Šablony II

Projekt „Šablony II ZŠ Dobřany“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012257, realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na některé z následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků / účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 1.832.144 Kč (100 %), přičemž projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 85 %, a ze státního rozpočtu ČR ve výši 15 %.

logo EU a MŠMT