Aktuální počasí

Počasí dnes:

19. 9. 2020

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Obsah

vyučující: Blanka Eisenhammerová

email: eisebl@seznam.cz

pokud budete potřebovat něco řešit po telefonu, pošlete své telefonní číslo emailem, ozvu se co nejdříve

XV. období 22. – 26. 6. (opakovací)

ČESKÝ JAZYK

Učivo: procvičování pravopisu shody přísudku s podmětem, opakování

 • procvičování shody přísudku s několikanásobným podmětem: do sešitu UČ s. 50, 51/9, s. 51/11
 • opakování podstatných jmen: UČ s. 55/8 (u podstatných jmen určit a napsat i vzor)

čtení: text z vlastní knihy nebo časopisu

MATEMATIKA

Učivo: procvičování zaokrouhlování desetinných čísel

 • UČ s. 46/1, s. 46/3
 • Slovní úlohy: s. 47/5, 48/6, 48/7
 • procvičování na PC:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3266

ZEMĚPIS

Učivo: opakování ČR

 • podle mapy zopakovat pohoří, řeky a nížiny v ČR, případně vyhledat místa, která jste v minulosti navštívili nebo kam o prázdninách pojedete

DĚJEPIS

Učivo: opakování kapitoly Národní buditelství

 • podle učebnice s. 48, 49 vyplnit opakování v PL

 

XIV. období (15. – 19. 6.)

ČESKÝ JAZYK

Učivo: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

čtení: O. Batlička, Světluška

MATEMATIKA

Učivo: násobení a zaokrouhlování desetinných čísel

Učivo: Jsme Evropané (EU)

 • přečíst v učebnici s. 26, 27 a vyplnit druhou stranu PL z minulého týdne

DĚJEPIS

Učivo: Technické vynálezy

 • přečíst v učebnici s. 46, 47 a vyplnit v PL kapitolu Technické vynálezy
 • krátké video k tématu:

https://edu.ceskatelevize.cz/veda-a-technika-v-ceskych-zemich-po-roce-1848-5e441a91f2ae77328d0a6dca

 

XIII. období (8. – 12. 6.)

ČESKÝ JAZYK

Učivo: shoda přísudku s několikanásobným podmětem

 • opakování a procvičování: PL Shoda přísudku s podmětem zkontroluj věty (stačí část)
 • UČ s. 46 a 48 přečíst žlutý rámeček, dobrovolně s. 46, 47/1 a s. 48/4 vyhledat podměty a sledovat, jaké i/y je v přísudku (ústně, stačí jen pár vět)
 • z následujícího odkazu na webové stránky opsat do sešitu tabulku s vysvětlením (vlevo), pak procvičovat:

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/prisudek_a_nekolikanasobny_podmet1.htm

 • písemně do sešitu UČ s. 47/2
 • další možné procvičování:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

čtení: Otakar Batlička: Na útěku

MATEMATIKA

Učivo: násobení desetinných čísel číslem přirozeným

 • výkladové video:
 • https://www.youtube.com/watch?v=rporSOcjHDU
 • vysvětlení učiva je i v UČ s. 43, pruh Pamatujte
 • do sešitu vypočítat UČ s. 43/1, 44/2, 3 (těžší příklady si zapíše jako písemné násobení pod sebou)
 • sbírka s. 62/1a, b (cvičení b si bude psát jako písemné násobení pod sebou)
 • další možné procvičování:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

ZEMĚPIS

Učivo: ČR - suroviny, průmysl, doprava

 • podle textu v učebnici (s. 22 – 25) vyplnit první stranu PL Suroviny, průmysl, doprava (PL v mailu)

DĚJEPIS

Učivo: Česká kultura konce 19. století

 • podle textu v učebnici s. 44, 45 vyplnit příslušnou kapitolu v PL
 • krátké video k tématu:

https://edu.ceskatelevize.cz/narodni-divadlo-5e441a90f2ae77328d0a6db8

 

XII. období 1. – 5. 6. (opakovací)

ČESKÝ JAZYK

Učivo: dopis nebo email kamarádovi, opakování pravopisu

 • podle UČ s. 65 dole a 66 zkusí napsat do sešitu krátký dopis, pohlednici nebo email kamarádovi, příbuznému apod., pozor na správnou úpravu
 • opakování pravopisu: UČ s. 38/17 a, b (podtrhnout přídavná jména), c (nad podstatná jména napsat vzory); UČ s. 38/18

