Ekoškola

Co je Ekoškola?

Mezinárodní program organizace FEE - Foundation for Environmental Education (Nadace pro environmnentální vzdělávání (ekologickou výchovou)). V ČR tento program koordinuje Sdružení TEREZA -> Dlouhodobý proces neustálého zlepšování životního prostředí ve škole a v okolí školy.

Kdo je zapojen do programu Ekoškola?

Školy z celého světa (z Evropy, Asie, Oceánie, Jižní Ameriky a Afriky) a také naše škola (od roku 2005).

Jak je program Ekoškola realizován?

pomocí tzv. 7. kroků Ekoškoly:

 1. Založení pracovního týmu Ekoškoly - v naší škole pracuje tzv. Ekotým, který je součástí školního paralamentu
 2. Analýza ekologického stavu školy - kontroluje se stav odpadu, energie, vody a prostředí školy (vnitřní a vnější)
 3. Plán činností - rozpracování  našich cílů, které povedou k ekologizaci školy a prostředí
 4. Monitorování a vyhodnocování - součást plánu činností
 5. Environmentální (ekologická) výchova ve výuce - průřezová témata v ŠVP
 6. Informování a spolupráce - informujeme ve školním časopise Podlavičník, v Dobřanských listech, webu školy, nástěnce a spolupracujeme s městem Dobřany s místní organizací ČSOP, Včelařů, s občanským sdružením Ametyst
 7. Ekokodex - vyvěšen na chodbě, ve třídách,  a je součástí žákovských knížek

Jakými tématy se Ekoškola zabývá?

při realizaci 7 kroků Ekoškoly jsou hlavními tématy:

 • Odpady
 • Voda
 • Energie
 • Prostředí

doplňkovými:

 • doprava
 • šetrný spotřebitel