Obsah

kontakt na vyučující Alena Boudová: e-mail: boudova.zsdobrany@gmail.com

telefon: pokud potřebujete, ozvěte se  na email (viz výše) nebo pošlete své tel. číslo - ozvu se Vám já 

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 22.6. – 26.6.

- v tomto týdnu máš čas na doplnění toho z chemie, co jsi nestihl(a) v předchozích týdnech a na procvičování (viz i odkazy a zadání z minulých týdnů)

- další možnosti procvičení:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1812 kyseliny

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1813 kyseliny

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1815 Zásady (hydroxidy)

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1817 kyseliny a zásady

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 15.6. – 19.6.

1. Prakticky významné KYSELINY  - v učebnici na str. str. 70-73   kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, kyselina dusičná, kyselina uhličitá, kyselina trihydrogenfosforečná - využij texty a videopokusy, pracuj podle předlohy PL (viz odkaz), můžeš si doplnit rovnou ve wordu na PC.   KYSELINY - prakticky významné.doc (37.5 kB)

2. Pokusy: https://edu.ceskatelevize.cz/reakce-kyseliny-sirove-s-cukrem-5e4418ec17fa7870610ed13e  

https://edu.ceskatelevize.cz/stupnice-ph-indikace-kyselin-a-zasad-5e44249d2773dc4ee4139e1d

(Pokud můžeš a chceš, pošli ke kontrole mailem)

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 8.6. – 12.6.

1. Zopakuj si na Fredovi – prakticky významné 2 prvkové sloučeniny (od úterý 9.6.) 

2. Prakticky významné 3prvkové sloučeniny - HYDROXIDY  - v učebnici na str. str. 69  hydroxid sodný a draselný, hydroxid vápenatý, hydroxid amonný - využij text, pracuj podle předlohy PL (viz odkaz), můžeš si doplnit rovnou ve wordu na PC.    HYDROXIDY - prakticky významné 3prvkové sloučeniny.doc (37.5 kB)

(Pokud můžeš a chceš, pošli ke kontrole mailem)

K tomuto učivu se můžeš podívat na výklad (cca 13 minut, od cca 8 minuty významné hydroxidy) na videu:  Hydroxidy https://www.youtube.com/watch?v=4MdlEamX5xI&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=34

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 1.6. – 5.6.

1. Zopakuj si:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1801 kovy a slitiny kovů

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1802 těžké kovy

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1803 vzácné kovy

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1800 alkalické kovy a kovy alkalických zemin

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1804 kovy -test

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1808 oxid uhličitý a siřičitý                 

2. Prakticky významné dvouprvkové sloučeniny II.  - v učebnici na str. str. 66 – 67 oxid vápenatý, oxid křemičitý, oxid hlinitý - využij text, pracuj podle předlohy PL (viz odkaz), můžeš si doplnit rovnou ve wordu na PC.   Prakticky významné dvouprvkové sloučeniny II..doc (32 kB) 

(Pokud můžeš a chceš, pošli ke kontrole mailem.)

K tomuto učivu se můžeš podívat na výklad (cca 10 minut) na videu:

Oxidy https://www.youtube.com/watch?v=dXPYzN8u6I0&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=22

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 25.5. – 29.5.

1. Opakování chemických prvků: podle učebnice na str.60 a Na Fredovi  - od úterý 26.5.

2. Prakticky významné dvouprvkové sloučeniny I.   - v učebnici na str.63 chlorid sodný  a na str. 65 – 66 oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxid siřičitý - využij texty a pokusy – viz odkazy na videa –  pracuj podle předlohy PL (viz odkaz), můžeš si doplnit  rovnou ve wordu na PC.    Prakticky významné dvouprvkové sloučeniny I..doc (35.5 kB)

(Pokud můžeš a chceš, pošli ke kontrole mailem)

https://edu.ceskatelevize.cz/elektrolyza-chloridu-sodneho-5e4424144908cf0125157efa

https://edu.ceskatelevize.cz/elektrolyza-kuchynske-soli-5e4423f14908cf0125157e2b

https://edu.ceskatelevize.cz/proc-se-soli-chodniky-5e4423f74908cf0125157ea4

https://edu.ceskatelevize.cz/vznik-a-vlastnosti-oxidu-uhliciteho-5e4423f14908cf0125157e2f

https://edu.ceskatelevize.cz/kyselinotvorny-oxid-uhlicity-5e4424164908cf0125157f0b

http://www.zschemie.euweb.cz/sira/sira3.html    oxid siřičitý

http://www.zschemie.euweb.cz/uhlik/uhlik4.html   oxid uhličitý 

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 18.5. – 22.5.

1. Alkalické kovy  - v učebnici na str.58 - využij text a periodickou tabulku – pracuj podle předlohy PL (viz odkaz), můžeš si doplnit  rovnou ve wordu na PC.

