Navigace

Obsah

kontakt na vyučující Alena Boudová: e-mail: boudal@zsdobrany.cz

telefon: pokud potřebujete, ozvěte se na email (viz výše) nebo pošlete své tel. číslo - ozvu se Vám já 

.............................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 10.5. - 14.5. 2021

učivo: slovesaminulý čas pravidelných sloves - pravidla tvoření pomocí -ed, výslovnost

- 10.5. pondělí  - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 12.5 středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 14.5. pátek - procvičování učiva -  zadání přes Teams (informace na on-line hodině ve středu)

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj

....................................................................................................................................

V týdnu 3.5. - 7.5. 2021- prezenční výuka

učivo: opak. učiva předložky místa (at, in, on), minulý čas was/were, wasn´t, weren´t; guestions, slovní zásoba - holidays; pravidelná a nepravidelná slovesa

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj i během prezenční výuky

...................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 26.4. - 30.4. 2021

učivo:  minulý čas was/were, wasn´t, weren´t; guestions, slovní zásoba - holidays, předložky místa (at, in, on),

- 26.4. pondělí  - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 28.4. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 30.4. pátek - procvičování učiva -  zadání přes Teams (informace na on-line hodině ve středu)

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 19.4. - 23.4. 2021

učivo: SP v PS dle zadání; opak. - předložky místa (at, in, on), minulý čas was/were, wasn´t, weren´t; slovní zásoba - holidays

- 19.4. pondělí  - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 21.4. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 23.4. pátek - procvičování učiva -  zadání přes Teams (informace na on-line hodině ve středu)

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 12.4. - 16.4. 2021

učivo: test - present simple; speaking activities (Q -A)

- 12.4. pondělí  - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 14.4. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 16.4. pátek - procvičování učiva -  zadání přes Teams (informace na on-line hodině ve středu)

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 5.4. - 9.4. 2021

učivo: opakování - present simple (+,-, ?), reading comprehension + wh - questions 

- 5.4. pondělí - Velikonoce

- 7.4. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 9.4. pátek - procvičování učiva -  zadání přes Teams (informace na on-line hodině ve středu)

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 29.3. - 2.4. 2021

učivo: procvičování  - present simple, Wh - questions 

- 29.3. pondělí  - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 31.3. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 2.4. pátek - svátek  (velikonoční prázdniny)

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 22.3. - 26.3. 2021

učivo: present simple, reading - working with the text - making Wh - questions 

- 22.3. pondělí  - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 24.3. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 26.3. pátek - procvičování učiva -  zadání přes Teams (informace na on-line hodině ve středu)

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 15.3. - 19.3. 2021

učivo: procvičování -  Questions - (do , does), short answers, vocabulary - sports; Wh - questions

- 15.3. pondělí  - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 17.3. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 19.3. pátek - procvičování učiva -  zadání přes Teams (informace na on-line hodině ve středu)

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj

....................................................................................................................................

v týdnu 8.3. - 12.3. si užijte jarní prázdniny (není online výuka)

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 1.3. - 5.3. 2021

učivo: speaking activities: How often ...?, frekvenční příslovce;  Questions - (do , does), short answers, vocabulary - sports

-  1.3. pondělí  - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 3.3. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 5.3. pátek - procvičování učiva -  zadání přes Teams (informace na on-line hodině ve středu)

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 22.2. - 26.2. 2021

učivo: questions How often ...?, frekvenční příslovce; yes/no questions , short answers

-  22.2. pondělí  - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 24.2. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 26.2. pátek - procvičování učiva -  zadání přes Teams (informace na on-line hodině ve středu)

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 15.2. - 19.2. 2021

učivo: procvičování přítomný čas prostý : - věty (pomocí doesn´t / don´t), questions How often ...?, frekvenční příslovce

-  15.2. pondělí  - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 16.2. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 19.2. pátek - procvičování učiva -  zadání přes Teams (informace na on-line hodině ve středu)

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 8.2. - 12.2. 2021

učivo:  přítomný čas prostý : - věty (pomocí doesn´t / don´t), questions (pomocí Do / Does), opakování slovní zásoby - slovesa, popis dne (My Day)

