Obsah

Viola Hampejsová 

e-mail: viola.hampejsova@seznam.cz

telefon: +420 722 147 832


Práce 3. - 7. 5. 

Online výuka: středa 5. 5. v 10:40

Samostatná práce: Země jižního cípu - pracovní list

Probírané učivo: Regiony Ameriky - Země jižního cípu


Práce 26. - 30. 4. 

Online výuka: středa 28. 4. v 10:40

Samostatná práce: Brazílie - pojmová mapa, práce s textem

Probírané učivo: Regiony Ameriky - Brazílie a okolní státy


Práce 19. - 23. 4. 

Online výuka: středa 21. 4. v 10:40

Samostatná práce: kvíz - Andské státy

Probírané učivo: Regiony Ameriky - Andské státy


Práce 12. - 16. 4. 

Online výuka: středa 14. 4. v 10:40

Samostatná práce: Referát - karibské ostrovní státy

Probírané učivo: Regiony Ameriky - karibské ostrovní státy


Práce 6. - 9. 4. 

Online výuka: středa 7. 4. v 7:45

Samostatná práce: PL Střední Amerika - pevninské státy

Probírané učivo: Regiony Ameriky - pevninské státy Střední Ameriky


Práce 29. - 31.3.

Online výuka: středa 31. 3. v 10:40

Samostatná práce: PL USA

Probírané učivo: Regiony Ameriky - USA


Práce 22. - 26. 3.

Online výuka: středa 124. 3. v 7:45

Samostatná práce: kvíz - Kanada

Probírané učivo: Regiony Ameriky - Kanada


Práce 15. - 19. 3.

Online výuka: středa 17. 3. v 10:40

Samostatná práce: PL - hospodářství Ameriky

Probírané učivo: hospodářsví Ameriky 


Práce 1. - 5. 3.

Online výuka: středa 3. 3. v 10:40

Samostatná práce: PL - obyvatelstvo Ameriky

Probírané učivo: Ameriky - zemědělství, nerostné suroviny


Práce 22. - 26. 2.

Online výuka: středa 24. 2. v 10:45

Samostatná práce: kvíz - objevení, kolonizace, obyvatelstvo Ameriky, otroctví

Probírané učivo: Obyvatelstvo Ameriky


Práce 15. 2. - 19. 2.

Online výuka: středa 17.2. v 10:45

Samostatná práce: zapsat poznámky (vodstvo, podnebí, biomy Ameriky)

Probírané učivo: Objevení, kolonizace Ameriky, otroctví


Práce 8. 2. - 12. 2.

Online výuka: středa 10.2. v 10:40

Test: Podnebí a přírodní krajiny Ameriky

Samostatná práce: referát - národní park 

Probírané učivo: Amerika - ochrana přírody, enviromentální výchova


Práce 1. 2. - 5. 2.

Online výuka: středa 3.2. v 10:40

Samostatná práce: PL - podnebí Ameriky

Probírané učivo: Přírodní krajiny Ameriky, opakování podnebí Ameriky


Práce 25.1. - 28.1.

Online výuka: středa 27.1. v 10:40

Kvíz: vodstvo Ameriky

Samostatná práce: povrch Ameriky - zapsat poznámky

Probírané učivo: Podnebí Ameriky, opakování povrch Ameriky, vodstvo Ameriky


Práce 18.1. - 22.1.

Online výuka: středa 20.1. v 10:40

Kvíz: Americký kontinent - povrch

Samostatná práce: Jižní Amerika - povrch - práce se slepou mapou

Probírané učivo: vodstvo Ameriky


Práce 11.1. - 15.1.

Online výuka: středa 13.1. v 10:40

Test - opakování Afriky

Probírané učivo: Severní Amerika (vertikální, horizontální členění)


Práce 4. 1. - 8. 1.

Online výuka: středa 6. 1. v 7:45

Samostatná práce: Amerika - povrch PL

Probírané učivo: Amerika - vymezení SA, JA + Střední Amerika, povrch


Práce 7. - 11. 12.

Online výuka: středa 9. 12 v 10:40

Samostatná práce: Státy Sahelu - pracovní list

Probírané učivo: Státy Sahelu - přírodní podmínky, hospodářství, obyvatelstvo


Práce 23. - 27. 11. 

Online výuka: středa 25. 11 v 10:40

Samostatná práce: pracovní list hospodářství Afriky

Probírané učivo: ukazatel HDP, vyspělost jednotlivých států Afriky, hospodářství Afriky (zemědělství, průmysl, služby)


Práce 16. - 20. 11. 

Online výuka: středa 18. 11. v 10:40

Samostatná práce: Pracovní list obyvatelstvo Afriky

Probírané učivo: Obyvatelstvo Afriky: historie, demografické ukazatele, náboženství, jazyky, fyzickogeografické faktory rozmístění obyvatelstva, velká města


Práce 9. - 13. 11. 

Online výuka: středa 11. 11. v 10:40

Test přírodní poměry Afriky

Probírané učivo: Přírodní poměry Afriky - opakování, obyvatelstvo Afriky - úvod


Práce 2.- 6. 11.

Online výuka: středa 4. 11. v 10:40

Pracovní list: Přírodní krajiny Afriky

Probírané učivo: biomy Afriky - jejich poloha a charakteristika


Práce 19.- 23. 10.

Online výuka: středa 21. 10 v 10:40

Pracovní list: Vodstvo Afriky

Probírané učivo: řeky, jezera, vodní nádrže Afriky


Práce 14.- 18. 10.

Milí sedmáci,

pro komunikaci, online výuku a nahrávání úkolů budeme používat prostředí Microsoft teams. Na stránky školy přidávám informace pro Vaše rodiče, aby měli přehled o tom, jaké úkoly Vám byly zadány, a také pro Ty z Vás, kteří se v novém prostředí ještě neorientují. 

Vaším úkolem bude vypracovat pracovní list na podnebí Afriky.

Pracovní list nahrávám i zde. Vyplněný pracovní list odevzdejte ke kontrole přes Microsoft teams do neděle 18.10. 

Afrika - podnebí - pracovní list

 V případě dotazů mě kontaktujte :)