Alkalické kovy.doc (392 kB)Alkalické kovy - prezentace.pdf (253.99 kB)

(Pokud můžeš a chceš, pošli ke kontrole mailem do 26.5.)

- podívej se na krátké pokusy - plamenové zkoušky, reakce sodíku s vodou:

https://edu.ceskatelevize.cz/plamenova-zkouska-lithia-5e4423f34908cf0125157e51

https://edu.ceskatelevize.cz/plamenova-zkouska-drasliku-5e4424114908cf0125157eeb

https://edu.ceskatelevize.cz/zbarveni-plamene-sodikem-5e44197f17fa7870610ed7ea

https://edu.ceskatelevize.cz/reakce-sodiku-s-vodou-5e4423f24908cf0125157e4e

- můžeš využít i výklad (cca 11 minut) na videu:  alkalické kovy a kovy alkalických zemin   https://www.youtube.com/watch?v=xTzsx1I19Jk

2. Kovy alkalických zemin – s využitím učebnice str.59 a periodické tabulky pracuj podle předlohy PL (viz odkaz), můžeš si doplnit  rovnou ve wordu na PC.

Kovy alkalických zemin.doc (33.5 kB)

(Pokud můžeš a chceš, pošli ke kontrole mailem do 26.5.)

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 11.5. – 15.5.

- v tomto týdnu máš čas na doplnění toho z chemie, co jsi nestihl(a) v předchozích týdnech a na procvičování (viz odkazy a zadání z minulých týdnů)

 1. Na Fredovi od úterý opakování nekovů a polokovů – vypracuj do pátku 15.5.

2. Prakticky významné kovy - v učebnici na str.55  Kovy - přečti si text a vypracuj si do sešitu Ch přehledné schéma rozdělení kovů nebo rovnou ve wordu na PC –  podle předlohy (viz odkaz). (Pokud můžeš, pošli ke kontrole mailem do 19.5.Kovy - předloha.doc (35.5 kB) , Prakticky významné kovy-prezentace.pdf (465.87 kB)

- k pochopení pomůže i výklad  na videu: Obecné vlastnosti kovů  https://www.youtube.com/watch?v=0sQIF8Y5gfw

Nejpoužívanější kovy na Zemi  https://www.youtube.com/watch?v=EtIX6pmhZ7Q

Kovy budoucnosti  https://www.youtube.com/watch?v=ZHZgwynSdew

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 4.5.  – 7.5.

1. V učebnici na str.54 Polokovy - přečti si text a využij i přílohy POLOKOVY  prezentace a do sešitu CH nebo rovnou ve wordu na PC si vypracuj zápis –  podle předlohy (viz odkaz), (pokud můžeš, pošli ke kontrole mailem)

polokovy - práce s učebnicí .doc (32.5 kB)

POLOKOVY - prezentace.pdf (306.23 kB)

- k pochopení pomůže i výklad (cca 11 minut) na videu: polokovy https://www.youtube.com/watch?v=9HurJySsgLc

2. Procvič si učivo o nekovech a polokovech na portálu škola s nadhledem

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1795  síra, fosfor

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1796   uhlík

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1835   nekovy

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1793    halogeny

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1792     halogeny

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1799  polokovy

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1797   polokovy

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 27.4. – 30.4.

1. V učebnici na str.51 Halogeny - přečti si text a do sešitu CH nebo rovnou ve wordu na PC si vypracuj zápis –  podle předlohy (viz odkaz) nebo podle sebe (pokud můžeš, pošli ke kontrole mailem) nekovy HALOGENY.doc (51.5 kB)

- k pochopení pomůže i výklad (cca 12 minut) na videu: halogeny https://www.youtube.com/watch?v=uNQIWWw1i7U

2. Procvičuj, získej další informace, sleduj pokusy a otestuj se: http://www.zschemie.euweb.cz/halogeny/halogeny0.html

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 20.4. – 24.4.

- v tomto týdnu máš prostor na doplnění toho z chemie, co jsi nestihl(a) v předchozích týdnech a na opakování

1. procvičuj si dál chemii na:  www.skolasnadhledem.cz

- zadej si: síra a fosfor / významné nekovy / uhlík a jeho modifikace / vlastnosti vodíku / kyslík  a procvičuj, po zobrazení výsledků se z řešení pouč

2. zopakuj si znalosti o nekovech S, N, P, C na těchto stránkách (získáš další informace, uvidíš pokusy a můžeš se i otestovat):

http://www.zschemie.euweb.cz/sira/sira0.html

http://www.zschemie.euweb.cz/dusik/dusik0.html

http://www.zschemie.euweb.cz/fosfor/fosfor0.html

http://www.zschemie.euweb.cz/uhlik/uhlik0.html

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 14.4. – 17.4.

