Obsah

   Vyučující: Mgr. Zdenka Tomanova

   V případě potřeby mne kontaktujte:

   e-mail: zd.tomanova@email.cz

   tel.č.   : 606 609 146

    Hallo liebe Mädchen und Jungen aus der Klasse 8.B

    v týdnu 22.6. - 26.6. 2020  máte tento úkol :

    prac. sešit  str. 74, cvič 6 a 7/ můžete použít učebnici str.6,7/

    Toto je už poslední úkol. Prac. sešit , malý sešit a učebnici budeme použí-

    vat i v září .NEVYHAZOVAT. Všechna cvičení, která jste dělali si ještě do-

    vysvětlíme v září ve škole.

    Chtěla bych ještě poděkovat těm, co plnili zadané úkoly. Děkuji i vašim

    rodičům za pomoc a podporu. Vím, že to nebylo vždy jednoduché.

    Přeji vám krásné a pohodové PRÁZDNINY/ schöne Ferien/a těším se

    v září na shledanou.

    Se srdečnými pozdravy

    Zd. Tomanová

 

    Guten Tag liebe Mädchen  und Jungen,

    v týdnu 15.6. - 19.6. 2020 máte tyto úkoly:

    prac. sešit str. 73 , cvič. 2 Wohin fahren alle? - doplňte tvary slovesa  fahren

    a podle učebnice str.75 nach  nebo in die. Nápověda: in die Schweiz ,

    in die Slowakei - u ostatních nach /Ich fahre nach  Bern/

    2. úkol: prac.sešit str.72 - 5  podmiňovací způsob slovesa  mögen - mít rád

    opsat do škol. sešitu / stejné sloveso i s českým překladem máte v učebnici

    na str.77 Grammatik - přečtěte si nahlas/

   3. úkol: slovesa-  opiš do sešitu a přelož do Čj nebo do Nj :

   navštívit  -  besuchen                            zůstat   ....................

   vidět           ..................                           jet         ....................

   mít rád      ...................                           .......................  tauchen

  prohlédnout si .................                      .........................filmen

  ......................... buchen                          stát/určení ceny/...................

  Slovesa najdete v prac. seš. str.75 slovní zásoba.

   Das ist für heute alles. 

   Můžete opět poslat na@/ kdo má možnost/. Sešity zkontroluji  asi až v září.

   Jsou bohužel i žáci, kteří se ještě neozvali.

    Auf Wiedersehen und schöne Woche! / schöne Woche = hezký týden/

    Zd. Tomanová

   

   

  

 

 

    Hallo Jungen und Mädchen, 

     v týdnu 8.6. - 12.6. 2020 máte tyto úkoly:

     prac. sešit str.72 - 4 - časování  slovesa fahren/jet. jezdit/- : opište do škol.

     sešitu a také do škol. seš. opište a doplňte sloveso fahren:

     Wir..............nach  Prag. Wohin ..............du? Ich............ in die Schweiz.

      Monika .............in die Slowakei. ............. du auch in die Slowakei?

      Nein, ich............. nach Tschechien. Aber Hans .............nach

      Deutschland. Und wohin.............ihr? Wir ...............nach Italien.

     2. úkol: prac. sešit str.75 slovní zásoba:přečtěte si nahlas názvy zemí

     / 1. sloupeček - 1. půlka- až k Böhmen/

      Bára P. a Matěj M. si mohou vyzvednout sešit na třídnické hodině u p. uč.

      Konšalové.

      Das ist alles./To je všechno./

      Tschüs!

