Obsah

Distanční výuka:

Učivo do 14. 5. 2021

on-line výuka

opakování - párové souhlásky, podstatná jména, vlastní jména

čtení s porozuměním

 

10. 5.  -on-line výuka

            - učebnice - strana 105 ústně

           - pracovní sešit strana 27/10, 11

           - písanka strana 14

           - diktát

11. 5.  - on-line výuka

             - učebnice strana 106/13 - ústně

                                strana 106/14 - písemně do sešitu

           - čítanka - strana 88, 89 - číst

12. 5.  - on-line výuka

            - učebnice - strana 108 - ústně

           - pracovní sešit - strana 28

           - písanka - strana 15

13. 5. - on-line výuka

            - učebnice strana 109 - ústně 

           - pracovní sešit strana 30/8, 32/1, 2

            - čítanka strana 74, 75 - číst

14. 5. -on-line výuka

            - pracovní sešit - strana 32/3

           - čítanka strana 76, 77   

 

 

      

Učivo do 30. 4. 2021

on-line výuka

opakování

vlastní jména

čtení s porozuměním

26. 4. - on-line výuka

          - učebnice strana 97/3, 100/10

          - písanka strana 6

27. 4.  - on-line výuka

            - učebnice strana 100/11, 12

            - pracovní sešit strana 26/8, 9

            - písanka strana 7

28. 4. - učebnice strana 101

           - diktát

          - písanka strana 8 

 

29. 4.  - učebnice strana 102

            - praacovní sešit strana 28/1

            - písanka strana 9

30. 4.  - Hravá čítanka - strana 64, 65

 

 

Učivo do 16. 4. 2021

on-line výuka

slovní druhy, věta, souvětí, čtení s porozuměním

12. 4.  - on-line výuka

            - učebnice  strana  93/10 - 13

            -  pracovní sešit strana 21/5

13. 4. - on-line výuka

           - učebnice  strana 93/14

           - pracovní sešit strana 22/6, 7, 8

14. 4. - on-line výuka

           - učebnice strana 95  

           - pracovní sešit  strana 23/9, 10

           - diktát

15. 4.  - on-line výuka

           -  učebnice strana 96

           - pracovní sešit strana 24/1, 2

16. 4.  - Hravá čítanka strana 60, 61

 

 

Učivo do 9. 4. 2021

on-line výuka

opakování - slovní druhy

spojky, diktát, čtení s porozuměním

6. 4. - on-line výuka

        - učebnice str. 91/4, 5

        - pracovní sešit 20/1, 2

7. 4.  - on-line výuka

         - učebnice str.91/6

         - pracovní sešit 20/3

         - pracovní list

8. 4.  - on-line výuka

         - učebnice str. 92

        - pracovní sešit str. 21/4

        - diktát

9. 4. - on-line výuka

         - Hravá čítanka str. 58, 59

 

 

 

 

Učivo - období do 31. 3. 2021

on-line výuka

opakování, čtení s porozuměním

písanka - dopsat vše, co chybí

29. 3. - on-line výuka

           -  učebnice str. 89

           - pracovní sešit - str. 18  

30. 3. - on-line výuka

          - učebnice str. 90

          - pracovní sešit - str. 19

31. 3. - on-line výuka

           - Hravá čítanka stt. 56, 57

 

Učivo - období do 26. 3. 2021

on-line výuka

slovesa, slova citově zabarvená

22. 3. - on-line výuka

           - učebnice - str.85

           - pracovní sešit str. 16/2

           - písanka - 1 strana

23. 3. - on-line výuka

           - učebnice - str. 86

           - pracovní sešit str. 17/3

           - pracovní list

24. 3.  - on-line výuka

            - učebnice - str.87

            - pracovní sešit - str. 17/4, 5

25. 3. - on-line výuka

           - učebnice - str.88

           - diktát

26. 3.  - on-line výuka

            - Hravá čítanka - str. 55

            - písanka - 1 strana

              

 

Učivo - období do 19. 3. 2021

on-line výuka

opakování

slovní druhy

15. 3.  - on-line výuka

             - učebnice - str. 82

             - písanka - 2 strany

16. 3.   - on-line výuka

             - pracovní sešit str. 14

17. 3.  - on-line výuka

            - učebnice - str. 83

            - pracovní sešit str. 15   

18. 3.  - on-line výuka

            - učebnice str. 84

            - pracovní sešit str. 16/1

19. 3.  - on-line výuka

            - Hravá čítanka strana 54

            - malý pracovní sešit - do str. 31

 

