Obsah

 

Období 22. - 26 6. 2020 

Cvičení označená červenou barvou budeme dělat při společném setkání, tento týden v úterý a v pátek.
Kdy setkání proběhnou naleznete ve složce: Rozvrh online výuky. 

                

OpakováníZávěrečné opakování- vyzkoušejte si
                        PS2- 53- 55    
 Výsledky si řekneme při setkání.

                      Shoda podmětu s přísudkem-                                      
                          
prav. 5 min- 27/1, 2      
                                                          přísudek  vlnovkou
                                                          podmět  rovnou čarou

                       Slovesa- 
                          PS2- 
26/2
                                   27/1, 2, 3
                                   28/5, 6, 7
                                   29/1, 2, 3, 4
                                   
30, 31, 32a/celá
                                   32b/7, 8                   
 - kontrola podle klíče

                       Přídavná jména-
                           PS2- 25b/d, e                    - kontrola podle klíče, sbíráme rybičky

                      Pravopisné 5 min.- 
                         Strany 21- 49 a 52 - 56 máme dokončené celé.
                         
Zbylé sloupečky si dokončete podle svého tempa.
                          Stranu 51 nemusíte.                                     - kontrola podle klíče
                                   
                              

                     Čtení s porozuměním- každý den si číst ALESPOŇ 30 minut
                   
      
čítanka- 122 - 125
                                         126/tajenka
                                         127/ opakování

 

                      Slohová výchova- 
                          sešit na sloh- str. 37 - 40 - neznámá slova si vyhledejte
                          Tímto svůj sešit na slohovou výchovu dokončíte. 

 

Období 15. - 19. 6. 2020 

Cvičení označená červenou barvou budeme dělat při společném setkání.
Tento týden bude změna. Kdy setkání proběhnou naleznete ve složce: Rozvrh online výuky. 

                

OpakováníČárka ve věte jednoduché a v souvětí- online cvičení
https://www.umimecesky.cz/psani-carek-veta-jednoducha-nekolikanasobne-vetne-cleny-2-uroven/674

https://www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-podradne-1-uroven/223

                      Shoda podmětu s přísudkem-                                      
                          
prav. 5 min- 25/2. sloupec          - kontrola podle klíče
                                                26/1., 2.  sloupec
        
                                                          přísudek  vlnovkou
                                                          podmět  rovnou čarou
                           
PS2- 49/celá  - všechna cvičení písemně 
                                                     
- kontrola podle klíče
                       Slovesa- 
                          PS2- 26/1, 3, 4

                       Přídavná jména-
                           PS2- 25a/13 a), b) 
                                    
25b/c                     - kontrola podle klíče, sbíráme rybičky
                                   

                      Pravopis koncovek podstatných jmen-
                         prav. 5 min- 39/celá. + podtržení   - kontrola podle klíče
                                                            r. mužský modře
                                                            r. ženský červeně
                                                            r. střední žlutě
                         
PS2- 14b/ celá           - kontrola proběhne příští týden
                                

                     Čtení s porozuměním- každý den si číst ALESPOŇ 30 minut
                   
      
čítanka- 117 - 121
Do 19. 6. zaslat referát o knize, uveďte jaký žánr jste si vybrali.

                     Slohová výchova- 
                          sešit na sloh- str. 35 - 36

 

Období 8. - 12. 6. 2020 

Cvičení označená červenou barvou budeme dělat při společném setkání.
Kdy setkání proběhnou naleznete ve složce: Rozvrh online výuky.

Téma: Přímá a nepřímá řeč-
                PS- 52/
3 - hotové z minulého týdne, společná kontrola
                

OpakováníČárka ve věte jednoduché a v souvětí- 
                          prav.5 min- 54/2

                      Shoda podmětu s přísudkem-                                      
                          
prav. 5 min- 24/2. sloupec          - kontrola podle klíče
                                                25/1. sloupec
        
                                                          přísudek  vlnovkou
                                                          podmět  rovnou čarou
                           
PS2- 48/celá     - kontrola podle klíč

                       Přídavná jména-
                          PS2- 24/celá         - kontrola podle klíče, sbíráme rybičky
                                   25a/11., 12   - kontrola podle klíče, sbíráme rybičky

