Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 9. 2020

zatazenosde

Bude zataženo, občas déšť nebo přeháňky, v Čechách od 1000m srážky přechodně sněhové. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 8 až 4°C.

Obsah

vyučující: Mgr. Jaroslav Šedivý, tel. 602 658 066, e-mail: jpfs@email.cz

prosím neposílejte mi snímky přepsaných poznámek (pokud neobsahují přímo úkoly k doplnění), jen úkoly

 

22. – 26. 6. 2020

Milí šesťáci a šesťačky,

děkuji Vám za necelé čtyři měsíce spolupráce na dálku. Vím, že to pro Vás nebylo snadné, ale přesto jste někteří pracovali velice dobře. Z Vaší třídy chci pochválit především Honzu Brožka, Patrika Beneše a Honzu Duchka, dále pak Emily Bergerovou, Kubu Kučeru a Honzu Šatru.

Naopak jiní, u nichž bych potíže nepředpokládal, selhali a do výuky Ov na dálku se nezapojili. Předpokládám, že mají aspoň zpracované poznámky z tohoto pololetí – v září se k učivu krátce vrátíme.

V posledním celém týdnu, který je zároveň odpočinkový, Vám ještě jednou nabízím společné zpracování filmového záměru. Podotýkám, že už mám klasifikaci uzavřenou a Vaše práce nebude mít vliv na výslednou známku z Ov. Přesto si od Vás rád přečtu, co mi pošlete.

Zároveň Vás chci poprosit o zpětnou vazbu na naši společnou spolupráci. Napište mi prosím, co v zadávání učiva Ov bylo dobře a co špatně. Je to pro mě důležité.

Přeji Vám hezké prázdniny, užijte si volna a kamarádů a v září se těším na viděnou.

Mé velké poděkování patří Vašim rodičům, že Vás výukou provázeli a pomáhali Vám s technickými řešeními.

Jaroslav Šedivý

Poslední odpočinkový týden: prosím i v tomto týdnu si doplňte poznámky, můžete zpracovat také předchozí dobrovolné domácí úkoly, pokud jste se jimi zatím nezabývali, a chcete-li, zde je další dobrovolný úkol na tento týden – pošlete mi do pátku 26. 6. 2020

Filmový záměr

Postup:

1. domluv se s nějakým spolužákem ze třídy (na dálku – telefon, počítač ...) a společně vyberte v tomto pracovním týdnu jeden dokumentární film v televizi, a to:

a) jen na televizním programu ČT1, ČT2, příp. Prima Zoom nebo Noe

b) jen na téma příroda, ochrana přírody a ekologie v ČR, krásy naší země (kulturní a historické památky), historie naší země, cestopisné filmy po ČR, lidové zvyky, tradice a folklór v Čechách a na Moravě

2. společně (myšleno ale každý u sebe doma) film zhlédněte

3. pak se opět na dálku spojte a zamyslete se nad záměrem tvůrců filmu

4. měli byste pak dospět ke společnému závěru, co bylo záměrem tvůrců filmu (tj. proč ten film natočili); samozřejmě že mohli mít záměrů více, nebo že přijdete na jiný možný záměr, než měli autoři na mysli, ale to nevadí; mně bude stačit jen jedna myšlenka, a to ta Vaše

5. svou myšlenku mi pošlete e-mailem (stačí jeden z Vás dvou); v tom e-mailu nesmí chybět tyto informace:

 • název filmu, televizní program, datum a čas vysílání
 • jména, příjmení a třída Vás dvou, tedy žáků
 • záměr, na nějž jste přišli; může začínat třeba takto: Autoři film natočili, aby ...

 

15. – 19. 6. 2020

Koloběh roku (učebnice str. 13 - 14)

Komentáře – modře – není třeba přepisovat, jen doplňují uvedené.

Pro toto téma máme dostatečnou oporu v učebnici, proto si přepište do sešitu (zepředu) jen černé texty a doplňte podle návodu, co chybí. Odpovědi najděte v učebnici či jiných zdrojích. Snímek zápisu mi můžete poslat ke kontrole do pátku 19. 6. 2020.

Koloběh roku

Vnímání ročního koloběhu a s ním spojené zvyky a tradice patří k naší národní kultuře a jejich kořeny sahají hluboko do nejstarších dějin. V moderní době se na ně často zapomíná. Připomínají nám, jak žili naši předkové a že i my jsme součástí přírody, přinášejí nám radost a pocit sounáležitosti.

