Obsah

    Vyučující: Mgr. Zdenka Tomanova

    V případě potřeby mne kontaktuje:

    e-mail: zd.tomanova@email.cz

    tel. č. : 606 609 146

     Hallo liebe Jungen und Mädchen aus der Klasse  9.B

     v týdnu 22.6. - 26.6. 2020 máte už poslední úkol:

     prac. sešit str.47, cvič 3b doplň podle vzoru

     prac. sešit str.47,48, cvič. 5 - odpověz na otázky  

     Zkontrolujte si učebnici, kterou budete odevzdávat. Prac. sešit je váš.

     Chtěla bych poděkovat všem, co plnili zadané úkoly. Poděkování patří 

     i vašim rodičům za podporu a pomoc. Vím, že to nebylo vždy jednoduché.

     No a všem přeji krásné prázdniny  a po prázdninách vykročte tou správnou 

     nohou do nové školy. Přeji hodně štěstí.

     Se srdečnými pozdravy

     Zd. Tomanová

 


           

 

     Guten Tag liebe Mädchen und Jungen aus 9.B

     v týdnu 15.6. - 19.6. 2020 máte tyto úkoly:

      prac. sešit str.46, cvič. 2 - k doplnění múžete použít slovíčka : prac. sešit

     str. 53 a učebnice str.43

     2. úkol: sloveso tun weh - bolet.Používá se jen ve 3. osobě  jednotného

      a ve 3. osobě množného čísla:

       er, sie es tut  weh                                  sie tun  weh

       Die Hand tut mir weh.                           Die Hände tun mir weh.

       Bolí mě ruka.                                          Bolí mě ruce.

       prac. sešit str.47, cvič.3 - doplň podle vzoru  . rozlišujte jedn. a množné

      číslo: tut mir weh - tun mir weh

       Můžete poslat na@.

       Das ist für diese Woche alles.

       Auf Wiedersehen und schöne Woche!

       Zd. Tomanová  

       

                    

     

 

     Hallo liebe Jungen und Mädchen,

     v týdnu  8.6. - 12.6. 2020 vám dávám opět jen dobrovolné úkoly:

     prac. sešit str.50, cvič.13 - Mein Geburtstag - doplňte do textu

     2. úkol: opět prac. sešit str.53 - slovní zásoba - 1. sloupeček:

     části těla - přečíst nahlas a podtrhnout ta slovíčka, která už znáš.

     Das ist alles./ To je všechno./

     Těm co skládají přijímací zkoušky přeji hodně štěstí. Myslím na vás 

      a držím palce i pěsti.

      A ostatním už můžu gratulovat k přijetí?

      Zd. Tomanová

    

 

    Grüß Gott liebe Mädchen und Jungen,

    v týdnu 1.6. - 5.6. 2020  vám  dávám jen dobrovolné úkoly:

    https://www.skolasnadhledem.cz/game/2648      - müssen

    https://www.skolasnadhledem.cz/game/2555      - urč. času

    https://www.skolasnadhledem.cz/game/2644      - Hobbys

    Děkuji všem za zaslání vypracovaných cvičení . Zatím se naozval jen 

    Jarda D.

     Přeji všem příjemnou pohodu a těm ,co se připravují na přijímací zkoušky,

     pevné nervy a hodně štěstí.

      A ještě vše nejlepší ke DNI DĚTÍ!

     Auf Wiedersehen!

     Zd. Tomanová

 

     Hallo  liebe Mädchen und Jungen,

     v týdnu 25.5. - 29.5. 2020 máte tyto úkoly:

     učebnice str. 49 dole - präteritum / minulý čas/ sein haben - přečíst

     prac.sešit str. 49, cvič.12b - vypracovat

     2. úkol: doručení školních sešitů ke kontrole:

     Školní sešit s vypracovanými  úkoly přineste do školy na chodník před

     hlavním vchodem školy. Budu tam čekat:

     v úterý  26.5.     12.45 - 13.00 hod.

     ve středu 27.5.  13.45 - 14.00 hod.

     Komu se to nehodí, může vhodit sešit do schránky na plotě před hlavním 

     vchodem nebo cvičení ofotit a poslat na e-mail. Vše je nutné splnit do

     středy 27.5..

     V případě nejasností se ozvěte SMS, e-mail.

     Viel Glück!

      Z.T.

  .

  

 

     Guten Tag  Mädchen und Jungen,

     v týdnu 18.5. - 22.5. 2020 máte tyto úkoly

 

     učebnice str.39 , cvič.9 b Quiz 

     Napsat do škol. seš.- řadové číslovky slovem:

     Den.......Mai

     uč. 39/9b

     März ist der dritte  Monat im  Jahr.   atd.

