Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 1. 2021

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, v Čechách od 400m srážky sněhové. Denní teploty 1 až 5°C, na Moravě a ve Slezsku 5 až 9°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Obsah

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

25. – 28. 1. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden budeme opakovat základní a řadové číslovky a hodiny,

nadále se budeme věnovat zvířatům a jejich popisu (str. 34 – 35)

- do sešitu podle vzoru vypracujte cvičení

  (dodržte přesně dva sloupce jako v tabulce)

VZOR: my parents …….…….napíšete THEY ARE

           me and my sister……napíšete WE ARE atd.

tj. podmět zaměníte za zájmeno (ukážete si) a přidáte tvar slovesa TO BE

My dad

My friend Ann

Their aunt

The big house

Cats and dogs

A new mobile

Our old car

My grandparents

Me and you

Our school

You and your brother

We and you

Desks and chairs

His mum and dad

Their mother

Our teacher

...................................................................................................................................

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

18. – 22. 1. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

v tomto týdnu budeme číst o zvířatech a popisovat je.

- slovíčka přepište nebo vytištěná vlepte do slovníku.

Asia

[ˈeɪʃə or ˈeɪʒə]

Asie

Antarctica

[æntˈɑːktɪkə]

Antarktida

Arabia

[əˈreɪbɪə]

Arábie

mountains

[ˈmaʊntɪns]

hory

forests

[ˈfɒrɪsts]

lesy, pralesy

jungle

[ˈdʒʌŋgəl]

džungle

river

[ˈrɪvə]

řeka

sea

[siː]

moře

ocean

[ˈəʊʃən]

oceán

desert

[ˈdezət]

poušť

savannah

[səˈvænə]

savana

tropical

[ˈtrɒpɪkəl]

tropický

bear

[beə]

medvěd

polar bear

[ˈpəʊlə] [beə]

polární medvěd

scorpion

[ˈskɔːpɪən]

štír

camel

[ˈkæməl]

velbloud

macaw

[mæko:]

papoušek ara

orang-outan

 

orangutan

ape

[eɪp]

lidoop

yak

[jæk]

jak

whale

[weɪl]

velryba

grass

[grɑːs]

tráva

hump

[hʌmp]

hrb

fur

[fɜː]

srst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

čtěte a překládejte 34/1 (i úvod), 35/2

- do sešitu popište 8 větami nějaké zvíře, pomůže vám 35/2

- opakujte si časování slovesa to be (být), can (umět, moci), have got (mít)

....................................................................................................................................

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

11. – 15. 1. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

v tomto týdnu budeme pokračovat se zvířaty a přidáme jednoduchý popis cesty.

Excuse me.

[ɪkˈskjuːs]

Promiň/te.

go straight on

…[streɪt]…

jít rovně

go past

…[pɑːst]

jít kolem

turn left/right

[tɜːn]…

zatočit vlevo/vpravo

on the left/right

 

vlevo/vpravo

straight ahead

…[əˈhed]

přímo vpředu

lion

[ˈlaɪən]

lev

tiger

[ˈtaɪgə]

tygr

elephant

[ˈelɪfənt]

slon

hippo

[ˈhɪpəʊ]

hroch

penguin

[ˈpeŋgwɪn]

tučňák

ostrich

[ˈɒstrɪtʃ]

pštros

seal

[siːl]

tuleň, lachtan

monkey

[ˈmʌŋkɪ]

opice

 

- slovíčka přepište nebo vytištěná vlepte do slovníku.

- prohlédněte si cvičení 32/1, 33/2 – budeme s nimi pracovat 11. 1.,

  teprve po pondělní online lekci do středy 13. 1. napište podle

  cvičení 33/3 dva podobné rozhovory do sešitu.

- budeme také opakovat řadové číslovky a hodiny.

 

...................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

4. – 8. 1. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

v učebnici přeskočíme lekce s minulým časem (některá cvičení využijeme později při prezenční výuce) a vrhneme :-) se na zvířata.

- do slovníku opište slovíčka 31/6, výslovnost při online hodině

- přečtěte si informaci 31/5

- přečtěte a přeložte článek 30/1 (i opakovaně)

 

- do sešitu napište tato data správně anglicky do dvou sloupců a správně je i čtěte (viz 23/7)

   3. 11.

