Aktuální počasí

Počasí dnes:

10. 4. 2021

obl

Bude polojasno až oblačno, na SV Čech až zataženo a ojediněle přeháňky nebo déšť. Denní teploty 14 až 18°C. Noční teploty 5 až 1°C.

Obsah

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

12. – 16. 4. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden budeme opakovat oblečení, říkat, kdo má co na sobě,

  navzájem se ptát a krátce odpovídat

- zopakujeme hodiny, předložky s časem IN, ON, AT

- seznámíme se s přítomným průběhovým časem,

   ke kterému potřebujete sloveso TO BE

   PŘÍKLADY: I am sitting. You are writing. He is singing. She is dancing.

                       We are learning English. They are reading.

- 41/4 do sešitu napište o každém z dětí 2 věty. Co má na sobě

   a co právě teď dělá. (Připravíme na online výuce.)

.....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

6. – 9. 4. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden se budeme ptát, co má kdo na sobě, a říkat krátké odpovědi

  Are you wearing…?        Yes, I am.     No, I am not.

  Is John/he wearing…?    Yes, he is.    No, he is not.

  Is Jane/she wearing…?   Yes, she is.  No, she is not.

pyjamas

[pəˈdʒɑːməz]

pyžamo

nightdress

[ˈnaɪtˌdres]

noční košile

plain

[pleɪn]

bez vzorku

striped

[straɪpt]

proužkovaný

spotted

[ˈspɒtɪd]

tečkovaný

polka-dot

 

puntíkovaný

great

[greɪt]

báječný, skvělý

terrible

[ˈterəbəl]

hrozný

 

- do sešitu napiš 7 otázek ke cvičení 48/1 a k nim krátké odpovědi

   podle vzoru ve cvičení 49/3 – vzorové otázky nepiš,

   připravíme na online výuce 7. 4.

.....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

29. – 31. 3. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- v tomto krátkém týdnu budeme procvičovat slovní zásobu OBLEČENÍ str.       46-47

- budeme trénovat hodiny a předložky s časem IN, ON, AT

- budeme opakovat užití neurčitého členu a/an

- do sešitu popiš oblečení dívky Pat a chlapce Willa 47/3

   VZOR: Pat is wearing…..             Willy is wearing…….


.....................................................................................................................................

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

22. – 26. 3. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden budeme popisovat, co máme/nemáme na sobě

  I am wearing….   I am not wearing….

- budeme číst a překládat 46/1, 47/5

- budeme říkat, co má na sobě jiná osoba

  He/She is wearing…..

- 47/3 Jane, Mike – popiš jejich oblečení (piš do sešitu)

....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

15. – 19. 3. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden budeme trénovat otázky a odpovídat na ně:

   WHAT DO YOU DO IN/ON…?      Co děláš v….?

   WHEN DO YOU…?       Kdy (něco) děláš?

   WHAT TIME DO YOU…?     V kolik hodin (něco) děláš?

- zopakujte si sloveso TO BE (3. třída), tabulku si přepište nebo

   vytištěnou vlepte do sešitu

 

 

zápor

(přidáme NOT)

otázka

(změníme pořadí)

I am

Já jsem

I am not

Am I…?

You are

Ty/Vy jste

You are not

Are you…?

He is

On je

He is not

Is he…?

She is

Ona je

She is not

Is she…?

It is

Ono/To je

It is not

Is it…?

We are

My jsme

We are not

Are we…?

They are

Oni jsou

They are not

Are they…?

 

- budeme trénovat nová slovíčka

welcome

[ˈwelkəm]

vítat

fashion

[ˈfæʃən]

móda

fashion show

[…ʃəʊ]

módní přehlídka

model

[ˈmɒdəl]

model/ka

hat

[hæt]

klobouk

T-shirt

[ˈtiːˌʃɜːt]

tričko

shirt

[ʃɜːt]

košile

sweater

[ˈswetə]

svetr

sweatshirt

[ˈswetˌʃɜːt]

mikina

jeans

[dʒiːnz]

džíny

trousers

[ˈtraʊzəz]

kalhoty

socks

[sɒks]

ponožky

shoes

[ʃuːz]

boty

dress

[dres]

šaty (dámské)

blouse

[blaʊz]

blůza, halenka

skirt

[skɜːt]

sukně

jacket

[ˈdʒækɪt]

sako, bunda, krátký kabát

tie

[taɪ]

kravata, (s)vázat

wear

[weə]

mít na sobě, nosit

clothes

[kləʊðz]

oblečení, oděvy

 

- do sešitu nakreslete/nalepte 10 druhů oblečení a popište je i s barvou,

   kde je to možné, použijte neurčitý člen a/an (v jednotném čísle)

 a red skirt 

....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

1. – 5. 3. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden budeme opakovat a procvičovat probrané učivo,

   hodiny a časové výrazy

- budeme říkat, co kdy děláme

   VZOR: I read a book every day in the evening.