      2. úkol: učebice str.42 cvič. 13 a,b

      Opět do škol.seš . označte cvičení a napište dva z nadpisú, které se  hodí

      k textu.

      Múžete poslat na @. Na kontrole sešitů se ještě domluvíme/ jak a kdy/.

      Viel Glück!

      Z.T.

 

 

 

    Halo Mädchen und Jungen,

    v týdnu 11.5. - 15.5. 2020 máte tyto úkoly:

    učebnice str.39 - Grammatik- řadové číslovky - přečíst

    vyhledat www.fred.fraus.cz - vybrané materiály zdarma - interaktivní cviče-

    ní- řadové číslovky- vyzkoušet cvičení

    2. úkol:

    opět  www.bedekr česká televize - Rakousko - přehled dílů Vídeň / je tam

    i Vánoční Vídeň/.Podívejte se na video a do škol. sešitu si napište:

    Den-----Mai

    Die Hauptstadt Österreichs Wien

    A česky napište alespoň 3 informace, které jste se dozvěděli.    

    Das ist alles.

    Z.T.

      Guten Tag l

.     Liebe Mädchen und Jungen,

      v týdnu 4.5. - 7.5. 2020  máte tyto úkoly:

      opak. slovíček 4. lekce- do škol. seš.opište oba sloupečky a doplňte

      české a německé výrazy:

      Den 4. Mai

      die Abfahrt --------------                         půjčit  ----------

      der Einkauf --------------                         týden  -----------

      können  ------------                                  jít s někým-----------

      der Reichstag  -------------                     radnice  ------------

      das Wochenprogramm ------------       den  ------------

      nach oben  ------------                            výtah  ------------

      die Richtung   ------------                       rozvrh hodin ---------

      spitze -------------                                   autobus -------------

      zurück -------------                                  hrát na počítači ---------

     2. úkol:

     do sešitu vyčasujte hören - slyšet, poslouchat - pravidelné sloveso

                                        ich ----- 

     Dobrovolný úkol:

      https://www.skolasnadhledem.cz/game/2542

      https://www.skolasnadhledem.cz/game/2580 

     Vypracované úkoly můžete poslat na@ . Sešity si vyberu ke kontrole na 

      konci května- ještě upřesním kdy a jakým způsobem.

     Schöne Tage und viel Glück!

     Z.T.     

 

   Gott liebe MädcheGrüß n und Jungen,

    v týdnu  27.4. - 30.4. 2020 máte tyto úkoly:

     prac. sešit str.42 opak. časování können , dürfen /müssen str.33/

     Do škol. seš. přeložte:

     Já umím hrát tenis.

     Já smím hrát tenis.

      musím  hrát tenis.

     Vy umíte psát rychle.

     Vy smíte psát rychle.

     Vy musíte psát rychle.

     Ona  neumí  zpívat.

     Ona nesmí  zpívat.

     Ona nemusí  zpívat.

     2. úkol:

     slovíčka 4. lekce-  prac. sešit str.45 -1. sloupeček - přečtěte nahlas němec-

     ká slova - ta,která si nepamatujete,napište do sešitu

     3 .úkol:

     borgen/ půjčit/ - vyčasovat do škol. sešitu:

     ich                                wir

     du                                 ihr

     er,sie es                       sie, Sie   

    Můžete posílat na @ / pokud máte možnost/.

    Das ist für heute alles.

    Tschüs!

     Z.T.

  

      

    Guten Tag Mädchen und Jungen

     v  týdnu / již šestém/ 20.4. - 24.4. 2020  máte tyto úkoly:

     zkontrolujte si časování a oznámkujte/ 1chyba = 1, 2 chyby = 2, atd./

    verstecken - schovávat , ukrývat

     ich verstecke                        wir verstecken

     du versteckst                        ihr  versteckt

     er,sie es versteckt                sie,Sie verstecken

     Slovíčka jste určitě zvládli:  Ostern    Velikonoce

                                                      der Hase   zajíc

    2.úkol:

    Projděte si  zadané úkoly z minulých pěti týdnů. Pokud jste některý nestihli,

    můžete dodělat tento týden.

    A ještě k videu z minulého týdne Berlin:

    Nejnavštěvovanější obchodní dům se jmenuje....................

     Větu  Ich bin ein Berliner řekl.................. 

     Říšský sněm - německy ..............

