ROP

Projekt „Kvalitní vybavení tříd pro vyšší efektivitu výuky ZŠ Dobřany“

  • realizován městem Dobřany (zřizovatelem školy) v roce 2015 za finanční podpory z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, konkrétně z Prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství.

Více informací zde:

Logo