e_je1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cj5_dopln_e_je2.htm

 

PÁTEK 22.5.

PS - Shoda podmětu s přísudkem:

- str. 29, 30

Správné řešení najdete na straně 7. Cvičení si zkontrolujte, nenechávejte v sešitě chyby. :)

PS - Pravopisné pětiminutovky:

- str. 27, 49

Kontrolu najdete na straně 63 a 67. Opravte si chyby, pokud je tam máte. :)

 

Hezké dny :) Marcela

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plán učiva na období 11.5. - 15. 5. 2020

 

Ahoj holky a kluci,

děkuji Vám za další dny Vašeho pracovního nasazení :). Tento týden bude učiva trošku méně, nebude žádný přepis a procvičovat budete více na počítači. Pokud je to možné, choďte ven, zacvičte si, zpívejte či tančete. :)

Pokračujte v psaní vlastního deníku. Každý den si zapište 5 vět - co děláš, jíš, jak je venku, na co myslíš.

Videokonference bude v pondělí a ve středu od 10 do 11 hodin.

Test na portálu Fred bude z ČJ.

Možnost individuálního procvičování na: https://www.gramar.in/cs/#5

                                                                        https://www.umimecesky.cz/

 

Přídavná jména

Sloh - charakteristika hlavní postavy, osnova a obsah knihy

Čtení s porozuměním

 

PONDĚLÍ 11. 5.

PS - Slohová výchova:

- str. 18, 19

- vyber si svoji oblíbenou knihu, ale nikam ji nenos :)

- vypracuj cvičení 2, 3, 4, 5, 6

 

ÚTERÝ 12. 5.

- dnes bez PS a tužky

*přídavná jména a jejich druh

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_druh1.htm

*rod, číslo, pád, druh u příd. jmen

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_druh2.htm

*doplňování koncovek příd. jmen tvrdých

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_tvrda2.htm

*koncovky příd. jmen měkkých i tvrdých

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_mekka2.htm

 

STŘEDA 13. 5.

PS - ČJ - 2. díl (velký):

- str. 24/8, 9, 10  (24/10 - vymyslete 3 podobné příklady - vyfoť a pošli pouze mně na WhatsApp)

- str. 25a/11, 12, 13a, 13b

Kontrolu cvičení najdeš na str. 5. Oprav si chyby.

 

ČTVRTEK 15. 5.

- dnes bez PS a tužky

*koncovky příd. jmen přivlastňovacích

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_privlastnovaci3.htm

*přivlastňovací příd. jména X podst. jména

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_privlastnovaci4.htm

 

PÁTEK 15. 5.

Hravá čítanka:

- str. 84 - 87

- přečti si text a udělej všechny úkoly kromě cvičení 3

 

Hezké dny :) Marcela

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plán učiva na období 4. 5. - 7. 5. 2020

 

Ahoj děvčata a hoši,

máme tady další týden a nový měsíc. Děkuji Vám za vaši práci, ať už ji děláte do sešitů či na počítači. :) Po sedmi týdnech komunikace na dálku se nám, kromě pravidelně zadávaného učiva a sdílení na společné skupině, ustálily i některé další věci:

* 1x týdně odevzdáváte 1 zadaný úkol (na WhatsApp)

* 1x týdně vypracováváte 1 test na portálu Fred

* 2x týdně probíhá videokonferenční hovor 

Tento týden bude test na portálu Fred z matematiky.

Pokračujte v psaní vlastního deníku. Každý den si zapište 5 vět - co děláš, jíš, jak je venku, na co myslíš.

 

Možnost individuálního procvičování na: https://www.gramar.in/cs/#5

                                                                        https://www.umimecesky.cz/

 

Přídavná jména

Shoda podmětu s přísudkem

Procvičování bezchybného přepisu, diktát

Sloh - rozhovor

Čtení s porozuměním - poezie

 

PONDĚLÍ 4. 5.

PS - Slohová výchova

- str. 16, 17 (u cv. 2 se můžeš poradit přes sociální sítě :))

Procvičování: přídavná jména - 3. až 5. cvičení

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+P%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

 

ÚTERÝ 5. 5.

PS - ČJ 2. díl (velký)

- str. 22/ 1, 2, 3 + úvodní text s úkoly: a), b) - ústně, c) - vepiš do sešitu, d) - v textu, e) - do ČJ/Š (určujeme podle podst. jmen, ke kterým patří)

- str. 23/4, 5, 6

Kontrolu všech cvičení najdeš na str. 5. Oprav si chyby.

