Aktuální počasí

Počasí dnes:

13. 4. 2021

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Obsah

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

6. – 9. 4. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden zopakujte předložky s časem

  IN – rok, roční období, měsíce, části dne /  ON – dny  / AT  -  čas

- zopakujte si tvoření -ing tvarů sloves (běžně, odstranění -e, zdvojení)

- nově se budeme učit využít přítomný čas průběhový pro vyjádření

   naplánované blízké budoucnosti 54/3,4   55/5,6

- do sešitu napiš otázky z 3. a 4. „obrazovky v 1. sloupci na str. 53

  (už jsme připravovali a ještě jednou projdeme na online výuce)


....................................................................................................................................

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

29. – 31. 3. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento krátký týden věnujeme opakování slovní zásoby OBLEČENÍ + a/an,

   slovní zásoby ČÁSTI LIDSKÉHO TĚLA, přítomného průběhového času + tvoření

   -ing tvarů sloves

- 50/1 JOE – do sešitu popište jeho oblečení (5 vět), obličej a postavu (5 vět)

   a co právě dělá (3 věty)

   VZOR: Joe is wearing….

               Joe is .…       Joe has got….

               Joe is -ing…..     

....................................................................................................................................

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

22. – 26. 3. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

  • tento týden budeme učivo opakovat a procvičovat
  • přečteme a přeložíme komiks 44 – 45
  • naučíme se pár nových slovíček

figure skating

[ˈfɪgə]

krasobruslení

judo

[ˈdʒuːdəʊ]

džudo

badminton

 

badminton

flute

[fluːt]

flétna

clarinet

[ˌklærɪˈnet]

klarinet

saxophone

[ˈsæksəˌfəʊn]

saxofon

  • připomeneme si u sportů: play + hra, go + -ing, do + bojový sport

 

  • následující dvě cvičení vypracuj do sešitu
  • dejte slova do správného pořadí, věty napište

at/starts/My/eight o´clock/school/a.m./.

usually/What/get up/ you/do/time/?

brothers/you/any/Have/or/got/sisters/?

with/London/his/He/family/lives/in/.

day/school/I/at/am/every/.

 

  • slova z nabídky doplňte do otázek, otázky napište
  • What (2x)    Where   When   Who   How   Why

…….is your birthday? ….are you closing the window now? ….do you travel to school?

…….do you live? …..do you usually do at weekends?......is your name?….is your favourite singer?  

 

....................................................................................................................................

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

15. – 19. 3. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

■ Přečtěte a přeložte si následující text, neznámá slova vyhledejte ve slovníku

TREVOR TROLL

This is Trevor Troll. He is short, fat and green. He has got purple hair and big orange eyes. His mouth is really big, but his teeth are small and yellow. He has got strong hairy arms with a tattoo of a red heart with a word „Mummy“ under it. He has got short legs and enormous feet. His toes are hairy and very dirty – so they are black. Trevor´s nose and ears are really big and hairy too. Today is his birthday and he is wearing his orange and black leopard-skin tunic. His cake is pink. He is not good-looking, but he is happy. 

Rozhodněte, zda následující věty jsou pravdivé TRUE nebo nepravdivé FALSE,

T x F si zapište do sešitu

1.   Trevor is thin and green.

      2.   He has got purple hair.

      3.   His eyes are small and orange.

     4.   He has got small green teeth.

     5.   His arms are strong and hairy.

     6.   He has got a tattoo of a red heart.

     7.   Trevor loves his mum.

     8.  Trevor´s feet are small.

     9.   Trevor´s toes are very clean.

   10. He is wearing a leopard-skin tunic.

   11. It is Trevor´s birthday tomorrow.

   12. He has got an enormous blue cake.

   13. Trevor is good-looking.

   14. Trevor is a happy troll.

■ V online výuce budeme opakovat minulý čas slovesa TO BE

.....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

1. – 5. 3. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden budeme opakovat a procvičovat probrané učivo

  minulý čas WAS/WERE + last, ago

- naučíme se otázku s WAS/WERE a krátké odpovědi 39/6, 7

- do sešitu napiš o sobě 4 věty o tom, kde jsi byl/a,

   a 4 věty o tom, kde jsi nebyl/a s časovým určením

   VZOR: I was in the garden last Saturday.

               I  wasn´t in the mountains last month.


