Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 9. 2020

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Obsah

vyučující: Blanka Eisenhammerová

email: eisebl@seznam.cz

pokud budete potřebovat něco řešit po telefonu, pošlete své telefonní číslo emailem, ozvu se co nejdříve

XV. období 22. – 26. 6. (opakovací)

ČESKÝ JAZYK

Učivo: procvičování určování pádu u podstatných jmen, opakování pravopisu

 • do sešitu UČ s. 33/8a, b
 • opakování pravopisu: do sešitu UČ s. 41/7, s. 51/22a

čtení: text z vlastní knihy nebo časopisu

 

MATEMATIKA

Učivo: procvičování písemného násobení dvojciferným číslem, opakování

 • vypočítat s. 38/33 (nejlépe na čtverečkovaný papír)
 • opakování sčítání a odčítání: UČ s. 53/4, 5
 • opakování písemného násobení: UČ s. 54/19

ZEMĚPIS

Učivo: opakování husitství, bitva u Lipan

 • podle učebnice s. 52, 53 odpovědět na otázky s. 53 a odpovědi zapsat do sešitu

DĚJEPIS

Učivo: opakování, oceány

 • podle prezentace zaslané mailem zopakovat oceány, ukázat je na mapě a zapsat jejich názvy do sešitu

 

XIV. období (15. – 19. 6.)

ČESKÝ JAZYK

Učivo: pády podstatných jmen

 • PL pády (Ježek)
 • s pomocí přehledu pádových otázek do sešitu UČ s. 32/5a:

 

pádová otázka

pád

číslo

vypráví o zvířatech

o kom, o čem

6. pád

množné číslo

čtení: O. Batlička, Světluška

MATEMATIKA

Učivo: písemné násobení dvojciferným číslem

 • přečíst žlutý rámeček UČ s. 36
 • na kostičkovaný papír nebo do sešitu (dodržovat sloupečky!) vypočítat s. 36/22, 23, 24 (pozor, v první řádce je sčítání)
 • slovní úlohy (výpočet, odpověď) s. 38/31, s. 39/35

ZEMĚPIS

Učivo: Polární oblasti

 • prohlédnout si prezentaci a podle učebnice vyplnit PL

(obojí v mailu)

DĚJEPIS

Učivo: husité a křižáci, jak a čím válčili

 • podle UČ s. 48, 49 vyplnit PL
 • přečíst si s. 50, 51 a prohlédnout si prezentaci Husité a křižáci, husitské zbraně (PL i prezentace v mailu)
 • krátké video:

https://edu.ceskatelevize.cz/husitske-bitvy-5e441a71f2ae77328d0a6cd5

 

XIII. období (8. – 12. 6.)

ČESKÝ JAZYK

Učivo: pády podstatných jmen

 • vysvětlení nové látky (pořad ČT Učí Telka):

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000047/video/769568

 • zapsat do sešitu pádová otázky podle učebnice s. 30, 31, žlutá tabulka
 • do sešitu UČ s. 32/4 b podle uvedeného vzoru
 • procvičování na PC:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/padove-otazky/kviz.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/urcujeme-pady/cviceni1.htm

 • opakování pravopisu: s. 32, 33/6; pak podtrhnout podstatná jména

čtení: Otakar Batlička: Na útěku

MATEMATIKA

Učivo: písemné násobení dvojciferným číslem

 • pokračovat v PL z minulého týdne, druhá stránka
 • UČ s. 34/9 
 • UČ s. 35/12 (první a třetí sloupeček)
 • Procvičování na PC:

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

ZEMĚPIS

Učivo: Oceánie

 • podle UČ s. 48, 49 vyplnit PL Oceánie
 • prohlédnout si prezentaci Oceánie (obojí v mailu)

DĚJEPIS

Učivo: Václav IV.