       Zd. Tomanová


    

   

     Grüß Gott liebe Mädchen und Jungen,

     v týdnu 1.6. - 5.6. 2020 máte tyto úkoly:

      opakování číslovek učebnice str.11 / přečíst nahlas, sledovat pravopis/

      prac. sešit str.65, cvič.4,5 /kdo nemá hotovo /

      prac. sešit str.68, cvič.1,2 - pracujte podle vzoru

      2. úkol: dobrovolný

      http://www.skolasnadhledem.cz/game/2555

      http://www.skolasnadhledem.cz/game/2644 

      Školní sešity si můžete vyzvednout opět před školou ve středu 3.6.

       od 14.00 - 14.15 hod. Komu se to nehodí, domluvíme se na příští 

       týden/ nebo se ozvěte a domluvíme se individuálně/.

        A ještě vše nejlepší ke DNI DĚTÍ!

       Auf Wiedersehen!

       Zd.Tomanová

     

 

      Hallo liebe Mädchen und Jungen,

      v týdnu 25.5. - 29.5. 2020 máte tyto úkoly: 

      opakování časování slovesa haben - mít, vlastnit - učebnice str. 60 nebo

      prac.sešit str.56. Časování si opište do prac sešitu na str.59 pod slovíčka.

      2. úkol: doručení školních sešitů do školy. Sešit můžete přinést před

      hlavní vchod naší školy  v úterý  26.5.       12.45 - 13.00 hod.

                                                 ve středu 27.5.    13.45 - 14.00hod.

     Budu tam čekat. Komu se to nehodí, může vhodit sešit do schránky na

     plotě před hlavním vchodem školy, nebo ofotit vypracovaná cvičení

     a poslat na  zd.tomanova@email.cz . Vše je nutné doručit do středy 28.5.

     Pokud si s tím nevíte rady, ozvěte se SMS. nebo e-mail.

     Tschüs und viel Glück!

      Z.T.
   

      

    

     Guten Tag Mädchen und Jungen, 

     v týdnu 18.5. - 22.5. 2020 máte tyto úkoly:

     do  školního sešitu si  napište datum a vyčasujte sloveso  sein - být

     Najdete ho v uč. str.52

     :nebo v prac. seš. str.48. Už jsme to psali, ale

     napište  si ještě jednou a nahlas  přečtěte.

     Dále do sešitu opište a doplňte tvary slovesa sein:

      Wir ..............zu Hause .Wo.............du? Ich ...........auch zu Hause.

      Wo ...........Gabi? Sie ..............bei Oma. Und wo............Peter?

      Er ...........im Kino. ............ ihr auch im Kino? Nein, wir......... zu Hause.

      Gabi und Peter .......... im Kinderzimmer. Sie/oni/.............fleißig. Aber

      ich ..........faul. Mein Bruder..............groß. Meine Schwester........... klein.

      Das ........alles.

      Můžete poslat na @. Sešity ke kontrole si vyberu na konci května. Podle

      situace ještě upřesním jakým způsobem.

      Dobrovolný úkol: https:// www.skolasnadhledem.cz/game/2561

      Je to doplňování sloves do křížovky.

      Viel Glück!

      Z.T.

     

     

 

 

      Hallo Mädchen und Jungen,

      v týdnu 11.5. - 15.5. 2020 máte tyto úkoly:

      oprava časování zelten

      ich zelte                 wir zelten

      du zeltest               ihr zeltet

      er,sie.es zeltet        sie,Sie zelten

      Opět si oznámkujte: 1 chyba 1, 2 chyby 2 atd.

       Stejným způsobem se časují i arbeiten, antworten, baden ,rechnen.

      Do škol.sešitu si napište datum/ Den.......Mai, opište si tam ta čtyři slovesa,

      přeložte do češtiny a jedno z nich si opět vyčasujte.

     2. úkol:

     opět vyhledejte www.bedekr česká televize -Německo -  přehled dílú

     Berlin. Podívejte se na video/je to česky/. Do sešitu si nadepište

     Die Hauptstadt Deutschlands Berlin a česky si tam napište alespoň tři

     zajímavosti, které jste se dozvěděli.

     Kdo má možnost, ofotí a pošle na@

     Das ist diese Woche alles.

