Výchovné poradenství

Kontakt

Výchovná poradkyně a metodička prevence rizikového chování pro 1. stupeň

Mgr. Eva Fekerlová

Metodička prevence rizikového chování pro 1. stupeň

Mgr. Eva Bukovjanová

Výchovně-kariérová poradkyně pro 2. stupeň

Mgr. Věra Hříšná

  • tel. 377 972 515 (sekretariát školy)
  • e-mail: vera.hrisna@seznam.cz
  • Konzultace: po předchozí dohodě

Metodička prevence rizikového chování 2. stupeň

Mgr. Jana Šindelářová

  • tel. 377 972 515 (sekretariát školy)
  • e-mail: exik@volny.cz
  • Konzultace: po předchozí dohodě