Za jezevcem na Martiňák

1. školní hledačka ZŠ Dobřany Za jezevcem na Martiňákbyla ověřena o „škaredé“ středě 23. 3. 2016 na 1. školním Quest Festu 170 žáky a žákyněmi a 19 učiteli a učitelkami ZŠ Dobřany. Nyní je dána k dispozici návštěvníkům a návštěvnicím obnoveného lesoparku Martinská stěna v Dobřanech. Kdo absolvuje a doloží v kanceláři školy či v dobřanském Infocentru, že uhádl všechny hádanky včetně poslední a dospěl k pokladu, může získat otisk originálního „jezevčího“ razítka (2 varianty), příp. si rovněž zkontrolovat svá řešení některých zážitkových inspirací a námětů k přemýšlení.

Přejeme hodně zábavy.

Autorský tým 1. školní hledačky ZŠ Dobřany