Lidové zvyky

(doplň v tabulce podle učebnice – str. 13-14 –to, co chybí v tabulce)

svátek

měsíc,

příp. konkrétní datum

zvyky

Filipojakubská noc

 

stavění májek, „pálení čarodějnic“

 

březen

začátek čtyřicetidenního půstu

svátek svatého Václava

 

patron české země – časté poutě a posvícení

Květná neděle

duben

 

Tři králové

 

děti chodí koledovat v kostýmech králů

 

únor

světily se svíčky, tzv. hromničky (lidé věřili, že při bouři je ochrání před bleskem)

svátek Nanebevzetí Panny Marie

 

svěcení bylin a semen

 

duben

den smutku (ukřižování Ježíše Krista)

svátek archanděla Michaela

 

v předvečer svátky zapalovány ohně, michaelský chlebíček pod polštář dětí

 

duben

poslední večeře Ježíše Krista, děti obcházeli ves s řehtačkami a klapačkami

 

24. prosince

narození Ježíše Krista, mnoho zvyků (typická jídla, vánoční stromeček, půlnoční mše v kostele ...)

 

duben

vzkříšení Ježíše Krista, pletení pomlázek, malování kraslic

svátek svaté Markéty

červenec

 

svátek svatého Štěpána

 

děti chodily koledovat

svátek svatého Vavřince

 

na nebi v noci padají hvězdy („slzy svatého Vavřince“)

svátek svatého Mikuláše

 

v předvečer obcházejí domácnosti Mikuláš, anděl a čerti a dávají dětem nadílku

 

2. listopadu

návštěvy hřbitovů; svíčky, květiny a věnce na hroby blízkých

Poznámka: pokud nebudeš některou odpověď vědět, nevadí, napiš, co víš.

Dobrovolný domácí úkol

Znáš nějaké další lidové zvyky, které se každoročně opakují? Popiš je a uveď, kdy se provádějí.

 

8. – 12. 6. 2020

Hlavní město Praha (učebnice str. 78 - 81)

Komentáře – modře – není třeba přepisovat, jen doplňují uvedené.

Pro toto téma máme dostatečnou oporu v učebnici, proto si přepište do sešitu (zepředu) jen černé texty a doplňte podle návodu, co chybí. Odpovědi najděte v učebnici či jiných zdrojích. Snímek zápisu mi můžete poslat ke kontrole do pátku 12. 6. 2020.

Hlavní město Praha

Praha je významně spojena s historií českého národa, je to největší české město s mnoha památkami, je centrem politického a kulturního života, je důležitým dopravním uzlem a sídlí v něm významné instituce

správní uspořádání Prahy je podobné uspořádání kraje – má 10 městských obvodů, 22 správních obvodů a 57 městských částí

Procházka Prahou

(s pomocí učebnice doplň názvy významných pražských míst, památek a institucí, příp. uveď další informace)

1. Název hradu nad Vltavou – sídla Přemyslovců:

 

2. Kdy bylo založeno Národní muzeum?

 

3. Jak se nazývá nejstarší pražský most s množstvím soch?

 

4. Název věže podobné pařížské Eiffelově věži:

 

5. Hrad, který je v současnosti sídlem prezidenta:

 

6. Kdy byla založena nejstarší česká univerzita – Karlova univerzita?

 

7. Na Staroměstském náměstí se nachází budova s památným hodinovým strojem. Jak se nazývá?

 

8. Název budovy, v níž je umístěn Památník národního písemnictví:

 

9. Kde je pohřben autor legendárního Golema rabbi Löw?

 

10. Jak se nazývá světoznámá soška umístěná v kostele Panny Marie vítězné?

 

11. Název nejznámějšího českého divadla:

 

12. V bývalém sídle Přemyslovců se nachází hřbitov významných českých osobností. Jeho název je:

 

Poznámka: pokud nebudeš některou odpověď vědět, nevadí, napiš, co víš.

Dobrovolný domácí úkol

Jaká významná pražská místa, památky, instituce ... jsi navštívil a co jsi tam viděl?