 12. 7.

11. 5.

  1. 1.

 5. 2.

   2. 10.

31. 12.

23. 8.

 

 ...................................................................................................................   

 

  Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

 

23. - 27. 11. 2020

Ahoj děvčata a kluci,

- ze cvičení 12/1 už víme, kdo co dělá. Tentokrát utvořte a do sešitu napište

10 záporných vět. PŘ.: Ms Cane is not sleeping.

- z téhož cvičení napište 5 otázek a napište k nim i krátké odpovědi

PŘ.: Is Ms Cane wrtiting on the blackboard? Yes, she is.

        Is Ms Cane sleeping? No, she is not.

- do slovníku opište slovíčka 19/4, výslovnost při online výuce

- přečtěte a přeložte si následující článek a do sešitu napište, zda věty pod textem jsou pravdivé TRUE nebo ne FALSE.

KOALA  I´m in a eucalyptus tree. Do you know why? Because I love to eat eucalyptus leaves. I live in Australia. I can live anywhere, but my favourite places have lots of eucalyptus trees. Some people call me a koala bear, but I am not a bear at all. I am a marsupial. Some animals like to eat me. Pythons, dingoes and big birds all think I´m tasty. I don´t like them. I´m very lazy. I can sleep for 20 hours a day. I almost never drink water. I get water from eucalyptus leaves. I have very sharp claws. I use my claws to hold on trees. I never fall.

1.Koala doesn´t like eucalyptus leaves. 2. Koala lives in Austria. 3. Koala is lazy. 4.Koala likes sleeping. 5. Koala can sleep for twenty hours a day. 6. Pythons aren´t dangerous for koalas. 7. Koala doesn´t like dingoes.  8. Koala has sharp claws.

....................................................................................................................................

16. – 20. 11. 2020

Ahoj děvčata a kluci,

v dalším týdnu nás čeká přítomný čas průběhový

- děj probíhá právě TEĎ (now, right now, at the moment)

- tvoří se:  PODMĚT + AM, IS, ARE + - ing

  I am reading.    He is riding a bike.    We are sitting.

- tvoření –ing tvarů – běžně – ke slovesu přidáme –ing (playing)

                                    -  vynecháme –e a přidáme- ing (ride – riding)

                                    - zdvojení poslední souhlásky -u jednoslabičných

                                      sloves, slabika je krátká, končí na souhlásku

                                      a před ní je samohláska (sit – sitting)

- úkol do středy 18. 11. do školního sešitu rozděl tato slovesa

   do 3 sloupců podle způsobu tvoření – ing tvarů

   stop, drive, sleep, make, knit, drink, run, watch, eat, help,

   shop, draw, ski, use, skate, swim, dive, read, stand, cook,

   ring, play, do, jump, write, listen

- úkol do pátku 20. 11. do školního sešitu rozděl do 3 sloupců podle

  předložek (in, on, at) výrazy ze cvičení 13/3

- při online výuce budeme mimo jiné pracovat se cvičením 12/1

 

....................................................................................................................................

9. – 13. 11. 2020

Ahoj děvčata a kluci,

v novém týdnu nás čekají povolání:

vet

[vet]

veterinář

builder

[ˈbɪldə]

stavbař

baker

[ˈbeɪkə]

pekař

clown

[klaʊn]

klaun

nurse

[nɜːs]

zdravotní  sestra

athlete

[ˈæθliːt]

atlet

butcher

[ˈbʊtʃə]

řezník

doctor

[ˈdɒktə]

lékař

cleaner

[ˈkliːnə]

uklízeč

singer

[ˈsɪŋə]

zpěvák

secretary

[ˈsekrətrɪ]

sekretářka

cook

[kʊk]

kuchař

footballer

[ˈfʊtbɔːlə]

fotbalista

artist

[ˈɑːtɪst]

výtvarník

mechanic

[mɪˈkænɪk]

mechanik, opravář

dancer

[ˈdɑːnsə]

tanečník

journalist

[ˈdʒɜːnəlɪst]

novinář

engineer

[ˌendʒɪˈnɪə]

inženýr

firefighter

[ˈfaɪəˌfaɪtə]

hasič

- tato slovíčka vlepte nebo opište do slovníku a učte se je

- čtěte a překládejte 10/1

- na online výuku v pondělí si připravte tabulku 10/2,

  budeme ji doplňovat podle poslechu

- naučíme se vazbu I want to… 11/4, 5 – do sešitu napište 3 podobné věty o sobě

....................................................................................................................................