- str. 23/7 - požádej rodiče, zda by Ti mohli (do ČJ/Š) cvičení nadiktovat a pak si ho samostatně zkontroluj

 

STŘEDA 6. 5. 

Hravá čítanka

- str. 82 - 83 - obě celé, cv. 9 - krátkou báseň o lodích (alespoň 4 verše) napiš do sešitu nebo na společnou skupinu na WhatsApp. :) Nezapomeň na nadpis.

Procvičování: shoda podmětu s přísudkem - 3. až 5. cvičení

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid

 

ČTVRTEK 7. 5.

PS - Shoda podmětu s přísudkem

- str. 27/1, 2

- str. 28/3, 5

- str. 28/4 - přepiš do ČJ/Š

PS - Pravopisné pětiminutovky

- str. 26

- str. 48

Hezké dny :)   Marci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán učiva na období 27. 4. - 30. 4. 2020

 

Ahoj holky a kluci,

děkuji vám za vaši práci, ať už ji děláte na počítači či v sešitech a učebnicích a za odevzdávání vybraných úkolů.

V tomto týdnu je pro Vás zadán test na portálu Fred z ČJ.

V pondělí 27. 4. odevzdávejte čtenářský deník se zápisem a ilustrací vaší poslední knihy (vyfoť a pošli POUZE MNĚ na WhatsApp). Další kniha - termín odevzdání 29. 5.

Pracujte na Dobřanských pohledech - do emailu jsem poslala rodičům celé propozice. Pište, foťte, malujte či vytvářejte. Dále posílám informace k soutěži MAS Radbuza.

Pokračujte v psaní vlastního deníku. Každý den si zapište 5 vět - co děláš, jíš, jak je venku, na co myslíš.

Videokonference bude v pondělí 27. 4. a ve středu 29. 4. od 10 do 10:40 hodin.

Možnost individuálního procvičování na: https://www.gramar.in/cs/#5

                                                                        https://www.umimecesky.cz/

 

Skloňování přádavných jmen

Shoda podmětu s přísudkem

-podmět nevyjádřený

-podmět všeobecný

-podmět nekolikanásobný

Sloh - dopis

Čtení s porozuměním

 

PONDĚLÍ 27. 4.

PS - Slohový výchova

-str. 15

procvičování: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+P%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid (přádavná jména) - první 2 cvičení

- pošli čtenářský deník

 

ÚTERÝ 28. 4.

PS - ČJ 2. díl (velký)

- str. 20/1, 2 (pouze doplnit), 3, 4, 5

- str. 21/6, 7, 8 (jako přepis)

Kontrolu všech cvičení najdeš na str. 4 a 5. Oprav si chyby.

Přepis do ČJ/Š: str. 21/8 (PS)

 

STŘEDA 29.4.

Hravá čítanka

-str. 78 - 81

 

ČTVRTEK 30. 4. 

Shoda podmětu s přísudkem

- str. 25 - nevyjádřený podmět - čti modrý rámeček, barevně si zvýrazňuj

- str. 25/1

- str. 26 - všeobecný podmět - čti modrý rámeček, barevně si zvýrazňuj

- str. 26/1, 2

Kotrolu všech cvičení najdeš na str. 6. Oprav si chyby.

Přepis do ČJ/Š z PS - velký 19/5 - přepiš do sešitu podle zadání (cvičení si zkontroluj podle str. 4)

PS - Pravopisné pětiminutovky

-str. 25 (zkontroluj a oprav podle str. 63)

- procvičování: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid (shoda podmětu s přísudkem) - první 2 cvičení

 

Hezké dny :) Marci

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán učiva na období 20. 4. - 24. 4. 2020

 

Ahoj děvčata a hoši, 

všechny vás zdravím a posílám úkoly na nové období. Tento týden NENÍ žádný přepis :) a některá cvičení budou probíhat i přes internetové stránky ''AlfBook''. 

Připomínám, že do 24. 4. by měl být hotový zápis ve čtenářském deníku. 

Pokračuj v psaní svého deníku.

Videokonference bude ve středu 22. 4. a v pátek 24. 4. vždy od 10:00 do 10:40 hodin (přijde vám pokaždé jiná pozvánka, postup je stejný, půjde to lehce, protože už všichni máte aplikaci či program).  

