Obsah

Vítejte v devátém ročníku.

Pravidelné pravopisné úkoly v tomto šk. roce odevzdáváme vždy v úterý.

Přikládám rozpis: Zadání domácích úkolů 9.docx (10.79 kB)

Týden 18. - 22. 1. 2021

 • vedlejší věty - spojovací výrazy: opakování a procvičování
 • interpunkce
 • čtenářská gramotnost
 • dílna čtení

 

Týden 11. - 15. 1. 2021

 • čárka ve větě jednoduché - procvičování
 • věta jednoduchá a souvětí
 • dílna čtení

 

Týden 4. - 8. 1. 2021

 • pravopis a VJR
 • vsuvka, elipsa, samostatný a osamostatněný VČ
 • práce s textem - román

 

Týden 23. - 27. 11. 2020

 • pravopis a VJR
 • rozvíjející VČ - shrnutí
 • významosloví - slova nadřazení, podřazená, souřadná, synonyma, antonyma, sousloví
 • dílna čtení
 
Týden 16. - 20. 11. 2020
 • Juniorfest - film Psychobitch, po zlédnutí vyplnit PL
 • větné členy - opakování, PS str. 59, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • dílna čtení
 
Týden 9. - 13. 11. 2020
 • doplňovací diktát
 • Skladba - procvičování: příslovečné určení, několikanásobný větný člen, přístavek
 • dílna čtení
 
Úkoly na týden 2. - 6. 11. 2020
 • zopakovat učivo několikanásobný větný člen podle učebnice s. 88 a 89 a poměry z loňského sešitu, v PS vypracovat cv. 1, 2, 3 na str. 22
 • vyplnit a odeslat PL - přívlastek
 • online hodina v úterý a v pátek

 

Úkoly na týden 12. - 16. 10. budou zadány v MS Office 365.

Pokud budete mít problém s přihlášením, nebo v případě jiných dotazů mi napište nebo zavolejte.:

pamiri@email.cz

tel. 720 699 052