Navigace

Obsah

  Vyučující: Mgr. Zdenka  Tomanováä

   V případě potřeby mne kontaktujte :

   e- mail : zd.tomanova@email.cz

   mobil  : 606 609 146

   Hallo Mädchen und Jungen,

   v týdnu 22.6. - 26.6. 2020 máte tento úkol /již poslední/:

   prac. sešit str. 31, cvič. 1 - nejprve si přeložte slova woher, wie,, wer, wann,

   wo, was/ můžete použít slovník v učebnici str.87 a české výrazy si napište

   ke cvičení/. Potom doplňte do vět.

   Toto je už poslední úkol. Prac. sešit, malý sešit i učebnici budeme používat 

   i příští rok. NEVYHAZOVAT! Vše , co jsme dělali, si v září dovysvětlíme.

   Všem přeji krásné prázdniny/ schöne Ferien/ a těším se v září na shledanou.

   A děkuji všem, co plnily zadané úkoly. Vím, že to nebylo vždy jednoduché.

   O to více vás chválím.Děkuji i vašim rodičům za trpělivost a podporu.

   Se srdečnými pozdravy

   Zd.Tomanová

  
,

   Guten Tag  Mädchen und Jungen,

   v týdnu 15.6. - 19.6. 2020  máte tento úkol:

   prac. sešit str.27, cvič. 6a - hledej protiklady  a spoj je. Začněte u těch,

   které víte určitě, další pomocí slovníčku/ str.33/. Pokud nějaké slovo nenaj-

   dete,  podtrhněte si ho. Vyhledáme  a doplníme ve škole až v září.

   2. úkol: do školního sešitu si opiš tato slovesa a ve slovníčku / str.33/ si

   vyhledej české nebo německé výrazy:

 

   psát     -   schreiben                                mluvit   -   .................

   smát se -...................                              jít, chodit -...................

  ................. bleiben                                   mít   -  ...................

  ..................schimpfen

   3. úkol: opět do sešitu vyčasuj sloveso schreiben - psát:

   schreiben

    ich ..................                              wir ...................

    du ...................                              ihr ....................

    er,sie,es ............                           sie, Sie................

  Sloveso časujeme jako spielen / prac. sešit uprostřed str.5 - hnědé stránky/

  Das ist alles/ To je všechno/.

  Můžete opět poslat na@/ pokud máte možnost/.

  Auf Wiedersehen und schöne Woche ! / schöne Woche= hezký týden/

  A děkuji všem, kteří plní zadané úkoly. Pouze dva žáci se ještě neozvali.

   Zd. Tomanová

    Hallo Mädchen und Jungen,

     v týdnu 8.6. - 12.6. 2020 máte tento úkol:

    určování času/ už jsme to dělali min. týden/: do školního sešitu:

    Den 8. Juni

     Kdy přijdeš domů?                 Wann kommst du nach Hause?

     v deset /hodin/                       um zehn /Uhr/

     v jednu                                      um eins

     v šest                                        ---------------

      ve dvě                                      ----------------

     v sedm                                      ---------------

     ve čtyři                                       ----------------

     v devět                                      ---------------

     v pět                                           ----------------

     ve tři                                           ------------------

     ve dvanáct                                 -----------------

     v jedenáct                                  ------------------ 

    Číslovky najdete v učebnici str.11/ elf/

     Můžete opět poslat na @.

    2. úkol: prac. sešit str.33 slovní zásoba - vyhledej a podtrhni tato slova:

    sportovní, štíhlý/á/, sympatický, přísný, energický, klidný, praktický, 

    nepraktický, moderní, nesympatický, spravedlivý

    Podtrhněte český i německý výraz a přečtěte několikrát nahlas.

    Das ist alles./To je všechno ./

    Matěj S., Lucka Š. a Honza S. si mohou vyzvednout sešity tento týden

    na třídnické hodině u p. uč. Hlaváčové/ komu se to nehodí, píše zatím 

    na papír a sešit si vyzvedne později/.

    Tschüs!

