Obsah

 

V českém jazyce by měly děti každý den číst, psát a opakovat probíranou látku

Český jazyk můžeme procvičovat a opakovat online např. zde:

 


Týden 10.5. - 14.5.

Učivo: opakování, párové souhlásky, slovní druhy, podstatná jména

Online: práce s učebnicí, PS, didaktické hry, čtení: Hravá čítanka 72, 73, (74?)

Samostatná práce

 • 105/12 (druhý sloupec  s odůvodněním do sešitu), 106/14 celé věty do sešitu, 109/6 - přepsat vlastní jména do sešitu
 • PS 31/9 
 • čtení: vlastní kniha
 • Procvičujeme tvrdé měkké souhlásky: 34/2 (a, b)

 


 

Týden 26.4. - 30.4.

Učivo: opakování, vlastní jména, (písmena ABCD mít po ruce - např. v penálu i pak do školy)

Online: práce s učebnicí, PS, didaktické hry, čtení: Hravá čítanka 58/59

Samostatná práce

 • 101/13 písemně do sešitu (nejméně 4 věty)
 • PS 27/10  
 • čtení: vlastní kniha
 • "papírová písanka": str. 1 dodělat (Texty: Máma..., Olda..., Zuzka...)

 


Týden 12.4. - 16.4.

Učivo: opakování, spojky, souvětí, pohled, (písmena ABCD mít po ruce - např. v penálu i pak do školy)

Online: práce s učebnicí, PS, didaktické hry, čtení: Čítanka (FRAUS)

Samostatná práce

 


Týden 6.4. - 9.4.

Učivo: opakování, slovesa, nově: spojky, souvětí

Online: práce s učebnicí, PS, didaktické hry, čtení: Hravá čítanka str. 60/61(přesun z minulého týdne)

Samostatná práce

 • 91/6 písemně do sešitu (vybrat si min. 5 vět)
 • PS 22/6
 • čtení: Hravá čítanka s. 66 a 67

 


Týden 29.3. - 31.3.

Tento týden se nazývá Pašijový, každý den má svůj název (obvykle dle barvy). Pokud máš chuť, obleč si na vyučování něco podle názvů jednotlivých dnů (modré pondělí, šedivé úterý, škaredá středa).

Učivo: opakování, slova citově zabarvená, slovesa, Velikonoce

Online: práce s učebnicí, PS, didaktické hry, čtení: Hravá čítanka str. 60/61

Samostatná práce

 • PS 19/9
 • písanka str. 28
 • čtení: vlastní kniha (průběžně zapisujte přečtené knihy do čtenářského deníku)

 


Týden 22.3. - 26.3.

Učivo: opakování viz níže, slova citově zabarvená, slovesa.

ONLINE: práce s učebnicí a PS, kvízy..., čtení: Hravá čítanka 54 - 55,  připravte si opět kartičky ABCD, nově kartičky s I, Í, Y, Ý

V případě neúčasti na online výuce mne prosím kontaktujte k doplnění učiva. Děkuji!

Samostatná práce na tento týden: 

 • 87/8 a 89/13 písemně do sešitu (u cv. 13 + červ. čtvereček)
 • PS: str. 18
 • čtení: Šimon a Bára: Kotě se ztratilo
 • sloh: pokud lze, vytiskněte prosím příběh___.pdf (67.25 kB), pokud ne, děti na papír vypracují úkoly označené A, B, C dle zadání. Vypracovaný úkol prosím pošlete do čtvrtka 25.3. zpět, některé si přečteme online 26.3. Fantazii se meze nekladou, může to být pohádka, příběh o věcěch ze třídy...)

 


 

Týden 15.3. - 19.3.

Na online výuku si prosím připravte 4 kartičky s písmeny A, B, C, D :-)

Učivo: opakování slabikotvorné r, l; tvary slov, měkké tvrdé souhlásky, slovní druhy - přehled, slova citově zabarvená

Pondělí

 • online: povídání o prázdninách, opakování, Uč. 82/11
 • samostatně: písemně do sešitu UČ 82/12
 • čtení: oblíbená kniha (kapitola, pár stránek)

 

Úterý

 

Středa

 • online čtení: Šimon  a štěnátko Bára (od str. 46)
 • samostatně: diktát UČ 82/13 - prosím pošlete jakýmkoliv vyhovujícím způsobem (email, whatsapp, messenger)