 

1. – 5. 6. 2020

Další odpočinkový týden: prosím i v tomto týdnu si doplňte poznámky, můžete zpracovat také předchozí dobrovolné domácí úkoly, pokud jste se jimi zatím nezabývali, a chcete-li, zde je další dobrovolný úkol na tento týden – pošlete mi do pátku 5. 6. 2020

Filmový záměr

Postup:

1. domluv se s nějakým spolužákem ze třídy (na dálku – telefon, počítač ...) a společně vyberte v tomto pracovním týdnu jeden dokumentární film v televizi, a to:

a) jen na televizním programu ČT1, ČT2, příp. Prima Zoom nebo Noe

b) jen na téma příroda, ochrana přírody a ekologie v ČR, krásy naší země (kulturní a historické památky), historie naší země, cestopisné filmy po ČR, lidové zvyky, tradice a folklór v Čechách a na Moravě

2. společně (myšleno ale každý u sebe doma) film zhlédněte

3. pak se opět na dálku spojte a zamyslete se nad záměrem tvůrců filmu

4. měli byste pak dospět ke společnému závěru, co bylo záměrem tvůrců filmu (tj. proč ten film natočili); samozřejmě že mohli mít záměrů více, nebo že přijdete na jiný možný záměr, než měli autoři na mysli, ale to nevadí; mně bude stačit jen jedna myšlenka, a to ta Vaše

5. svou myšlenku mi pošlete e-mailem (stačí jeden z Vás dvou); v tom e-mailu nesmí chybět tyto informace:

 • název filmu, televizní program, datum a čas vysílání
 • jména, příjmení a třída Vás dvou, tedy žáků
 • záměr, na nějž jste přišli; může začínat třeba takto: Autoři film natočili, aby ...

 

25. - 29. 5. 2020

Z dějin českého národa III. (učebnice str. 73 - 75)

Komentáře – modře – není třeba přepisovat, jen doplňují uvedené.

Pro toto téma máme dostatečnou oporu v učebnici, proto si přepište do sešitu (zepředu) jen černé texty a doplňte podle návodu, co chybí. Odpovědi najděte v učebnici či jiných zdrojích. Snímek zápisu mi můžete poslat ke kontrole do pátku 29. 5. 2020.

Z dějin českého národa III.

Novověk

Významné české vynálezy a objevy (některé české vynálezce jsme si připomněli již v minulém učivu; teď využijme obrázek na str. 76 nahoře – doplň ke jménům vynálezců jejich vynálezy, příp. nějaké další informace):

a) Josef Božek -

b) bratranci Václav a František Veverkové -

c) Josef Ressel -

d) František Křižík -

e) František Josef a František Antonín Gerstnerovi (otec a syn) -

f) Znáš nějakého dalšího českého vynálezce a jeho vynálezy?

g) Znáš nějaké slavné české cestovatele, kteří objevovali neprozkoumané končiny světa?

Významní čeští sportovci (mezi Čechy také byli a jsou významní světoví sportovci; dokážeš určit, jakému sportu se někteří věnovali – viz též text na str. 76 dole):

a) Emil Zátopek –

b) Dominik Hašek –

c) Aleš Valenta –

d) Jaromír Jágr -

e) Tomáš Rosický –

f) Ján Svorada –

g) Uveď některé další slavné sportovce a jejich sport:

Českoslovenští a čeští prezidenti: (viz str. 77; již jsem tento úkol zadával při tématu Prezident ČR, ale většina z vás se jím nezabývala, tak ho zařazuji podruhé; zkuste spojit konkrétního prezidenta s událostí, jež je spojena s jeho funkčním obdobím; události jsou vyjmenované na str. 77 u třetího otazníku):

a) Tomáš Garrique Masaryk (1918 – 35) –

b) Edvard Beneš (1935 – 38, 1945 – 48) –

c) Klement Gottwald (1948 – 53) –

d) Antonín Zápotocký (1953 – 57) –

e) Jan Novotný (1957 – 68) –

f) Ludvík Svoboda (1968 – 75) –

g) Gustáv Husák (1975 – 89) –

h) Václav Havel (1989 – 2002) –

i) Václav Klaus (2003 – 2013) –

j) Miloš Zeman (2013 – dosud) – vymysli sám, s jakou událostí bys spojil funkční období současného prezidenta

Poznámka: pokud nebudeš některou odpověď vědět, nevadí, napiš, co víš.