- budeme pracovat se cvičeními 41/ 6,   42/1, 2,   43/4, 5

- do sešitu napiš 7 vět o sobě (42/2 + další dvě aktivity,

  vždy s určením, kdy je děláš (viz vzor výše), pište až po pondělní

  online výuce

....................................................................................................................................

22. – 26. 2. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden si do paměti vtiskněte přehled předložek s časovými údaji

IN

ON

AT

roční období

den (Monday…, birthday, Christmas day, holiday

čas (hodiny)

měsíce

 

PAMATUJ:

at night, at noon, at the weekend

části dne (morning, afternoon, evening)

 

 

 

 

lesson

[ˈlesən]

vyučovací hodina

lessons

[ˈlesəns]

vyučování

week

[wiːk]

týden

weekdays

[ˈwiːkˌdeɪs]

pracovní dny

ride (a bike)

[raɪd…]

jezdit (na kole)

walk

[wɔːk]

jít pěšky

talk

[tɔːk]

mluvit, povídat

go to the cinema

[…ˈsɪnɪmə]

jít do kina

go on a trip

 

jít/jet na výlet

go swimming

 

jít plavat

visit friends, grandparents

[ˈvɪzɪt…]

navštěvovat přátele, prarodiče

do homework

[…ˈhəʊmˌwɜːk]

dělat/psát domácí úkoly

go skiing

 

lyžovat

when

[wen]

kdy

usually

[ˈjuːʒʊəlɪ]

obvykle

sometimes

[ˈsʌmˌtaɪmz]

někdy

 

- do sešitu opište nebo vytištěné vlepte slovíčka i tabulku s předložkami

- do sešitu napiš cvičení 42 – 43/3, piš nejdříve ve středu,

   budeme řešit na online výuce

....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

15. – 19. 2. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden se budeme učit hodiny (str. 40 – 41)

- otázka: WHAT´S THE TIME?     - odpověď: IT IS….

o´clock

[ə´klɒk]

celá hodina

half past

[hɑːf] [pɑːst]

půl

quarter past

[ˈkwɔːtə] [pɑːst]

čtvrt

quarter to

[ˈkwɔːtə] [tuː]

tři čtvrtě

- máte – li možnost, připravte si papírové hodiny nebo si na papír

 nakreslete ciferník a zvlášť jednu kratší a jednu delší hodinovou ručičku

- do slovníku zezadu napište překlady těchto vět (nápověda 40/2) VŠE SLOVY

Je pět hodin.

Je půl čtvrté.

Je čtvrt na sedm.

Je tři čtvrtě na deset.

Je jedenáct hodin.

Je půl desáté.

Je čtvrt na jednu.

Je tři čtvrtě na osm.

....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

8. – 12. 2. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden se budeme stále procvičovat školní předměty a činnosti při nich 39/4

- budeme opakovat sloveso HAVE GOT (mít) i v záporu HAVE NOT GOT i v otázce HAVE THEY GOT…?

- na pátek 12. 2. si připravte čtení a překlad komiksu 36 - 37

- do slovníku zezadu napiš 8 vět 39/4, co pravděpodobně neděláte při daném předmětu

  VZOR: We don´t cut paper in PE.

....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

1. – 5. 2. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden budeme procvičovat školní předměty a činnosti při nich 39/4

- přečteme a přeložíme text 38/3

- budeme opakovat sloveso HAVE GOT (mít) 38/2

- do slovníku zezadu napiš 8 vět 39/4

  VZOR: In French we sing French songs.

                                    nebo

              We sing French songs in French. (Tato věta lépe odpovídá

              anglickému slovosledu, kdy podmět /kdo, co/ je na prvním místě)    

...................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

25. – 28. 1. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden se budeme učit říkat anglicky školní předměty a činnosti při nich

- školní předměty se učte psát slovem a pamatujte, že je vždy píšeme s velkým písmenem.

