Navigace

Obsah

vyučující: Blanka Eisenhammerová

email: eisebl@seznam.cz

pokud budete potřebovat něco řešit po telefonu, pošlete své telefonní číslo emailem, ozvu se co nejdříve

XV. období 22. – 26. 6. (opakovací)

Učivo: Německo – opakování

 • podívejte se na video o Německu, dobrovolně si můžete zapsat důležité informace, které tam zazněly

https://www.youtube.com/watch?v=jrT_b7YOjRo&t=11s

 • sešity ani hotové pracovní listy nevyhazujte, budou se hodit v září na opakování; kdo má v sešitě dost místa, může v něm pokračovat příští školní rok
 • děkuji všem, kteří aktivně pracovali, užijte si prázdniny a v září se těším na shledanou!

 

XIV. období 15. – 19. 6.

Učivo: Reiseecke (práce s textem), vazba es gibt

 • pracujte s přiloženým PL, 5 vět, které na závěr vytvoříte, pošlete prosím ke kontrole

REISEECKE, es gibt.dot (1.49 MB)

XIII. období 8. – 12. 6.

Učivo: opakování 1. dílu učebnice

- vytiskněte si PL a vyplněný vyfoťte nebo naskenujte a pošlete prosím ke kontrole; kdo nemůže tisknout, napíše odpovědi k jednotlivým písmenům do sešitu, hotové opět prosím vyfotit a poslat

OPAKOVÁNÍ Nj 1. díl.dot (855.5 kB)

XII. období 1. – 5. 6. (opakovací)

 1. Doplňte si úkoly, které vám chybí z předchozích období.
 2. Opravte si test z PS podle přiloženého řešení, pokud máte k nějakému úkolu dotaz, napište.                                                                                      řešení testu 8 L.pdf (1.94 MB)

XI. období 25. – 29. 5.

Učivo: opakování 8. lekce

 1. podle přiloženého řešení si zkontrolujte práci z minulého týdne, pokud něco potřebujete vysvětlit, napište                                                           ŘEŠENÍ NJ 8 X.dot (72 kB)
 2. projděte si opakování v PS s. 72 dole
 3. vyplňte cvičný test v PS s. 73, 74, úkol 1 vynechte (práci posílat nemusíte, příště pošlu řešení pro kontrolu)

 

X. období 18. – 22. 5.

Učivo: jednoduchý dotazník, opakování 8. lekce

 1. slovíčka z PS s. 75, poslední část
 2. PS s. 71/11 (v pravém sloupci je nabídka vhodných slov k doplnění)
 3. PS s. 72/12 - dobrovolně (můžete poslat ke kontrole)
 4. PL lekce 8 opakování (neposílejte, příště dostanete řešení)

PL lekce 8.dot (143 kB)

IX. období 11. – 15. 5. (opakovací)

Učivo: opakování, pozdrav z cesty

 1. Dokončete, co jste v minulých týdnech nestihli, pošlete PL mögen, fahren (VII. období), kdo ještě neposlal, případně i starší chybějící práce.
 2. Zkontrolujte si úkoly z VIII. období podle zaslaného řešení a zřetelně si je opravte.
 3. Dobrovolný úkol: podle UČ s. 80/13 napište vlastní pozdrav PS s. 71/10, můžete poslat ke kontrole.
 4. ŘEŠENÍ NJ 8 VIII.dot (22.5 kB)

 

VIII. období 4. – 7. 5.

 1. Test na www.fred.fraus (mögen, fahren); test vypracujte do 10. 5.
 2. Slovíčka z PS s. 75 předposlední, tj. sedmá část
 3. UČ s. 80/12 do sešitu, pozor, bude tam 4. pád (není třeba posílat)
 4. PS s. 70/6, 7, 9 (u cvičení 9 pište vše v jednotném čísle se členem neurčitým ve 4. pádě; není třeba posílat)