    

     Hezké a pohodové dny

     Z.T.

     

   

 

    Hallo Mädchen und Jungen,

    na zkrácený povelikonoční týden 14.4. - 17.4. 2020 máte tento úkol:

    přeložte do škol. seš.  slovíčka z videa Mitzi..../kontrola příští týden/

    Ostern                                                  der Hase

    die Farbe                                              blau

    rot                                                          gelb

    grün                                                       verstecken

 

   vyčasujte sloveso verstecken / je to pravidelné sloveso/

   ich........                                            wir..........

   du.........                                            ihr..........

   er............                                          sie.........

   sie...........

   es...........

   Zkontrolujeme příští týden.

   Kontrola z min. týdne: das Osterbrot   -   velikonoční bochánek/mazanec/
                                             die Osterrute    -   pomlázka/ metla/

   

   2. úkol:

   vyhledejte:www.bedekr česká televize-Německo- Berlin

   Podívejte se na video asi 25 min./je to česky/ a do školního sešitu uveďte

   v bodech /česky/ několik informací, které jste se dozvěděli.

   Berlin- die Hauptstadt Deutschlands:........

   Potom najděte v učebnici i v pracovním sešitě stránky, které se věnují 

   stejnému tématu jako video a napište je také do škol. sešitu:

   Berlín: učebnice str...........

                prac. sešit str..........

   Das ist alles./ to je všechno/

   Viel Glück! / hodně štěstí/

   Z.T.

   

   Milí žáci a žákyně,

    na zkrácený  velikonoční týden 6.4. - 8.4. máte tento úkol:

    na internetu si vyhledejte ČT edu nebo čt edu startuje - tam vyhledejte 

    předměty- cizí jazyk/ je to u 1.stupně/-němčina - jsou tam krátká videa.

    Vy si najdete Mitzi a Maus si hrají na Velikonoce. Na konci videa jsou slo-

    víčka.Zopakujete si barvy. Neděste se, je to video pro začátečníky na 

    1. stupni ZŠ.

    2.úkol:

     do škol. seš. si nadepište: Ostern - Velikonoce - opište německá slova

     a přeložte do češtiny: der Hase           

                                            der Osterhase

                                            das Ei

                                            das Osterei

                                            das Lamm

                                            das Osterlamm

                                            das Osterbrot

                                            die Osterrute

                                            die Osterferien

  

    Frohe Ostern!

    Z.T.

 

 

 

 

    Ahoj všem,

    v týdnu 30.3. - 3.4. 2020  si vypracujte :

    pracovní sešit str.40, cvičení

   Přečti si zadání, připrav si učebnici str.38, cvičení 6 a odpověz na otázky

   celou větou.

   Vzor. Ja, Nico kann ------------

              Nein, Nico/ er/ kann nicht-------------.

    Do školního sešitu napiš německy pondělní rozvrh hodin 9.B

    Mein Stundenplan - Montag: 1.

                                                          2.

                                                          3.

     V sešitech si označujte cvičení, která vypracováváte.Napište i datum.

     Budeme se potom v nich lépe orientovat.

     Vypracovaná cvičení neposílejte, společně opravíme a dovysvětlíme

     až ve škole.

     Hezké a pokud možno pohodové dny 

     Z.T.

 

    Hallo 9.B,

    v týdnu 23.3. - 27.3. si vypracujete tento úkol:

    pracovní sešit str.42 bod 4 - zopakovat časování způsobových sloves

    Zkuste si vyvodit pravidlo o časování způsobových sloves /patří sem 

    i sloveso muset - prac.seš.str.33/

    Ve škole společně porovnáme a zkontrolujeme.

    pracovní sešit str.39, cvič.8 a,b - / 8. b nemusí být podle pravdy, slovíčka 

    můžete čerpat i ze cvičení 7, které už máte hotové z min.týdne.

 

 

    

    

 

Milí žáci,

   v týdnu 16.3. - 20.3. si vypracujte tento úkol:

   pracovní sešit str. 38, cvičení  4

   Nejprve si přečtěte cvičení 3 na stejné straně a potom zpracujte 4. cvičení.

   Můžete použít slovník v prac.sešitě i v učebnici.

  

pracovní sešit str. 39, cvičení 7

   Odpovídejte podle vzoru celou větou - Ja. Ich kann--------------.

                                                           nebo-  Nein. Ich kann nicht --------------.

   Nemusí to být podle pravdy.

   Zkonroluji a oznámkuji po nástupu do školy.

   S pozdravem

   Z.T.

.