     Auf Wierersehen!

     Z.T.

     

    

    

 

 

     Guten Tag liebe Mädchen und Jungen,

     v týdnu 4.5. - 7.5. 2020 máte tyto úkoly:

     oprava časování  lernen  z min. týdne:

     ich lerne                 wir lernen

     du lernst                 ihr  lernt 

     er, sie, es lernt        sie,Sie lernen

     Oznámkujte si : 1 chyba  - 1 , 2 chyby - 2, atd.

     2. úkol:

     opět časování: kochen/ vařit/ zelten/ stanovat/

     Vyčasujte do škol. seš.: např. Den 4. Mai

                                                          kochen - vařit

                                                           ich-------- atd.

                                                           zelten - stanovat / pozor! viz prac. seš str.48-

                                                                                          časujeme jako chatten/

     A ještě dobrovolný úkol:

     https://www.skolasnadhledem.cz/game/2542

     https://www.skolasnadhledem.cz/game/2524

     Das ist für heute alles.

     Viel Glück!

     Z.T.

     Grüß Gott liebe Mädchen und Jungen,/

     v týdnu 27.4. - 30.4. 2020 máte tyto úkoly:

     opakování slovíček:

     město                                die Stadt

     řeka

     moře 

     zámek

     Severní moře

     Baltské moře

     sever

     na severu

     jih 

     na jihu

     východ 

     na východ 

     západ

     na  západ

     Alpy

     v Alpách

     Napište opět do škol. sešitu česky i německy a německá slovíčka si

      vyslovte nahlas.

     2. úkol: 

     prac.sešit str.41, cvičení 7: přečíst text, přeložit si, přiřadit názvy z textu

     k obrázkům/kdo to ještě nemá -už jsme to cvičení dělali/

     Odpovězte celou větou na otázky k textu:

     Wo liegt Deutschland?

     Wie heißt die Hauptstadt Deutschlands?

     Was  ist im Norden?

     Wo sind die Alpen?

     Odpovědi napište do prac. sešitu na levou stránku /hnědá strana 8/

     nebo do školního sešitu/ datum , prac. seš. 41/7/

     3. úkol:

     do škol.sešitu vyčasujte sloveso lernen - učit se/ časujeme jako spielen-

     prac.seš.hnědá strana 5/

     Můžete ofotit a poslat na e-mail.

    Tschüs!

     Z.T.

   

 

 

 

                                   

    Guten Tag  Mädchen und Jungen, 

    v  týdnu/již šestém/  20.4. - 24.4. 2020  máte tyto úkoly:

    prac.sešit str. 42 - slovíčka - 2. sloupec pod 3.šedou čarou/der Norden../

    do školního sešitu si opište německy i česky/budeme je příště potřebovat/

    Ta slovíčka, která znáte , opisovat nemusíte.

    2.úkol:

    Projděte si všechny úkoly z minulých pěti týdnů. Pokud jste některý nestihli,

    můžete dodělat tento týden. Jestli něčemu nerozumíte, ozvěte se.

    A ještě otázka. Jak se nazývají " baletní koně" ? Kdo se díval na video

    o Vídni to určitě ví.

    Hezké dny

    Z.T.

 

   

   Hallo Mädchen und Jungen,

   ve zkráceném povelikonočním týdnu 14.4.-17.4.2020 máte tento úkol:

   do škol. sešitu napište tato slovíčka z videa Mitzi... a přeložte:

   Ostern                                                    der Hase

   das Osterei                                            die Farbe    

   blau                                                         rot

   gelb                                                         grün

   Jaké barvy má velikonoční vajíčko, které jste nakreslili minulý týden?

    Napište to také do škol.seš. : Mein Osterei ist.......,....... und........

