ZŠ Dobřany

Naše škola

Základní škola Dobřany zabezpečuje základní vzdělávání pro děti z Dobřan a spádových obcí Vstiš a Nová Ves. Součástí školy jsou i speciální třídy při Psychiatrické nemocnici, které poskytují vzdělávání pacientům dětského oddělení. Škola se výrazně profiluje v oblasti enviromentální výchovy, od roku 2005 je držitelem mezinárodního titulu Ekoškola. Dlouhodobě spolupracuje s partnerskými školami ve Slovinsku a Německu a podílí se na organizaci vlastních i městských aktivit, např. Chvály různosti, Dobřanských pohledů, Mikulášského jarmarku aj. Ve škole funguje dvoukomorový žákovský Školní senát, pravidelně vychází žákovský časopis Podlavičník.