Ekokodex

Školní kodex

Soubor pravidel chování a jednání žáků a zaměstnanců Základní školy Dobřany, společně vytvořený Školním parlamentem a pedagogickou radou školy ve školním roce 2005/06.

Kodex výuky

Při výuce by mělo být uplatňováno:

 1. Pestrá výuka
 2. Vedení k samostatnosti žáků
 3. Přiměřená náročnost k žákům
 4. Hodnocení obsahu, nikoliv formy
 5. Dobrovolnost domácích úkolů

Profil žáka

Žák naší školy by měl být:

 • pečlivý, pracovitý a zodpovědný
 • ukázněný, slušný a zdvořilý
 • ohleduplný, tolerantní a vstřícný
 • čistý, umytý a upravený
 • samostatný
 • pravdomluvný
 • komunikativní

Profil učitele

Učitel naší školy by měl:
 1. být připravený na výuku
 2. být spravedlivý
 3. být přiměřeně náročný k žákům
 4. časově přiměřeně vykládat nové učivo, procvičovat vyložené učivo a zkoušet
 5. být odborník
 6. být slušný v mluvě
 7. být ohleduplný
 8. být v dobré náladě, usměvavý a měl by mít smysl pro humor

Ekokodex

(Pravidla ekologického chování)
I. PROSTŘEDÍ ŠKOLY
 1. Žijeme v čistotě.
 2. Každý si uklízíme své místo, třídu a školu.
 3. Neděláme z okolí školy smetiště.
 4. Neničíme vybavení školy.
 5. Podílíme se na výzdobě třídy a školy.
 6. Staráme se o školní rostliny.
II. ODPADY
 1. Netvoříme zbytečně odpady.
 2. Používáme vratné obaly.
 3. Dáváme přednost výrobkům z recyklovatelných a recyklovaných materiálů.
 4. Třídíme odpad.
 5. Odpady dáváme do správných košů (papír, plast, sklo, plastová víčka, baterie, směsný odpad).
 6. Využíváme některý odpad při výtvarné výchově a pracovních činnostech (např.noviny, skleněné lahve, plastové kelímky ...).
 7. S nebezpečným odpadem zacházíme bezpečně.
III. VODA
 1. Neplýtváme vodou (při mytí – sebe i tabule;na toaletách).
IV. ENERGIE
 1. Větráme krátce a účinně, 5 minut stačí.
 2. Svítíme, jen když je třeba.