                          prav. 5 min- 49/2 + podtržení
                                                                   tvrdá modře
                                                                   měkká červeně
                                                                   přivlastňovací žlutě

                      Pravopis koncovek podstatných jmen-
                         prav. 5 min- 38/celá. + podtržení   - kontrola podle klíče
                                                            vzor město hnědě
                                                                    moře modře
                                                                    kuře oranžově
                                                                    stavení žlutě
                                                           rod mužský zeleně
                                                                   ženský červeně
                         
PS2- 13, 14a/celá
    - kontrola podle klíče
                                   14a/2   - poproste rodiče, aby vám text nadiktovali
                                    

                     Čtení s porozuměním- každý den si číst ALESPOŇ 30 minut
                   
      
čítanka- 112 - 116

                     Slohová výchova- 
                          sešit na sloh- str. 32 - 34

 

 

Období 1. - 5. 6. 2020 

Cvičení označená červenou barvou budeme dělat při společném setkání.
Kdy setkání proběhnou naleznete ve složce: Rozvrh online výuky.

Téma: Přímá a nepřímá řeč-
                PS- 52/ 1, 2,

                

OpakováníČárka ve věte jednoduché a v souvětí- 
                          prav.5 min- 54/1

                      Shoda podmětu s přísudkem- Tímto pracovní sešit dokončíme,
                                 pokud někomu nějaké cvičení chybí, dokončit. Sešit bude
                                 celý vypracovaný.

                         PS- Procvičujeme shodu Po s Př- 32/1 c)      - kontrola podle klíče
                                  !!Pozor!!  Pravopisné oříšky  
přísudek  vlnovkou
                                                                                  
podmět  rovnou čarou                                           prav. 5 min- 24/1. sloupec          - kontrola podle klíče
                                                 
         přísudek  vlnovkou
                                                         
podmět  rovnou čarou

                       Přídavná jména-
                          PS2- 23/celá      - kontrola podle klíče, sbíráme rybičky
                                   23/7            -
poproste rodiče, aby vám text nadiktovali
                          prav. 5 min- 49/1 + podtržení
                                                                   tvrdá modře
                                                                   měkká červeně
                                                                   přivlastňovací žlutě

                      Pravopis koncovek podstatných jmen-
                         prav. 5 min- 37/3. sloupec + podtržení   - kontrola podle klíče
                                                            vzor město hnědě
                                                                    moře modře
                                                            rod mužský zeleně
                                                                   ženský červeně
                         
PS2- 11, 12/celá
    - kontrola podle klíče, do sešitu nemusíte                                     

                     Čtení s porozuměním- každý den si číst ALESPOŇ 30 minut
                   
      
čítanka- 110 - 111

                     Slohová výchova- 
                          sešit na sloh- str. 
27 - 28 celá, 29 - 31 celá 
                      -
Vaše hotové limeriky si přečteme při společném setkání v pátek.

 

 

Období 25. - 29. 5. 2020 

Cvičení označená červenou barvou budeme dělat při společném setkání.
Kdy setkání proběhnou naleznete ve složce: Rozvrh online výuky.

Téma: Čárka ve věte jednoduché a v souvětí- 
                 prav.5 min- 53/2

                

OpakováníVěta jednoduchá a souvětí- 
                          PS- 51/celá   - kontrola podle klíče

                      Shoda podmětu s přísudkem- 
                         PS- Procvičujeme shodu Po s Př- 32/1 b)      - kontrola podle klíče
                                  !!Pozor!!  Pravopisné oříšky  
přísudek  vlnovkou
                                                                                  
podmět  rovnou čarou                                           prav. 5 min- 23/2. sloupec          - kontrola podle klíče
                                                 
         přísudek  vlnovkou
                                                         
podmět  rovnou čarou

                      Přídavná jména-
                         
PS2- 22/celá      - kontrola podle klíče, sbíráme rybičky
                          prav. 5 min- 48/1 + podtržení
                                                48/2 + podtržení
                                                                   tvrdá modře
                                                                   měkká červeně
                                                                   přivlastňovací žlutě

                      Pravopis koncovek podstatných jmen-
                         prav. 5 min- 37/1. a 2. sloupec + podtržení   - kontrola podle klíče
                                                            vzor město hnědě
                                                                    moře modře
                                                            rod mužský zeleně
                                                                   ženský červeně
                         
