Dětský klub

Projekt „Pokračování Dětského klubu ZŠ Dobřany“, reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007505 realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Předmětem projektu je zajištění pokračování dětského klubu při ZŠ Dobřany a realizací příměstských táborů v době prázdnin. Projekt představuje výraznou pomoc rodičům města Dobřany a spádových oblastí při sladění jejich pracovních povinností a péče o děti mladšího školního věku (1. st. ZŠ). Tato pomoc –  služba zvyšuje uplatnitelnost rodičů (zejména žen) s malými dětmi na trhu práce. Smyslem projektu je pokračování ve vyhovující a kvalitní službě rodičům, o kterou je v oblasti rostoucí zájem.

Cílem projektu je i nadále pomáhat rodičům sladit pracovní povinnosti a péči o děti na 1. stupni ZŠ v obci Dobřany a v jejích spádových oblastech s cílem zvýšit jejich uplatní na pracovním trhu.

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 4.546.556 Kč (100 %), přičemž projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 85 %, ze státního rozpočtu ČR pak 10 % a vlastní financování činí 5 %.

logo eu