čtení: vlastní kniha nebo časopis

MATEMATIKA

Učivo: opakování sčítání a odčítání desetinných čísel; procvičování násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000

 • sčítání a odčítání desetinných čísel: Sbírka úloh z matematiky s. 56/3 (jeden sloupeček), s. 57/7 (jeden sloupeček)
 • násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000: UČ s. 41/4, s. 42/7, 8, 9 (zapisovat si jako příklady 82,3 : 10 = )

ZEMĚPIS, DĚJEPIS

 dokončení práce z minulých období, opakování

 

XI. období 25. – 29. 5.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: Shoda přísudku s podmětem

Čtení: ukázka z knihy Nedělní odpoledne, 2. část                     

MATEMATIKA

 • Učivo: násobení desetinných čísel 10, 100, 1000

 • pokračovat v PL Sčítání a odčítání desetinných čísel procvičování (druhý a třetí pruh)
 • pustit si výukové video:
 • https://www.youtube.com/watch?v=YNbpMFwsmNY
 • přečíst si v učebnici s. 40, 41 zelený rámeček
 • do sešitu vypočítat UČ s. 41/1, 2, 3 (psát do sloupečků jako příklady 6,2 . 10 = 62)

ZEMĚPIS

Učivo: obyvatelstvo ČR, vesnice a města

 • podle učebnice vyplnit PL (v mailu)

DĚJEPIS

Učivo: hospodářský rozvoj po r. 1848

 • podle učebnice s. 42, 43 vyplnit druhou stranu PL (Hospodářský rozvoj po roce 1848)

 

X. období 18. – 22. 5.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: procvičování přídavných jmen

 • do sešitu UČ s. 35/10a, s. 36/12a (dřevěný knoflík,…), s. 38/19, s. 39/20a

Čtení: ukázka z knihy Nedělní odpoledne, 1. část

MATEMATIKA

Učivo: opakování a procvičování sčítání a odčítání desetinných čísel

 • PL Sčítání a odčítání desetinných čísel PDF (doporučuji počítat vše pod sebou)
 • PL Sčítání a odčítání desetinných čísel procvičování (opět počítat pod sebou, zatím jen pruh č. 1). PL zaslány mailem

ZEMĚPIS

Učivo: ČR – povrch, vodstvo

 • podle UČ s. 6 – 9 a podle mapy s. 28 (případně jakékoli jiné mapy) vyplnit PL

DĚJEPIS

Učivo: rok 1848

 • přečíst UČ s. 40, 41 a vyplnit v PL Rok 1848
 • Krátké video:

https://edu.ceskatelevize.cz/revoluce-1848-v-cechach-5e441a8ff2ae77328d0a6dac

 

IX. období 11. – 15. 5. (opakovací)

ČESKÝ JAZYK

Učivo: opakování přídavných jmen

 • do sešitu podle UČ s. 34/6 a, b; s. 34/7 a, b; s. 34/8; s. 34, 35/9 b

čtení: ukázka z knihy Psí deník (v mailu)

 

MATEMATIKA

Učivo: opakování a procvičování sčítání a odčítání desetinných čísel

 • krátké video s vysvětlením:  (odkaz v mailu)
 • UČ s. 40/8, 9 (výpočet, odpověď)
 • UČ s. 40/10 (od čísel v horním řádku tabulky odčítat čísla ze sloupce, místo do tabulky si napíše příklady klasicky pod sebe, pozor na desetinné čárky, musí být přesně pod sebou)
 • Procvičování na PC (dobrovolně), příklady si bude psát pod sebou, pak označí výsledek:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4101

ZEMĚPIS

Učivo: opakování – země v srdci Evropy

 • podle prezentace z minulého týdne a podle učebnice s. 4, 5 napsat do sešitu nejdůležitější informace o ČR (hlavní město, přibližný počet obyvatel, sousední státy)

DĚJEPIS

Učivo: opakování – Palacký a NO

 • prohlédnout si krátké video:

https://edu.ceskatelevize.cz/narodni-obrozeni-5e441a8ef2ae77328d0a6d98

 

VIII. období 4. – 7. 5.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: přídavná jména

 • UČ s. 33/3 (stačí napsat jedno přídavné jméno); s. 33/4; s. 33, 34/5 (psát jen vytvořená přídavná jména); s. 33/6a

čtení: Tajemství pergamenů (text v mailu)