 • přečíst UČ s. 46, 47, podle textu vyplnit PL (v mailu)
 • krátké video k tématu:

https://edu.ceskatelevize.cz/vaclav-iv-5e441a6df2ae77328d0a6c79

 

XII. období 1. – 5. 6. (opakovací)

ČESKÝ JAZYK

Učivo: popis místnosti a opakování pravopisu

 • podle učebnice s. 76/11 popsat svůj pokoj nebo jinou místnost; pozor na opakování stejných sloves, je možné využít slovesa z nabídky na s. 76 dole
 • opakování pravopisu: do sešitu UČ s. 29/6

čtení: vlastní kniha nebo časopis

MATEMATIKA

Učivo: procvičování - písemné násobení dvojciferným číslem

 • dokončit PL násobilka procvičování z minulého týdne
 •  PL písemné násobení dvojciferným číslem (první stránku)

ZEMĚPIS, DĚJEPIS

 – dokončení práce z minulých období, opakování

XI. období 25. – 29. 5.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: rod a číslo podstatných jmen

Čtení: ukázka z knihy Nedělní odpoledne, 2. část

MATEMATIKA

Učivo: písemné násobení dvojciferným číslem

ZEMĚPIS

Učivo: Austrálie – dokončení

DĚJEPIS

Učivo: začátek husitských válek

 • přečíst UČ s. 44, 45
 • vyplnit PL Husitské války
 • krátké video k tématu:

https://edu.ceskatelevize.cz/pocatek-husitskych-valek-5e441a70f2ae77328d0a6cd2

 

X. období 18. – 22. 5.

Učivo: vyhledávání podstatných jmen

 • UČ s. 28/1a psát do sešitu, s pomocí žlutého rámečku ze s. 29 vypracovat do sešitu i 28/1b
 • UČ s. 28/3 (stačí přečíst, vše jsou podstatná jména!)
 • UČ s. 28/4 do sešitu (šití, řezání, kormidlování apod.)
 • UČ s. 29/5a do sešitu

Čtení: ukázka z knihy Nedělní odpoledne, 1. část

MATEMATIKA

Učivo: písemné násobení jednociferným číslem

 • UČ s. 32/18 (psát příklady pod sebe)
 • slovní úlohy s. 32/19, 20, s. 33/21 (výpočet, odpověď)
 • PL násobení jednociferným činitelem

ZEMĚPIS

Učivo: Austrálie

 • přečíst UČ s. 46, 47
 • vyplnit PL

DĚJEPIS

Učivo: gotika

 • přečíst UČ s. 38, 39
 • vyplnit PL Gotika

 

IX. období 11. – 15. 5. (opakovací)

ČESKÝ JAZYK

Učivo: procvičování pravopisu předložek a předpon

 • Procvičuj na PC:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/predlozky-a-predpony-od-nad-pod-pred/stavba-slov-4.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/predlozka-a-predpona-bez/cviceni.html

 • Podle PL piš vše do sešitu. (PL v mailu)

Čtení: Psí deník (v mailu)

 

MATEMATIKA

Učivo: násobení jednociferným číslem – procvičování

 • prohlédni si prezentaci
 • vyplň PL (samostatně, bez kalkulačky!)
(PL a prezentace v mailu)

 

ZEMĚPIS, DĚJEPIS

Dokončení práce z minulých týdnů.

VIII. období 4. – 7. 5.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: předpony a předložky bez, bez-, roz-, vy-, vý-

 • opakování pravopisu UČ s. 23/7a do sešitu
 • přečíst žlutý rámeček s. 24
 • UČ s. 24/10 (psát bez závorek, dohromady nebo zvlášť: bez křídla, bezkřídlý,…)
 • UČ s. 24/13 a

čtení: Tajemství pergamenů (text v mailu)

MATEMATIKA

Učivo: písemné násobení jednociferným číslem

 • UČ s. 31/10, s. 32/14, 15
 • slovní úlohy UČ s. 32/12, 13 (výpočet, odpověď)
 • procvičování násobilky na PC:

https://skolakov.eu/matematika-3-trida

ZEMĚPIS (zkrácený týden)

DĚJEPIS

Učivo: Život ve městě

 • prohlédnout si dvě prezentace a vyplnit PL podle učebnice s. 34, 35 (v mailu)

 

VII. období 27. – 30. 4.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: předpony a předložky od, nad, před, pod

 • přečíst UČ s. 22 žlutý rámeček (nápověda: nevyšla s tvrdým y)
 • UČ s. 22/3 a, b, c do sešitu
 • UČ s. 23/4 ústně (dobrovolně)
 • UČ s. 23/5 (psát bez závorek, buď dohromady, nebo zvlášť: podpálit, od úst….)