 

18. - 22. 5. 2020

Z dějin českého národa II. (učebnice str. 73 - 75)

- pro toto téma máme dostatečnou oporu v učebnici, proto si přepište do sešitu (zepředu) úvod k tématu a otázky uvedené níže a najděte v učebnici či jiných zdrojích správné odpovědi. Snímek otázek a odpovědí mi můžete poslat ke kontrole do pátku 22. 5. 2020.

Komentáře – modře – není třeba přepisovat, jen doplňují uvedené:

Z dějin českého národa II.

Novověk

Významné události, které ovlivnily život českého národa (doplň letopočty – podle str. 73; můžeš o těchto událostech doplnit i nějaké další informace):

a) požár Národního divadla –

b) 1. světová válka –

c) 2. světová válka –

d) Pražské jaro –

e) Sametová revoluce –

f) rozdělení Československa a vznik České republiky –

Významné osobnosti (k uvedeným indiciím uveď jméno a příjmení osoby, které se týkají – podle str. 74 – 75; můžeš o těchto osobnostech uvést další informace, které nejsou v učebnici):

a) vynálezce kontaktních čoček a silonu –

b) český nositel Nobelovy ceny za literaturu –

c) autor příběhů o Rychlých šípech –

d) významný český pedagog -

e) objevitel krevních skupin –

f) autor české mluvnice –

g) meziváleční autoři divadelních her a herci (Osvobozené divadlo) –

h) kněz upálený za své názory -

i) autorka pohádek a knihy Babička –

j) básník žijící nějakou dobu ve vyhnanství –

k) historik (Dějiny národa českého ...) –

l) fyzik – nositel Nobelovy ceny za vynález polarografie –

m) autoři Járy Cimrmana –

n) hudební skladatel (Prodaná nevěsta) - 

Poznámka: pokud nebudeš některou odpověď vědět, nevadí, napiš, co víš.

 

11. – 15. 5. 2020

Další odpočinkový týden: prosím i v tomto týdnu si doplňte poznámky, můžete zpracovat také předchozí dobrovolné domácí úkoly, pokud jste se jimi zatím nezabývali, a chcete-li, zde je další dobrovolný úkol na tento týden

Filmový záměr

Postup:

1. domluv se s nějakým spolužákem ze třídy (na dálku – telefon, počítač ...) a společně vyberte v tomto pracovním týdnu jeden dokumentární film v televizi, a to:

a) jen na televizním programu ČT1, ČT2, příp. Prima Zoom nebo Noe

b) jen na téma příroda, ochrana přírody a ekologie v ČR, krásy naší země (kulturní a historické památky), historie naší země, cestopisné filmy po ČR, lidové zvyky, tradice a folklór v Čechách a na Moravě

2. společně (myšleno ale každý u sebe doma) film zhlédněte

3. pak se opět na dálku spojte a zamyslete se nad záměrem tvůrců filmu

4. měli byste pak dospět ke společnému závěru, co bylo záměrem tvůrců filmu (tj. proč ten film natočili); samozřejmě že mohli mít záměrů více, nebo že přijdete na jiný možný záměr, než měli autoři na mysli, ale to nevadí; mně bude stačit jen jedna myšlenka, a to ta Vaše

5. svou myšlenku mi pošlete nejpozději do pátku 15. 5. 2020 e-mailem (stačí jeden z Vás dvou); v tom e-mailu nesmí chybět tyto informace:

 • název filmu, televizní program, datum a čas vysílání
 • jména, příjmení a třída Vás dvou, tedy žáků
 • záměr, na nějž jste přišli; může začínat třeba takto: Autoři film natočili, aby ...

 

4. – 7. 5. 2020

Z dějin českého národa I. (učebnice str. 69 - 72)

- pro toto téma máme dostatečnou oporu v učebnici, proto si přepište do sešitu (zepředu) úvod k tématu a otázky uvedené níže a najděte v učebnici či jiných zdrojích správné odpovědi. Snímek otázek a odpovědí mi můžete poslat ke kontrole do čtvrtka 7. 5. 2020.

Poznámky (přepiš do sešitu), komentáře – modře – není třeba přepisovat, jen doplňují uvedené:

Z dějin českého národa I.

