Šablony III

Projekt „Šablony III ZŠ Dobřany“, reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019948, realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 1.195.253,00 Kč (100 %), přičemž projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 85 %, a ze státního rozpočtu ČR ve výši 15 %.

Logo