 

 

 

 

Učivo -  období do 5. 3. 2021

on-line výuka

opakování - slabikotvrotné r, l, skupiny bě, pě, vě, mě

popis, čtení s porozuměním

 

1. 3.  - on-line výuka

         - učebnice str. 78

         - pracovní sešit str. 12/1, 2

 2. 3.  - on-line výuka

          - učebnice str. 79

         - pracovní sešit 12/3

3. 3. - on-line výuka

         - učebnice str. 80

         - pracovní sešit - str. 13

4. 3.  - on-line výuka   

          - učebnice str. 81

         - Hravá čítanka - str. 53

5. 3.  - on-line výuka

          - pracovní sešit malý - možno  dodělávat chybějíí části až  do str. 23 

 

 

Učivo - období do 16. 11. 2020:

on-line výuka

- pracovní sešit - strana - 24/6.1

 

Učivo - období do 13. 11. 2020:

Opakování - druhy vět, abeceda, slova nadřazená, podřazená, synonyma, antonyma

Nové učivo: slova vícevýznamová

 

9. 11.  - on-line výuka

            - učebnice strana  35/10 - napsat 3 věty do sešitu

            - Hravá čítanka - strana 24

10. 11.  - on-line výuka

              - učebnice strana 36 (ne cvičení 11, 12)

             -  pracovní sešit 23/9

             - písanka strana 15

11. 11.  - on-line výuka

              - učebnice - strana 36/11, 12

             - pracovní  sešit strana 23/10

             - Hravá čítanka - strana 25

12. 11.  - on-line výuka

              - učebnice - strana 37/ 13, 14

              - pracovní sešit - strana 22/7

              - písanka - strana 19

13. 11. - on-line výuka 

             - učebnice - strana 37/15 číst

             - pracovní sešit - 22/8

             - Hravá čítanka - strana 26, 27

 

Učivo - období do 6. 11. 2020:

Opakování - druhy vět, abeceda, slova nadřazená, podřazená

Nové učivo: antonyma (slova opačného významu)

                      synonyma (slova  stejného významu)

Učivo je rozvrženo na jednotlivé dny v týdnu. Prosím nedělejte napřed, nedodělávejte ani cvičení, která záměrně neuvádím. V e-mailech budu zase zasílat další odkazy a různé pracovní listy pro ty, kteří chtějí něco navíc.

2. 11.  - on-line výuka

           - učebnice - strana 32  , 33/2

           - písanka - strana 7

3. 11.  - on-line výuka

            -  učebnice - strana 33

            - pracovní sešit strana 20/1, 2

            - písanka strana 13

           - Hravá čítanka - strana 20

 4. 11. - on-line výuka

            - učebnice strana 34

           - pracovní sešit  strana 20/3

          -  Hravá čítanka strana 21

          - písanka strana 14

5. 11. -  on-line výuka

           - učebnice - strana 35

           - pracovní sešit strana 21/4

6. 11. - pracovní sešit strana  21/5, 6

           -  Hravá čítanka strana 22, 23            

        

Učivo - období do 23.10. 2020:

druhy vět, slovo a jeho význam, čtení s porozuměním, slova nadřazená, podřazená, opis, přepis

19. 10 . -  on-line výuka

              - učebnice - strana 27

              - pracovní sešit -  strana 14, 15

              - písanka - dodělat  dvoustrany A, a, O, o

20. 10. -   on-line výuka

              - učebnice - strana 28

              - pracovní sešit -  dodělat str. 16

              -  hravá čítanka -  číst str. 16

21. 10. -  on-line výuka

             - učebnice - str. 29

             - pracovní sešit str. 17

            - hravá čítanka - str. 17

22. 10, - on-line výuka

             - učebnice -  str. 30

             - pracovní sešit - str. 18

             - písanka -  str. 12

23. 10. - on-line výuka 

             - učebnice - str. 31

             - pracovní sešit - str.19    

 

Učivo - období do 16. 10. 2020:

druhy vět, pořadí vět, abeceda, čtení s porozuměním 

14. 10. -  on line výuka - opakování druhů vět, psaní slov a jejich řazení podle                       abecedy

15. 10. - on-line výuka - opakování druhů vět, abeceda

             + učebnice str. 26/1 - čtení s porozuměním

                pracovní sešit  - 16/ 1

16. 10. -  Kniha  - Kouzelná třída v ZOO - čtení s porozuměním, možno dočíst                       do konce

              - pracovní sešit  - 14/6