 

Čtvrtek

 • online: opakování, UČ 84 text + cv. 1
 • samostatně PS 16/1  NE červený rámeček!!!
 • písanka:  s. 27
 • čtení: Hravá čítanka s. 56

 

Pátek

 • online procvičování, UČ str. 85, (PS 16 červený rámeček)
 • samostatně: PS 16/2
 • čtení: Hravá čítanka s. 57

 


 

Týden 1.3. - 5.3. (vše zkusíme ve škole společně, dú budou vypsané dole červeně)

Učivo:dopis, popis zvířete, různé tvary slov a opakování probraného učiva

: do str. 81 SPOLEČNĚ

PS: do str. 14 SPOLEČNĚ

Spolu jsme udělali: Uč 80/4, ústně, 6 písemně; UČ 81celá kromě cv. 10, PS s. 13, 14

Písanka: do str. 25 - SAMOSTATNĚ

Za dú děti samy čtou každý den oblíbenou knihu.

V pátek 4.3. : UČ str. 81/8 písemně do sešitu.

....................................................................................................................................

26.2. 2021

Pro ukázku, co dnes dělaly děti ve třídě (nadřazená, podřazená....)

pl1.jpg (3.18 MB)pl2.jpg (108.22 kB)

Ahoj děti,

tento týden se budeme učit online již jen jednou, a to v pondělí 16. 11. Snad to bude opravdu naposledy! 

V pondělí se tedy uvidíme online, v úterý si užijte volno a ve středu se moc těším na viděnou! :-)

Pondělí 16. 11.

 • Online: UČ str. 38
 • samostatně: PS 24/1 (+ červený čtvereček),
 • Písanka 2/4

 


9. 11. - 13. 11.

Ahoj děti, zde je pro Vás připravena slíbená únikovka, kde si procvičíte znalosti ze všech předmětů :-)

Učivo: synonyma, antonyma, nově slova vícevýznamová

Pondělí

 • online: opakování, UČ str. 35/8 a 9, sloh
 • PS s. 22/7
 • písanka str. 29
 • čtení: Kouzelná třída (Zpátky ve škole)

Úterý

 • online: Čtenářský deník, práce s textem, diktát, UČ 35/10 ústně
 • uč. 35/10 písemně min. 3 věty do sešitu
 • písanka str. 30
 • Hravá čítanka str. 16 a 17

Středa

 • online: Hravá čítanka str. 20, 21
 • písanka 2 str. 1 
 • diktát str. 37/15 (první řádek)
 • procvičování

Čtvrtek

 • online: jazykolamy, UČ str. 36,  PS str. 22/8
 • písanka 2/2
 • Hravá čítanka str. 18,19

Pátek

 • online: UČ str. 37/13, 14; PS str. 23/9
 • PS 23/10
 • písanka 2/3
 • diktát 35/15 - (druhý řádek) 
 • četba oblíbené knihy

 

Zeleně označené úkoly poprosím rodiče v průběhu či na konci týdne vyfotiť a poslat mi na whatapp, messenger či email. Moc děkuji!!! 

 


2. 11. - 6. 11.

Zdravím! Tento týden nás čekají slova opačného významu (antonyma) a slova stejného významu (synonyma). Stále je však třeba opakovat, a proto si zopakujeme všichni: řadit slova dle abecedy, druhy vět  a také slova nadřazená a podřazená

 

Pondělí 2. 11. 

 • online (opakování probraného učiva, UČ str. 32/text + otázky, procvičování antonym)
 • písanka s. 24
 • Kouzelná třída: Kouzlo dobroty
 • opakování abecedy

 

Úterý 3. 11.

 • online (opakování učiva, UČ str. 33/2, 3, PS str. 20/1,2, procvičování)
 • písanka s. 25
 • Hravá čítanka str. 14 - 15
 • opakování druhů vět

 

Středa 4. 11.

 • online čtení: Čítanka Fraus str. 24 (F. Hrubín, Červená Karkulka)
 • písanka s. 26
 • UČ str. 33/4 do sešitu školního (nezapoměň vynechat řádku a napsat datum) + ústně červený čtvereček

 

Čtvrtek 5. 11.

 

Pátek: 6. 11.