PS2- 10/celá
    - kontrola podle klíče                                     

                     Čtení s porozuměním- každý den si číst ALESPOŇ 30 minut
                   
      
čítanka- 103 - 104, 105- 109

                     Slohová výchova- 
                          sešit na sloh- str. 
25 - 26/celá 
                                      - poproste o spolupráci rodiče, sourozence...
                 Povídka má jednoduchý děj, bývá krátká s rozuzlením na konci.
                       https://www.liter.cz/povidky-maledeti-780729-cist

 

 

Období 18. - 22. 5. 2020 

Cvičení označená červenou barvou budeme dělat při společném setkání.
Kdy setkání proběhnou naleznete ve složce: Rozvrh online výuky.

Téma: Čárka ve věte jednoduché a v souvětí- 
                 prav.5 min- 53/1

                

OpakováníVěta jednoduchá a souvětí- 
                          PS- 50/celá

                      Shoda podmětu s přísudkem- 
                         PS- Procvičujeme shodu Po s Př- 32/1 a)      - kontrola podle klíče
                                  !!Pozor!!  Pravopisné oříšky  
přísudek  vlnovkou
                                                                                  
podmět  rovnou čarou                                           prav. 5 min- 23/1 sloupec          - kontrola podle klíče
                                                 
         přísudek  vlnovkou
                                                         
podmět  rovnou čarou

                      Přídavná jména přivlastňovací-
                         
PS2- 20, 21/celá      - kontrola podle klíče
                                    20/2 - do sešitu nemusíte 
                                   
21
/8
- poproste rodiče, aby vám text nadiktovali
                         
prav. 5 min- 45/2. sloupec + podtržení       - kontrola podle klíče
                                                                       
     tvrdá modře
                                                                            měkká červeně
                         
prav. 5 min- 48/1 + podtržení
                                                             tvrdá modře
                                                             měkká červeně
                                                             přivlastňovací žlutě

                      Pravopis koncovek podstatných jmen-
                         prav. 5 min- 35/celá + podtržení    - kontrola podle klíče
                                                             rod mužský modře
                                                                    ženský červeně
                                           

                     Čtení s porozuměním- každý den si číst ALESPOŇ 30 minut
                   
      
čítanka- 99 - 102
           Do neděle 24. 5. zaslat referát o knize, uveďte jaký žánr jste si vybrali.
Poslední knihu přečíst do 17. 6. - Opět si vyberte libovolnou knihu, u které napíšete, o jaký žánr se jedná.

                     Slohová výchova- 
                          sešit na sloh- str. 22 - 24/celá
                                 Zapojte svou fantazii :). 
                                 Své originální vynálezy ze strany 24 mi můžete poslat na
                                 WhatsApp. 

 

 

Období 11. - 15. 5. 2020 

Milí páťáci,
máme před sebou opět volnější týden, využijte ho k dokončení toho, co jste v týdnech předchozích nestihli.
Cvičení označená červenou barvou budeme dělat při společném setkání.
Kdy setkání proběhnou naleznete ve složce: Rozvrh online výuky.

Opakování: Čárka ve věte jednoduché a v souvětí- 
                          prav.5 min- 52/2
                      
online procvičování-
   https://www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-podradne-1-uroven/212
   https://www.umimecesky.cz/psani-carek-veta-jednoducha-nekolikanasobne-vetne-cleny-2-uroven/643

               
                      Shoda podmětu s přísudkem-
                          PS- Procvičujeme shodu Po s Př- 31/1 b), c) 
                                                                                
- kontrola podle klíče
                          prav. 5 min- 22/2 sloupec          - kontrola podle klíče
                                                 
         přísudek  vlnovkou
                                                         
podmět  rovnou čarou

 

                      Přídavná jména měkká-
                          PS2- 18,1
9/celá      - kontrola podle klíče
                                    19/5 neděláme
                                   
19/8 - poproste rodiče, aby vám text nadiktovali 
                           
prav. 5 min- 45/2. sloupec     - kontrola podle klíče
 

                      Pravopis přídavných jmen přivlastňovacích-
                         prav. 5 min- 47/2. sloupec   - kontrola podle klíče
                                                             
                                              

                      Čtení s porozuměním- každý den si číst ALESPOŇ 30 minut
                   
      
čítanka- 95 - 98  při online setkání proběhne hlasité čtení

                      Slohová výchova- 
                          sešit na sloh- str. 20, 21/celá
                                 

 

Období 4. - 7. 5. 2020 

Cvičení označená červenou barvou budeme dělat při společném setkání.
Kdy setkání proběhnou naleznete ve složce: Rozvrh online výuky.

