Navigace

Obsah

Vyučující: Mgr. Jana Kocandová
e-mail:      kocandova@zsdobrany.cz
 

Učivo z NJ je žákům zadáváno přes MS Teams.

Online hodina NJ probíhá každý týden v úterý (8:40-9:25) přes Teams.

_____________________________________________________________________________

Učivo na období 3. - 7. 5.

rozkazovací věty "In der Schule"

světové strany

 

Učivo na období 26. - 30. 4.

opakování - slovní zásoba, členy, záporka "kein/e"

 

Učivo na období 19. - 23. 4.

záporka kein, keine

 

Učivo na období 12. - 16. 4.

člen určitý X neurčitý
 

Učivo na období 6. - 9. 4.

Schulsachen - slovní zásoba
 

Učivo na období 29. - 31. 3.

opakování - 3. lekce
 

Učivo na období 22. - 26. 3.

opakování - práce ve skupině "Hobbys"

práce s textem

 

Učivo na období 15. - 19. 3.

opakování slovní zásoby -  konverzace

přivlastňovací zájmena "sein/e, ihr/e"

 

Učivo na období 1. - 5. 3.

téma "Die Freizeit" - slovní zásoba

slovesa "spielen", "machen"

 

Učivo na období 22. - 26. 2.

opakování - Adjektive

projekt "Mein Freund/meine Freundin"

 

Učivo na období 15. - 19. 2.

opakování - "Uhr" x "Stunde"

"Eigenschaften" - rozšíření slovní zásoby

 

Učivo na období 8. - 12. 2.

opakování času

rozdíl mezi "Uhr" a "Stunde"

 

Učivo na období 1. - 5. 2.

"Wie spät ist es?" + předložka "um"

 

Učivo na období 25. - 29. 1.

test - 2. lekce

vyjadřování času

 

Učivo na období 18. - 22. 1.

opakování 2. lekce (Wiederholungstest)

 

Učivo na období 11. - 15. 1.

opakování - přídavná jména

přivlastňovací vazba "von" + koncovka "s"

 

Učivo na období 4. - 8. 1.

opakování - "Die Familie", přivlastňovací zájmena mein/e, dein/e

základní přídavná jména

 

Učivo na období 30. 11. - 4. 12.

"Die Familie" - slovní zásoba
 

Učivo na období 23. - 27. 11.

opakování 1. lekce, projekt "Ich"

 

Učivo na období 16. - 20. 11.

opakování časování sloves, tvoření otázek

 

Učivo na období 9. - 13. 11.

časování slovesa "spielen", tázací zájmena/příslovce

 

Učivo na období 2. - 6. 11.

NJ 7. r.pdf
 

Učivo na období 19. - 23. 10.

NJ 7. r.pdf