English

[ˈɪŋglɪʃ]

angličtina

French

[frentʃ]

francouzština

German

[ˈdʒɜːmən]

němčina

Maths

[mæθs]

matematika

Science

[ˈsaɪəns]

přírodověda

Geography

[dʒɪˈɒgrəfɪ]

zeměpis, vlastivěda

Art

[ɑːt]

výtvarná výchova

Craft

[krɑːft]

pracovní činnosti

Music

[ˈmjuːzɪk]

hudební výchova

PE

pi:  i:

tělesná výchova

cut paper

[kʌt] [ˈpeɪpə]

stříhat papír

work in pairs and groups

[wɜːk] in [peəs] and [gruːps]

pracovat ve dvojicích a ve skupinách

make things

[meɪk] [θɪŋs]

vyrábět věci

say dialogues

[seɪ] [ˈdaɪəˌlɒgs]

říkat rozhovory

picture

[ˈpɪktʃə]

obrázek

language

[ˈlæŋgwɪdʒ]

jazyk (řeč)

exercise

[ˈeksəˌsaɪz]

cvičení

learn new words

[lɜːn] [njuː] [wɜːds]

učit se nová slovíčka

- do sešitu napiš o školních předmětech

I love…

I like…

I don´t mind…

I don´t like…

I hate…

...................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

18. – 22. 1. 2021 

Ahoj děvčata a kluci,

tento týden se naučíme říkat, co kdo nečte, nemá rád, nehraje…

- do slovníku přepište nebo vytištěné vlepte

chess

[tʃes]

šachy

cards

[kɑːds]

karty

especially

[ɪˈspeʃəlɪ]

obzvlášť

horror films

[ˈhɒrə]

horory

 

- připomeň si: I do not /I don´t…..like, mind, play, play the….

- při záporu se ve 3. osobě jednotného čísla (he, she, it) opět MUSÍ objevit -S-

   He/She  does not  like, play, read….    He/She doesn´t like, play, read…. 34/2

 

- do sešitu napište podle obrázků 34/1 věty, kdo, co a který den dělá

VZORY: (nejsou na obrázcích)  

Six boys play ice hockey on Monday.     Tim plays the violin on Friday.

- přečti a přelož 35/4 rozhovor

- s ostatními cvičeními budeme pracovat při online výuce

..................................................................................................................................

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

11.1. - 15. 1. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

tento týden budeme trénovat novou slovní zásobu a trochu gramatiku.

- do slovníku přepište nebo vytištěné vlepte

magazine

[ˌmægəˈziːn]

časopis

newspaper

[ˈnjuːzˌpeɪpə]

noviny

story book

[ˈstɔːrɪ …]

kniha povídek

fairy tale

[ˈfeərɪ] [teɪl]

pohádka

comic

[ˈkɒmɪk]

komiks

weekend

[ˌwiːkˈend]

víkend

every

[ˈevrɪ]

každý

for my…(daddy)

 

pro mého tatínka

in the evening

…[ˈiːvnɪŋ]

večer

in the morning

 

ráno

in the afternoon

…[ˌɑːftəˈnuːn]

odpoledne

at night

[æt] [naɪt]

v noci

 

- zapamatuj si, že pro 3. osobu jednotného čísla (he/on, she/ona, it/ono, to)

  v přítomném čase přidáváme ke slovesu  -s (reads, plays, sings…)

   I read a magazine. My mum reads a magazine.

   I run very fast. My brother runs very fast.

- do sešitu napište 5 vět o tom, co kdo čte (můžete si vymýšlet) , pomůže vám, když si přečtete a přeložíte 32/2

 

...................................................................................................................................

 

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

4. – 8. 1. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

tento týden budeme pouze opakovat učivo z období před prázdninami, nová látka nás čeká příští týden podle situace ve škole nebo online.

- opakujte si slovíčka 30/4, čtěte a překládejte 30/1

- opakujte měsíce v roce, nejen řadu, ale dokázat jakýkoliv měsíc říci hned anglicky a naopak

- do školního sešitu napište anglicky 4 roční období a pod ně psace správné měsíce    (nezapomeňte, že měsíce se vždy píší s velkým písmenem na začátku),

- měsíce musíte umět i napsat správně anglicky

- naučte se řadu dní v týdnu, anglický týden začíná nedělí, dny se píší vždy s velkým písmenem, tabulku přepište do slovníku nebo vytiskněte a vlepte

Sunday

[ˈsʌndɪ]

neděle

Monday

[ˈmʌndɪ]

pondělí

Tuesday

[ˈtjuːzdɪ]

úterý

Wednesday

[ˈwenzdɪ]

středa

Thursday

[ˈθɜːzdɪ]

čtvrtek

Friday

[ˈfraɪdɪ]

pátek

Saturday

[ˈsætədɪ]

sobota

 

....................................................................................................................................

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

23. - 27. 11. 2020

Ahoj děvčata a kluci,

při online výuce budeme opakovat ovoce, zeleninu a přidáme další potraviny.

