Obsah

 

Mgr. Hana Benediktová

kontakt:  Benediktova@zsdobrany.cz

pro konzultace se žáky, dotazy žáků k učivu …

telefon: pokud potřebujete, ozvěte se  na email (viz výše) nebo pošlete své tel. číslo - ozvu se Vám já 

 

Distanční výuka:

Všechny úkoly zadávány přes   MS Office 365.

 

10.5. -14.5.

hmotnost

 

3.5.-7.5.2021

délka, převody jednotek

 

15.3. -19.3. 2021

Fyzikální veličiny

Délka

 

8.3 12.3. 2021

jarní prázdniny

 

1.3 -5.3. 2021

Magnetické pole Země

Opakování Magnetizmus

 

22.2- 26.2. 2021

Magnetické vlastnosti látek

 

15.2. - 19.2. 2021

Magnetické vlastnosti látek

Elektrování těles

 

8.2.- 12.2. 2021

Elektrování těles

 

1.2. 5.2. - 12.2 202

Atomy a molekuly

Elektrování těles

 

25.1. - 28.1. 2021

Elektrické vlastnosti látek

Částicové složení látek

 

18.1. - 22.1. 2021

Částicové složení látek

 

11.1. - 15.1. 2021

Atomy a molekuly

Elektrické vlastnosti látek

 

4.1. - 8.1. 2021

Částicové složení látek

 

 

 

1

Prezenční výuka:

21.9. - 25.9. 2020

Pracovní list z fyziky, který by měl být zkontrolovaný z poslední hodiny.

PL Vlastnosti látek 1