 

Možnost individuálního procvičování na: https://www.gramar.in/cs/#5

                                                                        https://www.umimecesky.cz/

 

Opakování

- přídavná jména

- shoda podmětu s přísudkem

- slovní druhy

- předložky a předpony

- sloh - chat, sociální sítě

- čtení s porozuměním

 

PONDĚLÍ 20. 4. 

PS - Slohová výchova:

- str. 11 a 12/cv. 1, 2, 3, 4

u cvičení 1, 2 - diskutuj a napiš si názory rodičů, sourozenců a spolužáků či přátel jen pokud můžeš

 

ÚTERÝ 21. 4.

- dnes nebudeš potřebovat PS ani tužku :) 

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

- klidni na odkaz a do rámečku, kde je napsáno ''Vložte e-mail nebo kód školy'', napiš ucimesedoma 

- když na tebe vyskočí tabulka REGISTROVAT SE JAKO ŽÁK, zavři ji křížkem

- vypracuj tato cvičení: 

* 5. ročník -> český jazyk -> slovní druhy

* 5. ročník -> český jazyk -> předložky a předpony -> předložky a předpony

* 5. ročník -> český jazyk -> ppředložky a předpony -> s-/z- (vz-)

- v případě vrácení na hlavní letadlo, použij domeček uprostřed vrtule

užij si to :) 

 

STŘEDA 22. 4. 

PS - ČJ 2. díl (velký)

- str. 17/ 5, 6, 7 

- str. 18/1, 2, 3, 4

- str. 19/6 ,7

Kontrolu všech cvičení najdeš na str. 4 - oprav si chyby.

 

ČTVRTEK 23. 4.

Dnes opět na ''AlfBook''

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz

vypracuj tato cvičení:

* 5. ročník -> český jazyk -> přídavná jména

* 5. ročník -> český jazyk -> podstatná jména -> zdvojené souhlásky

* 5. ročník -> český jazyk -> podstatná jména -> podstatná jména

Pomůcka, kterou si můžeš přepsat do ČJ/Š:

POMNOŽNÁ PODSTATNÁ JMÉNA - mají tvar množého čísla, ale označují jednu věc (housle, kleště, prázdniny, plavky), číslo se u nich určuje množné

HROMADNÁ PODSTATNÁ JMÉNA - mají tvar jednotného čísla, ale označují větší počet (dříví, kamení, lidstvo), číslo se u nich určije jednotné

 

PÁTEK 24. 4.

PS - Hravá čítanka

- str. 74 - 77

cvičení 1 - vepiš odpověď na stránku pod otázku

cvičení 3 - napiš pouze osnovu celé události

Krásné dny :) Marci

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán učiva na období 14. 4. - 17. 4. 2020

 

Ahoj holky a kluci,

posílám jako v minulém týdnu připravené úkoly na jednotlivé dny. Snad to všem takhle vyhovuje. Tento týden se pokusíme spojit přes videokonferenční hovor. Sledujte, prosím, společnou skupinu, objeví se tam potřebné informace. 

 

Možnost individuálního procvičování na: https://www.gramar.in/cs/#5

                                                                        https://www.umimecesky.cz/

 

Shoda podmětu s přísudkem

- přídavná jména 

- procvičování bezchybného přepisu

- sloh

- čtení s porozuměním

- koncovky podstatných jmen, vyjmenovaná slova

 

ÚTERÝ 14. 4. 

Přepis - učebnice přírodovědy str. 49 - růžový rámeček, 1. odstavec

PS - Procvičujeme shodu podmětu s přísudkem

- str. 23 - několikrát si to přečti, můžeš si i zvýrazňovat

- str. 24/1 a) b) c) d) (kontrola na str. 5 a 6)

PS - Pravopisné pětiminutovky

- str. 24 (kontrola str. 62)

 

STŘEDA 15.4.

PS - Slohová výchova

- str. 9 a 10

 

ČTVRTEK 16. 4.

PS - Český jazyk 2. díl (velký)

- str. 15 a 16

PS - Pravopisné pětiminutovky

- str. 25 (kontrola str. 63)

 

PÁTEK 17.4.

Přepis - učebnice přírodovědy str. 49 - růžový rámeček, 2. odstavec

PS - Hravá čítanka

- str. 70 - 73 

 

Krásné dny :) Marcela

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán učiva na období 6. 4. - 8. 4. 2020

 

Ahoj děvčata a chlapci,

tento týden máte na portálu FRED připřavena 3 kontrolní cvičení z českého jazyka. Ničeho se nebojte, vyzkoušíme si, jak to funguje a jak se to ovládá. Na vypracování máte čas od pondělí - 16:00 do středy - 18:00. U každého testu je napsaný čas, který máte na vypracování testu od jeho spuštění. 