 • online kontrola práce v písankách, UČ. str. 34/6, 7, PS str. 21/5,6, opakování probraného učiva
 • písanka s. 28

 


19. - 23.10

V tomto týdnu se zde potkáme s novým učivem o významu slov (podřazená a nadřazená slova, slova souřadná), tato problematika dětem většinou jde dobře. Zároveň stále opakujeme abecedu a řazení stále většího počtu slov dle abecedy, dále pak druhy vět a správná znaménka na konci věty. Diktát na straně 31 určitě rozdělíme na dvakrát, jeden den prosím napište slova, jiný den věty. Doporučuji každý den opsat z učebnice několik vět. Nedělejte učivo moc dopředu, rozložte je prosím na menší celky. Děkuji! 

V rámci online výuky budeme pracovat zejména s učebnicí, (pracujte tedy doma zejména s PS), ale také bude procvičovat jiným způsobem - nějaké hry atd. děti v rámci výuky budou psát na tabulku - je to dobře čitelné a viditelné. Pokud by psaly více vět, napíší je do sešitu. Děkuji!

 • PS - do str. 19
 • Učebnice - samostatně uč. s. 30/9 - napsat do sešitu čj (bílá písanka) - nezapomeňte prosím na podúkoly (čtverečky), zbylé strany se pokusím se co nejvíc probrat s dětmi online vzhledem k typu cvičení: výklad, rozhovory, povídání...). Jinak bychom měli probrat uč do str. 31.
 • Písanka: do str. 23
 • Čtení: Po - St - Pá: Kniha Kouzelná třáda: kapitoly Létající třída, V pavilonu u opic, Přejedená opice. (děti mohou zkusit převyprávět, či je zastavte uprostřed textu a zkoušejí domyslet pokračování - mohou vymyslet jiný konec, mohou Vám dávat otázky, jak jste poslouchali (ukazuje na porozumění textu). Můžeme se dětmi střídat po větách... Dále můžeme propopojit s jazykem (přečti větu oznamovací, najdeš tázací apod.) Také zkoušíme orientaci v textu (přečti 1. větu ve druhém odstavci...). 

        Úterý: přečíst, vyplnit a odeslat online formulář (zde), Pátek: četba vlastní oblíbené knihy

Druhy vět si mohou děti procvičit samostatně online zde: https://learningapps.org/watch?v=p1cjwdy1j20.

         

...................................................................................................................................

středa 14.10.

 • Učebnice (UČ) str. 25/18 (diktát vět do sešitu - bílá písanka). Prosím vynechat řádku a napsat datum. Prosím upozorněte děti na velká písmena na začátku věty a ukončení věty příslušným znaménkem. Zeptáme se jich, o který druh věty se jedná a které další druhy vět znají - mohou dát nějaké příklady. Ať si děti vždy po sobě toto zkontrolují. Dále dbáme na rozdělování jednotlivých slov.

 

 • Některé děti píší slova dohromady do mezer, v tomto případě doporučuji, abyste dětem napsali nějakou větu dohromady, děti najdou jednotlivá slova a čarou je od sebe oddělí. Následně přepíší správně. 

 

 • trénink - seřaď dle abecedy - napsat na lístečky alespoň 5 slov, děti seřadí (lehčí varianta), těžší variantou je, že děti číslují slova, která jsou za sebou již napsaná (děti se v tom hůře orintují - viz bílý sešit "písanka". Děti mohou řadit dle abecedy i své hračky atd. 

 

 • UČ 26/1 - přečíst si text a odpovědět na otázky.
 • UČ 26/2 - ústně vytvořit 3 věty (. ? !)

 

 • Písanka: s. 17 - opět kontrolujeme velká písmena na začátku věty a ukončení věty znaménkem. 

 

 • Čtení: přečíst si další v knize Kouzelná třída v zoo - po přečtení děti odpoví na otázky: např. Jaký druh papuška na děti promluvil? Proč byla Jasmína Bílá opravdu bílá?  Kdo si hrál na indiány a s čím? (Děti odpovádají celou větou :-)) Děti mohou zkoušet vymýšlet, co pak udělala paní učitelka, co by dělaly v její situaci... 

 

14. - 15.10.

 • Písanka do str. 17
 • Učebnice: do str. 27
 • Pracovní sešit: do str. 16.

Ve čtvrtek bych se s dětmi spojila online, procvičili bychom různou formou učivo druhů vět, abecedu, podíváme se do uč. str. 26, uděláme přepis do sešitu. 

....................................................................................................................................