Obsah

Plán učiva z AJ na 24.1.2022 - ….

 

Přehled probíraného učiva:

Toys

Věty s probranými slovesy ve 3.os. č.j.

Zájmena osobní, přivlastňovací

Tázací zájmena

Předložky místa, popis

 

Pondělí 24. 1. 2022

PS str. 19, cv. 6 – Gerdiny informace z tabulky přepiš do vět napravo.

Používej začátky vět:

She is …

She likes / loves….

She has got … …in her room.

Her favourite …. Is …

 

+ ještě:

Whose toy is this? worksheet (liveworksheets.com) - doplňuj viz první řádek: It’s Tom’s car. His car is red.

 

Středa 26. 1. 2022

on-line vyučování v 9:45 - 10:30

Připravte si uč. a sešit na AJ.

uč. str. 23, cv. 8, 9

uč. str. 24, cv. 2, 3 (povídání o obrázku výše)

 

 

Plán učiva z AJ na 29.11.2021

 

Přehled probíraného učiva:

Opakování osobních a přivlastňovacích zájmen

 

Pondělí 29. 11. 2021

PS str. 13 celá; str. 14 cv. 1 dokončit

 

Středa 1. 12. 2021

jen 1. skupina:

PS - str. 14, cv. 3 a str. 15, cv. 4

opakování pro obě skupiny:

2021-11-30_205218.pdf (335.35 kB)

 

 

Plán učiva z AJ na 15.11.2021

 

Přehled probíraného učiva:

Opakování – osobní zájména, množné číslo pods. jmen – pravid., předložky místa s vazbou there is/are

 

Pondělí 15. 11. 2021

On-line výuka v 10:40

Připravte si jen sešit nebo papír na poznámky.

Pro nepřítomné ve výuce:

AJ-15_11_.pdf (809.29 kB) - obr. třídy budeme používat k procvičování předložek místa a 2. obr. k doplňování osobních zájmen

Prepositions - předložky (místní) worksheet (liveworksheets.com)

Prepositions of place - Quiz (wordwall.net)

Prepositions of place - listening exercise worksheet (liveworksheets.com)

Plurals: Adding s or es worksheet (liveworksheets.com)