     Zd. Tomanová

                           

    

     

   

    Grüß Gott liebe Mädchen und Jungen,

    v týdnu 1.6. - 5.6. 2020  máte tento úkol:

    opakování číslovek - učebnice str. 11/ přečtěte si nahlas, podívejte se 

     na pravopis a  zopakujte si básničku - cv. 7 - umíte ji ještě?/

     2. úkol:pracovní sešit str. 26, cvič. 2 - doplňte podle vzoru  v sešitě

                   um = v/ u hodin/ např. v pět = um fünf  

                                                           ve dvě = um zwei

      Cvičení můžete poslat na@.

 

     Školní sešity si můžete vyzvednout ve středu 3.6. ve 14.00 - 14.15 hod. 

     opět před školou / komu se to nehodí, domluvíme se na příští týden/

      A ještě vše nejlepší ke DNI DĚTÍ!

      Das ist alles.

      Auf Wiedersehen!

      Zd. Tomanová

    

 

    

 

 

    Hallo liebe Mädchen und Jungen,

    v týdnu  25.5. - 29.5. 2020 máte tento úkol:

    prac. sešit str. 25 - opakování slovíček 2. sloupec - přečtěte si je nahlas,

    potom si zakryjte českou část  a přeložte německá slova do češtiny a pak

    obráceně/ zakryjte německý sloupec a přeložte z češtiny do němčiny/.

    2.úkol: potřebovala bych vidět vaše školní sešity , ve kterých máte  vypra-

                 cované úkoly z minulých týdnů. Přineste sešity k hlavnímu vchodu

                 naší školy - budu tam čekat: v úterý 26.5.            12.45 - 13.00 hod.

                                                                   ve středu 27.5.        13.45 - 14.00 hod.

                Pokud se vám tyto termíny nehodí, můžete sešit vhodit do schránky

                / je na plotě školy před hlavním vchodem/ nebo ofotit cvičení 

                a poslat je na zd.tomanova@email.cz . Vše je nutné doručit do 

                středy  27.5.2020 .

                Pokud nezvládnete doručit sešit, ozvěte se - SMS nebo email.

                 Marek Šimek  a Dominik Silovský nemusí sešit posílat, už jsem

                 úkoly viděla a mají zatím samé jedničky.

                 Tschüs!

                 Z.T.

                                                                    

 

 

     Guten Tag Mädchen und Jungen,

     v týdnu 18.5. - 22.5. 2020 máte tento úkol:

     Do školního sešitu si napište datum a opište slovíčka z videa z min. týdne:

      mein       -       můj

      meine      .      moje

      der Besuch     návštěva            mein Besuch

     die Familie

     die Oma

     der Opa

     die Schwester

     der Bruder

     2. a 3. sloupeček doplňte podle vzoru.

     Můžete poslat na @.

     Zároveň si zopakujte slovíčka na téma Familie - prac sešit str.25 - 1. slou-

     pec.

     Dobrovolný úkol: https://www.skolasnadhledem.cz/game/ 2640

     Procvičíte si zde protiklady pomocí pexesa. Nebudete asi znát všechna

     slovíčka, ale metodou pokus - omyl to zvládnete.

     Viel Glück!

     Z.T.

 

 

     

 

     Hallo Mädchen und Jungen, 

     v týdnu  11.5. - 15.5. 2020  máte  tento úkol /tentokrát jen ústní/:

     opakování slovíček 1. lekce/ máte je napsaná v sešitě z minulých týdnů/

      - přečtěte si je nahlas

    2. úkol: učebnice str.25 -Meine Familie - přečtěte si opět nahlas celou

    stránku / už jsme ji ve škole četli/

    Dobrovolný úkol:  vyhledejte si/ kdo má možnost/ www.ČT edu.cz  

    potom  vyhledejte  předměty  - cizí jazyk - němčina a video  Mitzi a Maus

    si hrají na návštěvu. Video trvá asi 5 minut. Vůbec nevadí, že nebudete  

    všemu rozumět.Na konci videa je několik slovíček, která určitě znáte. Příš-

    tí týden si je  zopakujeme. Jedna nápověda: der Besuch = návštěva

    Auf Wiedersehen!

