Zkoumavé čtení

„Zkoumavé čtení: systematické zavedení dílny čtení a oborového čtení do výuky na 2. stupni ZŠ / na víceletém gymnáziu v ČR“

Ve spolupráci a pod metodickým vedením Nové školy, o. p. s., a spolu s devíti základními školami a jedním víceletým gymnáziem, je naší snahou rozvíjet individuální čtenářství i pisatelství každého žáka. V rámci dvou školních roků se v naší škole pokusíme o komplexní (vícesložkovou) a systematickou proměnu výuky ke čtenářství / pisatelství na 2. stupni ZŠ / víceletém gymnáziu. Ve škole od září 2020 zavedeme oborové čtení, které budou zapojení učitelé zařazovat jednou za týden, a pravidelné každotýdenní dílny čtení. V oborovém čtení se opíráme o zahraniční zkušenosti z anglosaských zemí, kde má tzv. akademické čtení velkou tradici.

Doufáme, že se nám podaří podpořit dětské čtenáře a zároveň inspirovat učitele k tomu, že pracovat s různorodými texty a rozvíjet dětské čtenářství lze i v odborných předmětech, byť mají minimální hodinovou dotaci. Podrobnosti o projektu můžete sledovat na www.ctenarskekluby.cz a facebooku Školní čtenářské kluby.

Projekt nám dává příležitost ke spolupráci s následujícími školami:

· ZŠ a MŠ Píšť

· ZŠ Boženy Němcové, Opava

· ZŠ Chrast

· ZŠ Prosetín

· ZŠ U Soudu, Liberec

· ZŠ Skálova, Turnov

· ZŠ Jižní Předměstí, Rokycany

· ZŠ Dobřany

· Lauderovy školy při ŽOP

· ZŠ Květnového vítězství, Praha 11

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016346

Období realizace: 1. 4. 2020 – 31. 12. 2022

Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Logo

Logo

Logo