    2. úkol:

    vyhledejte www.bedekr česká televize -Rakousko- přehled dílů- Vídeň

    /je tam i  2. video -Vánoční Vídeň /

    Podívejte se na video /je to česky/ a do školního sešitusi nadepište:

    Die Hauptstadt Österreichs -Wien

   a pod to uveďte v bodech/ česky/ několik informací,které jste se ve videu

   o Vídni dozvěděli. Najdi v učebnici nebo v prac. seš. stránky, které se věnují

   stejnému tématu jako video. Do sešitu napiš:Wien - Vídeň : učebnice str.....

                                                                                                            prac.sešit str....

    Vypracovaná cvičení můžete ofotit a poslat na @, sešity s úkoly budu vybírat

    ke konci května/ kdo nemá možnost posílat/.

                                                                                                  ...

   Das ist alles/ to je všechno/

   Viel Glück! / hodně štěstí/

   Z.T.

    

 

 

   Milí žáci a žákyně,

   ve velikonočním týdnu 6.4. - 8.4.2020 /velikonoční prázdniny/ máte tento

   úkol:

  na internetu si zadejte ČT edu nebo ČT edu startuje , vyhledejte 

   předměty - cizí jazyk - němčina a tam video Mitzi a Maus si hrají na Veliko-

   noce.Neporozumíte asi všemu, ale to nevadí. Uslyšíte němčinu a na konci

   videa je několik slovíček - ta určitě znáte.

   Komu se to nepovede otevřít nevadí. Všichni máte ještě jeden úkol:

   na papír nebo do sešitu nakresli velikonoční vajíčko- Osterei .Současně

   si zopakuj barvy / uč.str. 12, prac.seš. str.10/

    Frohe Ostern! - Veselé Velikonoce!

   Z.T.

   Ahoj všem,

   v týdnu 30.3. - 3.4. 2020 vypracujte tyto úkoly:

   učebnice str. 72, cvič. 16 -do školního sešitu podle vzoru:

   Max hat im Juni Geburtstag.

   David hat im November Geburtstag.

   pracovní sešit str.63, cvičení 18 - přečti si zadání, najdi si v učebnici

   str. 74 a s pomocí cvič. 18 napiš do školního sešitu.

   Vzor: Am Mittwoch um 12 Uhr ist sie im Park.

             Am Mittwoch um  13 Uhr ist sie-------------.

   V sešitech si vždy nadepište cvičení cvičení, které právě děláte, může tam 

    být i datum. Lépe se v tom potom vyznáme.

   Vypracovaná cvičení zatím neposílejte, zkontrolujeme a dovysvětlíme až

   ve škole.

   Hezké a pohodové dny

   Z.T.

  Upozornění.

    V úterý jsem se od Denisy dozvěděla, že někdo může mít v učebnici

     jinak číslovaná cvičení. Na str. 72 máte podle vzoru vypracovat

     cvič.16  Wann haben sie Geburtstag?

    Někdo má stejné cvičení pod  číslem 17.

  

     Zdravím

      Z.T.

  

   

 

   Hallo 8.B,

   v týdnu 23.3 - 27.3. vypracujte tento úkol:

   pracovní sešit str. 62,cvič. 15a b c -pokud už máš cvčení hotové, přečti si ho 

   a zopakuj si měsíce a roční doby/slovíčka jsou na str.67

   pracovní sešit str.63, cvič.16 a 17

   Vše si společně opravíme a dovysvětlíme až ve škole.

   S pozdravem

   Z.T.

    

   

    

 

Milí žáci,

  v týdnu 16.3. - 20.3. si vypracujete tento úkol:

  učebnice str. 58, cvičení 19 - do školního sešitu napiš, co kdo dělá

  např.: Marion schwimmt, wandert,liest und malt.

             Stefan........

             Barbara.......

   Pak napiš co děláš ty - 4 činnosti.

   Sestavte podobnou koláž o svých známých.

   Můžete zpracovat na počítači nebo na papír A4.

   Vše si zkontrolujeme až ve škole. 

S pozdravem

   Z.T.