MATEMATIKA

Učivo: sčítání a odčítání desetinných čísel

 • UČ s. 39/2, 4, 5 (počítat pod sebou)
 • Zelený rámeček a poučka Pamatujte si s. 39 (přečíst)
 • UČ s. 40/6 (počítat pod sebou)

ZEMĚPIS (zkrácený týden)

DĚJEPIS

Učivo: Palacký a národní obrození

 • přečíst UČ s. 38, 39 a vyplnit v PL

 

VII. období 27. – 30. 4.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: přídavná jména

 • UČ s. 31/4 (opakování – číslovky)
 • Přídavná jména: UČ. s. 32 žlutý rámeček do sešitu
 • UČ s. 32, 33/1 vypsat přídavná jména do sešitu
 • přečíst žlutý rámeček s. 33
 • UČ s. 33/ 2 do sešitu (ke každému podstatnému jménu vymyslí jedno přídavné)

Čtení: Bitva na řece Pádu (PL v příloze mailu)

MATEMATIKA

Učivo: sčítání desetinných čísel

 • přečíst UČ s. 37, 38 zelené rámečky
 • PL písemné sčítání desetinných čísel (v mailu)
 • UČ s. 38/1 (příklady psát pod sebe, ohlídat, aby desetinné čárky byly vždy pod sebou)

ZEMĚPIS

Učivo: ČR úvod

Prostudovat prezentaci Země v srdci Evropy

DĚJEPIS (státní svátek)

 

VI. období 20. – 24. 4. (opakovací)

ČESKÝ JAZYK

Učivo: opakování pravopisu podstatných jmen, procvičování – číslovky

 • opakování podstatných jmen UČ s. 28/21 a s. 29/27
 • opakování číslovek s. 31, 32/6 vyhledat číslovky
 • PL číslovky

Čtení: práce s ukázkou z knihy Štěpán Kobliha není žádná bábovka

PL v mailu

MATEMATIKA

Učivo: procvičování desetinné číslo a desetinný zlomek

Opakování – násobilka

 • desetinné číslo a desetinný zlomek: UČ s. 50/7
 • opakování -  malá násobilka (nauč se počítat - odkaz)

http://www.naucsepocitat.cz/mala-nasobilka/print/?min=2&max=9

 • PL písemné násobení opakování (v mailu)

ZEMĚPIS, DĚJEPIS

 • dokončení práce z minulých týdnů

 

V. období 14. – 17. 4.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: číslovky

 • s. 29 modrý rámeček (přečíst, do sešitu stručný zápis)
 • s. 30/1 vypsat číslovky do sešitu
 • s. 30/2 ústně (nahlas přečíst, pozorovat, kde je tečka)
 • žlutá poučka s. 31 – zapsat do sešitu
 • opakování podstatných jmen: s. 27/19

čtení: práce s textem Knihovnické pohádky (v mailu)

MATEMATIKA

Učivo: desetinné zlomky a desetinná čísla

 • prezentace z minulého týdne od sl. 10
 • uč. s. 36/5, 6
 • pracovní list Desetinné zlomky a desetinná čísla 2 (v mailu)
 • dobrovolný úkol: kde se setkáme v běžném životě s desetinnými čísly?

ZEMĚPIS

Učivo: Evropa – opakování

 • PL Evropa – opakování (v mailu)

DĚJEPIS

Učivo: Novověk – opakování

 • v PL vyplnit test novověk, prosím samostatně, s pomocí sešitu a učebnice

 

IV. období 6. - 9. 4.

ČESKÝ JAZYK

Učivo: popis pracovního postupu, opakování vzorů podstatných jmen

 1. Podle učebnice s. 73 sestaví a zapíše do sešitu  stručný návod (stačí v bodech), jak vyrobit kraslici, jednotlivé body doporučuji očíslovat a dodržovat správné pořadí jednotlivých činností.
 2. Opakování podstatných jmen – výběr z PL v mailu (dokončit příští týden)

čtení: dobrovolně přečíst přiložené texty o Velikonocích (v mailu)

 

MATEMATIKA

Učivo: desetinný zlomek, desetinné číslo

 1. UČ s. 34/1 (ústně), 34/2 do sešitu
 2. Prezentace (zatím jen do sl. 10) a PL (je i s řešením) - v mailu

 