    Z.T.

   

                

    Schönen Tag  liebe Mädchen und Jungen,

    v tomto týdnu 4.5. - 7.5. 2020 máte tento úkol:

    opakování slovíček - do školního sešitu si napište datum např. Den 4. Mai,

    opište oba sloupečky  a doplňte české nebo německé výrazy:

    zusammen   -------------                            tady,zde   ----------------

    gern       ------------                                      co   ---------

    wer   ------------                                            /já/ jsem   ----------

    ich mag   -----------                                     tam   -------------

    noch    -------------                                       pan   ------------

    die Straße   -----------                                 paní   -----------

    wie    -----------                                            kde   -----------

    Přelož věty do němčiny a napiš i odpověď:

   Jak se jmenuješ? --------------

    Kde bydlíš?  -----------

    Odkud jsi/ pocházíš/  ? -----------

    Co máš rád/a/?  ------------

    Co hraješ rád/a/?

     K vypracování tohoto úkolu můžete použít prac.sešit str. 17

     Kdo má možnost, může poslat na @ .Sešity ke kontrole si vezmu asi na

     konci května/ podle situace se ještě domluvíme, jak je doručíte do školy/.

     A ještě  dobrovolný úkol :

     https://www.skolasnadhledem.cz/game/2524

     https://www.skolasnadhledem.cz/game/2332

    Mějte hezké dny!

    Z.T. 

 

  

     

   

   Grüß Gott liebe Mädchen und Jungen,

    v tomto týdnu 27.4. - 30.4. 2020  máte tento úkol:

    učebnice str.20 , cvičení - opakování - napište do školního sešitu - je to

     opakování - už jsme to cvičení dělali

    / v sešitě si napište datum, např.Den 27. April a označte cvičení uč.20/6/

    2. úkol: opakování slovíček 1. lekce - prac.sešit str. 17 - 2. sloupec

    Do školnního sešitu opište tato slova a do druhého sloupečku je napište

    německy:

    paní                             die Frau

    pan                               ...........

    odkud                          ...........

    rád/a                             ..........

    kdo                               ..........

    co                                 .........

    pokoj                           ..........

   to je                              ...........

   zmrzlina                       ...........

   pizza                             ...........

   hraju folbal                  ............

   ještě                              ............

   Kdo má možnost ofotí a pošle na e-mail.

   Slovíčka i napsané cvičení si přečtěte nahlas.

   Příští týden si napíšeme prověrku na slovíčka z 1. lekce

    Tschüs!

    Z.T.  

 

    

   

                   

 

    Guten Tag Mädchen und Jungen,

    v tomto týdnu/již v šestém/ 20.4. - 24.4. 2020 máte tento úkol:

     kontrola časování slovesa malen/malovat/

     malen

     ich male                         wir malen

     du malst                         ihr malt

     er,sie,es malt                 sie,Sie malen

    Opravte si sami a oznámkujte/ 1chyba = 1, 2 chyby= 2, atd./

    Marek Šimek má už opraveno 1.

    Zopakujte si a zapamatujte: ich = já , du = ty, er = on, sie = ona , es = ono,

                                                       wir = my, ihr = vy, sie = oni, Sie = Vy/ vykání/

     Pozor: sie = ona, oni, Sie = Vy/ vykání, v němčině onikáme/

    Kontrolní cvičení: 

     wir    ich    sie   du   ihr   er   Sie   es   sie

     oni   ona   Vy   já    my   on   vy    ty   ono

     Přepište do sešitu a spojte správné české a německé zájmeno.

     Kdo zvládne ofotit může poslat na @.

     Projděte si všechny úkoly z minulých pěti týdnú. Pokud jste některý úkol 

     nestihli, múžete vypracovat tento týden. Jestli něčemu nerozumíte, ozvě-

     te se. 

     Hezké dny

     Z.T.