- český národ má více než tisíciletou tradici; cílem této kapitoly je připomenout si významné události a mezníky (ne tedy jako v dějepise podrobně probírat naše dějiny; pohlížejme na toto téma třeba podle otázky: Co všechno by mohl vědět cizinec o našem národě – od dob dávných až po současné?)

1. Na našem území byl bohatý život již tzv. prehistorický, z dob, o nichž nemáme písemné památky. Přesto si můžeme udělat představu o životě původních obyvatel. Podle čeho?

2. Jaké tři národy postupně přišly na naše území (a víceméně se promíchaly, takže nemůžeme nahodile usuzovat, jaký je náš genetický původ – na rozdíl od národů, které žijí izolovaně na nějakém odlehlém území)?

3. O nejstarších dějinách českého národa se můžeme dočíst v pověstech. Co z nich víme o příchodu Čechů na naše území?

4. Kdo přinesl na naše území písmo, kdy se to stalo, jak se písmo jmenovalo a jaký jazyk byl použit k psaní a čtení?

5. Jak se jmenoval knížecí a později královský český rod? Uveď aspoň tři jména panovníků z tohoto rodu.

6. Na našem území je velké množství historických památek. Z nahodile vybraných na str. 71 uveď jejich názvy a doplň, co se tam nachází (např. zámek, hrad, kostel ...). Zde bude třeba, abys našel informace jinde, např. na internetu.

7. Na str. 72 u ikonky znázorňující puzzle – zkus rozvinout, doplnit informace, které jsou tam uvedeny. I zde bude třeba, abys našel informace jinde, např. na internetu.

8. Na str. 72 u ikonky s otazníkem vyber správnou odpověď. Napiš otázku a jen správnou odpověď.

Poznámka: pokud nebudeš některou odpověď vědět, nevadí, napiš, co víš.

 

27. - 30. 4. 2020

Soudní moc (učebnice str. -)

Poznámky (přepiš do sešitu):

Soudní moc

- vykonávají v ČR „jménem republiky“ soudy různého stupně a druhu

soudci – jsou nezávislí a nestranní, mají právnické vzdělání, do funkce je jmenuje bez časového omezení prezident republiky

stupně soudů:

 • Ústavní soud
 • Nejvyšší soud
 • vrchní soudy
 • krajské soudy
 • okresní soudy

druhy soudů:

 • civilní – rozhodování sporů
 • trestní – trestání zločinů
 • správní – přezkum rozhodnutí různých správních orgánů
 • ústavní – např. zkoumání zákonnosti právních předpisů

soudní řízení

 • je vedeno samosoudcem, nebo soudním senátem (soudce + přísedící)
 • soudce rozhoduje podle zákona
 • účastníci řízení jsou si rovni, mají rovná práva
 • jednání je zpravidla ústní a veřejné
 • končí rozsudkem

Ústavní soud – má výjimečné postavení; skládá se z 15 soudců jmenovaných prezidentem na 10 let; sídlí v Brně

Dobrovolný domácí úkol (zapiš si zezadu do sešitu):

1. Jak se nazývají jednotliví účastníci soudu (znáš možná z filmů)?

2. Proč je dobře, že je soudní moc oddělena od moci zákonodárné a výkonné (jinak - proč je dobře, že jsou soudci nezávislí a nestranní)?

3. Co znamená výraz „presumpce neviny“?

 

20. - 24. 4. 2020

Další odpočinkový týden: prosím i v tomto týdnu si doplňte poznámky, můžete zpracovat také předchozí dobrovolné domácí úkoly, pokud jste se jimi zatím nezabývali, a chcete-li, zde je další dobrovolný úkol na tento týden

Filmový záměr

Postup:

1. domluv se s nějakým spolužákem ze třídy (na dálku – telefon, počítač ...) a společně vyberte v tomto pracovním týdnu jeden dokumentární film v televizi, a to:

a) jen na televizním programu ČT1, ČT2, příp. Prima Zoom nebo Noe

b) jen na téma příroda, ochrana přírody a ekologie v ČR, krásy naší země (kulturní a historické památky), historie naší země, cestopisné filmy po ČR, lidové zvyky, tradice a folklór v Čechách a na Moravě