Čtení: Bitva na řece Pádu (PL v příloze mailu)

MATEMATIKA

Učivo: písemné násobení jednociferným číslem

ZEMĚPIS

Učivo: Austrálie

Prohlédni si prezentaci Austrálie ( v mailu)

DĚJEPIS (státní svátek)

 

VI. období 20. – 24. 4. opakovací

ČESKÝ JAZYK

Učivo: opakování a procvičování: kořen slov a vyjmenovaná slova

alespoň dvě cvičení prosím napsat do sešitu

Čtení: práce s ukázkou z knihy Štěpán Kobliha není žádná bábovka

PL v mailu

MATEMATIKA

Učivo: opakování sčítání a odčítání do 20, malá násobilka

ZEMĚPIS, DĚJEPIS

 • dokončení práce z minulých týdnů
 •  

V. období 14. – 17. 4.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: Stavba slova, kořen slov

 • uč. s. 18/3 (vybere si z celého cvičení dva kořeny, ke každému z nich napíše 5 slov příbuzných  a barevně označí kořen)
 • uč. s. 18/4 (roztřídí do sloupečků podle společného kořene a ten pak označí ve všech slovech barevně)
 • s. 19/5 (doplní do textu slova z nabídky, text napíše do sešitu a u doplněných slov vyznačí kořen)
 • s. 19/6 a, b
 • procvičování kořene slov na PC:
 • https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/stavba-slova-3

čtení: práce s textem Knihovnické pohádky

PL v mailu

MATEMATIKA

Učivo: převody jednotek

 • s pomocí tabulky zopakovat jednotky délky, hmotnosti, objemu
 • s. 27/10; s. 28/15, 16; s. 28/17
 • výběr z následujících (těžší): s. 28/11, 12, 13; s. 29/20, 21
 • procvičování na PC:

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/prevody-jednotek

 

ZEMĚPIS

Učivo: Jižní Amerika – shrnutí

 • prohlédnout si prezentaci
 • vyplnit PL (kdo nemá tiskárnu, nebude dělat mapu a ostatní odpovědi napíše do sešitu)

PL a prezentace v mailu

DĚJEPIS

Učivo: Mistr Jan Hus

 

IV. období 6. - 9. 4.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: Stavba slova, kořen slov

 • do sešitu napsat s. 17/nahoře Sobotní výlet
 • žlutý rámeček s. 18 – přečíst, co je kořen, předpona a přípona, zapsat přehledně do sešitu
 • s. 18/2 do sešitu

čtení: dobrovolně přečíst přiložené texty o Velikonocích (v mailu)

 

MATEMATIKA

Učivo: násobení a dělení 10, 100, 1000

 • s. 26 přečíst žlutou tabulku dole (při násobení deseti přidáme za číslo jednu nulu, při násobení stem dvě nuly, při násobení tisícem tři nuly; při dělení stejný počet nul škrtáme)
 • s. 27/1, 2, 3, 4 do sešitu
 • stále opakovat a procvičovat písemné sčítání a odčítání

 

ZEMĚPIS

Učivo: jižní část Jižní Ameriky

 • přečíst s. 44, 45, vyplnit do PL (mají u sebe)

DĚJEPIS - velikonoční prázdniny

 

III. období 30. 3. – 3. 4. 2020 (opakovací)

ČESKÝ JAZYK

učivo: opakování - vyjmenovaná slova; samostatná práce s textem

 • dokončit úkoly z minulých týdnů
 • opakovat vyjmenovaná slova po P, S,V zpaměti
 • pokračovat v procvičování vyjmenovaných slov na PC (odkazy z minulého týdne)
 • alespoň dvě cvičení podle PC napsat do sešitu

Čtení: Sám na pustém ostrově (příloha)

 

