Obsah

Distanční výuka ze školního roku 2019/2020

Kontaktní údale : e-mail Fialova@zsdobrany.cz, telefon 733310908

POZOR:

Distanční výuka

Všechny úkoly zadávány v Teams v zadání, tam budete také odevzdávat, samostatné práce v záložce Distanční výuka

10.5. - 14.5.

Prezenční výuka

učivo -Shodnost trojúhelníků


3.5. - 7.5.

online hodiny -po, čt

učivo -Postupný poměr


26. - 30.4

online hodiny - po, čt

učivo -Počítáme s poměrem - rozdělení v poměru


19. - 23.4

online hodiny - po, čt

učivo -Počítáme s poměrem - změna v poměru, rozdělení v poměru


12.4. - 16.4

online hodiny - po, čt

učivo -Poměr - rozšiřování, krácení, poměr v základním tvaru


6.4. - 9.4

online hodiny - čt

učivo -Zlomky  opakování, poměr - rozšiřování


29.3. - 31.3.

online hodiny - po

učivo -Zlomky  opakování, poměr - úvod


22.3. - 26. 3.

online hodiny - po, čt

učivo - Složené zlomky


15.3. -  19. 3.

online hodiny - po, čt

učivo - Dělení zlomků


8. 3. - 12. 3.

jarní prázdniny


1.3. - 5. 3..

online hodiny - po, čt

učivo - Násobení racionálních čísel


22.2. - 26.2.

online hodiny - po, čt

učivo - Násobení zlomků


15.2. - 19.2.

online hodiny - po, čt

učivo - Sčítání a odčítání smíšených čísel


8.2. - 12.2.

online hodiny - po, čt

učivo - Odčítání zlomků


1.2. - 5.2.

online hodiny - po, čt

učivo - Sčítání zlomků

1.2. - 5.2.

online hodiny - po, čt

učivo - Sčítání zlomků


25.1. - 28.1.

online hodiny - po, čt

učivo - Zlomky a desetinná čísla, smíšená čísla


18.1. - 22.1.

online hodiny - po, čt

učivo - porovnávání zlomků (záporné zlomky)


11.1. - 15.1.

online hodiny - po, čt

učivo - porovnávání zlomků (kladné zlomky)


4.1. - 8.1.

online hodiny - po, čt

učivo - krácení zlomků


14.12. - 18.12.

Prezenční výuka


7. 12. - 11. 12.

online hodiny - po, čt

učivo - racionální čísla(desetinná) - násobení a dělení


30.11. - 5. 12.

Prezenční výuka


23. - 27.11

online hodiny - po, čt

učivo - racionální čísla(desetinná) - sčítání a odčítání


16. - 20.11

online hodiny - po, čt

učivo - racionální čísla- rozdělení, znázorňování desetinných čísel na číselné ose, porovnávání

9. - 13.11.

online hodiny - po, čt

učivo - dělení celých čísel, pořadí početních výkonů ve složitějších příkladech

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. - 6.11.

online hodiny - po, čt

učivo - násobení celých čísel, vlastnosti násobení


 

Distanční výuka  - říjen

14. - 16. 10.           PDF           Celá čísla - úvod  

19. - 21. 10            PDF

Domácí úkoly odevzdáváme vždy ve čtvrtek

Domácí úkol bude označen názvem - např. září - 1. úkol, listopad 3. úkol ....!!!

Domácí úkoly musejí být vždy podepsané od rodičů!!!

září:

Září 1. úkol                                 PDF

Září 2. úkol                                 PDF

Září 3. úkol                                 PDF

Říjen 1. úkol                               PDF

Říjen 2. úkol                               PDF

Pracovní listy:

září: 

2., pracovní list

3.pracovní list

4.pracovní list

5. pracovní list