Obsah

 

Školní rok 2020/2021

třídní učitelka  : Mgr. Hana Benediktová

kontakt:              Benediktova@zsdobrany.cz

– pro konzultace se žáky, dotazy žáků k učivu …

telefon: pokud potřebujete, ozvěte se  na email (viz výše) nebo pošlete své tel. číslo - ozvu se Vám já 

Pravidla chování žáků v aplikaci Teams

• zakazuje se zařazování učitelů do týmů, které administrují žáci, pokud nemá žák, jenž  tým založil, od učitele předchozí souhlas, že chce být členem týmu

• není dovoleno, aby žáci jakýmkoliv způsobem rušili či omezovali online výuku (tlumení  zvuku, chatování, odcházení od monitoru či skrývání se za předměty, rušení jinými  zvuky, např. rozhlas, konzumace potravin, telefonování …)

• při vstupu do online výuky dodržujte pravidla vyučujících, např. že je třeba mít vypnutou kameru a mikrofon; žáci se o slovo hlásí a při vyvolání si zapnou mikrofon

• žáci musí vzít na vědomí, že se pohybují ve školním virtuálním prostředí a jakékoliv pokusy o nevhodné chování vůči učitelům či sobě navzájem, pokusy  o kyberšikanu, neoprávněné technické manipulace a jiné nepatřičné chování je dohledatelné a trestatelné v souladu se školním řádem