Postup jak na to: 

 1.    https://zakfred.cz

2. přihlašovací jméno

3. heslo

(po příhlášení se testy hned ukáží)

4. začít vypracovávat test

5. dokončit test

Výsledky se vám ukáží po zpracování všech testů a po uzávěrce jejich dostupnosti. Držím palce a přeji hodně úspěchů :) 

 

Učivo v tomto týdnu budete mít v předmětech ČJ a M rozděleno na jednotlivé dny. Pro některé z vás to bude třeba usnadněním v plánování jednotlivžch úkolů. Ale můžete samozřejmě pracovat jako doposud podle vlastního plánování. 

Pokračujte v psaní deníku.

Přeji Vám krásné velikonoční svátky, užijte si je v radosti se svou rodinou. Hledat vajíčka se dají i v bytě, pomlázka bude jistě stačit na Vaše nejbližší a pozor ať Vás beránek nepokaká. 

Krásné Velikonoce :) Marcela V.

 

Možnost individuálního procvičování na: https://www.gramar.in/cs/#5

                                                                        https://www.umimecesky.cz/

 

Shoda podmětu s přísudkem

- přídavná jména přivlastňovací

- vzory podstatných jmen

- slovní druhy

- čtení s porozuměním

- sloh - pohlednice ze školního výletu, adresa

- procvičování bezchybného přepisu

 

PONDĚLÍ 6. 4.

Přepis - učebnice str. 72 - Lichožroutí bydlení

PS - Procvičujeme shodu podmětu s přísudkem:

- str. 20/1 (+ přečíst tabulku)

- str. 21/2 - pouze do PS

- str. 21/3 (+ přečíst tabulku)

(kontrola na str.5)

PS - Slohová výchova:

- str. 6/1, 2 - adresu školy najdeš v ŽK 

- str. 7/3 - přečti si několikrát osnovu a při psaní se jí drž! 

 

ÚTERÝ 7. 4. 

Diktát - učebnice sr. 75/30 - požádej rodiče nebo sourozence, aby ti cvičení nadiktovali, v sešitě výrazně vyznač, že jde o diktát

PS - Procvičujeme shodu podmětu s přísudkem:

- str. 22/1, 2, 3, 4

(kontrola na str.5)

PS - Pravopisné pětiminutovky:

- str. 23 (kontrola na str. 62)

PS - Slohová výchova:

- str. 8/4, 5, 6

- vzpomeň si třeba na školní výlety :) 

- stránku 8 mi (pouze mně), prosím, pošli na WhatsAppu (pokud ti to možnosti dovolují)

 

STŘEDA 8. 4.

Do ČJ/Š napiš velikonoční koledu a na celou stránku namaluj a vyzdob velikonoční kraslici

PS - Pravopisné pětiminutovky:

- str. 47 (kontrola na str. 66)

PS - Hravá čítanka:

- str. 68 a 69 - článek si přečti alepoň dvakrát, z toho jednou nahlas

Prima týden :) Marcela V.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán učiva na období 30. 3. - 3. 4. 2020

 

Ahoj holky a kluci, 

v tomto týdnu si plán učiva trošku „zeštíhlíme“. Každý se můžete věnovat procvičování podle vlastních potřeb a také si zacvičit. Připomínám, že pokud by bylo třeba něco k diskuzi či vysvětlení, pište na společnou skupinu „Veselá firma“ nebo jednotlivě (můžete i telefonovat) každý všední den od 8 do 13 hodin. Ať se Vám daří, nezapomínejte na pohyb (i když v obýváku :) ). Myslím na Vás a těším se, až se uslyšíme, uvidíme. 