VII. období 27. – 30. 4.

Učivo: procvičování sloves mögen, fahren

 1. Podle řešení si zkontrolujte minulý PL (Co by chtěli dělat)
 2. Vyplňte PL mögen, fahren a pošlete ke kontrole, můžete napsat jen očíslované věty do sešitu a poslat fotku
 3. UČ s. 79, 80/10 přečíst + slovíčka v PS s. 75 (5. a 6. část); podle rozhovorů vypracujte v UČ s. 80/11, řešení připište k předchozímu úkolu a pošlete 
 4.  Co by chtěli dělat řešení.dot (159.5 kB)                                                  MÖGEN, FAHREN.dot (1.02 MB)

 

VI. období 20. – 24. 4. (opakovací)

Učivo: Opakování a procvičování vazby ich möchte

 1. Zkontrolujte si hotová cvičení
 2. Vyplňte PL Co by chtěli dělat, můžete si vytisknout a vyplnit, vyplnit přímo v PC nebo napsat očíslované věty do sešitu; vyplněné neposílejte, ale schovejte si na příště. Pokud někdo bude mít s úkolem problém, napište si o radu mailem.
 3.  co by chtěli dělat.dot (160 kB)
 4. ŘEŠENÍ NJ 8 V.dot (25 kB)

Prosím o dobrovolné vyplnění dotazníku k distančnímu vzdělávání. Svými názory můžete ovlivnit, jak budou vypadat zadávané práce v dalších týdnech.  Vyplněný dotazník nebo jen odpovědi ve tvaru 1a), 2b) apod. mi pošlete na mail. Děkuji všem, kteří se zapojí.

DOTAZNÍK NA DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.docx (16.46 kB)

V. období 14. – 17. 4.

Učivo: sloveso fahren

 1. Napište si do sešitu časování slovesa fahren (podle PS s. 72/4 nebo UČ s. 79/8); pozor na přehlásku v 2. a 3. osobě j.č.
 2. Písemně do sešitu UČ s. 79/9
 3. PS s. 69/4, 5
 4. Opakování slovíček PS s. 75, celý levý sloupec

IV. období 6. – 8. 4.

Učivo: sloveso mögen (ich möchte…)

 1. Vyplňte PL a zašlete zpět. Kdo nemá v sešitě přehlednou tabulku, opíše si ji z PL nebo nalepí.
 2.  UČ s. 78/7 přečíst; dobrovolně s. 79 nahoře (doplňte dialog)

ZPŮSOBOVÉ SLOVESO MÖGEN.dot (38 kB)

III. období 30. 3. – 3. 4.

Učivo: sloveso mögen (ich möchte…)

Zkontrolujte a opravte si v sešitě a v PS hotová cvičení za I. a II. období.

ŘEŠENÍ NJ 8.dot (27.5 kB)

 

II. období 23. – 27. 3. 2020

Učivo: procvičování tvarů slovesa mögen

 1. slovní zásoba PS s. 75 (1. -3. část), můžete použít aplikaci WordTrainer FRAUS
 2. písemně do sešitu UČ s. 77/4
 3. UČ s. 78/5 sestavte 10 vět podle vzoru, věty napište a pošlete mailem nejlépe do 29. 3. 2020 (psát můžete na PC nebo ručně a vyfotit)
 4. PS s. 69/3 a, b

I. období  11. – 20. 3. 2020

Učivo: země Evropy, sloveso mögen a vazba ich möchte …

 1. Zapište si do sešitu německé názvy evropských zemí podle uč. s. 76, nezapomeňte si zvýraznit ty, které jsou rodu ženského a užívají se se členem; dobrovolníci si mohou na internetu najít slepou mapu Evropy, nalepit do sešitu a psát názvy zemí rovnou do mapy
 2. PS s. 68/1, 2 dokončit
 3. Sloveso mögen už znáte (ich mag Eis, er mag Sport apod.). Nyní se naučíte tvary ich möchte …, které odpovídají našemu chtěl bych… Pozor, infinitiv patří až nakonec!(vzor: Ich möchte ins Kino gehen. Wir möchten nach Prag fahren. Chtěl bych jít do kina. Chtěl bych jet do Prahy.)

Zapište si do sešitu tvary ich möchte … ve všech osobách (podle uč. s. 77 a hnědého prostředku PS s přehledem učiva s. 5), zároveň si toto sloveso vyhledejte v internetovém překladači a pusťte si jeho výslovnost. Úkoly na procvičení zadám příští týden.