Týden 2. - 6. 11. 2020

Ahoj děvčata a kluci,

tento týden ještě zůstaneme u literatury a filmu a jejich cen a naučíme se

několik frází z obchodu.

14/3 – čtení a  překlad, otázka Do you like….? Yes, I do./No, I do not.

Do školního sešitu napiš 10 vět o sobě, rodičích, kamarádech, co rádi čtou

nebo na co se rádi dívají.

VZOR: I like reading stories. My brother likes watching westerns.

 

17/5 nauč se další užitečné fráze (výslovnost při online výuce)

 

16/2 I would like /aj wud lajk/     I´d like /ajd lajk/ chtěl(a) bych….  rád(a) bych….

Tvořte věty. VZOR: I´d like a book for my brother Henry. 

5 vět napiš do školního sešitu.

....................................................................................................................................

Týden 19. - 23. 10. 2020

  Ahoj děvčata a kluci, doufám, že se uvidíme při online výuce, na kterou si    připravte učebnici str. 14, 15. Budeme trénovat čtení anglických cen (čísla už máme zopakovaná), druhy filmů a literatury.

  Pracujte na cvičeních 9/3, 4, z každého napište nejméně 6 vět do školního sešitu.

 9/3 tvořte věty podle vzoru v učebnici, tvořte i otázky s krátkou odpovědí

  VZOR:

   Does Tom play football on Monday? Yes, he does.

   Does Tom play football on Friday? No, he does not.

   Does Lucy go swimming on Tuesday? Yes, she does.

   Does Lucy go swimming on Friday? No, she does not.

 

  9/4 Pojmenujte osoby na obrázku a vymýšlejte o nich věty - i záporné

  VZOR:

 Tom, Tim and Bill play footbal on Monday.

 Tom, Tim and Bill do not play footbal on Tuesday.

 

 Peter reads books on Friday.

 Peter does not read books on Wednesday.

 

....................................................................................................................................

 

  

                                                  Ahoj děvčata a kluci,

      o těchto úkolech už víte od úterý, téměř všechny směřují k dokonalému  

      zvládnutí DAILY ROUTINE – denního režimu. Pracujte zodpovědně.

      Časopis září 2020 str. 32

 

   Najdi v textu 17 chyb, oprav je, nesprávná písmena doplň do vtipu (text máte

   od úterý)

HI. MY NAME IS SAM. EVERY DAY I GEY UP AT 7 O´CLOCK IN THE MORNONG. I WUSH MY FACE, BRUSH MY TEEVH AND I GET DRESSED. I HAVE BREAKFEST WITH MY FAMILY. I USUALLY EAG A BOWL OF MUESLI AND DRINK A GLASS OF APPLE JOICE. WHEN IT IS 7:30 I GO TO SCHOOT. MY SCHOOL STARTS AT 8 A´CLOCK. I HANE LUNCH AT NOIN AND I FINICH SCHOOL AT 3 O´CLOCK IN THE AFTERNOON. WHEN I GET BECK HOME, FIRST I HAVE A SNACK. THEN I DO MY HOMEWORB AND I TAKE MY DOG FOR A WALK. THEN FINALLY I CAN PLEY WITH MY FRIENDS. IN THE EVENING, I HAVE A SLOWER OR A BATH. I GO TO BET AT ABOUT 9 O´CLOCK. SOMETIMES I READ A BOOK.


 

 JOKE:

 QUESTION: What did zero say to eight?

 ANSWER: _ _ _ ´_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!

 Natrénujte si čtení a překlad, připravte si podobné vyprávění o svém dni

 (vzorové věty jste dostali v úterý).

 

 Pracujte s kartičkami ( dostali jste v úterý) a naučte se hodiny (i

 pětiminutové údaje).


 

 Alfred´s daily routine – text máte od úterý – přečtěte si, přeložte a splňte

 úkoly na pracovním listě.