Pravidla pro omlouvání absence

Pravidla pro omlouvání absence

1.Rodiče žáka jsou povinni omluvit déletrvající nepřítomnost žáka do tří dnů třídnímu učiteli / učitelce (dále jen třídnímu učiteli) a sdělit důvod nepřítomnosti.

2. Žák je povinen omluvit třídnímu učiteli svou nepřítomnost ve škole bezprostředně po návratu do školy omluvenkou v elektronické žákovské knížce. Rodiče, kteří nepoužívají elektronickou žákovskou knížku, si domluví způsob omlouvání v písemné podobě zavedením papírového omluvného listu. Při neomluvení žákovy nepřítomnosti ve škole do 14 dnů po jejím ukončení bude školou považována za neomluvenou.

3. V odůvodněných případech bude škola požadovat od rodičů žáka lékařské či jiné potvrzení žákovy nepřítomnosti ve škole.

4. Vědí-li rodiče o žákově nepřítomnosti předem (lékařská vyšetření, rodinné důvody, účast na soutěžích apod.), jsou povinni sdělit tuto skutečnost třídnímu učiteli a požádat o uvolnění. Třídní učitel rozhodne o uvolnění žáka své třídy na jeden vyučovací den. Pokud rodiče předpokládají nepřítomnost žáka ve škole delší než 1 den, požádají písemně příslušného zástupce o uvolnění žáka z výuky, a to nejméně 2 týdny předem. Při rozhodnutí o uvolnění žáka bude přihlédnuto k jeho prospěchu a chování.

5. Při náhlé zdravotní nevolnosti požádá žák třídního, příp. jiného, učitele o vyrozumění rodičů.

Žádost o krátkodobé i dlouhodobé uvolnění z výuky najdete ve složce dokumenty.