....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

22. – 26. 2. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden se naučíme tvary slovesa TO BE v minulém čase

  WAS (místo am, is)   I was…/He was…/She was…/It was…

  WERE (místo are)  You were…/ We were…/ They were…

- naučíme se i časové výrazy pro minulost LAST [lɑːst] (Sunday…) AGO [əˈgəʊ]

  (three years ago, a long time ago…)

- do sešitu napiš anglicky  2 x 5 otázek 53/1. A 2. „obrazovka“ nahoře vlevo (piš

nejdříve ve středu po online výuce)

.....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

15. – 19. 2. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- budeme opakovat sloveso TO BE s novými slovy

tired

[ˈtaɪəd]

unavený

hungry

[ˈhʌŋgrɪ]

hladový

bored

[bɔːd]

znuděný

thirsty

[ˈθɜːstɪ]

žíznivý

afraid

[əˈfreɪd]

mít obavy

lazy

[ˈleɪzɪ]

líný

weak

[wiːk]

slabý

strong

[strɒŋ]

silný

- už umíme: happy, sad, cold, sleepy, good/nice, clever, bad, tall, short,

                      old, fat, slim, young, naughty

- budeme opakovat sloveso HAVE GOT a části těl zvířat

- až po pondělní online hodině do sešitu napiš 38/2 (pomůže ti 38/1), piš

  celé věty


.....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

8. – 12. 2. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- při online výuce budeme opakovat řadové číslovky, hodiny, sloveso TO BE a zvířata

- samostatná práce

 - slova z nabídky dejte do pokynů, cvičení napište

put   sit   answer   open   stand   be   raise   write   tidy   spell   listen   work   look   do

…down, please.   …up, please.   …quiet, please.   …to me, please.   …your books.   …on the board.   …your hand.   …up your desk.   …in pairs.   …the exercise.   …your book away.   …the question.   How do you …your name?   …at the picture.

- přečtěte si text a do sešitu napište, zda tvrzení pod ním jsou či nejsou pravdivá

(T true – pravda, F false – lež)

RED KANGAROO Hello! You are very small. I am not small. I´m big. I´m a red kangaroo and I´m the biggest animal in Australia. I´m the biggest marsupial. I can be up to 160 centimetres tall and weigh up to 90 kilograms. I am very strong. I have a big and strong tail. I also have very strong legs, so I am very fast. I can run at 50 kilometres an hour. I live in the western and central parts of Australia. I love to live somewhere hot and dry. And with no people. Baby kangaroos stay in their mother´s pouch for 235 days. I live for up to 23 years in the wild. I love to eat grass. Yummy!

TxF: 1. Kangaroos are very small. 2. Kangaroos are not reptiles. 3. Kangaroos are the biggest animals in Africa. 4. Kangaroos are very strong. 5. Kangaroos love hot and dry. 6. Kangaroos love people. 7. Kangaroos can jump and run fast. 8. Kangaroos like to eat meat. 9. Kangaroos are marsupials.

.....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

1. – 5. 2. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden se naučíme další názvy zvířat (ve všech úkolech pracujte

  se zvířaty v tabulce a pod ní)

bird

[bɜːd]

pták

frog

[frɒg]

žába

butterfly

[ˈbʌtəˌflaɪ]

motýl

hedgehog

[ˈhedʒˌhɒg]

ježek

fox

[fɒks]

liška

bee

[biː]

včela

snail

[sneɪl]

hlemýžď

ant

[ænt]

mravenec

deer

[dɪə]

jelen, srnec

squirrel

[ˈskwɪrəl]

veverka

lizard

[ˈlɪzəd]

ještěrka

- již určitě znáte: bear, rabbit, mouse, spider, snake, fish

 

- budeme trénovat otázky:

Where does it live? (on land, in the water, in the air)

How many legs has it got? (no legs, 1 leg, 2 – 4 - 6 - 8 legs)

How does it move? (walk/run, fly, swim, slither [ˈslɪðə], jump)

 

- do slovníku zezadu napište podle vzoru o 4 zvířatech odpovědi na tyto       tři  otázky

VZOR: It lives on land and in the water. It has got four legs.

            It can swim and jump. (frog)

 

- budeme pomocí otázek hádat zvířata (36 – 37)

 

RIDDLES - hádanky – řešení napište do slovníku zezadu

1 I live in the air. I like flying. I´ve got four colourful wings and six legs.

   I don´t eat anything. I drink a lot.

