Obsah

Český jazyk

Zadávání úkolů z českého jazyka bude probíhat přes MS Office 365. 

Pokud se vám nepodaří přihlásit nebo nastane jiný problém, napište mi na mail: palkoska@zsdobrany.cz

 

Probírané učivo během distanční výuky

 

Týden od 2. listopadu

Mluvnice - rozvíjející větné členy (příslovečná určení)

Literatura - povídky (K. Čapek - Básník)

 

Týden od 9. listopadu

Mluvnice - rozvíjející větné členy (přívlastek)

Literatura - povídky (Vl. Vančura - Zbraslavská povídka)

 

Týden od 16. listopadu

Mluvnice - rozvíjející větné členy (doplněk, přívlastek)

Práce s filmem - Psychobitch (Juniorfest)

 

Týden od 23. listopadu

Mluvnice - několikanásobné VČ a poměry

Sloh - životopis