Téma: Čárka ve věte jednoduché a v souvětí- pravidla
                 prav.5 min- 52/1

                

OpakováníShoda podmětu s přísudkem- 
                         PS- Procvičujeme shodu Po s Př- 31/1 a)
                        
prav. 5 min- 21/2 sloupec          - kontrola podle klíče
                                                 
         přísudek  vlnovkou
                                                         
podmět  rovnou čarou

                      Věta jednoduchá a souvětí-  online cvičení        
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.phpaction=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+V%C4%9Bty&topic=05.+V%C4%9Bta+jednoduch%C3%A1%2C+souv%C4%9Bt%C3%AD#selid 

                      Přídavná jména tvrdá-
                         
PS2- 16,17/celá      - kontrola podle klíče  
                                   
17/8 - poproste rodiče, aby vám text nadiktovali
                         
prav. 5 min- 45/2. sloupec + podtržení       - kontrola podle klíče
                                                                             
tvrdá modře
                                                                            měkká červeně

                     Pravopis koncovek podstatných jmen-
                         prav. 5 min- 34/3. sloupec + podtržení    - kontrola podle klíče
                                                             
vzor žena- červeně
                                                                       růže- žlutě
                                                                       píseň- zeleně
                                                                       kost- hnědě
                                                

                     Čtení s porozuměním- každý den si číst ALESPOŇ 30 minut
                   
       čítanka- 92 - 94

                     Slohová výchova- 
                          sešit na sloh- str. 18, 19/celá
                                 Tento úkol pro vás nebude těžký, stačí si vybrat jednu knihu
                                 z referátů a práce vám půjde rychle
:)

 

 

Období 27. - 30. 4. 2020 

Cvičení označená červenou barvou budeme dělat při společném setkání.
Kdy setkání proběhnou naleznete ve složce: Rozvrh online výuky.

Téma: Skladba věty-
              PS2- 44/1 podtrhávejte přímo do textu    - kontrola podle klíče
                                  v rámci bezchybného přepisu- přepsat do ČJ-Š
               PS2- 44/2, 3 - nemusíte psát do sešitu
                             /4 - poproste rodiče, aby vám text nadiktovali.
                

OpakováníShoda podmětu s přísudkem- 
                      PS- Procvičujeme shodu Po s Př- 30/Bouře na moři 
                                                                                        nyní stačí doplnit
                                                                                     kontrola podle klíče
                                               

                     Přídavná jména-
                        PS2- 15/celá     - kontrola podle klíče

 

                    Zájmena- kontrola podle klíče
                       tvary zájmen: ona- prav 5 min.- 56/2. sloupec  
                                                 my- prav 5 min.- 56/3, sloupec
                                                 
se- online cvičení  
                                                          https://www.skolasnadhledem.cz/game/4969

                                                                                                   

                     Čtení s porozuměním- každý den si číst ALESPOŇ 30 minut
                   
       čítanka- 88 - 91

 

                     Slohová výchova- 
                          sešit na sloh str. 16, 17/celá (místo spolužáka se poraďte se
                                                                               sourozencem, rodiči,...)

 

 

Období 20. - 24. 4. 2020

Milí páťáci,
máme před sebou volnější týden, využijte ho k dokončení toho, co jste v týdnech předchozích nestihli. 
   Nově budu označovat některá cvičení
červenou barvou. Takto označené úkoly nebudou samostatně vypracovávat ti, kteří se budou účastnit společné online výuky, kde se jim budeme věnovat.  