2 Some people think I like apples but it´s not true. I eat beetles [ˈbiːtəls]

   and worms [wɜːms]. I sleep in winter.

3 I live in trees. I´ve got big eyes and a big tail. I like nuts and fruit.

   I´m good at jumping.

4 I don´t have any legs. I eat meat. My body is cold. I sleep in winter.

   Some people don´t like me.

 

....................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

25. – 28. 1. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden budeme opakovat základní a řadové číslovky a hodiny,

nadále se budeme věnovat zvířatům a jejich popisu (str. 34 – 35)

- do sešitu podle vzoru vypracujte cvičení

  (dodržte přesně dva sloupce jako v tabulce)

VZOR: my parents …….…….napíšete THEY ARE

           me and my sister……napíšete WE ARE atd.

tj. podmět zaměníte za zájmeno (ukážete si) a přidáte tvar slovesa TO BE

My dad

My friend Ann

Their aunt

The big house

Cats and dogs

A new mobile

Our old car

My grandparents

Me and you

Our school

You and your brother

We and you

Desks and chairs

His mum and dad

Their mother

Our teacher

...................................................................................................................................

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

18. – 22. 1. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

v tomto týdnu budeme číst o zvířatech a popisovat je.

- slovíčka přepište nebo vytištěná vlepte do slovníku.

Asia

[ˈeɪʃə or ˈeɪʒə]

Asie

Antarctica

[æntˈɑːktɪkə]

Antarktida

Arabia

[əˈreɪbɪə]

Arábie

mountains

[ˈmaʊntɪns]

hory

forests

[ˈfɒrɪsts]

lesy, pralesy

jungle

[ˈdʒʌŋgəl]

džungle

river

[ˈrɪvə]

řeka

sea

[siː]

moře

ocean

[ˈəʊʃən]

oceán

desert

[ˈdezət]

poušť

savannah

[səˈvænə]

savana

tropical

[ˈtrɒpɪkəl]

tropický

bear

[beə]

medvěd

polar bear

[ˈpəʊlə] [beə]

polární medvěd

scorpion

[ˈskɔːpɪən]

štír

camel

[ˈkæməl]

velbloud

macaw

[mæko:]

papoušek ara

orang-outan

 

orangutan

ape

[eɪp]

lidoop

yak

[jæk]

jak

whale

[weɪl]

velryba

grass

[grɑːs]

tráva

hump

[hʌmp]

hrb

fur

[fɜː]

srst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

čtěte a překládejte 34/1 (i úvod), 35/2

- do sešitu popište 8 větami nějaké zvíře, pomůže vám 35/2

- opakujte si časování slovesa to be (být), can (umět, moci), have got (mít)

....................................................................................................................................

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

11. – 15. 1. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

v tomto týdnu budeme pokračovat se zvířaty a přidáme jednoduchý popis cesty.

Excuse me.

[ɪkˈskjuːs]

Promiň/te.

go straight on

…[streɪt]…

jít rovně

go past

…[pɑːst]

jít kolem

turn left/right

[tɜːn]…

zatočit vlevo/vpravo

on the left/right

 

vlevo/vpravo

straight ahead

…[əˈhed]

přímo vpředu

lion

[ˈlaɪən]

lev

tiger

[ˈtaɪgə]

tygr

elephant

[ˈelɪfənt]

slon

hippo

[ˈhɪpəʊ]

hroch

penguin

[ˈpeŋgwɪn]

tučňák

ostrich

[ˈɒstrɪtʃ]

pštros

seal

[siːl]

tuleň, lachtan

monkey

[ˈmʌŋkɪ]

opice

 

- slovíčka přepište nebo vytištěná vlepte do slovníku.

- prohlédněte si cvičení 32/1, 33/2 – budeme s nimi pracovat 11. 1.,

  teprve po pondělní online lekci do středy 13. 1. napište podle

  cvičení 33/3 dva podobné rozhovory do sešitu.

- budeme také opakovat řadové číslovky a hodiny.

 

...................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

4. – 8. 1. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

v učebnici přeskočíme lekce s minulým časem (některá cvičení využijeme později při prezenční výuce) a vrhneme :-) se na zvířata.

