Ekookénko

Milí žáci,

„ekookénko“ se Vám hlásí v letošním školním roce poprvé. Budeme mít pro Vás připraveny zase zajímavé otázky a úkoly.

obrázekÚkol č. 1

Víte, jak se jmenuje tato postavička? Pokud její jméno neznáte, vymyslete ho. Ten nejzajímavější nápad bude odměněn.
 

Úkol č. 2

Na nástěnce ekotýmu jsou očíslovány čtyři větvičky s podzimními plody.
1. a 2. obrázek je pro žáky 1. - 3. roč.
3. a 4. obrázek je pro žáky 4. a 5. roč.

obrázek3obrázek2

 

obrázek5obrázek4

Lístky s odpověďmi podepište a označte třídou, kterou navštěvujete.
Pokud znáte názvy všech plodů (rostlin), určitě je napište.

TĚŠÍME SE NA VAŠE ODPOVĚDI


EKOOKÉNKO č.2/2011-12

Tak už mě všichni znáte?  obrázek    
Jmenuji se Garby a budu Vás provázet úkoly, které pro Vás ekotýmáci připraví.

Úkol č. 1

Vyrobte skřítka či jinou postavičku z přírodního materiálu, vyfoťte si ho a foto přineste do V.C či pošlete na adresu m.bestova@seznam.cz.

Nejlepší výtvory oceníme.

Úkol č. 2

Připravili jsme pro Vás tajenku. Podaří se Vám ji vyluštit?
Co Vám vyjde, napište na papír, podepište a vhoďte do naší schránky.
 

Úkol č. 3

Poznáte, z kterého keře je větvička? Připiš k tajence.

TĚŠÍME SE NA VAŠE ODPOVĚDI A OBRÁZKY DO 21. ŘÍJNA. EKOTÝM

EKOOKÉNKO č.3/2011-12

Hlásí se Vám EKOOKÉNO.
obrázekNejprve Vás seznámíme s vítězi minulé soutěže. Pro cenu si přijde do třídy 5.C
 • Zuzka, Jitka, Míša ze 4.A,
 • Lenka Štichová ze 2.B
 • zástupce kluků z 1.A

Úkol č. 1

Na nástěnce jsou dva obrázky s úkolem „Najdi 10 rozdílů“. Papír si můžeš vyzvednout u Tvojí paní učitelky nebo v 5. C. (viz. www.recyklohraní.cz)
 

Úkol č. 2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyplň tajenku

 

 • Ovoce
 • Dopravní prostředek
 • Hlavní město
 • Nádoba na vaření
 • Mužské jméno
 • Součást obličeje
 • Spodní část nohy
 • Školní pomůcka
 • Mléčný pokrm
 • Roční období
 • Letiště v Praze
 • Název jarní květiny
 • Úlomky skály 
Tajenku vytvořil Adam Pokorný, 4.B
 
Ekotým pro Vás připravil dlouhodobou soutěž. Vaším úkolem bude sbírat, shánět zajímavosti ze života hmyzu. Za každou informaci získá Váš ročník (třída) bod. Ale pozor! Než vhodíš podepsaný lísteček s informací do naší schránky, nejprve si přečti nástěnky u sborovny, zda už Tvoji informaci někdo neuveřejnil. „Kdo dříve přijde, ten získá bod.“ Zajímavosti se nesmí opakovat.
Vyhlášení výsledků této soutěže bude na velikonoční akci „Broučkiáda“.
 
 
Lístky s odpověďmi podepište a označte třídou, kterou navštěvujete.
TĚŠÍME SE NA VAŠE ODPOVĚDI.

EKOOKÉNKO č.4/2011-12

Hlásí se Vám EKOOKÉNO.
obrázekMěli jsme velikou radost z hojné účasti v minulé soutěži. Do naší schránky bylo vhozeno
 • rozdílů……..61
 • tajenek…….40
Děkujeme.
Vylosolovali jsme tyto vítěze:
 
 1. Maruška Rykrová IV.B - ROZDÍLY
 2. Terka Černá IV.B - ROZDÍLY

 

