Závěrečná zpráva

Technika jako hra

 1Postavit si svůj počítač, sestavit a naprogramovat si svého robota, zvládnout program pro CNC stroj, přesvědčit se o tom, jak houževnatá je ocel nebo že lze zatlouct hřebík banánem. Tyto úkoly a mnoho dalších experimentů se naučili zvládat žáci a studenti Základní školy Dobřany a SPŠ Ostrov a SPŠ Tachov v technických kroužcích. Své vědomosti si mohli rozšířit během školních vědeckých dní, návštěv IQ parků, veletrhů a výstav. Exkurze do strojírenských provozů jim ukázaly, jak to chodí v praxi. A protože příklady táhnou, během besed zaměřených na volbu povolání, se mohli seznámit s osobními příběhy odborníků, kteří se věnují výzkumu nových materiálů a vývoji strojírenských technologií. V krátkých videoklipech k nim  promlouvali z prostředí svých labortoří i strojíren a líčili, jaká byla jejich cesta k technice a k výzkumné práci. Se svými učiteli pak mladí technici navštívili výzkumníky přímo na pracovištích a viděli je při práci s elektronovými mikroskopy, dilatometry a dalšími přístroji pro analýzy materiálů. V metalurgické laboratoři pochopili, jak funguje válcovací stolice nebo co umí hydraulický lis o tlačné síle (2 500 tun) rovnající se hmotnosti vlakové soupravy.

A protože důležitou roli v profesním směřování dětí mají jejich učitelé, mohli se pedagové odborných předmětů ze základní školy v Dobřanech a z průmyslovky v Ostrově a Tachově během krátkodobých stáží, připravených jim dobřanskými výzkumníky na míru, seznámit s novými analytickými metodami a přístroji a vědeckým pokrokem zejména v metalurgických technologiích a ve vývoji kovových materiálů.

To je neúplný výčet aktivit projektu (CZ.1.07/2.3.00/35.0048) zaměřeného na  popularizaci strojního inženýrství, který od června 2012 realizovalo konsorcium, vedené výzkumnou organizací COMTES FHT z Dobřan. Cíl byl zřejmý – povzbudit zájem dětí a mládeže o techniku a motivovat je pro studium technických oborů na střední a vysoké škole. Aktivity pilotně ověřené na třech výše uvedených školách členové konsorcia šířili v regionu celých jihozápadních Čech. Za dva roky bylo přímo podpořeno  přes 4,5 tisíce žáků a studentů základních a středních škol a na tři sta studentů ZČU v Plzni - Fakulty strojní a Fakulty aplikovaných věd.

Prostřednictvím vytvořeného interaktivního webu (http://veda-hrou.cz) však mají výstupy projektu daleko širší dopad. Každý si zde může přečíst, jak různé věci fungují. Dozví se například, proč letí letadlo, ač je těžší než vzduch, nebo jaké jsou alternativní pohony automobilů. Na ebooku se každému návštěvníkovi rozprostře Ocelový svět. Zklamáni nebudou ani mladí experimentátoři. Na webu totiž nechybí ani návody na pokusy.

A vzhledem k tomu, že na projekt POPULÁR od června 2014 plynule naváže podobná regionální iniciativa, v níž k dosavadnímu konsorciu přibydou ještě další dvě základní školy - z Letin a Zbůchu, mají se zvídavé děti na co těšit.


Tiskovou zprávu připravila: Inova Pro, s.r.o., Ke Stromečkům 1238, 253 01 Hostivice, E-mail:inovapro@inovapro.cz

Další informace podají: Ing. Martina Boehmová, koordinátorka projektu, tel. +420 377 197 314, mboehmova@comtesfht.cz

Ing. Jiřina Shrbená, projektová manažerka, tel. +420 777 863 262, jirina.shrbena@inovapro.cz