- do slovníku opište slovíčka 31/6, výslovnost při online hodině

- přečtěte si informaci 31/5

- přečtěte a přeložte článek 30/1 (i opakovaně)

 

- do sešitu napište tato data správně anglicky do dvou sloupců a správně je i čtěte (viz 23/7)

   3. 11.

 12. 7.

11. 5.

  1. 1.

 5. 2.

   2. 10.

31. 12.

23. 8.

 

 ...................................................................................................................   

 

  Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

 

23. - 27. 11. 2020

Ahoj děvčata a kluci,

- ze cvičení 12/1 už víme, kdo co dělá. Tentokrát utvořte a do sešitu napište

10 záporných vět. PŘ.: Ms Cane is not sleeping.

- z téhož cvičení napište 5 otázek a napište k nim i krátké odpovědi

PŘ.: Is Ms Cane wrtiting on the blackboard? Yes, she is.

        Is Ms Cane sleeping? No, she is not.

- do slovníku opište slovíčka 19/4, výslovnost při online výuce

- přečtěte a přeložte si následující článek a do sešitu napište, zda věty pod textem jsou pravdivé TRUE nebo ne FALSE.

KOALA  I´m in a eucalyptus tree. Do you know why? Because I love to eat eucalyptus leaves. I live in Australia. I can live anywhere, but my favourite places have lots of eucalyptus trees. Some people call me a koala bear, but I am not a bear at all. I am a marsupial. Some animals like to eat me. Pythons, dingoes and big birds all think I´m tasty. I don´t like them. I´m very lazy. I can sleep for 20 hours a day. I almost never drink water. I get water from eucalyptus leaves. I have very sharp claws. I use my claws to hold on trees. I never fall.

1.Koala doesn´t like eucalyptus leaves. 2. Koala lives in Austria. 3. Koala is lazy. 4.Koala likes sleeping. 5. Koala can sleep for twenty hours a day. 6. Pythons aren´t dangerous for koalas. 7. Koala doesn´t like dingoes.  8. Koala has sharp claws.

....................................................................................................................................

16. – 20. 11. 2020

Ahoj děvčata a kluci,

v dalším týdnu nás čeká přítomný čas průběhový

- děj probíhá právě TEĎ (now, right now, at the moment)

- tvoří se:  PODMĚT + AM, IS, ARE + - ing

  I am reading.    He is riding a bike.    We are sitting.

- tvoření –ing tvarů – běžně – ke slovesu přidáme –ing (playing)

                                    -  vynecháme –e a přidáme- ing (ride – riding)

                                    - zdvojení poslední souhlásky -u jednoslabičných

                                      sloves, slabika je krátká, končí na souhlásku

                                      a před ní je samohláska (sit – sitting)

- úkol do středy 18. 11. do školního sešitu rozděl tato slovesa

   do 3 sloupců podle způsobu tvoření – ing tvarů

   stop, drive, sleep, make, knit, drink, run, watch, eat, help,

   shop, draw, ski, use, skate, swim, dive, read, stand, cook,

   ring, play, do, jump, write, listen

- úkol do pátku 20. 11. do školního sešitu rozděl do 3 sloupců podle

  předložek (in, on, at) výrazy ze cvičení 13/3

- při online výuce budeme mimo jiné pracovat se cvičením 12/1

 

....................................................................................................................................

9. – 13. 11. 2020

Ahoj děvčata a kluci,

v novém týdnu nás čekají povolání:

vet

[vet]

veterinář

builder

[ˈbɪldə]

stavbař

baker

[ˈbeɪkə]

pekař

clown

[klaʊn]

klaun

nurse

[nɜːs]

zdravotní  sestra

athlete

[ˈæθliːt]

atlet

butcher

[ˈbʊtʃə]

řezník

doctor

[ˈdɒktə]

lékař

cleaner

[ˈkliːnə]

uklízeč

singer

[ˈsɪŋə]

zpěvák

secretary

[ˈsekrətrɪ]

sekretářka

cook

[kʊk]

kuchař

footballer

[ˈfʊtbɔːlə]

fotbalista

artist

[ˈɑːtɪst]

výtvarník

mechanic

[mɪˈkænɪk]

mechanik, opravář

dancer

[ˈdɑːnsə]

tanečník

journalist

[ˈdʒɜːnəlɪst]

novinář

engineer

[ˌendʒɪˈnɪə]

inženýr

firefighter

[ˈfaɪəˌfaɪtə]

hasič

- tato slovíčka vlepte nebo opište do slovníku a učte se je

- čtěte a překládejte 10/1

- na online výuku v pondělí si připravte tabulku 10/2,

  budeme ji doplňovat podle poslechu

- naučíme se vazbu I want to… 11/4, 5 – do sešitu napište 3 podobné věty o sobě

....................................................................................................................................