     

   

 

   Hallo Mädchen und Jungen,

   v dalším zkráceném týdnu 14.4. - 17.4. 2020 máte tento úkol:

   do školního sešitu vyčasujte sloveso malen/ malovat/.Vyčasujte podle

   slovesa spielen - najdete v prac.sešitě v přehledu učiva uprostřed sešitu

   na str.5. Příští týden si to zkontrolujeme.

   2. úkol - barvy - Farben

   - opět do školního sešitu:

      modrá        blau                                     černá      -------

      červená      -------                                     bílá         -------

      zelená        -------                                      hnědá    -------

      žlutá           -------                                      šedá      -------

      růžová       -------                                      oranžová ------

    3. úkol:

    v minulém týdnu jste si nakreslili velikonoční vajíčko- napište , jaké má barvy

    Mein Osterei ist--------,----------und---------.

     Kdo má možnost, může vypracované úkoly posílat e-mailem/sešity si budu

     vybírat někdy v květnu- upřesním později/.

    Z.T.

 

 

   Milí žáci a žákyně,

   ve zkráceném velikonočním týdnu 6.4. - 8.4. máte tento úkol:

   oprava cvičení z minulého týdne:

   Ich spiele Tennis. Was spielst du? Ich spiele Karten. Was spielt Eva?

   Sie spielt Basketball. Was spielt Petr? Er spielt Florball.

   Sami si opravte a oznámkujte se.

   

   

    2. úkol:

    Tento týden máme Velikonoce - Ostern. Do sešitu nebo na papír nakreslete

     velikonoční vajíčko /Osterei/. Současně si zopakujte barvy: učebnice str.12,

     prac. sešit str.10

     Frohe Ostern! - Veselé Velikonoce!

     Z.T.

Ahoj všem,

   v týdnu 30.3. - 3.4.2020 máte tento úkol:

   prac. sešit str.17 slovíčka 1. sloupec

   Do školního sešitu opište tato česká slova a k nim napište německé slovo:

   tady, zde  -    hier

   já              -    ich

   bydlet      -

   já bydlím -

   ulice        -

   adresa    -

   děkuji      -

   já jsem    -

   prosím    -

   jak           -

   kde          -

   tam         -

   ty             -

 

   2.úkol - také do školního sešitu:

   doplnit tvary slovesa  spielen/ hrát/ uč.str. 21 dole

   Ich------------------ Tennis. Was---------------du?Ich--------------Karten.

   Was------------------Eva? Sie--------------Basketball. Was----------Petr?

   Er --------------Florball.

 

    Úkoly neposílejte, společně zkontrolujeme a dovysvětlíme ve společně

    ve škole.

    Hezké dny

    Z.T.

    

 

Hallo 7.B,

   v týdnu 23.3 - 27.3. máte tento úkol:

   učebnice str.21, cvičení 9

   Napište  do školního sešitu podle vzoru: Das ist Ute. Sie wohnt in Hamburg.                                                                           Das ist Daniel. Er wohnt in Salzburg.
   Pozor: dívka / ona/- sie,   chlapec /on /-er   

   V tabulce GRAMMATIK  na straně 21 dole si zopakujte časování sloves.

   Už jsme to společně procvičovali.Zapamatujte si i český význam  jednotli-

   vých sloves.

   S pozdravem

   Z.T.
  

 

 

  

Milí žáci,

  v týdnu 15.3.-20.3. vypracujete tento úkol:

  učebnice str.24, cvičení 15 - Projekt Ich

  Přečtěte si také TIP na levé části stránky. Vypracujte podle vzoru v učebnici

  na papír A4 nebo do počítače. Napište alespoń 8- 10 vět. Můžete doplnit také

  odpovědi na otázky.: Wie alt bist du?

                                        Wie ist deine Telefonnummer / Handynummer/?

                                        Welche ist deine Lieblingsfarbe ? - oblíbená barva

    Můžete také kreslit, vystřihovat obrázky atd.

 

   Vaše práce si společně prohlédneme a ohodnotíme až ve škole.

   S pozdravem

   Z.T.