- do slovníku opište slovíčka 27/4, výslovnost na online hodině

- přečtěte si o tradiční a moderní anglické snídani a porovnejte je s vaší snídaní  27/3

- naučíme se fráze:  Here you are. Tady máš.

                                    Have a/an … Have an apple. Dej si ….jablko. 

- opakujte lekci s koníčky str. 12 – 13, sloveso can/cannot str. 14 – 15, sporty play/do/go a hudební nástroje play the… str 16 - 17

- zde máte pár tvrzení, rozhodněte, zda jsou či nejsou pravdivá, zkuste vytvořit pro spolužáky podobná tvrzení

TRUE (pravda) X FALSE (lež) T nebo F napište do sešitu.

  1. Your Mum can speak Czech.
  2. You can write.
  3. Canaries can´t fly.
  4. Dogs can run fast.
  5. Your Dad can ride a bike.
  6. Cats can´t jump.
  7. Snakes can sing.

 


....................................................................................................................................

 

16. – 20. 11. 2020

Ahoj kluci a děvčata,

v dalším týdnu nás čeká:

- nová slovní zásoba – do slovníčku opište slova 25/5 a učte se je

  na online výuce budeme trénovat výslovnost

  a pracovat se cvičeními str. 24/1, 2, 25/3

- naučíme se otázku Do you like…?   Máš rád/a...?

                a odpovědi Yes, I do. /No, I don´t.

- do školního sešitu napište, jakou zmrzlinu ne/máš rád/a:

 I love…….ice cream.

I like……..

I don´t mind…….

I don´t like……….               

I hate………. 

...................................................................................................................................

9. – 13. 11. 2020

Ahoj kluci a děvčata,

v novém týdnu nás čeká:

- nová slovní zásoba – do slovníčku opište slova ze cvičení 23/6 a učte se je

na online výuce budeme trénovat výslovnost a pracovat se cvičeními str. 22, 23

- čtěte a překládejte 22/1

- budeme říkat věty: I love…….[lʌv]                       miluji….

                                     I like……..[laɪk]                    mám rád/a….

                                     I don´t mind……. [maɪnd] nevadí mi…..   

                                     I don´t like……….                nemám rád/a….  

                                     I hate……….  [heɪt]              nesnáším….

 

.....................................................................................................................................

 

2. - 6. 11. 2020

Ahoj děvčata a kluci,

při online výuce natrénujeme slovíčka 19/4 a čeká vás čtení a překlad 18/1

NAUČ SE:

play + hra /play football, play games, play tennis…/

go + sport končící –ing /go swimming, go cycling, go surfing…/

do + bojový sport /do karate, do judo…/

 

Do školního sešitu (nebo na podepsaný papír) napište 10 vět 16/1

- napište 10 jmen (nejlépe anglických) (pro 5 sportů a 5 hudebních nástrojů)

a tvořte věty co kdo umí/neumí hrát a na co kdo umí/neumí hrát

VZOR: ( Jane can play tennis. Peter cannot play the guitar.)

 

...................................................................................................................................

 

 

19. - 23. 10. 2020

Ahoj kluci a děvčata, doufám, že se uvidíme na online výuce, kde se podíváme na učivo z minulého týdne i na nové.

16/1 nacvičíme slovní zásobu a budeme tvořit věty

VZOR:

I can play football. I cannot play basketball.

I can play the drums. I cannot play the piano.

 

16/2  před hudebním nástrojem vždy THE.

 

16/3   čtení a překlad

 

16/4  tvoření otázek a krátkých odpovědí

VZOR:

Can you play the drums? Yes, I can.

Can you play the piano? No, I cannot.

Can you play tennis? Yes, I can.

 

..................................................................................................................................

Ahoj děvčata a kluci,

po dobu karantény procvičujte slovní zásobu – koníčky

str. 12 – 13 (My hobby is…My hobby is not…) trénujte

i s jinými zájmeny (your – tvůj, váš, her – její, his – jeho,

our – náš, their – jejich), kontrolní úkol bude z vět typu:

  Její koníček je houbaření. Her hobby is mushrooming.

Jeho koníček je čtení. His hobby is reading.

Náš koníček je cestování. Our hobby is travelling. Atd.


 

Nacvičte sloveso CAN (ken) umět a CANNOT (ken not) neumět

str. 14/1 skate /skeit/ draw /dró/ jump /džamp/ ostatní umíte

str. 14/2 - přehled, str. 14/3 – prohlédnou souvětí a tvořit podobná

He can ski but he cannot swim.

We can speak English but we cannot run fast. Atd.

str. 15/4 napište věty do sešitu nebo na podepsaný papír

Vzor: Peter cannot count.