-  8.2. pondělí  - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 10.2. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 12.2. pátek - procvičování učiva -  zadání přes Teams (informace na on-line hodině ve středu)

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 1.2. - 5.2. 2021

učivo: stále procvičování - přítomný čas prostý - + věty, 3. osoba j.č. (-s, - es, -ies), +, - věty (pomocí doesn´t / don´t), reading comprehension

-  1.2. pondělí  - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 3.2. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 5.2. pátek - procvičování učiva -  zadání přes Teams (informace na on-line hodině ve středu)

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 25.1. - 29.1. 2021

učivo: procvičování - přítomný čas prostý - + věty, 3. osoba j.č. (-s, - es, -ies), + věty

-  25.1. pondělí  - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 27.1. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 29.1. pátek - pololetní prázdniny

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 18.1. - 22.1. 2021

učivo: procvičování - čas - hodiny,  slovíčka - slovesa - přítomný čas prostý - + věty, 3. osoba j.č. (-s, - es, -ies)

-  18.1. pondělí  - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 20.1. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 22.1. pátek - procvičování učiva- zadání bude ve středu přes Teams

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 11.1. - 15.1. 2021

učivo: procvičování - čas - hodiny,  test - měsíce, předložky času in,on,at, slovíčka - školní předměty, slovesa - přítomný čas prostý

-  11.1. pondělí  - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 13.1. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 15.1. pátek - procvičování učiva - zadání bude ve středu přes Teams

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 4.1. - 8.1. 2021

učivo: procvičování - určování času - hodiny, datum, předložky, slovesa -přítomný čas

- 4.1. pondělí - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 6.1. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 8.1. pátek - procvičování učiva - zadání bude ve středu přes Teams

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 14.12. - 18.12. 

učivo: řadové číslovky, měsíce, datumy, předložky času, pracovní listy - zadány, rozdány ve škole

- 14.12. pondělí - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 16. 12. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 18. 12. pátek - procvičování učiva - online hodina přes Teams 

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj

....................................................................................................................................

V týdnu 7.12. - 11.12. - prezenční výuka

učivo: opakování učiva z on-line výuky, určování času (hodiny), řadové číslovky, datum, měsíce, dny, předložky času

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj i během prezenční výuky

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 30.11. - 4.12. 

učivo: procvičování - slovesa -být, can, have got, přivlastňovací zájmena, vazba there is  /are  ... popis  obrázků

- 30.11. pondělí - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 2. 12. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 4. 12. pátek - procvičování učiva - zadání bude ve středu přes Teams

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 23.11. - 27.11. 

učivo: předložky místa, vazba There is  /are  ... popis  obrázků

- 23.11. pondělí - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 25. 11. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 27. 11. pátek - procvičování učiva - zadání bude ve středu přes Teams

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj 

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 16.11. - 20.11. 

učivo:přivlastňovací zájmena, množné číslo podstatných jmen (procvičování)

- 16.11. pondělí - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 18. 11. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 20. 11. pátek - procvičování učiva - zadání bude ve středu přes Teams

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj 

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 9.11. - 13.11. 

učivo:přivlastňovací zájmena, množné číslo podstatných jmen

- 9. 11. pondělí - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 11. 11. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 13. 11. pátek - procvičování učiva - zadání bude ve středu přes Teams

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj 

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 2.11. - 6.11. 

učivo: sloveso have got/ has got, věty +, -, ?

- 2. 11. pondělí - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 4. 11. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 6. 11. pátek - procvičování učiva - zadání bude ve středu přes Teams

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj 

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 19.10. - 23.10. 

učivo: sloveso can, věty +, -, ?

- 19. 10. pondělí - online hodina přes Teams - 4. vyučovací hodina 10:40 - 11:25

- 21. 10. středa - online hodina přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 23. 10. pátek - procvičování učiva - zadání bude ve středu přes Teams

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj 

....................................................................................................................................

Zadaná práce je na týden 14.10. - 16.10. 

- 14. 10. středa - vyzkoušení online hodiny přes Teams - 5. vyučovací hodina 11:35 - 12:20

- 16. 10. pátek - procvičování učiva - zadání bude ve středu přes Teams

- přes Teams jsou možné dotazy k učivu Aj