Opakování: pravopis vyjmenovaných slov + přítomné tvary sloves
                         
prav. 5 min- 18/ 1 . sloupec   kontrola podle klíče
                  

                     shoda podmětu s přísudkem
                         PS- Procvičujeme shodu Po s Př- 30/ V lese - kontrola podle klíče
                                                 
   přísudek  vlnovkou
                                                   
podmět  rovnou čarou

 

                    pravopis koncovek přídavných jmen
                         prav. 5 min- 45/1. sloupec + podtržení       - kontrola podle klíče
                                                      tvrdá modře
                                                      měkká červeně

 

                   procvičování bezchybného přepisu
                           Z čítanky si do ČJ-Š přepište první sloku básně ze str. 82

 

                   čtení s porozuměním- každý den si číst ALESPOŇ 30 minut
                         čítanka- 84 - 87
             Do neděle 26. 4. zaslat referát o knize, uveďte jaký žánr jste si vybrali.

Další knihu přečíst do 20. 5. - Opět si vyberte libovolnou knihu, u které napíšete, o jaký žánr se jedná. 

 

 

Období 14. - 17. 4. 2020 

 

Téma: Pravopis přivlastňovacích přídavných jmen
             Pro připomenutí určování pravopisu máte k dispozici videa z
             minulého týdne.
 
                  prav. 5 min- 47/1. sloupec                            - kontrola podle klíče
                  PS2-20/ celá - do sešitu nic nepřepisujte   - kontrola podle klíče
                  online procvičování- 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-ovi-ovy-2-uroven/6474

 

OpakováníShoda podmětu s přísudkem- 
                      PS- Procvičujeme shodu Po s Př- 29/celá  kontrola podle klíče,
                                                                                                    přísudek vlnovkou
                                                                                                    podmět rovnou čarou

                     online procvičování- POZOR NA ČAS PŘÍTOMNÝ A MINULÝ

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-3-uroven/7785
                            

                     Mluvnické kategorie a rod podstatných jmen-
                        PS2- 9/1           - kontrola podle klíče
                        PS2- 9/2, 3       - kontrola podle klíče
                        PS2- 9/4 - poproste rodiče nebo sourozence o diktát

                                                                                                   

                     Čtení s porozuměním- každý den si číst ALESPOŇ 30 minut
                         čítanka- 82 - 83  (verš= jeden řádek básně, rým= pes/les)
                                        83/9- dobrovolné, pokud se do toho pustíte, svou báseň
                                                  mi pošlete

 

                     Slohová výchova- 
                           Napište krátké vyprávění o tom, jak jste prožili letošní,
                           netradiční, Velikonoce. Vyprávění odevzdejte jedním ze způsobů
                           jako referát o knize- do neděle 19.4. 

                            

 

 

Období 6. - 8. 4. 2020

Od čtvrtka vás čekají velikonoční prázdniny, nezapomeňte také odpočívat. 

 

Téma: Shoda podmětu s přísudkem- 
                      PS- Procvičujeme shodu Po s Př- 27/ celá  kontrola podle klíče
                                                                                 28/ cela kontrola podle klíče
                                                                                       - diktát také, poproste rodiče,
                                                                                         sourozence

                     online cvičení např.  https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/7783

Opakování: pravopis přivlastňovacích přídavných jmen
                            Připomeňte si vzory přivlastňovacích přídavných jmen a jejich
                            skloňování.
                                          Vzot otcův, matčin.docx (264.75 kB)
                                          https://www.youtube.com/watch?v=iT3_ZLnTadw
                                          https://www.youtube.com/watch?v=8XHpoFqpJpQ
                            Připomeňte si pravopis koncovek.
                                           https://www.youtube.com/watch?v=H35GcALGFYM

                            Nyní procvičte sami.
                                           prav. 5 min- 46/2. sloupec - kontrola podle klíče
                            

                     pravopis koncovek podstatných jmen-
                         prav. 5 min- 34/2. sloupec + podtržení    - kontrola podle klíče
                                               
vzor žena- červeně
                                                        růže- žlutě
                                                        píseň- zeleně
                                                        kost- hnědě

                                                                                                   

                     čtení s porozuměním- každý den si číst ALESPOŇ 30 minut
                         čítanka- 78 - 81

 

 

Období 30. 3. - 3. 4. 2020

Opakování: pravopis vyjmenovaných slov + přítomné tvary sloves-
 
                       
prav. 5 min- 17/2., 3. sloupec   kontrola podle klíče
                  

                     shoda podmětu s přísudkem
 
                       PS- Procvičujeme shodu Po s Př- 21/2,3  (kreslit nic nemusíte)
                                                                                    25/1 (pravidlo v rámečku)
                                                                                    26/1,2  (do sešitu nic nepište)

