Cíle projektu

Hlavní cíle projektu:

Zpřístupnit a zatraktivnit problematiku výzkumu a vývoje (VaV) v oblasti strojního inženýrství co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, včetně dětí a mládeže. Vzdělat výzkumné a vývojové pracovníky v umění popularizace výsledků své práce.

Dílčí cíle projektu:

  • Vytvořit platformu pro systematickou spolupráci vzdělávacích institucí všech stupňů (ZŠ, SŠ a VŠ) a výzkumných organizací na jiho a středozápadu ČR (kraj Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský a Středočeský) pro kvalifikovanou a přitažlivou formu popularizace výsledků výzkumu a vývoje v oblasti strojního inženýrství.
  • Propojit zainteresované subjekty ve výše uvedených regionech dosud působící v oblasti popularizace VaV ve strojním inženýrství odděleně a napomoci tak ke koordinaci popularizačních tak, aby bylo dosaženo maximální profesionality a efektivity prezentace VaV.
  • Podpořit zvýšení zájmu dětí, mládeže, jejich rodičů i vysokoškolských studentů o technické obory, zejména strojírenské, a napomoci ke zvýšení počtu studentů a absolventů těchto oborů na středních odborných, vyšších odborných a vysokých školách v ČR.
  • Stimulovat zvýšení počtu výzkumných a vývojových pracovníků v technických vědách.

logo