Seznam DUM

Přehled sad DUM

1) ZŠ

 1. Vyjmenovaná slova 3. ročník (Čj) - Mgr. Ivana Nazarovová
 2. Slovní druhy 4.ročník (Čj) - Mgr. Ivana Nazarovová
 3. Gramatika pro 4. ročník - Mgr. Ivana Nazarovová
 4. Literatura 6. - 9. ročník (Čj) - Mgr. Naděžda Vlasáková
 5. Skladba 8. ročník (Čj) - Mgr. Věra Hříšná
 6. Český jazyk 4.ročník (Čj) - Mgr. Miloslava Beštová
 7. Pravopis - ě-, měkké a tvrdé souhlásky 3. roč. (Čj) - Mgr.Radmila Jankechová
 8. Tvarosloví 6. ročník (Čj) – Mgr. Věra Hříšná
 9. Sloh 6. ročník (Čj) – Mgr. Naděžda Vlasáková
 10. Tvarosloví 7. ročník (Čj) – Mgr. Věra Hříšná
 11. Sloh 7. ročník (Čj) – Mgr. Naděžda Vlasáková
 12. Sloh 8. ročník (Čj) – Mgr. Věra Hříšná
 13. Sloh 9. ročník (Čj) – Mgr. Věra Hříšná
 14. Anglický jazyk 3. ročník - Mgr. Ivana Nazarovová
 15. Anglický jazyk 4. ročník - Ivana Nazarovová
 16. Anglický jazyk 6. ročník - Mgr. Michaela Hlaváčová
 17. Anglický jazyk 7.ročník - Mgr. Michaela Hlaváčová
 18. Anglický jazyk 8. ročník - Mgr. Michaela Hlaváčová
 19. Desetinná čísla a dělitelnost 6. ročník (M) - Mgr. Jana Fialová
 20. Matematika 4. ročník (M) – Mgr. Ivana Nazarovová
 21. Geometrie 6. ročník (M)- Mgr. Jana Fialová
 22. Přirozená čísla 6. ročník, racionální čísla (desetinná kladná a záporná)  (m)- Mgr. Jaroslava Konšalová
 23. Geometrie 7. ročník (M)- Mgr. Jana Fialová
 24. Celá a racionální čísla (zlomky) 7. ročník (M) - Mgr. Štěpánka Simbartlová
 25. Poměr, úměrnost, procenta 7.ročník (M) – Mgr. Jana Fialová
 26. Číselné výrazy, výrazy s proměnnou a vzorce 8. ročník (M) – Mgr. Jaroslava Konšalová
 27. Mocniny a odmocniny, Pythagorova věta a lineární rovnice (M) – Mgr. Jaroslava Konšalová
 28. Prvouka 3.ročník - Mgr. Alena Ratajová
 29. Přírodověda 4.roč. - Mgr. Dagmar Heflerová
 30. Vlastivěda 4. ročník - Mgr. Alena Formánková
 31. Starověké státy 6. ročník - Mgr. Michaela Hlaváčová
 32. Středověk 6.ročník - Mgr. Michaela Hlaváčová
 33. Dějiny 20.století 9.ročník - Mgr. Michaela Hlaváčová
 34. Občanská výchova 7.ročník - Mgr. Naděžda Vlasáková
 35. Základy chemie 8. - 9. ročník - Mgr. Alena Boudová
 36. Geologie 9. ročník (Př) - Mgr. Alena Boudová
 37. Česká republika 9. ročník (Z) - Mgr. Vladislav Kouřil
 38. Hudební výchova 6. - 9. ročník - Mgr. Miroslava Palkosková
 39. Rodinná výchova 6. - 9. ročník - Mgr. Naděžda Vlasáková
 40. Volba povolání 8. ročník - Mgr. Věra Hříšná
 41. Volba povolání 9. ročník - Mgr. Věra Hříšná
 42. Finanční gramotnost 8. - 9. ročník - Mgr. Jana Šindelářová
 43. Dramatická výchova 1. - 5.roč. - Mgr. Eliška Novotná
 44. Ochrana člověka za mimořádných událostí 1. - 5. roč. - Mgr. Marcela Vohradská

 2) Speciální třídy

 1. Vyjmenovaná slova 6. - 7. ročník - Mgr. Blanka Eisenhammerová
 2. Občanská výchova 6. – 9.ročník - Mgr. Jaroslav Šedivý
 3. Hudební výchova 6. - 9. ročník - Mgr. Jana Štěpánková
 4. Náměty pro pracovní činnosti 6. - 9. ročník - Mgr. Jana Štěpánková