                         prav. 5 min- 21/1.sloupec
                                        
kontrola podle klíče 
                                            přísudek u všech cvičení vlnovkou
                                            podmět u všech cvičení rovnou čarou

 

                    pravopis koncovek podstatných jmen-
                         prav. 5 min- 34/1. sloupec + podtržení
                                            vzor žena- červeně
                                                     růže- žlutě
                                                     píseň- zeleně
                                                     kost- hnědě

 

                   procvičování bezchybného přepisu-
 
                        
Do ČJ-Š přepsat cvičení:
                                
PS- Procvičujeme shodu Po s Př- 10/2
                                                                                           
10/3b
                          
Vyhledejte si a napište velikonoční koledu.
 

                   čtení s porozuměním- každý den si číst ALESPOŇ 30 minut
                         čítanka- 74 - 77

 

 

 

Období 23. - 27. 3. 2020

Téma: Přídavná jména- pravopis a skloňování
                      prav. 5 min- 44 celá, včetně podtržení (tvrdá příd.jm- modře
                                                                                           měkká příd. jm. červeně)
                     online cvičení např.  https://umimecesky.cz

Opakování: zájmena- druhy a jejich pravopis
                        PS2- 39a, 39b celé   - kontrola podle klíče (sbíráme rybičky) 
                        prav. 5 min.- 55/3. sloupec   kontrola podle klíče
                                               56/1. sloupec   -  kontrola podle klíče
                        online cvičení např. https://www.gramar.in/cs/test.php

                        

                     pravopis vyjmenovaných slov + přítomné tvary sloves-
                         prav. 5 min- 16/3. sloupec   
kontrola podle klíče
                                               17/1. sloupec   kontrola podle klíče
              

                     shoda podmětu s přísudkem
 
                       PS- Procvičujeme shodu Po s Př- 24/ celá  (str.23- pravidla)
                                        
kontrola podle klíče
                                            přísudek vždy vlnovkou
                                            podmět rovnou čarou

                     procvičování bezchybného přepisu- 
                         každý den do ČJ-Š přepsat jedno cvičení:
                                   PS1- 48/8,9
                                   PS2- 5/11
                                            9/3,4
                                                                                                   

                     čtení s porozuměním- každý den si číst ALESPOŇ 30 minut
                         čítanka- 68 - 73
                         Referát o knize máme podle plánu odevzdávat tento týden. 
                            Možnosti odevzdání: 1) Kdo ho již zpracoval v papírové
                                                                       podobě, může mi ho zaslat čitelně
                                                                       vyfocený přes WhatsApp nebo
                                                                       naskenovaný přes email.
                                                                   2) Celý referát zaslat v elektronické
                                                                        podobě na email, bez ilutsrace. 
                                           Odevzdat jednou z možností do neděle 29. 3.
         Další knihu přečíst do 22. 4. - zadaný žánr: Fantasy. Vzhledem k situaci,
         kdy jsou knihovny uzavřené, nemusíte žánr dodržet. Přečtěte a zpracujte  
         libovolnou knihu, u které poté literární žánr uvedete. 

 

Období 16. - 20. 3. 2020

Téma: Přídavná jména- pravopis a skloňování
                      prav. 5 min- 43 celá, včetně podtržení (tvrdá příd.jm- modře
                                                                                           měkká příd. jm. červeně)
                     online cvičení např.  https://umimecesky.cz

Opakování: zájmena- druhy a jejich pravopis
                        PS2- 38/3,4

                     pravopis předpon s, z, vz -
                        s využitím online cvičení např: https://www.gramar.in/cs/test.php

                     pravopis koncovek podstatných jmen-
                         prav. 5 min- 32, 33 celé (včetně podtržení) 
                         PS2- 7/3,4
                                  8/1,2,3

                     procvičování bezchybného přepisu-
                         PS1- 47, 48 celé doplnit
                         každý den do ČJ-Š přepsat jedno cvičení- 47/3,4,5
                                                                                                   48/6,7

                     čtení s porozuměním- každý den si číst ALESPOŇ 30 minut
                         čítanka- 60 - 67
                         ! Nezapomenout zpracovat referát o knize! - Příběh s dětským
                                                                                                        hrdinou