2. společně (myšleno ale každý u sebe doma) film zhlédněte

3. pak se opět na dálku spojte a zamyslete se nad záměrem tvůrců filmu

4. měli byste pak dospět ke společnému závěru, co bylo záměrem tvůrců filmu (tj. proč ten film natočili); samozřejmě že mohli mít záměrů více, nebo že přijdete na jiný možný záměr, než měli autoři na mysli, ale to nevadí; mně bude stačit jen jedna myšlenka, a to ta Vaše

5. svou myšlenku mi pošlete nejpozději do pátku 24.4.2020 e-mailem (stačí jeden z Vás dvou); v tom e-mailu nesmí chybět tyto informace:

 • název filmu, televizní program, datum a čas vysílání
 • jména, příjmení a třída Vás dvou, tedy žáků
 • záměr, na nějž jste přišli; může začínat třeba takto: Autoři film natočili, aby ...

 

14. – 17. 4. 2020

Výkonná moc ČR II. – vláda (učebnice str. -)

Poznámky (přepiš do sešitu):

Výkonná moc (exekutiva) II. – vláda

= vrcholný orgán výkonné moci – řídí chod státu; kolektivní orgán složený z předsedy, místopředsedů a ministrů; rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů; vydává nařízení vlády; předsedu vlády jmenuje prezident a na jeho návrh pak prezident jmenuje i další členy vlády; členové vlády skládají slib

předseda vlády – organizuje činnost vlády, řídí její schůze a vystupuje jménem vlády

ministři – řídí ministerstva; nyní je 14 ministerstev (počet se může po volbách změnit), např. financí a vnitra (ta jsou nejdůležitější, tzv. klíčová), dále zahraničních věcí, obrany, průmyslu a obchodu, zemědělství ...

další ústřední orgány státní správy:

1. Státní zastupitelství – podává veřejnou žalobu v trestním řízení; spáchá-li někdo trestný čin, policie to vyšetří a předá zprávu státnímu zastupitelství, to pak zpracuje obžalobu pro soud; druhy: nejvyšší, vrchní, krajské a okresní; státní zástupce má vysokoškolské právnické vzdělání a věk nejméně 25 let

2. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) – kontroluje hospodaření se státním majetkem; nezávislý úřad, v čele prezident NKÚ

3. Česká národní banka (ČNB) – ústřední banka státu; pečuje o stabilitu měny – české koruny; určuje měnovou politiky (kurz Kč vůči jiným měnám), vydává bankovky a mince, vykonává dohled nad ostatními bankami; nezávislá banka; v čele guvernér ČNB (účastní se jednání vlády, ale má jen poradní hlas)

4. Český statistický úřad – organizuje např. průběh všech voleb

5. Státní úřad pro jadernou bezpečnost a ještě další úřady, komise apod.

Dobrovolný domácí úkol (zapiš si zezadu do sešitu):

1. Vytvoř seznam ministerstev ČR a uveď jméno, příjmení a politickou stranu ministra, který je v čele ministerstva. Doplň jméno, příjmení a politickou stranu předsedy a místopředsedů vlády.

2. Vytvoř seznam všech platných českých mincí a bankovek (v jaké jsou hodnotě). Uveď, která známá česká osobnost je vyobrazena na jednotlivých bankovkách.

3. Namaluj některou českou minci nebo bankovku.

4. Kurzovní lístek – jakou hodnotu má česká koruna vůči (nejméně pěti) světovým měnám?

 

6. – 9. 4. 2020

Děkuji těmto žákům, kteří v minulém týdnu reagovali na dobrovolný domácí úkol:

 • Petra Harmáčková a Monika Madayová (film Bohemia Incognita)
 • Jan Brožek a Jan Štulc (film Krkonoše)
 • Patrik Beneš (film Himalájské království)

 

Výkonná moc ČR I. – prezident republiky (učebnice str. -)

Poznámky (přepiš do sešitu):

Výkonná moc (exekutiva) I. – prezident republiky

= hlavou státu, reprezentuje stát vně i uvnitř státu / je nositelem vnitřní i vnější suverenity ČR (suverenita = svrchovanost; právo neomezeně vykonávat moc)

prezident – volen přímou volbou občany na 5 let, musí mít nejméně 40 let, může být zvolen nejvýše dvakrát za sebou; prezident skládá prezidentský slib

prezidentská imunita – prezidenta nelze zadržet ani trestně stíhat po dobu výkonu funkce, výjimkou je velezrada

pravomoci prezidenta – nejsou tak silné jako např. ve Francii, USA nebo Rusku

a) samostatně:

