Obsah

Třída: 7.A

Třídní učitel: Alena Boudová

Rozvrh online výuky od 2. 11. 2020

 

1.

7.45–

 8.30

2.

8.40–

9.25

3.

9.45–

 10.30

4.

10.40–

11.25

5.

11.35–

12.20

6.

12.30–

13.15

pondělí

Boudová

M

Konšalová

 

 

 

 

úterý

 

Nj JK

     Nj BE

Čj

Hříšná

Aj AB

Aj NB

 

 

středa

Z

Kozáková

 

 

 

Fy 

supl.Kučera

 

čtvrtek

M

Konšalová

 

D

Bardounová

Čj

Hříšná

 

 

pátek

 

 

Aj AB

F

Benediktová

 

 

 

 

Způsob připojení:

  1. Matematika / Konšalová: Teams
  2. Český jazyk / Hříšná: Teams
  3. Anglický jazyk / Boudová / Bardounová: Teams
  4. Německý jazyk / Kocandová / Eisenhammerová: Teams
  5. Dějepis / Bardounová: Teams
  6. Zeměpis / Kozáková: Teams
  7. Fyzika / Benediktová: Teams
  8. Přírodopis / Boudová: Teams

Pravidla chování v aplikaci Teams

• zakazuje se zařazování učitelů do týmů, které administrují žáci, pokud nemá žák, jenž tým založil, od učitele předchozí souhlas, že chce být členem týmu

• není dovoleno, aby žáci jakýmkoliv způsobem rušili či omezovali online výuku (tlumení zvuku, chatování, odcházení od monitoru či skrývání se za předměty, rušení jinými zvuky, např. rozhlas, konzumace potravin, telefonování …)

• při vstupu do online výuky dodržujte pravidla vyučujících, např. že je třeba mít vypnutou kameru a mikrofon; žáci se o slovo hlásí a při vyvolání si zapnou mikrofon

• žáci musí vzít na vědomí, že se pohybují ve školním virtuálním prostředí a jakékoliv pokusy o nevhodné chování vůči učitelům či sobě navzájem, pokusy o kyberšikanu, neoprávněné technické manipulace a jiné nepatřičné chování je dohledatelné a trestatelné v souladu se školním řádem