 1. Týnka III.A - TAJENKA
 2. Filip III.A - TAJENKA
Dnes máme pro Vás detektivní úkol, který se týká nového sběrného dvora v Dobřanech.
 • Otázka č.1 Kde se nachází nový sběrný dvůr? Popiš cestu.
 • Otázka č.2 Kolik druhů kontejnerů je v našem novém sběrném dvoře?
 • Otázka č.3 Kolik let sloužil starý sběrný dvůr?
OBRÁZEK Bludiště je samostatný úkol.
Přejeme Vám hodně zdaru při řešení.
Váš ekotým

EKOOKÉNKO č.5/2011-12

Krásný den Vám přeje Ekotým v našem EKOOKÉNku.
Tentokrát začneme smutně, protože se do naší minulé soutěže zapojili pouze dva žáci.
 • Šimon Uhlík z 2.B
 • Natálka Brejchová ze 4.B
Oba si přijdou pro sladkou odměnu do třídy 5.C.
 
Připomínáme Vám probíhající vědomostní soutěž o hmyzu a školní akci „Věnuj mobil“.
Otázky na leden budou opět na naší nástěnce (některé odpovědi si tam také můžete vyhledat).
 • Otázka č.1 Jakou hmotnost měl pan ředitel s Ekotýmem?
 • Otázka č.2 Kdo? Co? hlídá sběrný dvůr?
 • Otázka č.3 Jaké barvy mají kontejnery ve sběrném dvoře?
 • Otázka č. 4 Znáš nejčastější rybu na štědrovečerním stole?
Úkol: výroba vánoční ozdoby z přírodnin nebo namalování novoročního přání.
 
Šťastné prožití vánočních svátků a v novém roce 2012 pevné zdraví a mnoho radosti ze své úspěšné práce všem přeje Váš ekotým.

EKOOKÉNKO č.6/2011-12

Hlásí se Vám EKOOKÉNKO.
Děkujeme všem, kteří odevzdali vyplněnou tajenku. Ještě radši jsme byli za fotografie černých skládek v okolí Dobřan. Všechny najdete na naší nástěnce. Odměnu získali:
 • Patrik Mašek
 • Šimon Uhlík
 • Bára Blechová
 • Adéla Špačková
 • Míša Picková
třída speciální
 
Při akci „Věnuj mobil“ se vybralo 21 kusů. Děkujeme všem dárcům.
 
Nyní Vás seznámíme s výsledky soutěže Prima třída.
 • Na 1. místě se umístila třída 1.A s paní učitelkou Evou Fekerlovou.
 • Na 2. místě je třída 1.C,
 • na 3. místě žáci 2.B.
Vítězům gratulujeme.
Tato soutěž trvá i ve druhém pololetí. Přejeme úspěch i ostatním třídám.
 
Chtěli bychom Vám připomenout probíhající soutěž „Zjištěná fakta o hmyzu“.
Už se začínají mini nástěnky u sborovny plnit. Za informace lze od nás získat také body do „prima třídy“.
 
Dnešní soutěžní otázka:
Jakými způsoby přežívá hmyz zimu?
 
Odpovědi napsané či nakreslené a hlavně podepsané vhazujte do naší schránky u sborovny do pátku 17. 2. 

EKOOKÉNKKO č.7/2011-12

Hlásí se vám EKOOKÉNKO.

Do minulé soutěže se zapojilo 8 žáků.
Vyhodnotili jsme:
 • Majdu Grünthalovou z 1. C
 • Elišku Pařízkovou z 2. A
 • Míšu Schlehoferovou z 3. C
Tyto žákyně si mohou vyzvednout odměnu u paní učitelky Beštové.
Blíží se jaro. Náš Ekotým se zapojil do projektu „Jaro ožívá“. Je to celoevropská akce ve sledování jarního návratu ptačích druhů – a to vlaštovky obecné, kukačky obecné, rorýse obecného, čápa bílého a vlhy pestré. Pomozte nám sledovat jejich přílet.
Prohlédněte si naši nástěnku, kde tyto ptáky uvidíte.
Najdete tam i další úkol.
A ještě jedna soutěž:  Ekotým vyhlašuje výtvarnou soutěž
O nejveselejšího broučka (či jiného zástupce hmyzu).
Z každé třídy vyberte 3 – 5 výtvorů a předejte ho nám Ekotýmákům do 23. března.
Děkujeme.
Váš Ekotým