 • jmenuje a odvolává předsedu a členy vlády
 • svolává a rozpouští Poslaneckou sněmovnu
 • jmenuje nejvyšší soudce, předsedu Nejvyššího kontrolního úřadu, členy bankovní rady České národní banky
 • podepisuje zákony a má právo vrátit Parlamentu zákon (právo „veto“)
 • odpouští tresty stanovené soudem (prezidentská milost)

b) se souhlasem předsedou vlády:

 • je vrchním velitelem ozbrojených sil
 • potvrzuje mezinárodní smlouvy a přijímá diplomaty
 • vyhlašuje volby
 • jmenuje generály, ostatní soudce
 • uděluje státní vyznamenání a amnestii (hromadné propuštění vězňů)

c) má právo účasti na schůzích Parlamentu a vlády (je mu uděleno slovo, kdykoliv o to požádá)

Dobrovolný domácí úkol (zapiš si zezadu do sešitu):

1. Jaké státní symboly užívá výhradně prezident republiky? Popiš je.

2. Vytvoř přehled československých a českých prezidentů v pořadí dle toho, kdy vykonávali svou funkci. Uveď jejich jméno, příjmení a doby, kdy byli prezidenty. Můžeš také uvést, jaká událost se stala v době výkonu jejich funkce – může ti v tom všem pomoci str. 77 v učebnici, ale je třeba si některé věci dohledat i třeba na internetu.

3. Jaké vlastnosti by – podle tebe – měl mít prezident republiky (uveď jich aspoň osm). Chtěl bys být prezidentem republiky? Proč ano / proč ne? Kdybys byl prezidentem, co bys chtěl v naší zemi prosadit?

 

 

30. 3. – 3. 4. 2020

Odpočinkový týden: prosím v tomto týdnu si doplňte poznámky, můžete zpracovat i předchozí dobrovolné domácí úkoly, pokud jste se jimi zatím nezabývali, a chcete-li, zde je další dobrovolný úkol na tento týden:

Filmový záměr

Postup:

1. domluv se s nějakým spolužákem ze třídy (na dálku – telefon, počítač ...) a společně vyberte v tomto pracovním týdnu jeden dokumentární film v televizi, a to:

a) jen na televizním programu ČT1, ČT2, příp. Prima Zoom nebo Noe

b) jen na téma příroda, ochrana přírody a ekologie v ČR, krásy naší země (kulturní a historické památky), historie naší země, cestopisné filmy po ČR, lidové zvyky, tradice a folklór v Čechách a na Moravě

2. společně (myšleno ale každý u sebe doma) film zhlédněte

3. pak se opět na dálku spojte a zamyslete se nad záměrem tvůrců filmu

4. měli byste pak dospět ke společnému závěru, co bylo záměrem tvůrců filmu (tj. proč ten film natočili); samozřejmě že mohli mít záměrů více, nebo že přijdete na jiný možný záměr, než měli autoři na mysli, ale to nevadí; mně bude stačit jen jedna myšlenka, a to ta Vaše

5. svou myšlenku mi pošlete nejpozději do pátku 3.4.2020 e-mailem (stačí jeden z Vás dvou); v tom e-mailu nesmí chybět tyto informace:

 • název filmu, televizní program, datum a čas vysílání
 • jména, příjmení a třída Vás dvou, tedy žáků
 • záměr, na nějž jste přišli; může začínat třeba takto: Autoři film natočili, aby ...

 

23. – 27. 3. 2020

Zákonodárná moc ČR (učebnice str. -)

Poznámky (přepiš do sešitu):

Zákonodárná moc (legislativa)

= představována voleným Parlamentem ČR

Parlament – schvaluje zákony, dává souhlas k mezinárodním smlouvám, vyslovuje důvěru či nedůvěru vládě, má dvě komory – Poslaneckou sněmovnu (tvorba zákonů) a Senát (kontrola zákonů)