ZEMĚPIS

Učivo: Evropa – opakování

 1. uč. s. 54, 55 - na mapě ukázat jednotlivé oblasti Evropy (střední, severní, západní, jižní…. a pojmenovat nejdůležitější státy, s pomocí sešitu zopakovat, co o nich ví)
 2. dobrovolně práce s obrázky s. 55 (ústně)

DĚJEPIS – velikonoční prázdniny

 

III. období 30. 3. – 3. 4. 2020 (opakovací)

ČESKÝ JAZYK

učivo: procvičování pravopisu podle vzorů podstatnýcj jmen; samostatná práce s textem

 • pracovní listy na procvičování pravopisu podstatných jmen (zaslané mailem minulý týden)
 • na následujícím odkazu jsou 4 cvičení s kontrolou
 • alespoň dvě vybraná cvičení napsat do sešitu

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_koncovky_podstjmen_procvic1.htm

Čtení: Sám na pustém ostrově (příloha)

MATEMATIKA

učivo: opakování - zlomky, písemné sčítání a odčítání

 • dokončit práci z minulých týdnů (zlomky)
 • opakování – písemné sčítání a odčítání, výběr z následujících odkazů:

DĚJEPIS

 • dokončit práci z minulých týdnů

ZEMĚPIS

 • dokončit práci z minulých týdnů

 

II. období 23. – 27. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK

učivo: pravopis podle vzorů podstatných jmen; samostatná práce se textem

 • pokračovat v pracovním listu Vzory rodu mužského – dokončit zbývající
 • opakování a procvičování vzorů podstatných jmen všech rodů, posílám odkazy na další procvičování na internetu; některé z nich by bylo vhodné psát do sešitu; úkolů je tam spousta, ale zůstaňte na obtížnosti pro 4. třídu

https://www.pravopisne.cz/2011/08/koncovky-podstatnych-jmen-1/

https://www.mojecestina.cz/article/2018070202-test-urcovani-vzoru-podstatnych-jmen-harry-potter

Čtení: Harry Potter (posílám text s úkoly; pokud máte tiskárnu, doporučuji text vytisknout. Úkoly je možné vyplnit buď přímo do zaslaného textu a odeslat zpátky mailem, nebo vypracovaný list vyfotit a poslat)

MATEMATIKA

učivo: zlomky - opakování, procvičování 

 • procvičování podle uč. do sešitu nebo ústně: s. 49/3, 5; s. 50/9, 11; s. 51/14; s. 53/29 (pokud budete chtít cvičení zkontrolovat, prosím vyfoťte a pošlete)
 • zlomky opakování PL (prosím vytiskněte, po vyplnění vyfoťte a zašlete ke kontrole)

DĚJEPIS

učivo: novověk - opakování

 • novověk – opakování: vyplnit v PL Opakování (doplň k obrázku popisek a dvě informace)

ZEMĚPIS

učivo: východní Evropa

 • východní Evropa – přečíst v UČ s. 50 – 53, vyplnit druhou stranu v PL (stačí část, dokončí příští týden)
 • prohlédnout si zaslané prezentace (pokud nepůjdou otevřít, napište mi, pošlu je v jiném formátu)

CHEMIE

učivo: směsi a roztoky

- opakovat směsi stejnorodé a různorodé a roztoky podle sešitu

 

I. období 11. - 20. 3. 2020

ČESKÝ JAZYK
učivo: vzory rodu mužského
pokračovat v pracovním listu na vzory rodu mužského
procvičování na PC  na stránkách školákov a nauč se psát, tam je možné cvičení i vytisknout:
číst jakoukoli knihu nebo časopis
 
MATEMATIKA
učivo: zlomky opakování
dokončit s. 32/1, pak 33/2, 3
dokončit vše, co chybí na pracovním listu, u každého cvičení by měl být napsaný vzor
posílám ještě další dobrovolné procvičování na zlomky, je to i s řešením (pro kontrolu)
 
DĚJEPIS
učivo: rozvoj dopravy, průmyslová a zemědělská revoluce
rozvoj dopravy, průmyslová a zemědělská revoluce s. 34, 35 přečíst a vyplnit příslušnou stránku v pracovním listu 
pustit si krátké filmy z Dějin českého udatného národa: Zemědělství a vítězství brambor, Manufaktury, Věk páry:
 
ZEMĚPIS
učivo: Jihovýchodní Evropa
vyplnit list Jihovýchodní Evropa podle učebnice (dostal v úterý)
 
CHEMIE
učivo: roztoky opakování
podle zápisu v sešitu zopakovat roztoky