Obsah

 

Řada učitelů bude při zadávání úkolů používat webový portál Fred. Většina žáků je už do tohoto portálu zaregistrována, tak už do něj budete jen vstupovat.