Poslanecká sněmovna – má 200 poslanců volených na 4 roky, poslanec musí mít nejméně 21 let

v Poslanecké sněmovně probíhá tzv. zákonodárný (legislativní) proces (proces tvorby zákona):

a) podání návrhu zákona

b) projednání návrhu zákona

c) schválení zákona – hlasováním; běžný zákon – nadpoloviční většina přítomných poslanců, ústavní zákon - 3/5 přítomných

d) vyhlášení zákona – ve Sbírce zákonů

Senát – má 81 poslanců volených na 6 let, poslanec musí mít nejméně 40 let; volby se konají každé dva roky a obmění se 1/3 senátorů; na rozdíl od Poslanecké sněmovny, která po 4 letech skončí, je rozpuštěna a po volbách vytvořena nová, Senát existuje trvale, stále je v něm nadpoloviční většina senátorů a v kritických obdobích (tvorba nové sněmovny, volba prezidenta) může zastupovat v ten čas chybějící orgány státní moci

mandát poslance nebo senátora = (vysoké) pověření, zmocnění zastupovat občany v Parlamentu, vzniká zvolením a poslance nebo senátora nelze odvolat

imunita poslance nebo senátora = překážka v trestním postihu; pokud je podezření, že poslanec nebo senátor spáchal trestný čin, musí ho komora Parlamentu nejdříve vydat k vyšetřování (je chráněný, aby jeho zadržení nebylo zneužito např. při nějakém závažném hlasování)

zákonodárná iniciativa – právo podávat zákon mají poslanci, Senát, vláda a zastupitelstva krajů

Dobrovolný domácí úkol (zapiš si zezadu do sešitu):

1. Kdo stojí v čele Poslanecké sněmovny a Senátu (prosím jméno, příjmení a za jakou politickou stranu)?

2. Kdy se budou konat další volby do Poslanecké sněmovny? Kdo je senátorem za volební obvod, v němž jsou i Dobřany (jméno, příjmení a za jakou politickou stranu) a dokdy? Byl některý senátor přímo z Dobřan?

 

 

16. – 20. 3. 2020

Státní moc ČR (učebnice str. 67 – 68)

Poznámky (přepiš do sešitu):

Státní moc ČR

demokracie = vláda lidu (všech) prostřednictvím zvolených zástupců (např. poslanců, senátorů apod.)

v demokratickém státě je státní (nejvyšší) moc rozdělena na tři části – snaha o spravedlnost (ti, kdo mají v rukou jeden typ moci, nemohou ovládat jinou část moci)

1. moc zákonodárná (legislativa) – vytváří pravidla chodu státu = zákony

    Parlament ČR (má dvě komory): a) Poslanecká sněmovna ČR

b) Senát ČR

2. moc výkonná (exekutiva) – vykonává pravidla stanovená v zákonech

    a) prezident ČR

b) vláda ČR – složená z ministrů, v čele předseda vlády (premiér)

3. moc soudní (justice) – kontroluje dodržování zákonů, při jejich nedodržování může trestat

    - tvoří ji soudy různých druhů a stupňů

Jak vznikne státní moc?

a) občan ČR starší 18 let volí: poslance

senátora

prezidenta

b) prezident – dle výsledku voleb do Poslanecké sněmovny – jmenuje předsedu vlády

c) předseda vlády sestaví vládu

d) prezident jmenuje vládu

e) Poslanecká sněmovna vládu potvrdí (schválí vládní program)

 

Dobrovolný domácí úkol (zapiš si pod poznámky do sešitu):

Kde sídlí Poslanecká sněmovna, Senát, vláda, prezident a Nejvyšší soud ČR?

 

11. – 13. 3. 2020

Symboly české státnosti

V tomto týdnu jsme si měli promítnout stejnojmenný film, v němž byste postupně poznali historické státní symboly, např. praporec svatého Václava, svatováclavskou plaménkovou orlici, českého lva, svatováclavskou korunu Karla IV., ale i symboly rakouských Habsburků, vojenských jednotek za 1. i 2. světové války, protektorátní, socialistické i federativní symboly po roce 1989.

Úkol:

Prosím podívejte se na internetu aspoň na české korunovační klenoty (třeba ve wikipedii – odkaz je níže) a napište si do sešitu:

1) Co tvoří korunovační klenoty?

2) Kde jsou uloženy a kdo má od nich klíče?

A máte-li chuť, některé si do sešitu namalujte.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_korunova%C4%8Dn%C3%AD_klenoty