Navigace

Obsah

Milí žáci,

v případě potřeby mne kontaktujte na tel. 720 699 052, nebo na emailu pamiri@email.cz.

Zadání úkolů na týden 20. - 24. 6. 2020 - poslední v tomto školním roce

Chválím vás všechny, kteří jste se v době distanční výuky pilně věnovali plnění zadaných úkolů. Užijte si zasloužené prázdniny a v září se těším na shledanou. M. P.

 

Zadání úkolů na týden 15. - 19. 6. 2020

 

Zadání úkolů na týden 8. - 12. 6. 2020

 • ve středu 10. 6. od 10 hod. bude online výuka, link vložím před zahájením hodiny: připrav si PS - cv. 9, 10, 11 na str. 40,  kdo se nezúčastní, vypracuje tato cvičení samostatně
 • proveď kontrolu a oprav si chyby: Řešení 10.docx (14.42 kB)
 • vypracuj PL a řešení zašli na email: Past simple.docx (19.28 kB)Past (63.93 kB)  
 • nepravidlená slovesa - str. 61 - snaž se zapamatovat si správné tvary písemně i ústně 

 

Zadání úkolů na dny 1. - 5. 6. 2020

 

Zadání úkolů na dny 25. - 29. 5. 2020

 • ve středu 27. 5. od 10 hod. online výuka, link najdete zde před zahájením hodiny - budeme pracovat na str. 38 v PS, kdo se nezúčastní, vypracuje uvedená cvičení samostatně
 • proveď kontrolu a oprav si chyby: řešení 8.docx (1.26 MB), past-simple-řešení.doc (137 kB)
 • v PS vypracuj cv. 1 a 2 na str. 37: přelož výrazy do českého jazyka, vyškrtej v osmisměrce a napiš k obrázkům ve cv. 2 /slovní zásobu najdeš na str. 67/
 • vypracuj PL a zašli na email: Life stages.docx (2.42 MB), Life (1.92 MB),

 

Zadání úkolů na dny 18. - 22. 5. 2020

 

Zadání úkolů na dny 11. - 15. 5. 2020

 • proveď si kontrolu a oprav chyby v PS a PL: Řešení 6.docx (12.78 kB)
 • reading: postupuj podle zadání na PL, na email zašli záznam z četby: graded readers.docx (12.89 kB)
 • v PS vypracuj cv. 19 na str. 50 (k větám přiřaď podle významu: P/O/D prediction - předpověď, offer - nabídka/ návrh, decision - rozhodnutí), cv. 21 na str. 51, cv. 22 na str. 52 (napiš reakci - použij will: I will take an umbrella)

 

Zadání úkolů na dny 4. - 7. 5. 2020

 

Zadání úkolů na dny 27. - 30. 4. 2020

 

Zadání úkolů na dny 20. - 24. 4. 2020

 • V tomto týdnu si můžete dodělat cvičení, která jste ještě nestihli. Dále budeme procvičovat budoucí čas. Ať se vám dobře pracuje.
 • vypracuj cv. 18 na str. 50, cv. 20 na str. 51, cv. 1 a 2 na str. 52 v PS
 • vypracuj přiložený PL (můžeš pracovat do sešitu) a řešení zašli na můj email will.docx (176.75 kB), totéž ve formátu pdf will.pdf (276.12 kB)

 

Zadání úkolů na dny 14. - 17. 4. 2020

 

Dosud zadané úkoly vkládám ještě v pdf formátu

what do they do.pdf (354.41 kB), The weather.pdf (164.45 kB), SPACE.pdf (69.22 kB),Pres. simple x cont..pdf (441.69 kB), jobs-and-professions-.pdf (272.17 kB

 

Zadání úkolů na dny 6. - 8. 4. 2020

 • proveď kontrolu a opravu chyb v PS viz řešení 3.docx (11.26 kB)
 • vypracuj PL a zašli na email správné pořadí doplněných slov /slovíčka k tématu najdeš na str. 68/ SPACE.docx (124.59 kB)
 • vypracuj cv. 1 a 2 na str. 44 v PS

 

Týden od 30. 3. do 3. 4. 2020

 

Zadání domácí práce na období 23. - 27. 3. 2020

 • proveď důkladnou kontrolu a opravu chyb v zadaných cvičeních v PS z minulého týdne podle přiloženého řešení PS 7, 34-5.docx (12.99 kB)
 • emailem zašli řešení prac. listu, můžeš napsat jen zvolené nebo doplněné výrazy, např. a) stay, b) ... Pres. simple x cont..docx (382.98 kB)
 • na přiloženém listu a v PS na str. 63 je uveden budoucí čas, opiš si nové učivo do sešitu (popř. vlep po vytisknutí) a pak vypracuj cv. 3, 4 a 5 na str. 45 v PS Budoucí čas prostý.docx (11.98 kB)

 

Zadání domácí práce do 20. 3. 2020

 • do sešitu zapiš doplněné věty z prac. listu: např. A secretary writes letters. what-do-they-do-in-their-jobs.jpg (160.68 kB)
 • vypracuj prac. list uložený v příloze, výrazy zapisuj do sešitu a do mého emailu napiš řešení, např. cv. 1: 1- c, ......., cv. 2: 1 - secretary, ......          jobs-and-professions-.jpg (192.35 kB) 
 • vypracuj str. 34-36 v pracovním sešitě, slovíčka k tématu Jobs najdeš na str. 66-67
 • str. 71 v prac. sešitě - zapiš názvy zvířat a rozděl do skupin, např. domácí, exotická, lesní apod.