Týden 2. - 6. 11. 2020

Ahoj děvčata a kluci,

tento týden ještě zůstaneme u literatury a filmu a jejich cen a naučíme se

několik frází z obchodu.

14/3 – čtení a  překlad, otázka Do you like….? Yes, I do./No, I do not.

Do školního sešitu napiš 10 vět o sobě, rodičích, kamarádech, co rádi čtou

nebo na co se rádi dívají.

VZOR: I like reading stories. My brother likes watching westerns.

 

17/5 nauč se další užitečné fráze (výslovnost při online výuce)

 

16/2 I would like /aj wud lajk/     I´d like /ajd lajk/ chtěl(a) bych….  rád(a) bych….

Tvořte věty. VZOR: I´d like a book for my brother Henry. 

5 vět napiš do školního sešitu.

....................................................................................................................................

Týden 19. - 23. 10. 2020

  Ahoj děvčata a kluci, doufám, že se uvidíme při online výuce, na kterou si    připravte učebnici str. 14, 15. Budeme trénovat čtení anglických cen (čísla už máme zopakovaná), druhy filmů a literatury.

  Pracujte na cvičeních 9/3, 4, z každého napište nejméně 6 vět do školního sešitu.

 9/3 tvořte věty podle vzoru v učebnici, tvořte i otázky s krátkou odpovědí

  VZOR:

   Does Tom play football on Monday? Yes, he does.

   Does Tom play football on Friday? No, he does not.

   Does Lucy go swimming on Tuesday? Yes, she does.

   Does Lucy go swimming on Friday? No, she does not.

 

  9/4 Pojmenujte osoby na obrázku a vymýšlejte o nich věty - i záporné

  VZOR:

 Tom, Tim and Bill play footbal on Monday.

 Tom, Tim and Bill do not play footbal on Tuesday.

 

 Peter reads books on Friday.

 Peter does not read books on Wednesday.

 

....................................................................................................................................

 

  

                                                  Ahoj děvčata a kluci,

      o těchto úkolech už víte od úterý, téměř všechny směřují k dokonalému  

      zvládnutí DAILY ROUTINE – denního režimu. Pracujte zodpovědně.

      Časopis září 2020 str. 32

 

   Najdi v textu 17 chyb, oprav je, nesprávná písmena doplň do vtipu (text máte

   od úterý)

HI. MY NAME IS SAM. EVERY DAY I GEY UP AT 7 O´CLOCK IN THE MORNONG. I WUSH MY FACE, BRUSH MY TEEVH AND I GET DRESSED. I HAVE BREAKFEST WITH MY FAMILY. I USUALLY EAG A BOWL OF MUESLI AND DRINK A GLASS OF APPLE JOICE. WHEN IT IS 7:30 I GO TO SCHOOT. MY SCHOOL STARTS AT 8 A´CLOCK. I HANE LUNCH AT NOIN AND I FINICH SCHOOL AT 3 O´CLOCK IN THE AFTERNOON. WHEN I GET BECK HOME, FIRST I HAVE A SNACK. THEN I DO MY HOMEWORB AND I TAKE MY DOG FOR A WALK. THEN FINALLY I CAN PLEY WITH MY FRIENDS. IN THE EVENING, I HAVE A SLOWER OR A BATH. I GO TO BET AT ABOUT 9 O´CLOCK. SOMETIMES I READ A BOOK.


 

 JOKE:

 QUESTION: What did zero say to eight?

 ANSWER: _ _ _ ´_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!

 Natrénujte si čtení a překlad, připravte si podobné vyprávění o svém dni

 (vzorové věty jste dostali v úterý).

 

 Pracujte s kartičkami ( dostali jste v úterý) a naučte se hodiny (i

 pětiminutové údaje).


 

 Alfred´s daily routine – text máte od úterý – přečtěte si, přeložte a splňte

 úkoly na pracovním listě.