1. V učebnici na str.52 Nekovy – Uhlík C , síra S - přečti si text a do sešitu CH si vypracuj zápis podle sebe nebo podle předlohy: nekovy C, S.doc (607.5 kB)

2. Podívej se na pokusy -  videa o uhlíku a o dusíku (odkazy a otázky viz v příloze výše) a  odpověz na otázky. Odpovědi na otázky mi pošli mailem.

pokusy C, S otázky.doc (32 kB)

https://edu.ceskatelevize.cz/odkud-pochazi-uhlik-5e4421d2e173fa6cb524a846

https://edu.ceskatelevize.cz/uhlik-5e4418ff17fa7870610ed2b2

https://edu.ceskatelevize.cz/drahocenny-uhlik-5e4421d2e173fa6cb524a844

https://edu.ceskatelevize.cz/strelny-prach-pokus-5e4424164908cf0125157f16

https://edu.ceskatelevize.cz/plasticka-sira-5e4424164908cf0125157f18

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 6.4. – 8.4.

1. V učebnici na str.50 Nekovy – Dusík N a na str.53 Fosfor P -  přečti si texty a do sešitu CH si vypracuj zápis –podle předlohy – schéma (v příloze):

CH předloha zápisu.doc (57.5 kB)

2. Podívej se na videa o fosforu a o dusíku (odkazy a otázky viz v příloze výše) a doplň si svůj zápis o informace z videí a odpověz na otázky. Odpovědi na otázky mi zašli mailem.

....a pěkné Velikonoce....

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 30.3. – 3.4.

- v tomto týdnu máš prostor na doplnění toho z chemie, co jsi nestihl(a) v předchozích týdnech

- procvičuj si dál chemii na:  www.skolasnadhledem.cz

- zadej si např.: ionty, chemická vazba, atomy a molekuly 8. ročník, vlastnosti látek, voda, vzduch

a procvičuj, po zobrazení výsledků se z řešení pouč a na můj e-mail mi sděl, jak se máš, jak jsi zvládl(a), co ti moc nešlo, co mám znovu vysvětlit

… a více spěte – více odpočívejte – více sněte …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zadaná práce je na týden 23.3. – 27.3.

1. V učebnici na str.48-49 Nekovy – Vodík  (1.hodina), str.49 Kyslík (2. hodina) si přečti text a do sešitu CH si vypracuj zápis –můžeš podle předlohy (viz příloha) nebo podle sebe .

Vodík, kyslík předloha zápisu.doc (796 kB)

2. Využij k procvičení přílohu Opakování H, O.

 Opakování H, O.doc (244.5 kB)

Pro domácí procvičování využij portál Škola s nadhledem. Zopakuješ si probrané učivo zábavnou formou a rozhodně nebudeš pozadu, až se vrátíš zpět do školy ;

K dispozici zdarma na www.skolasnadhledem.cz.

zadej si tam Vodík  (jsou tam 3 cvičení – vodík – příprava, vlastnosti vodíku, vodík – test) a procvičuj a podobně si zadej kyslík a procvičuj, zaznamenej si svou úspěšnost u jednotlivých cvičení a sděl mi prosím, jak ti to šlo na 

e-mail: boudova.zsdobrany@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zadaná práce je na týden 16.3. - 20.3.

Vynecháme tém. celek "Chemické reakce", který jsme začli a formou samostudia se budeme věnovat chemickým prvkům.

1. Kdo dosud neudělal, tak tento týden splní zadání z 12.3. (viz opakování 1 a 2 v příloze) a zašle mi e-mailem, můžete se v mailu i zeptat k tématu Ch, pokud si nebudete vědět rady.

2. Do školního sešitu zpracujte kapitolu Rozdělení chemických prvků  (učeb.str.46 - 47) - podle různých hledisek, vytvořte přehledné schéma.

3)  Zjistěte názvy těchto prvků: kazík, chaluzík, kostík, barvík, buřík, woník. A ještě zjistěte, který český přírodovědec je původně pojmenoval.

4) Na internetu vyhledejte jméno významného přírodovědce, který nezávisle na  D.I.Mendělejevovi vytvořil PSP (periodický systém prvků).

5) A když už budete v tom hledání, tak mi zjistěte a seřaďte prvky podle doby objevu (od nejstaršího):  kyslík, fosfor, zlato, hliník, síra, sodík.

- úkoly 3), 4), 5) zapište do svých sešitů a pošle mailem ten, kdo má zájem získat z nich pěknou známku. 

Díky a ať se Vám daří. AB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zdravím všechny z 8.B.

Podle rozvrhu - ve čtvrtek máme chemii (je čtvrtek 12.3.).

Zopakujte si učivo - viz příloha opakování 1 a 2 CHemie 8.B opakování1.docx (17.33 kB), CHemie 8.B opakování2.docx (17.64 kB) - doplňte, odevzdáte jako DT - nevidím, zda děláte sami nebo s pomocí, takže klidně využijte periodickou tabulku, učebnici i sešit Ch a  pomáhejte si.

Postupně budou vkládány další pokyny pro samostudium.

Ať se Vám daří. AB