MATEMATIKA

učivo: písemné odčítání - procvičování

 • dokončit, co chybí z minulých týdnů
 • pokud má vše hotovo: s. 26/34 (vypočítat samostatně, zkoušku může na kalkulačce)

DĚJEPIS

 • dokončit vše z minulých týdnů

ZEMĚPIS

 • dokončit vše z minulých týdnů

 

II. období 23. – 27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

učivo: procvičování pravopisu vyjmenovaných slov po V; samostatná práce s textem

 • vyplnit všechny zbývající úkoly v pracovních listech na vyjmenovaná slova po V, pokud ještě nějaké zbývají
 • zpaměti řada vyjmenovaných slov po V (obrázky zde)
 • https://www.mojecestina.cz/article/2008111503-vyjmenovana-slova-po-v
 • na stránkách moje čeština (přikládám odkaz)  udělat test vyjmenovaná slova po V1 a do sešitu napsat test vyjmenovaná slova po V2; dobrovolněi vyjmenovaná slova po V trojúhelníky, přesmyčky
 • https://www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova/vyjmenovana-slova-po-v
 • na stránkách pravopisně (následující odkaz) najdete další cvičení a diktáty na vyjmenovaná slova po V, prosím volte obtížnost pro 3. třídu; vyberte si některá cvičení a napište je do sešitu, pak si je zkontrolujte a opravte podle řešení

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/po-v/obt/3-trida-zs/typ/doplnovacka/

Čtení: Harry Potter (posílám text s úkoly; pokud máte tiskárnu, doporučuji text vytisknout. Úkoly je možné vyplnit buď přímo do zaslaného textu a odeslat zpátky mailem, nebo vypracovaný list vyfotit a poslat).

Harry Potter s úkoly.docx (21.58 kB)

MATEMATIKA

učivo: písemné odčítání

 • písemné odčítání s. 24/19, 22, 23 (jen vypočítat); po vypočítání zkontrolovat na kalkulačce a barevně opravit
 • slovní úlohy (výpočet, odpověď) s. 24/21; s. 25/24

 

DĚJEPIS

učivo: církev ve středověku

 • O klášterech a křesťanské církvi - přečíst UČ. s. 30, 31
 • vyplnit PL a nalepit do sešitu, pokud nemáte tiskárnu, stačí podle PL napsat zápis do sešitu

KLÁŠTERY 7.S..docx (14.56 kB)

ZEMĚPIS

učivo: Severní část Jižní Ameriky

 • Severní část Jižní Ameriky – přečíst UČ. s. 42, 43, vyplnit příslušnou část PL (mají u sebe)
 
I. období 11. - 20. 3. 2020
MATEMATIKA
učivo: písemné odčítání
 Prosím počítat vše bez kalkulačky, pokud bude mít problém s dodržením sloupečků, použijte kostičkovaný papír:
s. 22/14 vypočítat do sešitu
přečíst žlutý rámeček s. 23 (už jsme to dělali na začátku roku i minulý rok)
s. 24/17, 18 vypočítat do sešitu
 
procvičování na PCwww.skolakov.eu matematika 2. třída (sčítání a odčítání do 20); matematika 3. třída a matematika 4. třída písemné sčítání a odčítání do 10 000:
 
www.naucsepocitat.cz, matematika  sčítání a odčítání do 20 s přechodem a sčítání a odčítání do 1000 pod sebou; všechna cvičení je možné vytisknout na papír nebo řešit přímo v PC:
 
ČESKÝ JAZYK
učivo: vyjmenovaná sova po V
vyplnit všechny zbývající úkoly v pracovních listech na vyjmenovaná slova po V
zpaměti přeříkat řadu vyjmenovaných slov po V
do sešitu s. 17/43 a, 44 a
 
procvičování na PC: opět na stránkách školákov a nauč se psát, tam je možné cvičení vytisknout
 
ZEMĚPIS 
učivo: Jižní Amerika
ve škole dostali pracovní list, prosím vyplnit
prohlédnout si prezentaci Jižní Amerika (přiloženo v emailu)
 
DĚJEPIS
učivo: Karel IV.
pustit si tři krátké filmy o Karlu IV. z webové stránky Dějiny českého udatného národa: