Úvodní strana

Badatelská výuka a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství REGIOPOPULÁR

  • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
  • Doba řešení: 1. 6. 2014 – 30. 6. 2015
  • Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0012
  • Příjemce grantu: COMTES FHT a.s., Dobřany

Projektoví partneři:

  • Základní škola Dobřany, Základní škola Letiny a Základní škola Zbůch
  • Střední průmyslová škola Ostrov a Střední průmyslová škola Tachov
  • Západočeská univerzita
  • Česká technologická platforma strojírenství
  • Inova Pro

Celkové náklady konsorcia (1 příjemce, 8 partnerů) – dotace: 15.891.375,44 Kč

Finanční dotace pro ZŠ Dobřany: 1.407.876,83 Kč

Stručná charakteristika:

6 klíčových aktivit (KA), více než 1.210 podpořených osob pěti cílových skupin ve 4 krajích; nové metodiky, modely, interaktivní aplikace, vzdělávací moduly ...

Cíl projektu: zpřístupnit a zatraktivnit problematiku výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, zejména talentovaným a motivovaným dětem a mládeži; vzdělat výzkumné a vývojové pracovníky v popularizaci oboru

Dílčí cíle projektu:

1. posílit před dvěma lety vytvořenou platformu pro systematickou spolupráci vzdělávacích institucí všech stupňů (ZŠ, SŠ a VŠ) a výzkumných organizací na jiho- a středozápadu ČR (kraj Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský a Středočeský) pro kvalifikovanou a přitažlivou formu popularizace výsledků VaV ve strojním inženýrství

2. propojit zainteresované subjekty ve výše uvedených regionech dosud působící v oblasti popularizace VaV ve strojním inženýrství odděleně a napomoci tak ke koordinaci popularizačních aktivit tak, aby bylo dosaženo maximální profesionality a efektivity prezentace VaV

3. podpořit zvýšení zájmu dětí, mládeže, jejich rodičů i vysokoškolských studentů o technické obory, zejména strojírenské, a napomoci ke zvýšení počtu studentů a absolventů těchto oborů na středních odborných, vyšších odborných a vysokých školách v ČR

4. stimulovat zvýšení počtu výzkumných a vývojových pracovníků v technických vědách