Obsah

 

Vyučující: Mgr. Vladimíra Kozáková

kontakty: mail: kozakovavladimira@gmail.com, telefon: 736 103 512 nebo chat na Teams, skupina Zeměpis 8. A

_____________________________________________________________________________

veškeré učivo najdede na Teams (office 365), kde je průběžně doplňováno

on-line hodina je v pondělí v 11:35 - 12:20 

zadané učivo:

týden 14. - 16. 10. - Přírodní krajiny Evropy - práce s textem

týden 19. - 23. 10. - Obyvatelstvo Evropy - ppt

týden    2. -   6. 11. - Zemědělství v Evropě - ppt

týden    9. - 13. 11. - Průmysl těžební, energetický

týden 16. - 20. 11. - Zpracovatelský průmysl

 

 

 

 

 

Evropa - hranice, krajní body, povrch - zápis z 17. 9.