Možnost individuálního procvičování na: https://www.gramar.in/cs/#5

                                                                        https://www.umimecesky.cz/

Shoda podmětu s přísudkem

Ke správnému doplnění použij: 

podstatné jméno rod. muž. živ. - i

podstatné jméno rod. muž. neživ. - y

podstatné jméno rod. žen. - y

podstatné jméno rod. stř. - a

několikanásobný podmět:

alepoň 1 podst. jm. rod. muž. živ. - i

ani 1 podst. jm. rod. muž. živ. - y

- procvičování bezchybného přepisu, přepis s doplňováním 

- koncovky podstatných jmen

- přídavná jména

- čtení s porozuměním

PŘEPIS:  učebnice: 61/21c); 61/23; 61/24

PS - velký 2. díl: str. 13 - na úkoly k textu odpovídej přímo k otázkám (můžeš se pro zajímavost podívat na tyto odkazy: 

  https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo

  https://www.youtube.com/watch?v=Ibt552NfTVc

                           str. 14a) - cvičení 2 nepsat

                           str. 14b) 

Kontrola cvičení na str. 3 - z druhé strany

PS - Procvičujeme shodu podmětu s přísudkem:

str. 18 - cvičení 2 nepřepisuj, jen vyměň v PS podstatná jména

str. 19 - bez cvičení 5

Kontrola na str. 4 - z druhé strany 

PS - Pravopisné pětiminutovky:

str. 22 - přečti si nápovědu

Kontrola na str. 62

Hravá čítanka str. 64-67

Zkuste si psát deník Vaší každodenní činnosti ( co se u Vás doma děje, jak trávíte čas, o čem přemýšlíte, jaké hry hrajete, co jíte... apod.). Stačí tak 5 vět každý den.

A něco na protažení těla: https://www.youtube.com/watch?v=Nhm4bGGzfp8

Hezký týden :) 

Marcela Vohradská

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán učiva na období 23. - 27. 3. 2020

Pravopis přídavných jmen a jejich skloňování, shoda podmětu s přísudkem

- pravopis podstatných jmen 

- procvičování bezchybného přepisu s doplňováním 

 

K odůvodňování použij pomůcku: TI MATČINI synové

                                                            TY MATČINY dcery 

                                                            TA MATČINA koťata

(měkké I pouze v 1. a 5. pádě rod. muž. živ, mn. č. !)

PŘEPIS z učebnice: str. 60/17;    60/18;    61/21a);    61/21b);    68 - Kdo jsou                                          lichožrouti? 

PS - velký 2. díl str. 11, str. 12

PS - Procvičujeme shodu podmětu s přísudkem: str. 15 - přečti si a doplň                                                                                                                  cvičení 1

                                                                                       str. 16 - přečti si a doplň                                                                                                                  cvičení 2

                                                                                       str. 17 - cvičení 3 a 4 (obrázek                                                                                                        nekreslit)

Pravopisné pětiminutovky - str. 46

Hravá čítanka - str. 60 - 63

* Do čtenářského deníku zapiš knihu i s ilustrací

* Každý den čti cokoliv 20 - 30 minut

* Další kniha, kterou si vybereš bude mít posunutý termín až na 24. 4. 2020 !!! :)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přehled učiva na období 11. - 20.3. 2020 

Pravopis přídavných jmen a jejich skloňování

Opakování: - shoda podmětu s přísudkem

                     - vyjmenovaná slova

                     - přítomné tvary sloves

                      - každý den procvičování bezchybného přepisu

                      - čtení s porozuměním - každý den 30 minut číst 

                                                                - každé 2 týdny přečíst 1 knihu a zapsat ji                                                                     do čtenářského deníku (27. 3. - první) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVĚ ZADANÉ OD 16. 3. 2020

Texty k procvičování bezchybného přepisu z učebnice (ČJ/Š)

Po: 52/17

Út: str. 50 Noční návštěva učebny přírodopisu

St: 57/11

Čt: 57/12

Pá: str. 58 Brusel

K jednomu přepisu udělej ilustraci na celou stránku

Jeden přepis bude zpětně klasifikován

 

ČJ/Š učebnice str. 56 - přepsat množné číslo vzor ''MLADÝ'' 

                            str. 59 - přepsat skloňování OTCŮV, MATČIN v jednotném i                                                     množném čísle

PS - velký 2. díl str. 7 - 10 (bez diktátu)

PS - procvičujeme shodu podmětu s přísudkem str. 8 -10; str. 11 - vybarvi obrázek a opakuj a modré věty přepiš do ČJ/Š; str. 12 -14

Pravopisné pětiminutovky - str. 21, 44, 45

Hravá čítanka - str. 54 - 59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úkoly již zadané 11. 3.:

- Hravá čítanka str. 46 - 53 i s úkoly

- PS/ČJ - velký (2 díl), do str. 6 (bez diktátu)

- PS/ČJ - Procvičujeme shodu přísudku s podmětem str. 2 - 7 (bez přepisování do sešitu) 

- ČJ - Pravopisné pětiminutovky str. 14- 20